Topai

Cituojant ar pateikiant/naudojant duomenis viešojoje erdvėje būtina nurodyti informacijos šaltinį: „Vilniaus Aukciono informacija”

Vidutinė vieno kūrinio kaina*

# Autorius Kaina
1 A. Samuolis €39000
2 J. Vienožinskis €20720
3 G. Rossi (atrib.) €19000
4 I. Trutnevas €18500
5 N. Ylakavičius (Napoleon Michał Juliusz Iłłakowicz) €16000
6 P. Kalpokas €15685
7 J. Morkūnas €15000
8 K. Gorskis (Gurskis) €13400
9 I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250
10 A. Žmuidzinavičius €11406
11 V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295
12 K. Alchimavičius €9992
13 F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7241
14 T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €7241
15 M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €6970
16 A. Gudaitis €6769
17 E. Romerytė (Helena Römerówna) €6400
18 J. Rimša €6321
19 J. Čeponis €6050
20 A. Cuberlé €5900
21 K. Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) €5600
22 J. Švažas €5248
23 E. Lindhardt-Conradsen €4924
24 P. Domšaitis €4839
25 D. Joy €4779
26 J. Šileika €4775
27 O. Dubeneckienė–Kalpokienė €4600
28 J. Švažas (atrib.) €4600
29 P. Smuglevičius €4594
30 V. Kairiūkštis €4411
31 B. Zalensas €4344
32 V. Eidukevičius €4300
33 V. Masiutinas (Wassilij Masjutin, Василий Масютин) €4199
34 S. Kuzma €4000
35 E. Mane-Katzas (Emmanuel Mané-Katz) €3900
36 K. Petrulis €3700
37 A. Janovičius-Čainskis (Aleksander Janowicz-Czaiński) €3693
38 R. Jankauskas (Kampas) €3661
39 A. Šaltenis €3538
40 J. Ligberis (Jan Ligber) €3400
41 N. Flensburgensis €3300
42 D. Minderytė €3300
43 M. Van Cuyck €3200
44 L. Truikys €3190
45 K. Žoromskis €3157
46 A. Zavišaitė €3154
47 P. Kalpokas (atrib.) €3100
48 A. Bekeris (August Becker) €2925
49 J. Epstein €2900
50 J. Bunimovičius (Jacques Bunimowitsch) €2900
51 V. Ciplijauskas €2900
52 B. Buika (Bolesław Buyko, Bujko) €2867
53 B. Murinas €2815
54 P. Juška €2800
55 V. Pakalnis €2780
56 W. Zorach €2750
57 S. Staniūnas €2750
58 N. Arbit Blatas €2733
59 V. Vizgirda €2700
60 A. Martinaitis €2699
61 K. Zapkus €2684
62 N. Arbit Blatas (atrib.) €2650
63 R. Chwolesas (Rafael Chwoles) €2607
64 J. Zalensas €2600
65 R. Čeponis €2600
66 K. Šimonis €2572
67 V. Kasiulis €2516
68 N. (XIX a., Centrinė Europa) €2500
69 E. Karniejus (Edward Karniej) €2500
70 J. Mackevičius €2492
71 Z. Petravičius €2477
72 P. Kiaulėnas €2460
73 H. Pauwels €2400
74 S. Džiaukštas €2340
75 Z. Pálnagy (Zsigmond Pálnagy) €2317
76 V. Antanavičius €2270
77 V. Paukštė €2256
78 R. Sližys €2232
79 P. Tarabilda €2200
80 B. Balzukevičius (Bolesław Bałzukiewicz) €2200
81 R. Krinickas €2187
82 I. Houvaltas (Ildefons Houwalt) €2143
83 A. Galdikas €2139
84 A. Puipa €2132
85 A. Kriščiūnas €2100
86 E. Varkulevičius €2085
87 F. Ušinskaitė €2064
88 N. autorius €2050
89 G. Braun (leidėjas) €2027
90 A. Morin €1998
91 C. Knauf €1997
92 K. Zimblytė (Kazė) €1995
93 V. Paukštelis €1990
94 I. Piekuras €1989
95 A. Rūkštelė €1957
96 M. Rauba (Michał Rouba) €1950
97 P. Vaitiekūnas €1890
98 M. Bandas (Max Band) €1843
99 M. Šalkauskas €1804
100 E. Marčiulionienė €1800
* Vieno autoriaus kūrinių kiekio ir kainų sumos vidurkis, kainos be PVM

Perkamiausi autoriai*

# Autorius Kaina Kūrinių skaičius
1 A. Žmuidzinavičius €296558 26
2 P. Kalpokas €219597 14
3 K. Šimonis €195498 76
4 J. Čeponis €157306 26
5 V. Kasiulis €145945 58
6 A. Galdikas €139037 65
7 J. Vienožinskis €82881 4
8 R. Jankauskas (Kampas) €65904 18
9 J. Rimša €56890 9
10 A. Gudaitis €47380 7
11 N. Arbit Blatas €43735 16
12 A. Mončys €42511 38
13 R. Sližys €40179 18
14 P. Gailius €39355 23
15 L. Katinas €39284 30
16 A. Samuolis €39000 1
17 G. Rossi (atrib.) €38000 2
18 V. Kisarauskas €37655 26
19 J. Mackevičius €34889 14
20 J. Buračas €34016 52
21 M. Dobužinskis €32276 18
22 P. Domšaitis €29033 6
23 K. Žoromskis €28409 9
24 J. Vaitys €27885 42
25 A. Puipa €27717 13
26 K. Gorskis (Gurskis) €26800 2
27 L. Katinas €24991 24
28 . Janušas €24407 17
29 A. Švėgžda €24179 35
30 S. Eidrigevičius €23293 16
31 A. Šaltenis €21228 6
32 S. Krasauskas €21036 14
33 J. Švažas €20993 4
34 M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €20911 3
35 V. Norkus €20435 47
36 K. Alchimavičius €19984 2
37 A. Stasiulevičius €19734 12
38 A. Martinaitis €18890 7
39 A. Petrulis €18808 20
40 I. Trutnevas €18500 1
41 P. Smuglevičius €18375 4
42 A. Varnas €17931 13
43 A. Skačkauskas €17624 14
44 A. Rūkštelė €17611 9
45 K. Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) €16800 3
46 N. €16781 73
47 A. Nežinomas €16258 36
48 L. Gutauskas €16135 21
49 V. Žilius €16129 9
50 N. Ylakavičius (Napoleon Michał Juliusz Iłłakowicz) €16000 1
51 I. Piekuras €15909 8
52 A. Savickas €15648 18
53 J. Morkūnas €15000 1
54 S. Gračiovas €14924 36
55 T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €14481 2
56 P. Lapė €14153 14
57 L. Tuleikis €14049 8
58 R. Katiliūtė €14043 10
59 S. Jusionis €13714 12
60 V. Ignas €13676 16
61 S. Dali (Salvador Dali) €13329 15
62 V. Kairiūkštis €13234 3
63 I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250 1
64 D. Kasčiūnaitė €11944 14
65 R. Bičiūnas €11624 16
66 V. Dilka €11530 9
67 V. Antanavičius €11350 5
68 V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295 1
69 V. Paukštė €11281 5
70 B. Murinas €11258 4
71 V. Lingys €11231 8
72 A. Motiejūnas €11157 7
73 M. Bandas (Max Band) €11060 6
74 K. Zapkus €10737 4
75 L. Surgailis €10174 6
76 . Znamierovskis (Czesław Znamierowski) €9839 20
77 J. Šileika €9550 2
78 V. Kosciuška €9465 13
79 J. Daniliauskas €9374 8
80 B. Mingilaitė-Uogintienė €9323 7
81 J. Čeičytė €8371 10
82 S. Teitelbaumas €8371 8
83 A. Griškevičius €8330 6
84 V. Vizgirda €8100 3
85 V. Zalensienė €8083 7
86 K. Zimblytė (Kazė) €7980 4
87 V. Paukštelis €7960 4
88 M. Liugaila €7900 20
89 R. Chwolesas (Rafael Chwoles) €7820 3
90 J. Kėdainis €7713 7
91 B. Motuza-Matuzevičius €7615 25
92 Z. Petravičius €7430 3
93 D. Sodeika €7422 5
94 R. Filistovičius €7396 9
95 P. Kiaulėnas €7380 3
96 F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7241 1
97 K. Sklėrius €7149 4
98 S. Džiaukštas €7020 3
99 V. Jonynas €6916 16
100 T. Tobiasse €6843 14
* Pagal pinigų sumą, išleistą konkrečiam autoriui per visus Vilniaus aukcionus, kainos be PVM

Brangiausiai parduoti kūriniai*

# Pavadinimas Autorius Kaina
1 Dzūkų kaimelis A. Žmuidzinavičius €53579.70
2 Rudeniškas peizažas P. Kalpokas €44750.00
3 Liga A. Samuolis €39000.00
4 Žiemos peizažas su upeliu P. Kalpokas €39000.00
5 Upelis pavasarį P. Kalpokas €36500.00
6 Saulėje A. Žmuidzinavičius €36000.00
7 Parko tvenkinys su gulbėmis Dačiūnų apylinkėje J. Vienožinskis €33306.30
8 Grybautojos saulėje A. Žmuidzinavičius €32000.00
9 Peizažas P. Kalpokas €27500.00
10 Lietuvą palikus V. Kasiulis €22750.00
11 Prie jūros J. Čeponis €20900.00
12 Vaikai (dailininko brolio Apolinaro Vienožinskio vaikų portretas. Kitoje pusėje – peizažas) J. Vienožinskis €20450.00
13 Rudeniškas peizažas P. Kalpokas €20273.40
14 Ramybės šalis K. Šimonis €20250.00
15 Du vyrai prie jūros A. Gudaitis €20000.00
16 Užgesęs vulkanas A. Žmuidzinavičius €19404.54
17 Bakchantės [Derliaus alegorija] G. Rossi (atrib.) €19000.00
18 Piemuo A. Žmuidzinavičius €19000.00
19 Si vis pacem, para bellum [Jei nori taikos, ruoškis karui] [Laiko alegorija] G. Rossi (atrib.) €19000.00
20 Be pavadinimo R. Jankauskas (Kampas) €18750.00
21 Rastinukas│Подкидышъ I. Trutnevas €18500.00
22 Nemunas ties Sudargais A. Žmuidzinavičius €18250.00
23 Indėnų šventė J. Rimša €17500.00
24 Saulei tekant (Obelių sodas) J. Vienožinskis €17250.00
25 Nežinomo vyro portretas (Autoportretas?) K. Gorskis (Gurskis) €17000.00
26 Peizažas su upeliu P. Kalpokas €16500.00
27 Nežinomos kilmingos moters portretas N. Ylakavičius (Napoleon Michał Juliusz Iłłakowicz) €16000.00
28 Ruduo prie Nemuno A. Galdikas €15750.00
29 Postilla Polska To iest Wykład prosty Ewangelij niedzielnych y świąt uroczystych, które wedle zwyczaiu dawnego w Kościele Bożym czytane bywaią. - Teraz znowu z wielką pilnością y uważnym przeyźrzeniem wydana J. Morkūnas €15000.00
30 Niūri diena mariose A. Gudaitis €14400.00
31 Laukia kelto A. Žmuidzinavičius €13843.84
32 Žydo Barucho portretas A. Galdikas €13322.52
33 Karalaičio pasakų miestas K. Šimonis €13032.90
34 Romos visuomenė lanko Tito termų griuvėsius P. Smuglevičius €12500.00
35 Baržos Volgoje I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250.00
36 Zarasai A. Žmuidzinavičius €12250.00
37 Sniegas Bariločėje J. Rimša €12200.00
38 Ežero peizažas su šešėliais / Ežero peizažas su atspindžiais (kitoje pusėje) J. Vienožinskis €11874.42
39 Peizažas su sodyba, cerkve ir artojum V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295.18
40 Natiurmortas su vaisiais T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €11295.18
41 Šventas Pranciškus K. Alchimavičius €10715.94
42 Panemunio medžiai A. Žmuidzinavičius €10715.94
43 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis su Dniepro kartografiniu vaizdu Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €10426.32
44 Dekonstrukcija (triptikas) R. Jankauskas (Kampas) €9847.08
45 Piemenukas prie pasakų vartų K. Šimonis €9847.08
46 Merginos su šiaudine skrybėlaite portretas K. Gorskis (Gurskis) €9800.00
47 Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €9557.46
48 Audrotas saulėlydis Kuršių Nerijoj A. Žmuidzinavičius €9557.46
49 Žvejas V. Kasiulis €9300.00
50 Vandens nimfa K. Alchimavičius €9267.84
51 Laivai uoste J. Čeponis €9200.00
52 Seni vartai J. Čeponis €9100.00
53 Laivai J. Čeponis €8900.00
54 Indėnų šventė J. Rimša €8800.00
55 Dangaus ženklas (autoriaus matytas 1931 m. į Rytus nuo Jadagonių senkapių) J. Šileika €8800.00
56 Kauno pilies griuvėsiai J. Mackevičius €8688.60
57 Deivė Jūratė K. Šimonis €8688.60
58 Lietuviškas peizažas su skalbėja P. Domšaitis €8600.00
59 Scena turguje P. Domšaitis €8500.00
60 Mergina J. Čeponis €8300.00
61 Peizažas su pakrantės namu ir valtimis V. Kasiulis €8109.36
62 Žalias peizažas su mergaite J. Švažas €8000.00
63 Ruduo J. Čeponis €7900.00
64 Aukštaitija J. Čeponis €7800.00
65 Palanga, saulėlydis A. Žmuidzinavičius €7800.00
66 Gerasis ganytojas V. Kasiulis €7800.00
67 Paupio peizažas [Jesses upės krantas] P. Kalpokas €7600.00
68 Palūšė J. Čeponis €7530.12
69 TDS (Trijų dimensijų serija) #32 K. Žoromskis €7530.12
70 Pasibučiavimas V. Kisarauskas €7530.12
71 Apsnigta trobelė N. Arbit Blatas €7300.00
72 Pilnatis F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7240.50
73 Upė saulėleidyje A. Žmuidzinavičius €7240.50
74 Vasara V. Žilius €7240.50
75 Mano šeimininkės virtuvė A. Puipa €7200.00
76 Peizažas su tvenkiniu P. Kalpokas €7200.00
77 Koncertas V. Kairiūkštis €7100.00
78 Česius ir Ona A. Puipa €7000.00
79 Uostas N. Arbit Blatas €6950.88
80 Vakaras J. Čeponis €6900.00
81 Birutės kalnas Palangoje P. Kalpokas €6900.00
82 Darbininko portretas J. Švažas €6892.96
83 Vakaras su skrendančiu paukščiu A. Martinaitis €6700.00
84 Trijų dimensijų serija | T.D.S. #45 K. Žoromskis €6700.00
85 Kelias per beržynėlį E. Romerytė (Helena Römerówna) €6400.00
86 Poilsis Juodkrantėje A. Žmuidzinavičius €6400.00
87 Po skėčiais J. Čeponis €6400.00
88 Cirko artistai P. Gailius €6400.00
89 Vandens lelijos (Jono Okunios parko prūde) K. Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) €6200.00
90 Palangos dykumos A. Žmuidzinavičius €6200.00
91 Be pavadinimo [Deivė] K. Šimonis €6200.00
92 Prisiminimas iš teatro L. Katinas €6082.02
93 Birutės kalnas Palangoje P. Kalpokas €6082.02
94 Vilniaus motyvas J. Čeponis €6000.00
95 Skalbėjos N. Arbit Blatas €6000.00
96 Amžinas žydas K. Šimonis €6000.00
97 Šokėjas V. Kasiulis €5900.00
98 Audringos jūros pakrantė su burlaiviu A. Cuberlé €5900.00
99 Arkties peržiūra K. Zapkus €5900.00
100 Porà V. Kasiulis €5800.00
* Nupirkti per Vilniaus aukcionus, kainos be PVM