Topai

Cituojant ar pateikiant/naudojant duomenis viešojoje erdvėje būtina nurodyti informacijos šaltinį: „Vilniaus Aukciono informacija”

Vidutinė vieno kūrinio kaina*

# Autorius Kaina
1 A. Samuolis €39000
2 J. Vienožinskis €20720
3 G. Rossi (atrib.) €19000
4 I. Trutnevas €18500
5 N. Ylakavičius (Napoleon Michał Juliusz Iłłakowicz) €16000
6 P. Kalpokas €15685
7 J. Morkūnas €15000
8 K. Gorskis (Gurskis) €13400
9 I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250
10 V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295
11 A. Žmuidzinavičius €11076
12 M. Menčinskas €10250
13 K. Alchimavičius €9992
14 A. Gudaitis €7507
15 T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €7241
16 F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7241
17 P. Smuglevičius €7075
18 M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €6970
19 E. Romerytė (Helena Römerówna) €6400
20 J. Rimša €6321
21 A. Cuberlé €5900
22 J. Čeponis €5893
23 K. Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) €5600
24 S. Kuzma €5300
25 J. Švažas €5248
26 E. Lindhardt-Conradsen €4924
27 P. Domšaitis €4854
28 D. Joy €4779
29 O. Dubeneckienė–Kalpokienė €4600
30 J. Švažas (atrib.) €4600
31 V. Kairiūkštis €4411
32 �. Sauka €4350
33 B. Zalensas €4344
34 V. Eidukevičius €4300
35 K. Žoromskis €4291
36 V. Masiutinas (Wassilij Masjutin, Василий Масютин) €4199
37 L. Balzukevičiūtė (Łucja Bałzukiewiczówna) €3950
38 J. Šileika €3917
39 E. Mane-Katzas (Emmanuel Mané-Katz) €3900
40 K. Petrulis €3700
41 A. Janovičius-Čainskis (Aleksander Janowicz-Czaiński) €3693
42 R. Jankauskas (Kampas) €3661
43 V. Vizgirda €3625
44 A. Romeris (Alfred Römer) €3500
45 J. Ligberis (Jan Ligber) €3400
46 N. Flensburgensis €3300
47 D. Minderytė €3300
48 P. Puzinas €3200
49 M. Van Cuyck €3200
50 L. Truikys €3190
51 A. Zavišaitė €3154
52 A. Šaltenis €3150
53 P. Kalpokas (atrib.) €3100
54 A. Bekeris (August Becker) €2925
55 V. Ciplijauskas €2900
56 J. Epstein €2900
57 J. Bunimovičius (Jacques Bunimowitsch) €2900
58 B. Buika (Bolesław Buyko, Bujko) €2867
59 B. Murinas €2815
60 P. Juška €2800
61 V. Pakalnis €2780
62 W. Zorach €2750
63 S. Staniūnas €2750
64 N. Arbit Blatas €2733
65 K. Zapkus €2684
66 N. Arbit Blatas (atrib.) €2650
67 J. Zalensas €2600
68 R. Čeponis €2600
69 A. Martinaitis €2593
70 K. Šimonis €2560
71 N. (XIX a., Centrinė Europa) €2500
72 A. Šlipavičius-Šlipas €2500
73 E. Karniejus (Edward Karniej) €2500
74 H. Pauwels €2400
75 V. Žilius €2393
76 J. Mackevičius €2391
77 S. Džiaukštas €2340
78 Z. Pálnagy (Zsigmond Pálnagy) €2317
79 V. Kasiulis €2302
80 S. Maslauskaitė–Mažylienė €2290
81 P. Kiaulėnas €2270
82 V. Paukštė €2256
83 A. Puipa €2216
84 M. Bandas (Max Band) €2201
85 P. Tarabilda €2200
86 B. Balzukevičius (Bolesław Bałzukiewicz) €2200
87 R. Krinickas €2187
88 R. Chwolesas (Rafael Chwoles) €2144
89 I. Houvaltas (Ildefons Houwalt) €2143
90 A. Kriščiūnas €2100
91 Z. Petravičius €2097
92 A. Galdikas €2091
93 E. Varkulevičius €2085
94 K. Zimblytė (Kazė) €2083
95 F. Ušinskaitė €2064
96 N. autorius €2050
97 S. Strele €2050
98 G. Braun (leidėjas) €2027
99 R. Sližys €2025
100 P. Songaila €2000
* Vieno autoriaus kūrinių kiekio ir kainų sumos vidurkis, kainos be PVM

Perkamiausi autoriai*

# Autorius Kaina Kūrinių skaičius
1 A. Žmuidzinavičius €299058 27
2 P. Kalpokas €219597 14
3 K. Šimonis €207358 81
4 J. Čeponis €159106 27
5 A. Galdikas €156827 75
6 V. Kasiulis €149615 65
7 A. Gudaitis €90080 12
8 J. Vienožinskis €82881 4
9 R. Jankauskas (Kampas) €65904 18
10 J. Rimša €56890 9
11 P. Gailius €49935 31
12 R. Sližys €48599 24
13 N. Arbit Blatas €43735 16
14 A. Mončys €43211 39
15 K. Žoromskis €42909 10
16 L. Katinas €41614 32
17 V. Kisarauskas €41475 32
18 A. Samuolis €39000 1
19 P. Domšaitis €38833 8
20 G. Rossi (atrib.) €38000 2
21 J. Mackevičius €35869 15
22 P. Smuglevičius €35375 5
23 J. Buračas €34016 52
24 M. Dobužinskis €32276 18
25 A. Puipa €31017 14
26 J. Vaitys €29785 43
27 L. Katinas €27471 28
28 K. Gorskis (Gurskis) €26800 2
29 �. Janušas €25907 18
30 N. €24591 92
31 M. Bandas (Max Band) €24210 11
32 A. Švėgžda €24179 35
33 V. Žilius €23929 10
34 S. Eidrigevičius €23853 17
35 A. Šaltenis €22048 7
36 S. Krasauskas €21696 16
37 A. Stasiulevičius €21434 13
38 J. Švažas €20993 4
39 M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €20911 3
40 A. Petrulis €20788 22
41 A. Martinaitis €20740 8
42 V. Norkus €20435 47
43 K. Alchimavičius €19984 2
44 L. Gutauskas €19935 24
45 R. Bičiūnas €19294 21
46 A. Varnas €19181 14
47 I. Trutnevas €18500 1
48 A. Skačkauskas €18204 15
49 A. Rūkštelė €17611 9
50 V. Antanavičius €17340 9
51 L. Tuleikis €16949 9
52 K. Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) €16800 3
53 S. Jusionis €16724 16
54 S. Gračiovas €16644 40
55 A. Nežinomas €16258 36
56 N. Ylakavičius (Napoleon Michał Juliusz Iłłakowicz) €16000 1
57 I. Piekuras €15909 8
58 A. Savickas €15648 18
59 S. Dali (Salvador Dali) €15539 17
60 M. Liugaila €15240 30
61 J. Morkūnas €15000 1
62 V. Vizgirda €14500 4
63 T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €14481 2
64 D. Kasčiūnaitė €14474 17
65 P. Lapė €14153 14
66 R. Katiliūtė €14043 10
67 V. Ignas €13676 16
68 V. Kairiūkštis €13234 3
69 K. Zimblytė (Kazė) €12500 6
70 I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250 1
71 J. Šileika €11750 3
72 V. Dilka €11530 9
73 V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295 1
74 V. Paukštė €11281 5
75 B. Murinas €11258 4
76 V. Lingys €11231 8
77 A. Motiejūnas €11157 7
78 K. Zapkus €10737 4
79 R. Chwolesas (Rafael Chwoles) €10720 5
80 S. Kuzma €10600 2
81 L. Surgailis €10574 7
82 B. Mingilaitė-Uogintienė €10323 8
83 M. Menčinskas €10250 1
84 D. Sodeika €9872 6
85 �. Znamierovskis (Czesław Znamierowski) €9839 20
86 B. Uogintas (jaunesn.) €9481 14
87 V. Kosciuška €9465 13
88 J. Daniliauskas €9374 8
89 P. Kiaulėnas €9080 4
90 �. Sauka €8700 2
91 Z. Petravičius €8390 4
92 J. Čeičytė €8371 10
93 S. Teitelbaumas €8371 8
94 T. Tobiasse €8343 18
95 A. Griškevičius €8330 6
96 V. Zalensienė €8083 7
97 V. Paukštelis €7960 4
98 L. Balzukevičiūtė (Łucja Bałzukiewiczówna) €7900 2
99 V. Petravičius €7897 8
100 B. Motuza-Matuzevičius €7765 26
* Pagal pinigų sumą, išleistą konkrečiam autoriui per visus Vilniaus aukcionus, kainos be PVM

Brangiausiai parduoti kūriniai*

# Pavadinimas Autorius Kaina
1 Dzūkų kaimelis A. Žmuidzinavičius €53579.70
2 Rudeniškas peizažas P. Kalpokas €44750.00
3 Liga A. Samuolis €39000.00
4 Žiemos peizažas su upeliu P. Kalpokas €39000.00
5 Upelis pavasarį P. Kalpokas €36500.00
6 Saulėje A. Žmuidzinavičius €36000.00
7 Moteris su kaktusu A. Gudaitis €36000.00
8 Parko tvenkinys su gulbėmis Dačiūnų apylinkėje J. Vienožinskis €33306.30
9 Grybautojos saulėje A. Žmuidzinavičius €32000.00
10 Peizažas P. Kalpokas €27500.00
11 Lietuvą palikus V. Kasiulis €22750.00
12 Prie jūros J. Čeponis €20900.00
13 Vaikai (dailininko brolio Apolinaro Vienožinskio vaikų portretas. Kitoje pusėje – peizažas) J. Vienožinskis €20450.00
14 Rudeniškas peizažas P. Kalpokas €20273.40
15 Ramybės šalis K. Šimonis €20250.00
16 Du vyrai prie jūros A. Gudaitis €20000.00
17 Užgesęs vulkanas A. Žmuidzinavičius €19404.54
18 Piemuo A. Žmuidzinavičius €19000.00
19 Si vis pacem, para bellum [Jei nori taikos, ruoškis karui] [Laiko alegorija] G. Rossi (atrib.) €19000.00
20 Bakchantės [Derliaus alegorija] G. Rossi (atrib.) €19000.00
21 Be pavadinimo R. Jankauskas (Kampas) €18750.00
22 Rastinukas│Подкидышъ I. Trutnevas €18500.00
23 Nemunas ties Sudargais A. Žmuidzinavičius €18250.00
24 Indėnų šventė J. Rimša €17500.00
25 Saulei tekant (Obelių sodas) J. Vienožinskis €17250.00
26 Romos visuomenė lanko Tito termų griuvėsius P. Smuglevičius €17000.00
27 Nežinomo vyro portretas (Autoportretas?) K. Gorskis (Gurskis) €17000.00
28 Peizažas su upeliu P. Kalpokas €16500.00
29 Nežinomos kilmingos moters portretas N. Ylakavičius (Napoleon Michał Juliusz Iłłakowicz) €16000.00
30 Ruduo prie Nemuno A. Galdikas €15750.00
31 Postilla Polska To iest Wykład prosty Ewangelij niedzielnych y świąt uroczystych, które wedle zwyczaiu dawnego w Kościele Bożym czytane bywaią. - Teraz znowu z wielką pilnością y uważnym przeyźrzeniem wydana J. Morkūnas €15000.00
32 Mokslininkai K. Žoromskis €14500.00
33 Niūri diena mariose A. Gudaitis €14400.00
34 Laukia kelto A. Žmuidzinavičius €13843.84
35 Žydo Barucho portretas A. Galdikas €13322.52
36 Karalaičio pasakų miestas K. Šimonis €13032.90
37 Romos visuomenė lanko Tito termų griuvėsius P. Smuglevičius €12500.00
38 Zarasai A. Žmuidzinavičius €12250.00
39 Baržos Volgoje I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250.00
40 Sniegas Bariločėje J. Rimša €12200.00
41 Ežero peizažas su šešėliais / Ežero peizažas su atspindžiais (kitoje pusėje) J. Vienožinskis €11874.42
42 Natiurmortas su vaisiais T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €11295.18
43 Peizažas su sodyba, cerkve ir artojum V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295.18
44 Šventas Pranciškus K. Alchimavičius €10715.94
45 Panemunio medžiai A. Žmuidzinavičius €10715.94
46 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis su Dniepro kartografiniu vaizdu Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €10426.32
47 Indėno galva M. Menčinskas €10250.00
48 Dekonstrukcija (triptikas) R. Jankauskas (Kampas) €9847.08
49 Piemenukas prie pasakų vartų K. Šimonis €9847.08
50 Merginos su šiaudine skrybėlaite portretas K. Gorskis (Gurskis) €9800.00
51 Audrotas saulėlydis Kuršių Nerijoj A. Žmuidzinavičius €9557.46
52 Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €9557.46
53 Žvejas V. Kasiulis €9300.00
54 Vandens nimfa K. Alchimavičius €9267.84
55 Laivai uoste J. Čeponis €9200.00
56 Seni vartai J. Čeponis €9100.00
57 Laivai J. Čeponis €8900.00
58 Dangaus ženklas (autoriaus matytas 1931 m. į Rytus nuo Jadagonių senkapių) J. Šileika €8800.00
59 Indėnų šventė J. Rimša €8800.00
60 Kauno pilies griuvėsiai J. Mackevičius €8688.60
61 Deivė Jūratė K. Šimonis €8688.60
62 Lietuviškas peizažas su skalbėja P. Domšaitis €8600.00
63 Scena turguje P. Domšaitis €8500.00
64 Mergina J. Čeponis €8300.00
65 Peizažas su pakrantės namu ir valtimis V. Kasiulis €8109.36
66 Žalias peizažas su mergaite J. Švažas €8000.00
67 Ruduo J. Čeponis €7900.00
68 Gerasis ganytojas V. Kasiulis €7800.00
69 Palanga, saulėlydis A. Žmuidzinavičius €7800.00
70 Aukštaitija J. Čeponis €7800.00
71 Abstrakcija V. Žilius €7800.00
72 Paupio peizažas [Jesses upės krantas] P. Kalpokas €7600.00
73 Palūšė J. Čeponis €7530.12
74 TDS (Trijų dimensijų serija) #32 K. Žoromskis €7530.12
75 Pasibučiavimas V. Kisarauskas €7530.12
76 Apsnigta trobelė N. Arbit Blatas €7300.00
77 Pilnatis F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7240.50
78 Upė saulėleidyje A. Žmuidzinavičius €7240.50
79 Vasara V. Žilius €7240.50
80 Peizažas su tvenkiniu P. Kalpokas €7200.00
81 Mano šeimininkės virtuvė A. Puipa €7200.00
82 Koncertas V. Kairiūkštis €7100.00
83 Česius ir Ona A. Puipa €7000.00
84 Uostas N. Arbit Blatas €6950.88
85 Vakaras J. Čeponis €6900.00
86 Birutės kalnas Palangoje P. Kalpokas €6900.00
87 Darbininko portretas J. Švažas €6892.96
88 Šv. Mykolo bažnyčios įėjimas į zakristiją, Vilnius L. Balzukevičiūtė (Łucja Bałzukiewiczówna) €6800.00
89 Vakaras su skrendančiu paukščiu A. Martinaitis €6700.00
90 Trijų dimensijų serija | T.D.S. #45 K. Žoromskis €6700.00
91 Sėdinti moteris S. Kuzma €6600.00
92 Trys moterys P. Domšaitis €6600.00
93 Namas tarp medžių V. Vizgirda €6400.00
94 Poilsis Juodkrantėje A. Žmuidzinavičius €6400.00
95 Po skėčiais J. Čeponis €6400.00
96 Kelias per beržynėlį E. Romerytė (Helena Römerówna) €6400.00
97 Cirko artistai P. Gailius €6400.00
98 Grybautoja A. Galdikas €6300.00
99 Be pavadinimo [Deivė] K. Šimonis €6200.00
100 Vandens lelijos (Jono Okunios parko prūde) K. Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) €6200.00
* Nupirkti per Vilniaus aukcionus, kainos be PVM