Topai

Cituojant ar pateikiant/naudojant duomenis viešojoje erdvėje būtina nurodyti informacijos šaltinį: „Vilniaus Aukciono informacija”

Vidutinė vieno kūrinio kaina*

# Autorius Kaina
1 A. Samuolis €39000
2 J. Vienožinskis €20720
3 G. Rossi (atrib.) €19000
4 I. Trutnevas €18500
5 N. Ylakavičius (Napoleon Michał Juliusz Iłłakowicz) €16000
6 P. Kalpokas €15685
7 J. Morkūnas €15000
8 K. Gorskis (Gurskis) €13400
9 I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250
10 A. Žmuidzinavičius €11406
11 V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295
12 K. Alchimavičius €9992
13 P. Smuglevičius €7437
14 T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €7241
15 F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7241
16 M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €6970
17 A. Gudaitis €6795
18 E. Romerytė (Helena Römerówna) €6400
19 J. Rimša €6321
20 J. Čeponis €6084
21 A. Cuberlé €5900
22 K. Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) €5600
23 J. Švažas €5248
24 E. Lindhardt-Conradsen €4924
25 P. Domšaitis €4887
26 D. Joy €4779
27 J. Šileika €4775
28 O. Dubeneckienė–Kalpokienė €4600
29 V. Kairiūkštis €4411
30 B. Zalensas €4344
31 V. Eidukevičius €4300
32 V. Masiutinas (Wassilij Masjutin, Василий Масютин) €4199
33 S. Kuzma €4000
34 E. Mane-Katzas (Emmanuel Mané-Katz) €3900
35 K. Petrulis €3700
36 A. Janovičius-Čainskis (Aleksander Janowicz-Czaiński) €3693
37 R. Jankauskas (Kampas) €3661
38 A. Šaltenis €3538
39 J. Ligberis (Jan Ligber) €3400
40 N. Flensburgensis €3300
41 M. Van Cuyck €3200
42 L. Truikys €3190
43 K. Žoromskis €3157
44 A. Zavišaitė €3154
45 P. Kalpokas (atrib.) €3100
46 A. Bekeris (August Becker) €2925
47 J. Bunimovičius (Jacques Bunimowitsch) €2900
48 V. Ciplijauskas €2900
49 J. Epstein €2900
50 B. Buika (Bolesław Buyko, Bujko) €2867
51 B. Murinas €2815
52 P. Juška €2800
53 V. Pakalnis €2780
54 V. Vizgirda €2700
55 A. Martinaitis €2699
56 K. Zapkus €2684
57 N. Arbit Blatas €2676
58 N. Arbit Blatas (atrib.) €2650
59 R. Chwolesas (Rafael Chwoles) €2607
60 V. Kasiulis €2606
61 R. Čeponis €2600
62 J. Zalensas €2600
63 K. Šimonis €2597
64 J. Mackevičius €2561
65 A. Puipa €2557
66 E. Karniejus (Edward Karniej) €2500
67 N. (XIX a., Centrinė Europa) €2500
68 Z. Petravičius €2477
69 H. Pauwels €2400
70 A. Griškevičius €2350
71 S. Džiaukštas €2340
72 Z. Pálnagy (Zsigmond Pálnagy) €2317
73 V. Antanavičius €2270
74 P. Tarabilda €2200
75 B. Balzukevičius (Bolesław Bałzukiewicz) €2200
76 R. Krinickas €2187
77 A. Galdikas €2167
78 V. Paukštė €2160
79 R. Sližys €2152
80 I. Houvaltas (Ildefons Houwalt) €2143
81 A. Kriščiūnas €2100
82 E. Varkulevičius €2085
83 L. Surgailis €2078
84 F. Ušinskaitė €2064
85 N. autorius €2050
86 K. Zimblytė (Kazė) €2043
87 G. Braun (leidėjas) €2027
88 A. Morin €1998
89 C. Knauf €1997
90 J. Vilčinskis €1991
91 I. Piekuras €1989
92 A. Rūkštelė €1957
93 P. Vaitiekūnas €1890
94 M. Bandas (Max Band) €1843
95 A. Stasiulevičius €1832
96 P. Gailius €1829
97 M. Šalkauskas €1804
98 A. Kojalavičius–Vijūkas (arba Vaitiekus Vijūkas–Kojalavičius, lenk. Wojciech Wijuk Kojałowicz) €1800
99 P. Kremenis (Pinchus Krémègne) €1800
100 V. Eidukevičius (atrib.) €1800
* Vieno autoriaus kūrinių kiekio ir kainų sumos vidurkis, kainos be PVM

Perkamiausi autoriai*

# Autorius Kaina Kūrinių skaičius
1 A. Žmuidzinavičius €296558 26
2 P. Kalpokas €219597 14
3 K. Šimonis €179198 69
4 J. Čeponis €152106 25
5 V. Kasiulis €143355 55
6 A. Galdikas €138677 64
7 J. Vienožinskis €82881 4
8 R. Jankauskas (Kampas) €65904 18
9 J. Rimša €56890 9
10 A. Mončys €40251 33
11 N. Arbit Blatas €40135 15
12 A. Samuolis €39000 1
13 G. Rossi (atrib.) €38000 2
14 V. Kisarauskas €36965 24
15 R. Sližys €36579 17
16 L. Katinas €35684 28
17 P. Gailius €34755 19
18 J. Buračas €34016 52
19 J. Mackevičius €33289 13
20 M. Dobužinskis €32276 18
21 K. Žoromskis €28409 9
22 J. Vaitys €27885 42
23 A. Gudaitis €27180 4
24 K. Gorskis (Gurskis) €26800 2
25 A. Puipa €25567 10
26 P. Domšaitis €24433 5
27 L. Katinas €24031 23
28 A. Švėgžda €23089 32
29 . Janušas €21307 15
30 A. Šaltenis €21228 6
31 S. Krasauskas €21036 14
32 J. Švažas €20993 4
33 M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €20911 3
34 K. Alchimavičius €19984 2
35 V. Norkus €19865 44
36 S. Eidrigevičius €19093 14
37 A. Martinaitis €18890 7
38 A. Petrulis €18808 20
39 I. Trutnevas €18500 1
40 A. Varnas €17931 13
41 A. Rūkštelė €17611 9
42 K. Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) €16800 3
43 A. Nežinomas €16258 36
44 V. Žilius €16129 9
45 N. Ylakavičius (Napoleon Michał Juliusz Iłłakowicz) €16000 1
46 I. Piekuras €15909 8
47 A. Savickas €15648 18
48 A. Skačkauskas €15624 13
49 N. €15391 65
50 J. Morkūnas €15000 1
51 P. Smuglevičius €14875 2
52 A. Stasiulevičius €14654 8
53 T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €14481 2
54 S. Gračiovas €14324 35
55 P. Lapė €14153 14
56 L. Gutauskas €14015 17
57 V. Kairiūkštis €13234 3
58 I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250 1
59 R. Bičiūnas €11624 16
60 V. Dilka €11530 9
61 R. Katiliūtė €11493 9
62 V. Antanavičius €11350 5
63 V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295 1
64 B. Murinas €11258 4
65 V. Lingys €11231 8
66 M. Bandas (Max Band) €11060 6
67 K. Zapkus €10737 4
68 V. Ignas €10526 14
69 S. Dali (Salvador Dali) €10189 12
70 L. Tuleikis €9949 6
71 . Znamierovskis (Czesław Znamierowski) €9729 19
72 J. Šileika €9550 2
73 V. Kosciuška €9465 13
74 D. Kasčiūnaitė €9444 13
75 B. Mingilaitė-Uogintienė €9323 7
76 S. Jusionis €8914 10
77 A. Motiejūnas €8457 5
78 S. Teitelbaumas €8371 8
79 J. Čeičytė €8371 10
80 V. Vizgirda €8100 3
81 V. Zalensienė €8083 7
82 M. Liugaila €7900 20
83 J. Daniliauskas €7874 7
84 R. Chwolesas (Rafael Chwoles) €7820 3
85 J. Kėdainis €7713 7
86 B. Motuza-Matuzevičius €7615 25
87 Z. Petravičius €7430 3
88 D. Sodeika €7422 5
89 R. Filistovičius €7396 9
90 F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7241 1
91 K. Sklėrius €7149 4
92 A. Griškevičius €7050 3
93 S. Džiaukštas €7020 3
94 T. Tobiasse €6843 14
95 V. Jonynas €6766 15
96 V. Paukštė €6481 3
97 E. Romerytė (Helena Römerówna) €6400 1
98 J. Bagdonas €6392 6
99 L. Truikys €6380 2
100 N. Valadkevičiūtė €6310 16
* Pagal pinigų sumą, išleistą konkrečiam autoriui per visus Vilniaus aukcionus, kainos be PVM

Brangiausiai parduoti kūriniai*

# Pavadinimas Autorius Kaina
1 Dzūkų kaimelis A. Žmuidzinavičius €53579.70
2 Rudeniškas peizažas P. Kalpokas €44750.00
3 Liga A. Samuolis €39000.00
4 Žiemos peizažas su upeliu P. Kalpokas €39000.00
5 Upelis pavasarį P. Kalpokas €36500.00
6 Saulėje A. Žmuidzinavičius €36000.00
7 Parko tvenkinys su gulbėmis Dačiūnų apylinkėje J. Vienožinskis €33306.30
8 Grybautojos saulėje A. Žmuidzinavičius €32000.00
9 Peizažas P. Kalpokas €27500.00
10 Lietuvą palikus V. Kasiulis €22750.00
11 Prie jūros J. Čeponis €20900.00
12 Vaikai (dailininko brolio Apolinaro Vienožinskio vaikų portretas. Kitoje pusėje – peizažas) J. Vienožinskis €20450.00
13 Rudeniškas peizažas P. Kalpokas €20273.40
14 Ramybės šalis K. Šimonis €20250.00
15 Du vyrai prie jūros A. Gudaitis €20000.00
16 Užgesęs vulkanas A. Žmuidzinavičius €19404.54
17 Si vis pacem, para bellum [Jei nori taikos, ruoškis karui] [Laiko alegorija] G. Rossi (atrib.) €19000.00
18 Bakchantės [Derliaus alegorija] G. Rossi (atrib.) €19000.00
19 Piemuo A. Žmuidzinavičius €19000.00
20 Be pavadinimo R. Jankauskas (Kampas) €18750.00
21 Rastinukas│Подкидышъ I. Trutnevas €18500.00
22 Nemunas ties Sudargais A. Žmuidzinavičius €18250.00
23 Indėnų šventė J. Rimša €17500.00
24 Saulei tekant (Obelių sodas) J. Vienožinskis €17250.00
25 Nežinomo vyro portretas (Autoportretas?) K. Gorskis (Gurskis) €17000.00
26 Peizažas su upeliu P. Kalpokas €16500.00
27 Nežinomos kilmingos moters portretas N. Ylakavičius (Napoleon Michał Juliusz Iłłakowicz) €16000.00
28 Ruduo prie Nemuno A. Galdikas €15750.00
29 Postilla Polska To iest Wykład prosty Ewangelij niedzielnych y świąt uroczystych, które wedle zwyczaiu dawnego w Kościele Bożym czytane bywaią. - Teraz znowu z wielką pilnością y uważnym przeyźrzeniem wydana J. Morkūnas €15000.00
30 Laukia kelto A. Žmuidzinavičius €13843.84
31 Žydo Barucho portretas A. Galdikas €13322.52
32 Karalaičio pasakų miestas K. Šimonis €13032.90
33 Romos visuomenė lanko Tito termų griuvėsius P. Smuglevičius €12500.00
34 Zarasai A. Žmuidzinavičius €12250.00
35 Baržos Volgoje I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250.00
36 Sniegas Bariločėje J. Rimša €12200.00
37 Ežero peizažas su šešėliais / Ežero peizažas su atspindžiais (kitoje pusėje) J. Vienožinskis €11874.42
38 Natiurmortas su vaisiais T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €11295.18
39 Peizažas su sodyba, cerkve ir artojum V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295.18
40 Panemunio medžiai A. Žmuidzinavičius €10715.94
41 Šventas Pranciškus K. Alchimavičius €10715.94
42 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis su Dniepro kartografiniu vaizdu Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €10426.32
43 Piemenukas prie pasakų vartų K. Šimonis €9847.08
44 Dekonstrukcija (triptikas) R. Jankauskas (Kampas) €9847.08
45 Merginos su šiaudine skrybėlaite portretas K. Gorskis (Gurskis) €9800.00
46 Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €9557.46
47 Audrotas saulėlydis Kuršių Nerijoj A. Žmuidzinavičius €9557.46
48 Žvejas V. Kasiulis €9300.00
49 Vandens nimfa K. Alchimavičius €9267.84
50 Laivai uoste J. Čeponis €9200.00
51 Seni vartai J. Čeponis €9100.00
52 Laivai J. Čeponis €8900.00
53 Dangaus ženklas (autoriaus matytas 1931 m. į Rytus nuo Jadagonių senkapių) J. Šileika €8800.00
54 Indėnų šventė J. Rimša €8800.00
55 Deivė Jūratė K. Šimonis €8688.60
56 Kauno pilies griuvėsiai J. Mackevičius €8688.60
57 Lietuviškas peizažas su skalbėja P. Domšaitis €8600.00
58 Scena turguje P. Domšaitis €8500.00
59 Mergina J. Čeponis €8300.00
60 Peizažas su pakrantės namu ir valtimis V. Kasiulis €8109.36
61 Žalias peizažas su mergaite J. Švažas €8000.00
62 Ruduo J. Čeponis €7900.00
63 Gerasis ganytojas V. Kasiulis €7800.00
64 Aukštaitija J. Čeponis €7800.00
65 Palanga, saulėlydis A. Žmuidzinavičius €7800.00
66 Paupio peizažas [Jesses upės krantas] P. Kalpokas €7600.00
67 Palūšė J. Čeponis €7530.12
68 Pasibučiavimas V. Kisarauskas €7530.12
69 TDS (Trijų dimensijų serija) #32 K. Žoromskis €7530.12
70 Apsnigta trobelė N. Arbit Blatas €7300.00
71 Upė saulėleidyje A. Žmuidzinavičius €7240.50
72 Pilnatis F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7240.50
73 Vasara V. Žilius €7240.50
74 Mano šeimininkės virtuvė A. Puipa €7200.00
75 Peizažas su tvenkiniu P. Kalpokas €7200.00
76 Koncertas V. Kairiūkštis €7100.00
77 Česius ir Ona A. Puipa €7000.00
78 Uostas N. Arbit Blatas €6950.88
79 Birutės kalnas Palangoje P. Kalpokas €6900.00
80 Vakaras J. Čeponis €6900.00
81 Darbininko portretas J. Švažas €6892.96
82 Trijų dimensijų serija | T.D.S. #45 K. Žoromskis €6700.00
83 Vakaras su skrendančiu paukščiu A. Martinaitis €6700.00
84 Po skėčiais J. Čeponis €6400.00
85 Cirko artistai P. Gailius €6400.00
86 Poilsis Juodkrantėje A. Žmuidzinavičius €6400.00
87 Kelias per beržynėlį E. Romerytė (Helena Römerówna) €6400.00
88 Be pavadinimo [Deivė] K. Šimonis €6200.00
89 Vandens lelijos (Jono Okunios parko prūde) K. Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) €6200.00
90 Palangos dykumos A. Žmuidzinavičius €6200.00
91 Birutės kalnas Palangoje P. Kalpokas €6082.02
92 Prisiminimas iš teatro L. Katinas €6082.02
93 Skalbėjos N. Arbit Blatas €6000.00
94 Vilniaus motyvas J. Čeponis €6000.00
95 Šokėjas V. Kasiulis €5900.00
96 Audringos jūros pakrantė su burlaiviu A. Cuberlé €5900.00
97 Arkties peržiūra K. Zapkus €5900.00
98 Porà V. Kasiulis €5800.00
99 Madžorės ežeras (Šveicarija, Lago Maggiore) P. Kalpokas €5792.40
100 Jūra mėnesienoje . Janušas €5647.59
* Nupirkti per Vilniaus aukcionus, kainos be PVM