Topai

Cituojant ar pateikiant/naudojant duomenis viešojoje erdvėje būtina nurodyti informacijos šaltinį: „Vilniaus Aukciono informacija”

Vidutinė vieno kūrinio kaina*

# Autorius Kaina
1 A. Samuolis €39000
2 J. Vienožinskis €20720
3 G. Rossi (atrib.) €19000
4 I. Trutnevas €18500
5 J. Morkūnas €15000
6 K. Gorskis (Gurskis) €13400
7 A. Žmuidzinavičius €12459
8 I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250
9 V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295
10 P. Kalpokas €11263
11 K. Alchimavičius €9992
12 J. Šileika €8800
13 A. Gudaitis €8733
14 P. Smuglevičius €7437
15 J. Rimša €7299
16 F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7241
17 T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €7241
18 M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €6970
19 J. Švažas €6698
20 E. Romerytė (Helena Römerówna) €6400
21 J. Čeponis €5968
22 A. Cuberlé €5900
23 K. Stabrauskas (Stabrovskis, lenk. Kazimierz Stabrowski) €5600
24 P. Domšaitis €5158
25 E. Lindhardt - Conradsen €4924
26 D. Joy €4779
27 O. Dubeneckienė–Kalpokienė €4600
28 V. Kairiūkštis €4411
29 B. Zalensas €4344
30 V. Eidukevičius €4300
31 V. Masiutinas (Wassilij Masjutin, Василий Масютин) €4199
32 S. Kuzma €4000
33 E. Mane-Katzas (Emmanuel Mané-Katz) €3900
34 A. Janovičius-Čainskis (Aleksander Janowicz-Czaiński) €3693
35 R. Jankauskas (Kampas) €3661
36 B. Murinas €3553
37 A. Šaltenis €3538
38 N. Flensburgensis €3300
39 M. Van Cuyck €3200
40 K. Žoromskis €3157
41 A. Zavišaitė €3154
42 A. Bekeris (August Becker) €2925
43 V. Ciplijauskas €2900
44 B. Buika (Bolesław Buyko, Bujko) €2867
45 V. Pakalnis €2780
46 K. Šimonis €2774
47 V. Kasiulis €2739
48 A. Martinaitis €2699
49 N. Arbit Blatas €2676
50 N. Arbit Blatas (atrib.) €2650
51 R. Chwolesas (Rafael Chwoles) €2607
52 R. Čeponis €2600
53 N. (XIX a., Centrinė Europa) €2500
54 V. Paukštė €2491
55 J. Mackevičius €2441
56 H. Pauwels €2400
57 V. Antanavičius €2363
58 A. Griškevičius €2350
59 V. Vizgirda €2350
60 L. Surgailis €2317
61 Z. Pálnagy (Zsigmond Pálnagy) €2317
62 M. Šalkauskas €2216
63 P. Tarabilda €2200
64 B. Balzukevičius (Bolesław Bałzukiewicz) €2200
65 K. Sklėrius €2196
66 R. Krinickas €2187
67 A. Rūkštelė €2179
68 A. Galdikas €2147
69 I. Houvaltas (Ildefons Houwalt) €2143
70 R. Sližys €2111
71 E. Varkulevičius €2085
72 F. Ušinskaitė €2064
73 N. autorius €2050
74 G. Braun (leidėjas) €2027
75 A. Morin €1998
76 C. Knauf €1997
77 V. Žilius €1996
78 J. Vilčinskis €1991
79 M. Dobužinskis €1969
80 Z. Petravičius €1915
81 P. Vaitiekūnas €1890
82 L. Tuleikis €1870
83 V. Eidukevičius (atrib.) €1800
84 E. Marčiulionienė €1800
85 A. Kojalavičius–Vijūkas (arba Vaitiekus Vijūkas–Kojalavičius, lenk. Wojciech Wijuk Kojałowicz) €1800
86 P. Kremenis (Pinchus Krémègne) €1800
87 A. Stasiulevičius €1781
88 H. Dienz €1755
89 A. Valeška €1752
90 A. Mončys €1751
91 V. Gečas €1750
92 M. Bandas (Max Band) €1742
93 A. Motiejūnas €1739
94 A. Valeška (atrib.) €1700
95 J. Endriušaitis (Johannes Endruschat) €1651
96 S. Veiverytė €1641
97 V. Kisarauskas €1627
98 H. Harländeris (Hans Harländer) €1627
99 J. Ozemblauskas (Józef Oziębłowski) €1622
100 C. Faustas (Carl Faust) €1622
* Vieno autoriaus kūrinių kiekio ir kainų sumos vidurkis, kainos be PVM

Perkamiausi autoriai*

# Autorius Kaina Kūrinių skaičius
1 A. Žmuidzinavičius €286558 23
2 K. Šimonis €160868 58
3 V. Kasiulis €139685 51
4 J. Čeponis €131306 22
5 A. Galdikas €105207 49
6 P. Kalpokas €101367 9
7 J. Vienožinskis €82881 4
8 R. Jankauskas (Kampas) €65904 18
9 J. Rimša €51090 7
10 N. Arbit Blatas €40135 15
11 A. Samuolis €39000 1
12 G. Rossi (atrib.) €38000 2
13 V. Kisarauskas €35785 22
14 R. Sližys €31659 15
15 L. Katinas €31304 25
16 J. Buračas €30566 46
17 M. Dobužinskis €29536 15
18 J. Mackevičius €29289 12
19 K. Žoromskis €28409 9
20 K. Gorskis (Gurskis) €26800 2
21 A. Gudaitis €26200 3
22 J. Vaitys €25765 35
23 P. Gailius €23815 15
24 A. Švėgžda €22389 31
25 A. Šaltenis €21228 6
26 M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €20911 3
27 P. Domšaitis €20633 4
28 S. Krasauskas €20556 13
29 J. Švažas €20093 3
30 K. Alchimavičius €19984 2
31 V. Norkus €19245 43
32 A. Martinaitis €18890 7
33 L. Katinas €18791 13
34 I. Trutnevas €18500 1
35 . Janušas €18157 12
36 A. Mončys €17511 10
37 A. Varnas €17131 12
38 K. Stabrauskas (Stabrovskis, lenk. Kazimierz Stabrowski) €16800 3
39 A. Nežinomas €16258 36
40 A. Petrulis €15288 16
41 A. Rūkštelė €15251 7
42 J. Morkūnas €15000 1
43 P. Smuglevičius €14875 2
44 T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €14481 2
45 V. Žilius €13969 7
46 L. Gutauskas €13335 16
47 V. Kairiūkštis €13234 3
48 S. Eidrigevičius €12593 12
49 S. Gračiovas €12264 30
50 I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250 1
51 A. Savickas €11498 13
52 V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295 1
53 A. Skačkauskas €11294 10
54 V. Lingys €11231 8
55 N. €11138 47
56 B. Murinas €10658 3
57 R. Bičiūnas €9954 13
58 V. Kosciuška €9465 13
59 V. Antanavičius €9450 4
60 L. Tuleikis €9349 5
61 V. Dilka €8990 6
62 A. Stasiulevičius €8904 5
63 J. Šileika €8800 1
64 M. Bandas (Max Band) €8710 5
65 V. Ignas €8606 11
66 . Znamerovskis (Czesław Znamierowski) €8539 16
67 P. Lapė €8153 10
68 V. Zalensienė €8083 7
69 R. Chwolesas (Rafael Chwoles) €7820 3
70 B. Motuza-Matuzevičius €7615 25
71 B. Mingilaitė - Uogintienė €7473 6
72 F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7241 1
73 A. Griškevičius €7050 3
74 A. Motiejūnas €6957 4
75 V. Jonynas €6766 15
76 S. Jusionis €6654 8
77 K. Sklėrius €6589 3
78 E. Romerytė (Helena Römerówna) €6400 1
79 J. Bagdonas €6392 6
80 A. Zavišaitė €6307 2
81 D. Sodeika €6272 4
82 S. Teitelbaumas €6271 7
83 J. Mackonis-Mackevičius €6036 9
84 A. Tamošaitis €6000 4
85 C. Knauf €5991 3
86 J. Lipchitz €5932 7
87 I. Piekuras €5909 6
88 A. Cuberlé €5900 1
89 D. Kasčiūnaitė €5844 9
90 R. Katiliūtė €5823 4
91 P. Vaitiekūnas €5670 3
92 N. Valadkevičiūtė €5610 14
93 H. Čerapas €5584 4
94 T. Tobiasse €5423 10
95 M. Skudutis €5422 5
96 A. Valeška €5257 3
97 E. Urbaitytė (Urbaitis) €5244 5
98 J. Kėdainis €5043 5
99 V. Paukštė €4981 2
100 S. Butkevičius €4938 19
* Pagal pinigų sumą, išleistą konkrečiam autoriui per visus Vilniaus aukcionus, kainos be PVM

Brangiausiai parduoti kūriniai*

# Pavadinimas Autorius Kaina
1 Dzūkų kaimelis A. Žmuidzinavičius €53579.70
2 Liga A. Samuolis €39000.00
3 Upelis pavasarį P. Kalpokas €36500.00
4 Saulėje A. Žmuidzinavičius €36000.00
5 Parko tvenkinys su gulbėmis Dačiūnų apylinkėje J. Vienožinskis €33306.30
6 Grybautojos saulėje A. Žmuidzinavičius €32000.00
7 Lietuvą palikus V. Kasiulis €22750.00
8 Prie jūros J. Čeponis €20900.00
9 Vaikai (dailininko brolio Apolinaro Vienožinskio vaikų portretas. Kitoje pusėje – peizažas) J. Vienožinskis €20450.00
10 Rudeniškas peizažas P. Kalpokas €20273.40
11 Ramybės šalis K. Šimonis €20250.00
12 Du vyrai prie jūros A. Gudaitis €20000.00
13 Užgesęs vulkanas A. Žmuidzinavičius €19404.54
14 Si vis pacem, para bellum [Jei nori taikos, ruoškis karui] [Laiko alegorija] G. Rossi (atrib.) €19000.00
15 Bakchantės [Derliaus alegorija] G. Rossi (atrib.) €19000.00
16 Piemuo A. Žmuidzinavičius €19000.00
17 Be pavadinimo R. Jankauskas (Kampas) €18750.00
18 Rastinukas│Подкидышъ I. Trutnevas €18500.00
19 Nemunas ties Sudargais A. Žmuidzinavičius €18250.00
20 Indėnų šventė J. Rimša €17500.00
21 Saulei tekant (Obelių sodas) J. Vienožinskis €17250.00
22 Nežinomo vyro portretas (Autoportretas?) K. Gorskis (Gurskis) €17000.00
23 Peizažas su upeliu P. Kalpokas €16500.00
24 Ruduo prie Nemuno A. Galdikas €15750.00
25 Postilla Polska To iest Wykład prosty Ewangelij niedzielnych y świąt uroczystych, które wedle zwyczaiu dawnego w Kościele Bożym czytane bywaią. - Teraz znowu z wielką pilnością y uważnym przeyźrzeniem wydana J. Morkūnas €15000.00
26 Laukia kelto A. Žmuidzinavičius €13843.84
27 Žydo Barucho portretas A. Galdikas €13322.52
28 Karalaičio pasakų miestas K. Šimonis €13032.90
29 Romos visuomenė lanko Tito termų griuvėsius P. Smuglevičius €12500.00
30 Baržos Volgoje I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250.00
31 Zarasai A. Žmuidzinavičius €12250.00
32 Sniegas Bariločėje J. Rimša €12200.00
33 Ežero peizažas su šešėliais / Ežero peizažas su atspindžiais (kitoje pusėje) J. Vienožinskis €11874.42
34 Peizažas su sodyba, cerkve ir artojum V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295.18
35 Natiurmortas su vaisiais T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €11295.18
36 Panemunio medžiai A. Žmuidzinavičius €10715.94
37 Šventas Pranciškus K. Alchimavičius €10715.94
38 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis su Dniepro kartografiniu vaizdu Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €10426.32
39 Piemenukas prie pasakų vartų K. Šimonis €9847.08
40 Dekonstrukcija (triptikas) R. Jankauskas (Kampas) €9847.08
41 Merginos su šiaudine skrybėlaite portretas K. Gorskis (Gurskis) €9800.00
42 Audrotas saulėlydis Kuršių Nerijoj A. Žmuidzinavičius €9557.46
43 Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €9557.46
44 Žvejas V. Kasiulis €9300.00
45 Vandens nimfa K. Alchimavičius €9267.84
46 Seni vartai J. Čeponis €9100.00
47 Laivai J. Čeponis €8900.00
48 Dangaus ženklas (autoriaus matytas 1931 m. į Rytus nuo Jadagonių senkapių) J. Šileika €8800.00
49 Indėnų šventė J. Rimša €8800.00
50 Kauno pilies griuvėsiai J. Mackevičius €8688.60
51 Deivė Jūratė K. Šimonis €8688.60
52 Lietuviškas peizažas su skalbėja P. Domšaitis €8600.00
53 Scena turguje P. Domšaitis €8500.00
54 Mergina J. Čeponis €8300.00
55 Peizažas su pakrantės namu ir valtimis V. Kasiulis €8109.36
56 Žalias peizažas su mergaite J. Švažas €8000.00
57 Ruduo J. Čeponis €7900.00
58 Aukštaitija J. Čeponis €7800.00
59 Palanga, saulėlydis A. Žmuidzinavičius €7800.00
60 Gerasis ganytojas V. Kasiulis €7800.00
61 Paupio peizažas [Jesses upės krantas] P. Kalpokas €7600.00
62 Palūšė J. Čeponis €7530.12
63 TDS (Trijų dimensijų serija) #32 K. Žoromskis €7530.12
64 Pasibučiavimas V. Kisarauskas €7530.12
65 Apsnigta trobelė N. Arbit Blatas €7300.00
66 Vasara V. Žilius €7240.50
67 Upė saulėleidyje A. Žmuidzinavičius €7240.50
68 Pilnatis F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7240.50
69 Peizažas su tvenkiniu P. Kalpokas €7200.00
70 Koncertas V. Kairiūkštis €7100.00
71 Uostas N. Arbit Blatas €6950.88
72 Vakaras J. Čeponis €6900.00
73 Darbininko portretas J. Švažas €6892.96
74 Vakaras su skrendančiu paukščiu A. Martinaitis €6700.00
75 Trijų dimensijų serija | T.D.S. #45 K. Žoromskis €6700.00
76 Kelias per beržynėlį E. Romerytė (Helena Römerówna) €6400.00
77 Poilsis Juodkrantėje A. Žmuidzinavičius €6400.00
78 Vandens lelijos (Jono Okunios parko prūde) K. Stabrauskas (Stabrovskis, lenk. Kazimierz Stabrowski) €6200.00
79 Palangos dykumos A. Žmuidzinavičius €6200.00
80 Prisiminimas iš teatro L. Katinas €6082.02
81 Birutės kalnas Palangoje P. Kalpokas €6082.02
82 Vilniaus motyvas J. Čeponis €6000.00
83 Skalbėjos N. Arbit Blatas €6000.00
84 Šokėjas V. Kasiulis €5900.00
85 Audringos jūros pakrantė su burlaiviu A. Cuberlé €5900.00
86 Porà V. Kasiulis €5800.00
87 Madžorės ežeras (Šveicarija, Lago Maggiore) P. Kalpokas €5792.40
88 Jūra mėnesienoje . Janušas €5647.59
89 Senamiestis žiemą J. Čeponis €5502.78
90 Be pavadinimo K. Žoromskis €5502.78
91 Grėbėja A. Tamošaitis €5400.00
92 Saulėleidis A. Žmuidzinavičius €5400.00
93 Iš ciklo „Hauteur d’ ombre“ P. Gailius €5400.00
94 Kaktusai Palerme K. Stabrauskas (Stabrovskis, lenk. Kazimierz Stabrowski) €5400.00
95 Natiurmortas su gėlėmis, kriaušėmis ir liaudies skulptūrėlėmis A. Galdikas €5213.16
96 Meilė V. Kasiulis €5200.00
97 Rudens etiudas J. Švažas €5200.00
98 Berniukas su kortiku R. Sližys €5200.00
99 Simbolistinis peizažas [Tarpeklis kalnuose] K. Stabrauskas (Stabrovskis, lenk. Kazimierz Stabrowski) €5200.00
100 Žvėris V. Antanavičius €5200.00
* Nupirkti per Vilniaus aukcionus, kainos be PVM