Topai

Cituojant ar pateikiant/naudojant duomenis viešojoje erdvėje būtina nurodyti informacijos šaltinį: „Vilniaus Aukciono informacija”

Vidutinė vieno kūrinio kaina*

# Autorius Kaina
1 A. Samuolis €39000
2 J. Vienožinskis €20720
3 G. Rossi (atrib.) €19000
4 I. Trutnevas €18500
5 J. Morkūnas €15000
6 K. Gorskis (Gurskis) €13400
7 I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250
8 A. Žmuidzinavičius €11389
9 V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295
10 P. Kalpokas €11263
11 K. Alchimavičius €9992
12 J. Šileika €8800
13 A. Gudaitis €8733
14 P. Smuglevičius €7437
15 J. Rimša €7299
16 T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €7241
17 F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7241
18 M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €6970
19 J. Švažas €6698
20 E. Romerytė (Helena Römerówna) €6400
21 J. Čeponis €5968
22 A. Cuberlé €5900
23 K. Stabrauskas (Stabrovskis, lenk. Kazimierz Stabrowski) €5600
24 P. Domšaitis €5158
25 E. Lindhardt - Conradsen €4924
26 D. Joy €4779
27 O. Dubeneckienė–Kalpokienė €4600
28 V. Kairiūkštis €4411
29 B. Zalensas €4344
30 V. Eidukevičius €4300
31 V. Masiutinas (Wassilij Masjutin, Василий Масютин) €4199
32 S. Kuzma €4000
33 A. Janovičius-Čainskis (Aleksander Janowicz-Czaiński) €3693
34 B. Murinas €3553
35 A. Šaltenis €3538
36 N. Flensburgensis €3300
37 M. Van Cuyck €3200
38 K. Žoromskis €3157
39 A. Zavišaitė €3154
40 A. Bekeris (August Becker) €2925
41 V. Ciplijauskas €2900
42 B. Buika (Bolesław Buyko, Bujko) €2867
43 V. Pakalnis €2780
44 K. Šimonis €2774
45 R. Jankauskas (Kampas) €2774
46 V. Kasiulis €2741
47 A. Martinaitis €2699
48 N. Arbit Blatas €2676
49 N. Arbit Blatas (atrib.) €2650
50 R. Chwolesas (Rafael Chwoles) €2607
51 R. Čeponis €2600
52 N. (XIX a., Centrinė Europa) €2500
53 V. Paukštė €2491
54 J. Mackevičius €2441
55 H. Pauwels €2400
56 V. Antanavičius €2363
57 A. Griškevičius €2350
58 L. Surgailis €2317
59 Z. Pálnagy (Zsigmond Pálnagy) €2317
60 M. Šalkauskas €2216
61 P. Tarabilda €2200
62 B. Balzukevičius (Bolesław Bałzukiewicz) €2200
63 K. Sklėrius €2196
64 R. Krinickas €2187
65 A. Rūkštelė €2179
66 A. Galdikas €2147
67 I. Houvaltas (Ildefons Houwalt) €2143
68 R. Sližys €2111
69 E. Varkulevičius €2085
70 F. Ušinskaitė €2064
71 N. autorius €2050
72 G. Braun (leidėjas) €2027
73 A. Morin €1998
74 C. Knauf €1997
75 V. Žilius €1996
76 J. Vilčinskis €1991
77 M. Dobužinskis €1969
78 Z. Petravičius €1915
79 P. Vaitiekūnas €1890
80 L. Tuleikis €1862
81 P. Kremenis (Pinchus Krémègne) €1800
82 A. Kojalavičius–Vijūkas (arba Vaitiekus Vijūkas–Kojalavičius, lenk. Wojciech Wijuk Kojałowicz) €1800
83 V. Vizgirda €1800
84 E. Marčiulionienė €1800
85 A. Stasiulevičius €1781
86 H. Dienz €1755
87 A. Valeška €1752
88 A. Mončys €1751
89 V. Gečas €1750
90 M. Bandas (Max Band) €1742
91 A. Motiejūnas €1739
92 J. Endriušaitis (Johannes Endruschat) €1651
93 S. Veiverytė €1641
94 H. Harländeris (Hans Harländer) €1627
95 J. Ozemblauskas (Józef Oziębłowski) €1622
96 C. Faustas (Carl Faust) €1622
97 P. Griušys €1622
98 K. Zapkus €1612
99 G. Pileckis (Gustav Pilecki) €1593
100 P. Gailius €1588
* Vieno autoriaus kūrinių kiekio ir kainų sumos vidurkis, kainos be PVM

Perkamiausi autoriai*

# Autorius Kaina Kūrinių skaičius
1 A. Žmuidzinavičius €250558 22
2 K. Šimonis €160868 58
3 V. Kasiulis €134285 49
4 J. Čeponis €131306 22
5 A. Galdikas €105207 49
6 P. Kalpokas €101367 9
7 J. Vienožinskis €82881 4
8 J. Rimša €51090 7
9 R. Jankauskas (Kampas) €47154 17
10 N. Arbit Blatas €40135 15
11 A. Samuolis €39000 1
12 G. Rossi (atrib.) €38000 2
13 V. Kisarauskas €33035 21
14 R. Sližys €31659 15
15 J. Buračas €30566 46
16 L. Katinas €30424 24
17 M. Dobužinskis €29536 15
18 J. Mackevičius €29289 12
19 K. Žoromskis €28409 9
20 K. Gorskis (Gurskis) €26800 2
21 A. Gudaitis €26200 3
22 J. Vaitys €25305 34
23 P. Gailius €23815 15
24 A. Švėgžda €22119 30
25 A. Šaltenis €21228 6
26 M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €20911 3
27 P. Domšaitis €20633 4
28 S. Krasauskas €20556 13
29 J. Švažas €20093 3
30 K. Alchimavičius €19984 2
31 V. Norkus €19245 43
32 A. Martinaitis €18890 7
33 L. Katinas €18791 13
34 I. Trutnevas €18500 1
35 A. Mončys €17511 10
36 A. Varnas €17131 12
37 K. Stabrauskas (Stabrovskis, lenk. Kazimierz Stabrowski) €16800 3
38 A. Nežinomas €16258 36
39 . Janušas €16257 11
40 A. Petrulis €15288 16
41 A. Rūkštelė €15251 7
42 J. Morkūnas €15000 1
43 P. Smuglevičius €14875 2
44 T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €14481 2
45 V. Žilius €13969 7
46 L. Gutauskas €13335 16
47 V. Kairiūkštis €13234 3
48 S. Gračiovas €12264 30
49 I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250 1
50 A. Savickas €11498 13
51 V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295 1
52 A. Skačkauskas €11294 10
53 V. Lingys €11231 8
54 B. Murinas €10658 3
55 N. €10518 46
56 S. Eidrigevičius €10433 10
57 V. Antanavičius €9450 4
58 V. Kosciuška €9185 12
59 V. Dilka €8990 6
60 A. Stasiulevičius €8904 5
61 J. Šileika €8800 1
62 M. Bandas (Max Band) €8710 5
63 V. Ignas €8606 11
64 . Znamerovskis (Czesław Znamierowski) €8159 15
65 P. Lapė €8153 10
66 R. Bičiūnas €8104 10
67 V. Zalensienė €8083 7
68 R. Chwolesas (Rafael Chwoles) €7820 3
69 B. Motuza-Matuzevičius €7615 25
70 B. Mingilaitė - Uogintienė €7473 6
71 L. Tuleikis €7449 4
72 F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7241 1
73 A. Griškevičius €7050 3
74 A. Motiejūnas €6957 4
75 V. Jonynas €6766 15
76 K. Sklėrius €6589 3
77 E. Romerytė (Helena Römerówna) €6400 1
78 J. Bagdonas €6392 6
79 A. Zavišaitė €6307 2
80 D. Sodeika €6272 4
81 S. Teitelbaumas €6271 7
82 S. Jusionis €6174 7
83 J. Mackonis-Mackevičius €6036 9
84 C. Knauf €5991 3
85 J. Lipchitz €5932 7
86 I. Piekuras €5909 6
87 A. Cuberlé €5900 1
88 P. Vaitiekūnas €5670 3
89 H. Čerapas €5584 4
90 T. Tobiasse €5423 10
91 M. Skudutis €5422 5
92 A. Valeška €5257 3
93 E. Urbaitytė (Urbaitis) €5244 5
94 N. Valadkevičiūtė €5080 13
95 V. Paukštė €4981 2
96 S. Butkevičius €4938 19
97 S. Veiverytė €4924 3
98 E. Lindhardt - Conradsen €4924 1
99 K. Zapkus €4837 3
100 D. Joy €4779 1
* Pagal pinigų sumą, išleistą konkrečiam autoriui per visus Vilniaus aukcionus, kainos be PVM

Brangiausiai parduoti kūriniai*

# Pavadinimas Autorius Kaina
1 Dzūkų kaimelis A. Žmuidzinavičius €53579.70
2 Liga A. Samuolis €39000.00
3 Upelis pavasarį P. Kalpokas €36500.00
4 Parko tvenkinys su gulbėmis Dačiūnų apylinkėje J. Vienožinskis €33306.30
5 Grybautojos saulėje A. Žmuidzinavičius €32000.00
6 Lietuvą palikus V. Kasiulis €22750.00
7 Prie jūros J. Čeponis €20900.00
8 Vaikai (dailininko brolio Apolinaro Vienožinskio vaikų portretas. Kitoje pusėje – peizažas) J. Vienožinskis €20450.00
9 Rudeniškas peizažas P. Kalpokas €20273.40
10 Ramybės šalis K. Šimonis €20250.00
11 Du vyrai prie jūros A. Gudaitis €20000.00
12 Užgesęs vulkanas A. Žmuidzinavičius €19404.54
13 Si vis pacem, para bellum [Jei nori taikos, ruoškis karui] [Laiko alegorija] G. Rossi (atrib.) €19000.00
14 Bakchantės [Derliaus alegorija] G. Rossi (atrib.) €19000.00
15 Piemuo A. Žmuidzinavičius €19000.00
16 Rastinukas│Подкидышъ I. Trutnevas €18500.00
17 Nemunas ties Sudargais A. Žmuidzinavičius €18250.00
18 Indėnų šventė J. Rimša €17500.00
19 Saulei tekant (Obelių sodas) J. Vienožinskis €17250.00
20 Nežinomo vyro portretas (Autoportretas?) K. Gorskis (Gurskis) €17000.00
21 Peizažas su upeliu P. Kalpokas €16500.00
22 Ruduo prie Nemuno A. Galdikas €15750.00
23 Postilla Polska To iest Wykład prosty Ewangelij niedzielnych y świąt uroczystych, które wedle zwyczaiu dawnego w Kościele Bożym czytane bywaią. - Teraz znowu z wielką pilnością y uważnym przeyźrzeniem wydana J. Morkūnas €15000.00
24 Laukia kelto A. Žmuidzinavičius €13843.84
25 Žydo Barucho portretas A. Galdikas €13322.52
26 Karalaičio pasakų miestas K. Šimonis €13032.90
27 Romos visuomenė lanko Tito termų griuvėsius P. Smuglevičius €12500.00
28 Zarasai A. Žmuidzinavičius €12250.00
29 Baržos Volgoje I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250.00
30 Sniegas Bariločėje J. Rimša €12200.00
31 Ežero peizažas su šešėliais / Ežero peizažas su atspindžiais (kitoje pusėje) J. Vienožinskis €11874.42
32 Natiurmortas su vaisiais T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €11295.18
33 Peizažas su sodyba, cerkve ir artojum V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295.18
34 Panemunio medžiai A. Žmuidzinavičius €10715.94
35 Šventas Pranciškus K. Alchimavičius €10715.94
36 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis su Dniepro kartografiniu vaizdu Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €10426.32
37 Piemenukas prie pasakų vartų K. Šimonis €9847.08
38 Dekonstrukcija (triptikas) R. Jankauskas (Kampas) €9847.08
39 Merginos su šiaudine skrybėlaite portretas K. Gorskis (Gurskis) €9800.00
40 Audrotas saulėlydis Kuršių Nerijoj A. Žmuidzinavičius €9557.46
41 Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €9557.46
42 Žvejas V. Kasiulis €9300.00
43 Vandens nimfa K. Alchimavičius €9267.84
44 Seni vartai J. Čeponis €9100.00
45 Laivai J. Čeponis €8900.00
46 Indėnų šventė J. Rimša €8800.00
47 Dangaus ženklas (autoriaus matytas 1931 m. į Rytus nuo Jadagonių senkapių) J. Šileika €8800.00
48 Kauno pilies griuvėsiai J. Mackevičius €8688.60
49 Deivė Jūratė K. Šimonis €8688.60
50 Lietuviškas peizažas su skalbėja P. Domšaitis €8600.00
51 Scena turguje P. Domšaitis €8500.00
52 Mergina J. Čeponis €8300.00
53 Peizažas su pakrantės namu ir valtimis V. Kasiulis €8109.36
54 Žalias peizažas su mergaite J. Švažas €8000.00
55 Ruduo J. Čeponis €7900.00
56 Gerasis ganytojas V. Kasiulis €7800.00
57 Aukštaitija J. Čeponis €7800.00
58 Palanga, saulėlydis A. Žmuidzinavičius €7800.00
59 Paupio peizažas [Jesses upės krantas] P. Kalpokas €7600.00
60 Palūšė J. Čeponis €7530.12
61 TDS (Trijų dimensijų serija) #32 K. Žoromskis €7530.12
62 Pasibučiavimas V. Kisarauskas €7530.12
63 Apsnigta trobelė N. Arbit Blatas €7300.00
64 Pilnatis F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7240.50
65 Upė saulėleidyje A. Žmuidzinavičius €7240.50
66 Vasara V. Žilius €7240.50
67 Peizažas su tvenkiniu P. Kalpokas €7200.00
68 Koncertas V. Kairiūkštis €7100.00
69 Uostas N. Arbit Blatas €6950.88
70 Vakaras J. Čeponis €6900.00
71 Darbininko portretas J. Švažas €6892.96
72 Vakaras su skrendančiu paukščiu A. Martinaitis €6700.00
73 Trijų dimensijų serija | T.D.S. #45 K. Žoromskis €6700.00
74 Poilsis Juodkrantėje A. Žmuidzinavičius €6400.00
75 Kelias per beržynėlį E. Romerytė (Helena Römerówna) €6400.00
76 Vandens lelijos (Jono Okunios parko prūde) K. Stabrauskas (Stabrovskis, lenk. Kazimierz Stabrowski) €6200.00
77 Palangos dykumos A. Žmuidzinavičius €6200.00
78 Prisiminimas iš teatro L. Katinas €6082.02
79 Birutės kalnas Palangoje P. Kalpokas €6082.02
80 Vilniaus motyvas J. Čeponis €6000.00
81 Skalbėjos N. Arbit Blatas €6000.00
82 Šokėjas V. Kasiulis €5900.00
83 Audringos jūros pakrantė su burlaiviu A. Cuberlé €5900.00
84 Porà V. Kasiulis €5800.00
85 Madžorės ežeras (Šveicarija, Lago Maggiore) P. Kalpokas €5792.40
86 Jūra mėnesienoje . Janušas €5647.59
87 Senamiestis žiemą J. Čeponis €5502.78
88 Be pavadinimo K. Žoromskis €5502.78
89 Saulėleidis A. Žmuidzinavičius €5400.00
90 Iš ciklo „Hauteur d’ ombre“ P. Gailius €5400.00
91 Kaktusai Palerme K. Stabrauskas (Stabrovskis, lenk. Kazimierz Stabrowski) €5400.00
92 Natiurmortas su gėlėmis, kriaušėmis ir liaudies skulptūrėlėmis A. Galdikas €5213.16
93 Berniukas su kortiku R. Sližys €5200.00
94 Meilė V. Kasiulis €5200.00
95 Dobelė (sapnas apie močiutę kareivinėse) P. Vaitiekūnas €5200.00
96 Žvėris V. Antanavičius €5200.00
97 Rudens etiudas J. Švažas €5200.00
98 Simbolistinis peizažas [Tarpeklis kalnuose] K. Stabrauskas (Stabrovskis, lenk. Kazimierz Stabrowski) €5200.00
99 Be pavadinimo R. Jankauskas (Kampas) €5068.35
100 Brazilka J. Vaitys €4923.54
* Nupirkti per Vilniaus aukcionus, kainos be PVM