Topai

Cituojant ar pateikiant/naudojant duomenis viešojoje erdvėje būtina nurodyti informacijos šaltinį: „Vilniaus Aukciono informacija”

Vidutinė vieno kūrinio kaina*

# Autorius Kaina
1 A. Samuolis €39000
2 J. Vienožinskis €20720
3 G. Rossi (atrib.) €19000
4 I. Trutnevas €18500
5 J. Morkūnas €15000
6 P. Kalpokas €14777
7 K. Gorskis (Gurskis) €13400
8 I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250
9 A. Žmuidzinavičius €11406
10 V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295
11 K. Alchimavičius €9992
12 P. Smuglevičius €7437
13 J. Rimša €7299
14 T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €7241
15 F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7241
16 M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €6970
17 A. Gudaitis €6795
18 E. Romerytė (Helena Römerówna) €6400
19 J. Čeponis €6084
20 A. Cuberlé €5900
21 K. Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) €5600
22 J. Švažas €5248
23 E. Lindhardt-Conradsen €4924
24 P. Domšaitis €4887
25 D. Joy €4779
26 J. Šileika €4775
27 O. Dubeneckienė–Kalpokienė €4600
28 V. Kairiūkštis €4411
29 B. Zalensas €4344
30 V. Eidukevičius €4300
31 V. Masiutinas (Wassilij Masjutin, Василий Масютин) €4199
32 S. Kuzma €4000
33 E. Mane-Katzas (Emmanuel Mané-Katz) €3900
34 A. Janovičius-Čainskis (Aleksander Janowicz-Czaiński) €3693
35 R. Jankauskas (Kampas) €3661
36 B. Murinas €3553
37 A. Šaltenis €3538
38 J. Ligberis (Jan Ligber) €3400
39 N. Flensburgensis €3300
40 M. Van Cuyck €3200
41 L. Truikys €3190
42 K. Žoromskis €3157
43 A. Zavišaitė €3154
44 P. Kalpokas (atrib.) €3100
45 A. Bekeris (August Becker) €2925
46 V. Ciplijauskas €2900
47 J. Epstein €2900
48 B. Buika (Bolesław Buyko, Bujko) €2867
49 V. Pakalnis €2780
50 V. Vizgirda €2700
51 A. Martinaitis €2699
52 K. Zapkus €2684
53 N. Arbit Blatas €2676
54 N. Arbit Blatas (atrib.) €2650
55 R. Chwolesas (Rafael Chwoles) €2607
56 V. Kasiulis €2606
57 R. Čeponis €2600
58 J. Zalensas €2600
59 K. Šimonis €2565
60 E. Karniejus (Edward Karniej) €2500
61 N. (XIX a., Centrinė Europa) €2500
62 J. Mackevičius €2441
63 H. Pauwels €2400
64 A. Griškevičius €2350
65 S. Džiaukštas €2340
66 L. Surgailis €2317
67 Z. Pálnagy (Zsigmond Pálnagy) €2317
68 V. Antanavičius €2270
69 P. Tarabilda €2200
70 B. Balzukevičius (Bolesław Bałzukiewicz) €2200
71 A. Galdikas €2191
72 R. Krinickas €2187
73 V. Paukštė €2160
74 R. Sližys €2152
75 I. Houvaltas (Ildefons Houwalt) €2143
76 A. Kriščiūnas €2100
77 E. Varkulevičius €2085
78 F. Ušinskaitė €2064
79 N. autorius €2050
80 G. Braun (leidėjas) €2027
81 A. Rūkštelė €2014
82 A. Morin €1998
83 C. Knauf €1997
84 J. Vilčinskis €1991
85 I. Piekuras €1989
86 V. Žilius €1984
87 Z. Petravičius €1915
88 M. Dobužinskis €1902
89 P. Vaitiekūnas €1890
90 P. Gailius €1884
91 M. Šalkauskas €1804
92 A. Kojalavičius–Vijūkas (arba Vaitiekus Vijūkas–Kojalavičius, lenk. Wojciech Wijuk Kojałowicz) €1800
93 R. Viesulas €1800
94 P. Kremenis (Pinchus Krémègne) €1800
95 V. Eidukevičius (atrib.) €1800
96 E. Marčiulionienė €1800
97 K. Sklėrius €1787
98 A. Stasiulevičius €1781
99 H. Dienz €1755
100 A. Valeška €1752
* Vieno autoriaus kūrinių kiekio ir kainų sumos vidurkis, kainos be PVM

Perkamiausi autoriai*

# Autorius Kaina Kūrinių skaičius
1 A. Žmuidzinavičius €296558 26
2 P. Kalpokas €192097 13
3 K. Šimonis €171848 67
4 J. Čeponis €152106 25
5 V. Kasiulis €143355 55
6 A. Galdikas €129257 59
7 J. Vienožinskis €82881 4
8 R. Jankauskas (Kampas) €65904 18
9 J. Rimša €51090 7
10 N. Arbit Blatas €40135 15
11 A. Samuolis €39000 1
12 G. Rossi (atrib.) €38000 2
13 R. Sližys €36579 17
14 V. Kisarauskas €35785 22
15 P. Gailius €33915 18
16 L. Katinas €33354 26
17 J. Buračas €32816 50
18 M. Dobužinskis €30436 16
19 J. Mackevičius €29289 12
20 K. Žoromskis €28409 9
21 J. Vaitys €27885 42
22 A. Gudaitis €27180 4
23 K. Gorskis (Gurskis) €26800 2
24 P. Domšaitis €24433 5
25 L. Katinas €24031 23
26 A. Švėgžda €23089 32
27 A. Šaltenis €21228 6
28 S. Krasauskas €21036 14
29 J. Švažas €20993 4
30 M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €20911 3
31 K. Alchimavičius €19984 2
32 V. Norkus €19865 44
33 . Janušas €19607 14
34 A. Martinaitis €18890 7
35 I. Trutnevas €18500 1
36 A. Mončys €18471 12
37 A. Varnas €17931 13
38 A. Petrulis €17348 18
39 K. Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) €16800 3
40 A. Nežinomas €16258 36
41 A. Rūkštelė €16111 8
42 I. Piekuras €15909 8
43 V. Žilius €15869 8
44 N. €15091 63
45 J. Morkūnas €15000 1
46 P. Smuglevičius €14875 2
47 T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €14481 2
48 L. Gutauskas €14015 17
49 A. Savickas €13768 16
50 S. Gračiovas €13624 34
51 V. Kairiūkštis €13234 3
52 S. Eidrigevičius €12593 12
53 I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250 1
54 A. Skačkauskas €12174 11
55 R. Bičiūnas €11624 16
56 V. Dilka €11530 9
57 R. Katiliūtė €11493 9
58 P. Lapė €11353 11
59 V. Antanavičius €11350 5
60 V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295 1
61 V. Lingys €11231 8
62 K. Zapkus €10737 4
63 B. Murinas €10658 3
64 L. Tuleikis €9949 6
65 . Znamierovskis (Czesław Znamierowski) €9729 19
66 J. Šileika €9550 2
67 V. Kosciuška €9465 13
68 V. Ignas €9406 12
69 B. Mingilaitė-Uogintienė €9323 7
70 S. Dali (Salvador Dali) €9289 11
71 A. Stasiulevičius €8904 5
72 M. Bandas (Max Band) €8710 5
73 A. Motiejūnas €8457 5
74 S. Teitelbaumas €8371 8
75 J. Čeičytė €8371 10
76 V. Vizgirda €8100 3
77 V. Zalensienė €8083 7
78 M. Liugaila €7900 20
79 R. Chwolesas (Rafael Chwoles) €7820 3
80 B. Motuza-Matuzevičius €7615 25
81 R. Filistovičius €7396 9
82 F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7241 1
83 S. Jusionis €7214 9
84 K. Sklėrius €7149 4
85 A. Griškevičius €7050 3
86 S. Džiaukštas €7020 3
87 V. Jonynas €6766 15
88 D. Kasčiūnaitė €6644 11
89 V. Paukštė €6481 3
90 E. Romerytė (Helena Römerówna) €6400 1
91 J. Bagdonas €6392 6
92 L. Truikys €6380 2
93 A. Zavišaitė €6307 2
94 D. Sodeika €6272 4
95 T. Tobiasse €6263 13
96 J. Mackonis-Mackevičius €6036 9
97 N. Valadkevičiūtė €6030 15
98 A. Tamošaitis €6000 4
99 C. Knauf €5991 3
100 J. Lipchitz €5932 7
* Pagal pinigų sumą, išleistą konkrečiam autoriui per visus Vilniaus aukcionus, kainos be PVM

Brangiausiai parduoti kūriniai*

# Pavadinimas Autorius Kaina
1 Dzūkų kaimelis A. Žmuidzinavičius €53579.70
2 Rudeniškas peizažas P. Kalpokas €44750.00
3 Liga A. Samuolis €39000.00
4 Žiemos peizažas su upeliu P. Kalpokas €39000.00
5 Upelis pavasarį P. Kalpokas €36500.00
6 Saulėje A. Žmuidzinavičius €36000.00
7 Parko tvenkinys su gulbėmis Dačiūnų apylinkėje J. Vienožinskis €33306.30
8 Grybautojos saulėje A. Žmuidzinavičius €32000.00
9 Lietuvą palikus V. Kasiulis €22750.00
10 Prie jūros J. Čeponis €20900.00
11 Vaikai (dailininko brolio Apolinaro Vienožinskio vaikų portretas. Kitoje pusėje – peizažas) J. Vienožinskis €20450.00
12 Rudeniškas peizažas P. Kalpokas €20273.40
13 Ramybės šalis K. Šimonis €20250.00
14 Du vyrai prie jūros A. Gudaitis €20000.00
15 Užgesęs vulkanas A. Žmuidzinavičius €19404.54
16 Bakchantės [Derliaus alegorija] G. Rossi (atrib.) €19000.00
17 Piemuo A. Žmuidzinavičius €19000.00
18 Si vis pacem, para bellum [Jei nori taikos, ruoškis karui] [Laiko alegorija] G. Rossi (atrib.) €19000.00
19 Be pavadinimo R. Jankauskas (Kampas) €18750.00
20 Rastinukas│Подкидышъ I. Trutnevas €18500.00
21 Nemunas ties Sudargais A. Žmuidzinavičius €18250.00
22 Indėnų šventė J. Rimša €17500.00
23 Saulei tekant (Obelių sodas) J. Vienožinskis €17250.00
24 Nežinomo vyro portretas (Autoportretas?) K. Gorskis (Gurskis) €17000.00
25 Peizažas su upeliu P. Kalpokas €16500.00
26 Ruduo prie Nemuno A. Galdikas €15750.00
27 Postilla Polska To iest Wykład prosty Ewangelij niedzielnych y świąt uroczystych, które wedle zwyczaiu dawnego w Kościele Bożym czytane bywaią. - Teraz znowu z wielką pilnością y uważnym przeyźrzeniem wydana J. Morkūnas €15000.00
28 Laukia kelto A. Žmuidzinavičius €13843.84
29 Žydo Barucho portretas A. Galdikas €13322.52
30 Karalaičio pasakų miestas K. Šimonis €13032.90
31 Romos visuomenė lanko Tito termų griuvėsius P. Smuglevičius €12500.00
32 Baržos Volgoje I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250.00
33 Zarasai A. Žmuidzinavičius €12250.00
34 Sniegas Bariločėje J. Rimša €12200.00
35 Ežero peizažas su šešėliais / Ežero peizažas su atspindžiais (kitoje pusėje) J. Vienožinskis €11874.42
36 Peizažas su sodyba, cerkve ir artojum V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295.18
37 Natiurmortas su vaisiais T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €11295.18
38 Panemunio medžiai A. Žmuidzinavičius €10715.94
39 Šventas Pranciškus K. Alchimavičius €10715.94
40 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis su Dniepro kartografiniu vaizdu Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €10426.32
41 Piemenukas prie pasakų vartų K. Šimonis €9847.08
42 Dekonstrukcija (triptikas) R. Jankauskas (Kampas) €9847.08
43 Merginos su šiaudine skrybėlaite portretas K. Gorskis (Gurskis) €9800.00
44 Audrotas saulėlydis Kuršių Nerijoj A. Žmuidzinavičius €9557.46
45 Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €9557.46
46 Žvejas V. Kasiulis €9300.00
47 Vandens nimfa K. Alchimavičius €9267.84
48 Laivai uoste J. Čeponis €9200.00
49 Seni vartai J. Čeponis €9100.00
50 Laivai J. Čeponis €8900.00
51 Indėnų šventė J. Rimša €8800.00
52 Dangaus ženklas (autoriaus matytas 1931 m. į Rytus nuo Jadagonių senkapių) J. Šileika €8800.00
53 Kauno pilies griuvėsiai J. Mackevičius €8688.60
54 Deivė Jūratė K. Šimonis €8688.60
55 Lietuviškas peizažas su skalbėja P. Domšaitis €8600.00
56 Scena turguje P. Domšaitis €8500.00
57 Mergina J. Čeponis €8300.00
58 Peizažas su pakrantės namu ir valtimis V. Kasiulis €8109.36
59 Žalias peizažas su mergaite J. Švažas €8000.00
60 Ruduo J. Čeponis €7900.00
61 Palanga, saulėlydis A. Žmuidzinavičius €7800.00
62 Gerasis ganytojas V. Kasiulis €7800.00
63 Aukštaitija J. Čeponis €7800.00
64 Paupio peizažas [Jesses upės krantas] P. Kalpokas €7600.00
65 TDS (Trijų dimensijų serija) #32 K. Žoromskis €7530.12
66 Palūšė J. Čeponis €7530.12
67 Pasibučiavimas V. Kisarauskas €7530.12
68 Apsnigta trobelė N. Arbit Blatas €7300.00
69 Upė saulėleidyje A. Žmuidzinavičius €7240.50
70 Pilnatis F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7240.50
71 Vasara V. Žilius €7240.50
72 Peizažas su tvenkiniu P. Kalpokas €7200.00
73 Koncertas V. Kairiūkštis €7100.00
74 Uostas N. Arbit Blatas €6950.88
75 Birutės kalnas Palangoje P. Kalpokas €6900.00
76 Vakaras J. Čeponis €6900.00
77 Darbininko portretas J. Švažas €6892.96
78 Trijų dimensijų serija | T.D.S. #45 K. Žoromskis €6700.00
79 Vakaras su skrendančiu paukščiu A. Martinaitis €6700.00
80 Cirko artistai P. Gailius €6400.00
81 Kelias per beržynėlį E. Romerytė (Helena Römerówna) €6400.00
82 Po skėčiais J. Čeponis €6400.00
83 Poilsis Juodkrantėje A. Žmuidzinavičius €6400.00
84 Palangos dykumos A. Žmuidzinavičius €6200.00
85 Vandens lelijos (Jono Okunios parko prūde) K. Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) €6200.00
86 Prisiminimas iš teatro L. Katinas €6082.02
87 Birutės kalnas Palangoje P. Kalpokas €6082.02
88 Vilniaus motyvas J. Čeponis €6000.00
89 Skalbėjos N. Arbit Blatas €6000.00
90 Arkties peržiūra K. Zapkus €5900.00
91 Šokėjas V. Kasiulis €5900.00
92 Audringos jūros pakrantė su burlaiviu A. Cuberlé €5900.00
93 Porà V. Kasiulis €5800.00
94 Madžorės ežeras (Šveicarija, Lago Maggiore) P. Kalpokas €5792.40
95 Jūra mėnesienoje . Janušas €5647.59
96 Pavojus I. Piekuras €5600.00
97 Senamiestis žiemą J. Čeponis €5502.78
98 Be pavadinimo K. Žoromskis €5502.78
99 Grėbėja A. Tamošaitis €5400.00
100 Kaktusai Palerme K. Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) €5400.00
* Nupirkti per Vilniaus aukcionus, kainos be PVM