Topai

Cituojant ar pateikiant/naudojant duomenis viešojoje erdvėje būtina nurodyti informacijos šaltinį: „Vilniaus Aukciono informacija”

Vidutinė vieno kūrinio kaina*

# Autorius Kaina
1 A. Samuolis €39000
2 J. Vienožinskis €20720
3 G. Rossi (atrib.) €19000
4 I. Trutnevas €18500
5 J. Morkūnas €15000
6 K. Gorskis (Gurskis) €13400
7 A. Žmuidzinavičius €12459
8 I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250
9 V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295
10 P. Kalpokas €11263
11 K. Alchimavičius €9992
12 J. Šileika €8800
13 P. Smuglevičius €7437
14 J. Rimša €7299
15 T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €7241
16 F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7241
17 M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €6970
18 A. Gudaitis €6795
19 E. Romerytė (Helena Römerówna) €6400
20 J. Čeponis €5935
21 A. Cuberlé €5900
22 K. Stabrauskas (Stabrovskis, lenk. Kazimierz Stabrowski) €5600
23 J. Švažas €5248
24 P. Domšaitis €5158
25 E. Lindhardt - Conradsen €4924
26 D. Joy €4779
27 O. Dubeneckienė–Kalpokienė €4600
28 V. Kairiūkštis €4411
29 B. Zalensas €4344
30 V. Eidukevičius €4300
31 V. Masiutinas (Wassilij Masjutin, Василий Масютин) €4199
32 S. Kuzma €4000
33 E. Mane-Katzas (Emmanuel Mané-Katz) €3900
34 A. Janovičius-Čainskis (Aleksander Janowicz-Czaiński) €3693
35 R. Jankauskas (Kampas) €3661
36 B. Murinas €3553
37 A. Šaltenis €3538
38 N. Flensburgensis €3300
39 M. Van Cuyck €3200
40 K. Žoromskis €3157
41 A. Zavišaitė €3154
42 P. Kalpokas (atrib.) €3100
43 A. Bekeris (August Becker) €2925
44 V. Ciplijauskas €2900
45 B. Buika (Bolesław Buyko, Bujko) €2867
46 V. Pakalnis €2780
47 K. Šimonis €2729
48 A. Martinaitis €2699
49 V. Kasiulis €2693
50 N. Arbit Blatas €2676
51 N. Arbit Blatas (atrib.) €2650
52 R. Chwolesas (Rafael Chwoles) €2607
53 R. Čeponis €2600
54 N. (XIX a., Centrinė Europa) €2500
55 V. Paukštė €2491
56 J. Mackevičius €2441
57 H. Pauwels €2400
58 V. Antanavičius €2363
59 A. Griškevičius €2350
60 V. Vizgirda €2350
61 Z. Pálnagy (Zsigmond Pálnagy) €2317
62 L. Surgailis €2317
63 M. Šalkauskas €2216
64 P. Tarabilda €2200
65 B. Balzukevičius (Bolesław Bałzukiewicz) €2200
66 K. Sklėrius €2196
67 A. Galdikas €2194
68 R. Krinickas €2187
69 A. Rūkštelė €2179
70 I. Houvaltas (Ildefons Houwalt) €2143
71 R. Sližys €2111
72 E. Varkulevičius €2085
73 F. Ušinskaitė €2064
74 N. autorius €2050
75 G. Braun (leidėjas) €2027
76 A. Morin €1998
77 C. Knauf €1997
78 V. Žilius €1996
79 J. Vilčinskis €1991
80 Z. Petravičius €1915
81 M. Dobužinskis €1902
82 P. Vaitiekūnas €1890
83 L. Tuleikis €1870
84 A. Kojalavičius–Vijūkas (arba Vaitiekus Vijūkas–Kojalavičius, lenk. Wojciech Wijuk Kojałowicz) €1800
85 P. Kremenis (Pinchus Krémègne) €1800
86 V. Eidukevičius (atrib.) €1800
87 E. Marčiulionienė €1800
88 A. Stasiulevičius €1781
89 H. Dienz €1755
90 A. Valeška €1752
91 A. Mončys €1751
92 V. Gečas €1750
93 M. Bandas (Max Band) €1742
94 A. Valeška (atrib.) €1700
95 A. Motiejūnas €1691
96 J. Endriušaitis (Johannes Endruschat) €1651
97 S. Veiverytė €1641
98 V. Kisarauskas €1627
99 H. Harländeris (Hans Harländer) €1627
100 P. Griušys €1622
* Vieno autoriaus kūrinių kiekio ir kainų sumos vidurkis, kainos be PVM

Perkamiausi autoriai*

# Autorius Kaina Kūrinių skaičius
1 A. Žmuidzinavičius €286558 23
2 K. Šimonis €163768 60
3 V. Kasiulis €140045 52
4 J. Čeponis €136506 23
5 A. Galdikas €114107 52
6 P. Kalpokas €101367 9
7 J. Vienožinskis €82881 4
8 R. Jankauskas (Kampas) €65904 18
9 J. Rimša €51090 7
10 N. Arbit Blatas €40135 15
11 A. Samuolis €39000 1
12 G. Rossi (atrib.) €38000 2
13 V. Kisarauskas €35785 22
14 R. Sližys €31659 15
15 L. Katinas €31304 25
16 J. Buračas €30566 46
17 M. Dobužinskis €30436 16
18 J. Mackevičius €29289 12
19 K. Žoromskis €28409 9
20 A. Gudaitis €27180 4
21 K. Gorskis (Gurskis) €26800 2
22 J. Vaitys €26205 36
23 P. Gailius €25615 16
24 L. Katinas €24031 23
25 A. Švėgžda €23089 32
26 A. Šaltenis €21228 6
27 J. Švažas €20993 4
28 M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €20911 3
29 P. Domšaitis €20633 4
30 S. Krasauskas €20556 13
31 K. Alchimavičius €19984 2
32 V. Norkus €19245 43
33 A. Martinaitis €18890 7
34 I. Trutnevas €18500 1
35 . Janušas €18157 12
36 A. Mončys €17511 10
37 A. Varnas €17131 12
38 K. Stabrauskas (Stabrovskis, lenk. Kazimierz Stabrowski) €16800 3
39 A. Nežinomas €16258 36
40 A. Petrulis €15288 16
41 A. Rūkštelė €15251 7
42 J. Morkūnas €15000 1
43 P. Smuglevičius €14875 2
44 T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €14481 2
45 L. Gutauskas €14015 17
46 V. Žilius €13969 7
47 V. Kairiūkštis €13234 3
48 N. €13168 55
49 S. Eidrigevičius €12593 12
50 S. Gračiovas €12504 31
51 I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250 1
52 A. Savickas €11498 13
53 V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295 1
54 A. Skačkauskas €11294 10
55 V. Lingys €11231 8
56 B. Murinas €10658 3
57 V. Dilka €10650 8
58 R. Bičiūnas €10274 14
59 V. Kosciuška €9465 13
60 V. Antanavičius €9450 4
61 L. Tuleikis €9349 5
62 . Znamierovskis (Czesław Znamierowski) €9019 17
63 A. Stasiulevičius €8904 5
64 J. Šileika €8800 1
65 M. Bandas (Max Band) €8710 5
66 V. Ignas €8606 11
67 A. Motiejūnas €8457 5
68 P. Lapė €8153 10
69 V. Zalensienė €8083 7
70 R. Chwolesas (Rafael Chwoles) €7820 3
71 B. Motuza-Matuzevičius €7615 25
72 B. Mingilaitė - Uogintienė €7473 6
73 F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7241 1
74 A. Griškevičius €7050 3
75 V. Jonynas €6766 15
76 S. Jusionis €6654 8
77 K. Sklėrius €6589 3
78 E. Romerytė (Helena Römerówna) €6400 1
79 J. Bagdonas €6392 6
80 A. Zavišaitė €6307 2
81 D. Sodeika €6272 4
82 S. Teitelbaumas €6271 7
83 J. Mackonis-Mackevičius €6036 9
84 A. Tamošaitis €6000 4
85 C. Knauf €5991 3
86 J. Lipchitz €5932 7
87 I. Piekuras €5909 6
88 A. Cuberlé €5900 1
89 D. Kasčiūnaitė €5844 9
90 R. Katiliūtė €5823 4
91 T. Tobiasse €5713 11
92 P. Vaitiekūnas €5670 3
93 N. Valadkevičiūtė €5610 14
94 H. Čerapas €5584 4
95 M. Skudutis €5422 5
96 J. Čeičytė €5391 6
97 A. Valeška €5257 3
98 E. Urbaitytė (Urbaitis) €5244 5
99 J. Kėdainis €5043 5
100 S. Dali (Salvador Dali) €5029 8
* Pagal pinigų sumą, išleistą konkrečiam autoriui per visus Vilniaus aukcionus, kainos be PVM

Brangiausiai parduoti kūriniai*

# Pavadinimas Autorius Kaina
1 Dzūkų kaimelis A. Žmuidzinavičius €53579.70
2 Liga A. Samuolis €39000.00
3 Upelis pavasarį P. Kalpokas €36500.00
4 Saulėje A. Žmuidzinavičius €36000.00
5 Parko tvenkinys su gulbėmis Dačiūnų apylinkėje J. Vienožinskis €33306.30
6 Grybautojos saulėje A. Žmuidzinavičius €32000.00
7 Lietuvą palikus V. Kasiulis €22750.00
8 Prie jūros J. Čeponis €20900.00
9 Vaikai (dailininko brolio Apolinaro Vienožinskio vaikų portretas. Kitoje pusėje – peizažas) J. Vienožinskis €20450.00
10 Rudeniškas peizažas P. Kalpokas €20273.40
11 Ramybės šalis K. Šimonis €20250.00
12 Du vyrai prie jūros A. Gudaitis €20000.00
13 Užgesęs vulkanas A. Žmuidzinavičius €19404.54
14 Piemuo A. Žmuidzinavičius €19000.00
15 Si vis pacem, para bellum [Jei nori taikos, ruoškis karui] [Laiko alegorija] G. Rossi (atrib.) €19000.00
16 Bakchantės [Derliaus alegorija] G. Rossi (atrib.) €19000.00
17 Be pavadinimo R. Jankauskas (Kampas) €18750.00
18 Rastinukas│Подкидышъ I. Trutnevas €18500.00
19 Nemunas ties Sudargais A. Žmuidzinavičius €18250.00
20 Indėnų šventė J. Rimša €17500.00
21 Saulei tekant (Obelių sodas) J. Vienožinskis €17250.00
22 Nežinomo vyro portretas (Autoportretas?) K. Gorskis (Gurskis) €17000.00
23 Peizažas su upeliu P. Kalpokas €16500.00
24 Ruduo prie Nemuno A. Galdikas €15750.00
25 Postilla Polska To iest Wykład prosty Ewangelij niedzielnych y świąt uroczystych, które wedle zwyczaiu dawnego w Kościele Bożym czytane bywaią. - Teraz znowu z wielką pilnością y uważnym przeyźrzeniem wydana J. Morkūnas €15000.00
26 Laukia kelto A. Žmuidzinavičius €13843.84
27 Žydo Barucho portretas A. Galdikas €13322.52
28 Karalaičio pasakų miestas K. Šimonis €13032.90
29 Romos visuomenė lanko Tito termų griuvėsius P. Smuglevičius €12500.00
30 Zarasai A. Žmuidzinavičius €12250.00
31 Baržos Volgoje I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250.00
32 Sniegas Bariločėje J. Rimša €12200.00
33 Ežero peizažas su šešėliais / Ežero peizažas su atspindžiais (kitoje pusėje) J. Vienožinskis €11874.42
34 Peizažas su sodyba, cerkve ir artojum V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295.18
35 Natiurmortas su vaisiais T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €11295.18
36 Panemunio medžiai A. Žmuidzinavičius €10715.94
37 Šventas Pranciškus K. Alchimavičius €10715.94
38 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis su Dniepro kartografiniu vaizdu Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €10426.32
39 Dekonstrukcija (triptikas) R. Jankauskas (Kampas) €9847.08
40 Piemenukas prie pasakų vartų K. Šimonis €9847.08
41 Merginos su šiaudine skrybėlaite portretas K. Gorskis (Gurskis) €9800.00
42 Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €9557.46
43 Audrotas saulėlydis Kuršių Nerijoj A. Žmuidzinavičius €9557.46
44 Žvejas V. Kasiulis €9300.00
45 Vandens nimfa K. Alchimavičius €9267.84
46 Seni vartai J. Čeponis €9100.00
47 Laivai J. Čeponis €8900.00
48 Dangaus ženklas (autoriaus matytas 1931 m. į Rytus nuo Jadagonių senkapių) J. Šileika €8800.00
49 Indėnų šventė J. Rimša €8800.00
50 Deivė Jūratė K. Šimonis €8688.60
51 Kauno pilies griuvėsiai J. Mackevičius €8688.60
52 Lietuviškas peizažas su skalbėja P. Domšaitis €8600.00
53 Scena turguje P. Domšaitis €8500.00
54 Mergina J. Čeponis €8300.00
55 Peizažas su pakrantės namu ir valtimis V. Kasiulis €8109.36
56 Žalias peizažas su mergaite J. Švažas €8000.00
57 Ruduo J. Čeponis €7900.00
58 Aukštaitija J. Čeponis €7800.00
59 Palanga, saulėlydis A. Žmuidzinavičius €7800.00
60 Gerasis ganytojas V. Kasiulis €7800.00
61 Paupio peizažas [Jesses upės krantas] P. Kalpokas €7600.00
62 TDS (Trijų dimensijų serija) #32 K. Žoromskis €7530.12
63 Palūšė J. Čeponis €7530.12
64 Pasibučiavimas V. Kisarauskas €7530.12
65 Apsnigta trobelė N. Arbit Blatas €7300.00
66 Vasara V. Žilius €7240.50
67 Upė saulėleidyje A. Žmuidzinavičius €7240.50
68 Pilnatis F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7240.50
69 Peizažas su tvenkiniu P. Kalpokas €7200.00
70 Koncertas V. Kairiūkštis €7100.00
71 Uostas N. Arbit Blatas €6950.88
72 Vakaras J. Čeponis €6900.00
73 Darbininko portretas J. Švažas €6892.96
74 Trijų dimensijų serija | T.D.S. #45 K. Žoromskis €6700.00
75 Vakaras su skrendančiu paukščiu A. Martinaitis €6700.00
76 Poilsis Juodkrantėje A. Žmuidzinavičius €6400.00
77 Kelias per beržynėlį E. Romerytė (Helena Römerówna) €6400.00
78 Vandens lelijos (Jono Okunios parko prūde) K. Stabrauskas (Stabrovskis, lenk. Kazimierz Stabrowski) €6200.00
79 Palangos dykumos A. Žmuidzinavičius €6200.00
80 Prisiminimas iš teatro L. Katinas €6082.02
81 Birutės kalnas Palangoje P. Kalpokas €6082.02
82 Skalbėjos N. Arbit Blatas €6000.00
83 Vilniaus motyvas J. Čeponis €6000.00
84 Šokėjas V. Kasiulis €5900.00
85 Audringos jūros pakrantė su burlaiviu A. Cuberlé €5900.00
86 Porà V. Kasiulis €5800.00
87 Madžorės ežeras (Šveicarija, Lago Maggiore) P. Kalpokas €5792.40
88 Jūra mėnesienoje . Janušas €5647.59
89 Be pavadinimo K. Žoromskis €5502.78
90 Senamiestis žiemą J. Čeponis €5502.78
91 Kaktusai Palerme K. Stabrauskas (Stabrovskis, lenk. Kazimierz Stabrowski) €5400.00
92 Saulėleidis A. Žmuidzinavičius €5400.00
93 Iš ciklo „Hauteur d’ ombre“ P. Gailius €5400.00
94 Grėbėja A. Tamošaitis €5400.00
95 Natiurmortas su gėlėmis, kriaušėmis ir liaudies skulptūrėlėmis A. Galdikas €5213.16
96 Rudens etiudas J. Švažas €5200.00
97 Žvėris V. Antanavičius €5200.00
98 Simbolistinis peizažas [Tarpeklis kalnuose] K. Stabrauskas (Stabrovskis, lenk. Kazimierz Stabrowski) €5200.00
99 Berniukas su kortiku R. Sližys €5200.00
100 Meilė V. Kasiulis €5200.00
* Nupirkti per Vilniaus aukcionus, kainos be PVM