Topai

Cituojant ar pateikiant/naudojant duomenis viešojoje erdvėje būtina nurodyti informacijos šaltinį: „Vilniaus Aukciono informacija”

Vidutinė vieno kūrinio kaina*

# Autorius Kaina
1 A. Samuolis €39000
2 J. Vienožinskis €20720
3 G. Rossi (atrib.) €19000
4 I. Trutnevas €18500
5 N. Ylakavičius (Napoleon Michał Juliusz Iłłakowicz) €16000
6 P. Kalpokas €15685
7 J. Morkūnas €15000
8 K. Gorskis (Gurskis) €13400
9 I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250
10 A. Žmuidzinavičius €11406
11 V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295
12 M. Menčinskas €10250
13 K. Alchimavičius €9992
14 A. Gudaitis €7507
15 T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €7241
16 F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7241
17 M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €6970
18 L. Balzukevičiūtė (Łucja Bałzukiewiczówna) €6800
19 E. Romerytė (Helena Römerówna) €6400
20 J. Rimša €6321
21 J. Čeponis €6050
22 A. Cuberlé €5900
23 K. Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) €5600
24 J. Švažas €5248
25 E. Lindhardt-Conradsen €4924
26 P. Domšaitis €4839
27 D. Joy €4779
28 J. Šileika €4775
29 J. Švažas (atrib.) €4600
30 O. Dubeneckienė–Kalpokienė €4600
31 P. Smuglevičius €4594
32 V. Kairiūkštis €4411
33 . Sauka €4350
34 B. Zalensas €4344
35 V. Eidukevičius €4300
36 V. Masiutinas (Wassilij Masjutin, Василий Масютин) €4199
37 S. Kuzma €4000
38 E. Mane-Katzas (Emmanuel Mané-Katz) €3900
39 K. Petrulis €3700
40 A. Janovičius-Čainskis (Aleksander Janowicz-Czaiński) €3693
41 R. Jankauskas (Kampas) €3661
42 V. Vizgirda €3625
43 A. Šaltenis €3538
44 A. Romeris (Alfred Römer) €3500
45 J. Ligberis (Jan Ligber) €3400
46 N. Flensburgensis €3300
47 D. Minderytė €3300
48 P. Puzinas €3200
49 M. Van Cuyck €3200
50 L. Truikys €3190
51 K. Žoromskis €3157
52 A. Zavišaitė €3154
53 P. Kalpokas (atrib.) €3100
54 A. Bekeris (August Becker) €2925
55 J. Bunimovičius (Jacques Bunimowitsch) €2900
56 V. Ciplijauskas €2900
57 J. Epstein €2900
58 B. Buika (Bolesław Buyko, Bujko) €2867
59 B. Murinas €2815
60 P. Juška €2800
61 V. Pakalnis €2780
62 W. Zorach €2750
63 S. Staniūnas €2750
64 N. Arbit Blatas €2733
65 A. Martinaitis €2699
66 K. Zapkus €2684
67 N. Arbit Blatas (atrib.) €2650
68 R. Chwolesas (Rafael Chwoles) €2607
69 R. Čeponis €2600
70 J. Zalensas €2600
71 K. Šimonis €2572
72 E. Karniejus (Edward Karniej) €2500
73 N. (XIX a., Centrinė Europa) €2500
74 A. Šlipavičius-Šlipas €2500
75 Z. Petravičius €2477
76 K. Zimblytė (Kazė) €2456
77 H. Pauwels €2400
78 V. Žilius €2393
79 J. Mackevičius €2391
80 V. Kasiulis €2378
81 M. Bandas (Max Band) €2357
82 S. Džiaukštas €2340
83 Z. Pálnagy (Zsigmond Pálnagy) €2317
84 P. Kiaulėnas €2270
85 V. Paukštė €2256
86 P. Tarabilda €2200
87 B. Balzukevičius (Bolesław Bałzukiewicz) €2200
88 R. Krinickas €2187
89 I. Houvaltas (Ildefons Houwalt) €2143
90 A. Puipa €2132
91 R. Sližys €2101
92 A. Kriščiūnas €2100
93 A. Galdikas €2091
94 E. Varkulevičius €2085
95 V. Antanavičius €2067
96 F. Ušinskaitė €2064
97 N. autorius €2050
98 G. Braun (leidėjas) €2027
99 A. Morin €1998
100 C. Knauf €1997
* Vieno autoriaus kūrinių kiekio ir kainų sumos vidurkis, kainos be PVM

Perkamiausi autoriai*

# Autorius Kaina Kūrinių skaičius
1 A. Žmuidzinavičius €296558 26
2 P. Kalpokas €219597 14
3 K. Šimonis €195498 76
4 J. Čeponis €157306 26
5 A. Galdikas €156827 75
6 V. Kasiulis €147415 62
7 A. Gudaitis €90080 12
8 J. Vienožinskis €82881 4
9 R. Jankauskas (Kampas) €65904 18
10 J. Rimša €56890 9
11 R. Sližys €48319 23
12 P. Gailius €46355 25
13 N. Arbit Blatas €43735 16
14 A. Mončys €42511 38
15 L. Katinas €39284 30
16 A. Samuolis €39000 1
17 G. Rossi (atrib.) €38000 2
18 V. Kisarauskas €37655 26
19 J. Mackevičius €35869 15
20 J. Buračas €34016 52
21 M. Dobužinskis €32276 18
22 J. Vaitys €29785 43
23 P. Domšaitis €29033 6
24 K. Žoromskis €28409 9
25 A. Puipa €27717 13
26 K. Gorskis (Gurskis) €26800 2
27 L. Katinas €25871 25
28 . Janušas €24407 17
29 A. Švėgžda €24179 35
30 V. Žilius €23929 10
31 S. Eidrigevičius €23853 17
32 A. Stasiulevičius €21434 13
33 S. Krasauskas €21236 15
34 A. Šaltenis €21228 6
35 J. Švažas €20993 4
36 M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €20911 3
37 V. Norkus €20435 47
38 N. €20331 88
39 K. Alchimavičius €19984 2
40 A. Martinaitis €18890 7
41 M. Bandas (Max Band) €18860 8
42 A. Petrulis €18808 20
43 I. Trutnevas €18500 1
44 P. Smuglevičius €18375 4
45 R. Bičiūnas €17974 19
46 A. Varnas €17931 13
47 A. Skačkauskas €17624 14
48 A. Rūkštelė €17611 9
49 L. Tuleikis €16949 9
50 K. Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) €16800 3
51 S. Jusionis €16724 16
52 S. Gračiovas €16644 40
53 A. Nežinomas €16258 36
54 L. Gutauskas €16135 21
55 N. Ylakavičius (Napoleon Michał Juliusz Iłłakowicz) €16000 1
56 I. Piekuras €15909 8
57 A. Savickas €15648 18
58 J. Morkūnas €15000 1
59 S. Dali (Salvador Dali) €14579 16
60 V. Vizgirda €14500 4
61 T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €14481 2
62 D. Kasčiūnaitė €14194 16
63 P. Lapė €14153 14
64 M. Liugaila €14100 28
65 R. Katiliūtė €14043 10
66 V. Ignas €13676 16
67 V. Kairiūkštis €13234 3
68 V. Antanavičius €12400 6
69 K. Zimblytė (Kazė) €12280 5
70 I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250 1
71 V. Dilka €11530 9
72 V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295 1
73 V. Paukštė €11281 5
74 B. Murinas €11258 4
75 V. Lingys €11231 8
76 A. Motiejūnas €11157 7
77 K. Zapkus €10737 4
78 L. Surgailis €10574 7
79 B. Mingilaitė-Uogintienė €10323 8
80 M. Menčinskas €10250 1
81 D. Sodeika €9872 6
82 . Znamierovskis (Czesław Znamierowski) €9839 20
83 J. Šileika €9550 2
84 V. Kosciuška €9465 13
85 J. Daniliauskas €9374 8
86 P. Kiaulėnas €9080 4
87 . Sauka €8700 2
88 S. Teitelbaumas €8371 8
89 J. Čeičytė €8371 10
90 A. Griškevičius €8330 6
91 V. Zalensienė €8083 7
92 V. Paukštelis €7960 4
93 V. Petravičius €7897 8
94 R. Chwolesas (Rafael Chwoles) €7820 3
95 T. Tobiasse €7763 17
96 J. Kėdainis €7713 7
97 B. Motuza-Matuzevičius €7615 25
98 B. Uogintas (jaunesn.) €7501 12
99 Z. Petravičius €7430 3
100 N. Karvelis €7410 6
* Pagal pinigų sumą, išleistą konkrečiam autoriui per visus Vilniaus aukcionus, kainos be PVM

Brangiausiai parduoti kūriniai*

# Pavadinimas Autorius Kaina
1 Dzūkų kaimelis A. Žmuidzinavičius €53579.70
2 Rudeniškas peizažas P. Kalpokas €44750.00
3 Liga A. Samuolis €39000.00
4 Žiemos peizažas su upeliu P. Kalpokas €39000.00
5 Upelis pavasarį P. Kalpokas €36500.00
6 Saulėje A. Žmuidzinavičius €36000.00
7 Moteris su kaktusu A. Gudaitis €36000.00
8 Parko tvenkinys su gulbėmis Dačiūnų apylinkėje J. Vienožinskis €33306.30
9 Grybautojos saulėje A. Žmuidzinavičius €32000.00
10 Peizažas P. Kalpokas €27500.00
11 Lietuvą palikus V. Kasiulis €22750.00
12 Prie jūros J. Čeponis €20900.00
13 Vaikai (dailininko brolio Apolinaro Vienožinskio vaikų portretas. Kitoje pusėje – peizažas) J. Vienožinskis €20450.00
14 Rudeniškas peizažas P. Kalpokas €20273.40
15 Ramybės šalis K. Šimonis €20250.00
16 Du vyrai prie jūros A. Gudaitis €20000.00
17 Užgesęs vulkanas A. Žmuidzinavičius €19404.54
18 Si vis pacem, para bellum [Jei nori taikos, ruoškis karui] [Laiko alegorija] G. Rossi (atrib.) €19000.00
19 Bakchantės [Derliaus alegorija] G. Rossi (atrib.) €19000.00
20 Piemuo A. Žmuidzinavičius €19000.00
21 Be pavadinimo R. Jankauskas (Kampas) €18750.00
22 Rastinukas│Подкидышъ I. Trutnevas €18500.00
23 Nemunas ties Sudargais A. Žmuidzinavičius €18250.00
24 Indėnų šventė J. Rimša €17500.00
25 Saulei tekant (Obelių sodas) J. Vienožinskis €17250.00
26 Nežinomo vyro portretas (Autoportretas?) K. Gorskis (Gurskis) €17000.00
27 Peizažas su upeliu P. Kalpokas €16500.00
28 Nežinomos kilmingos moters portretas N. Ylakavičius (Napoleon Michał Juliusz Iłłakowicz) €16000.00
29 Ruduo prie Nemuno A. Galdikas €15750.00
30 Postilla Polska To iest Wykład prosty Ewangelij niedzielnych y świąt uroczystych, które wedle zwyczaiu dawnego w Kościele Bożym czytane bywaią. - Teraz znowu z wielką pilnością y uważnym przeyźrzeniem wydana J. Morkūnas €15000.00
31 Niūri diena mariose A. Gudaitis €14400.00
32 Laukia kelto A. Žmuidzinavičius €13843.84
33 Žydo Barucho portretas A. Galdikas €13322.52
34 Karalaičio pasakų miestas K. Šimonis €13032.90
35 Romos visuomenė lanko Tito termų griuvėsius P. Smuglevičius €12500.00
36 Zarasai A. Žmuidzinavičius €12250.00
37 Baržos Volgoje I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250.00
38 Sniegas Bariločėje J. Rimša €12200.00
39 Ežero peizažas su šešėliais / Ežero peizažas su atspindžiais (kitoje pusėje) J. Vienožinskis €11874.42
40 Peizažas su sodyba, cerkve ir artojum V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295.18
41 Natiurmortas su vaisiais T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €11295.18
42 Panemunio medžiai A. Žmuidzinavičius €10715.94
43 Šventas Pranciškus K. Alchimavičius €10715.94
44 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis su Dniepro kartografiniu vaizdu Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €10426.32
45 Indėno galva M. Menčinskas €10250.00
46 Dekonstrukcija (triptikas) R. Jankauskas (Kampas) €9847.08
47 Piemenukas prie pasakų vartų K. Šimonis €9847.08
48 Merginos su šiaudine skrybėlaite portretas K. Gorskis (Gurskis) €9800.00
49 Audrotas saulėlydis Kuršių Nerijoj A. Žmuidzinavičius €9557.46
50 Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €9557.46
51 Žvejas V. Kasiulis €9300.00
52 Vandens nimfa K. Alchimavičius €9267.84
53 Laivai uoste J. Čeponis €9200.00
54 Seni vartai J. Čeponis €9100.00
55 Laivai J. Čeponis €8900.00
56 Dangaus ženklas (autoriaus matytas 1931 m. į Rytus nuo Jadagonių senkapių) J. Šileika €8800.00
57 Indėnų šventė J. Rimša €8800.00
58 Kauno pilies griuvėsiai J. Mackevičius €8688.60
59 Deivė Jūratė K. Šimonis €8688.60
60 Lietuviškas peizažas su skalbėja P. Domšaitis €8600.00
61 Scena turguje P. Domšaitis €8500.00
62 Mergina J. Čeponis €8300.00
63 Peizažas su pakrantės namu ir valtimis V. Kasiulis €8109.36
64 Žalias peizažas su mergaite J. Švažas €8000.00
65 Ruduo J. Čeponis €7900.00
66 Palanga, saulėlydis A. Žmuidzinavičius €7800.00
67 Abstrakcija V. Žilius €7800.00
68 Aukštaitija J. Čeponis €7800.00
69 Gerasis ganytojas V. Kasiulis €7800.00
70 Paupio peizažas [Jesses upės krantas] P. Kalpokas €7600.00
71 TDS (Trijų dimensijų serija) #32 K. Žoromskis €7530.12
72 Palūšė J. Čeponis €7530.12
73 Pasibučiavimas V. Kisarauskas €7530.12
74 Apsnigta trobelė N. Arbit Blatas €7300.00
75 Upė saulėleidyje A. Žmuidzinavičius €7240.50
76 Pilnatis F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7240.50
77 Vasara V. Žilius €7240.50
78 Mano šeimininkės virtuvė A. Puipa €7200.00
79 Peizažas su tvenkiniu P. Kalpokas €7200.00
80 Koncertas V. Kairiūkštis €7100.00
81 Česius ir Ona A. Puipa €7000.00
82 Uostas N. Arbit Blatas €6950.88
83 Birutės kalnas Palangoje P. Kalpokas €6900.00
84 Vakaras J. Čeponis €6900.00
85 Darbininko portretas J. Švažas €6892.96
86 Šv. Mykolo bažnyčios įėjimas į zakristiją, Vilnius L. Balzukevičiūtė (Łucja Bałzukiewiczówna) €6800.00
87 Trijų dimensijų serija | T.D.S. #45 K. Žoromskis €6700.00
88 Vakaras su skrendančiu paukščiu A. Martinaitis €6700.00
89 Cirko artistai P. Gailius €6400.00
90 Namas tarp medžių V. Vizgirda €6400.00
91 Poilsis Juodkrantėje A. Žmuidzinavičius €6400.00
92 Kelias per beržynėlį E. Romerytė (Helena Römerówna) €6400.00
93 Po skėčiais J. Čeponis €6400.00
94 Grybautoja A. Galdikas €6300.00
95 Palangos dykumos A. Žmuidzinavičius €6200.00
96 Vandens lelijos (Jono Okunios parko prūde) K. Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) €6200.00
97 Be pavadinimo [Deivė] K. Šimonis €6200.00
98 Birutės kalnas Palangoje P. Kalpokas €6082.02
99 Prisiminimas iš teatro L. Katinas €6082.02
100 Amžinas žydas K. Šimonis €6000.00
* Nupirkti per Vilniaus aukcionus, kainos be PVM