Topai

Cituojant ar pateikiant/naudojant duomenis viešojoje erdvėje būtina nurodyti informacijos šaltinį: „Vilniaus Aukciono informacija”

Vidutinė vieno kūrinio kaina*

# Autorius Kaina
1 A. Samuolis €39000
2 J. Vienožinskis €20720
3 G. Rossi (atrib.) €19000
4 I. Trutnevas €18500
5 N. Ylakavičius (Napoleon Michał Juliusz Iłłakowicz) €16000
6 J. Morkūnas €15000
7 P. Kalpokas €14777
8 K. Gorskis (Gurskis) €13400
9 I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250
10 A. Žmuidzinavičius €11406
11 V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295
12 K. Alchimavičius €9992
13 P. Smuglevičius €7437
14 F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7241
15 T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €7241
16 M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €6970
17 A. Gudaitis €6795
18 J. Rimša €6511
19 E. Romerytė (Helena Römerówna) €6400
20 J. Čeponis €6084
21 A. Cuberlé €5900
22 K. Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) €5600
23 J. Švažas €5248
24 E. Lindhardt-Conradsen €4924
25 P. Domšaitis €4887
26 D. Joy €4779
27 J. Šileika €4775
28 O. Dubeneckienė–Kalpokienė €4600
29 V. Kairiūkštis €4411
30 B. Zalensas €4344
31 V. Eidukevičius €4300
32 V. Masiutinas (Wassilij Masjutin, Василий Масютин) €4199
33 S. Kuzma €4000
34 E. Mane-Katzas (Emmanuel Mané-Katz) €3900
35 K. Petrulis €3700
36 A. Janovičius-Čainskis (Aleksander Janowicz-Czaiński) €3693
37 R. Jankauskas (Kampas) €3661
38 B. Murinas €3553
39 A. Šaltenis €3538
40 J. Ligberis (Jan Ligber) €3400
41 N. Flensburgensis €3300
42 M. Van Cuyck €3200
43 L. Truikys €3190
44 K. Žoromskis €3157
45 A. Zavišaitė €3154
46 P. Kalpokas (atrib.) €3100
47 A. Bekeris (August Becker) €2925
48 J. Epstein €2900
49 V. Ciplijauskas €2900
50 B. Buika (Bolesław Buyko, Bujko) €2867
51 P. Juška €2800
52 V. Pakalnis €2780
53 V. Vizgirda €2700
54 A. Martinaitis €2699
55 K. Zapkus €2684
56 N. Arbit Blatas €2676
57 N. Arbit Blatas (atrib.) €2650
58 K. Šimonis €2618
59 R. Chwolesas (Rafael Chwoles) €2607
60 V. Kasiulis €2606
61 J. Zalensas €2600
62 R. Čeponis €2600
63 J. Mackevičius €2561
64 A. Puipa €2557
65 N. (XIX a., Centrinė Europa) €2500
66 E. Karniejus (Edward Karniej) €2500
67 Z. Petravičius €2477
68 H. Pauwels €2400
69 A. Griškevičius €2350
70 S. Džiaukštas €2340
71 Z. Pálnagy (Zsigmond Pálnagy) €2317
72 V. Antanavičius €2270
73 P. Tarabilda €2200
74 B. Balzukevičius (Bolesław Bałzukiewicz) €2200
75 R. Krinickas €2187
76 V. Paukštė €2160
77 R. Sližys €2152
78 A. Galdikas €2147
79 I. Houvaltas (Ildefons Houwalt) €2143
80 A. Kriščiūnas €2100
81 E. Varkulevičius €2085
82 L. Surgailis €2078
83 F. Ušinskaitė €2064
84 N. autorius €2050
85 K. Zimblytė (Kazė) €2043
86 G. Braun (leidėjas) €2027
87 A. Morin €1998
88 C. Knauf €1997
89 J. Vilčinskis €1991
90 I. Piekuras €1989
91 V. Žilius €1984
92 A. Rūkštelė €1957
93 M. Dobužinskis €1902
94 P. Vaitiekūnas €1890
95 P. Gailius €1829
96 M. Šalkauskas €1804
97 V. Eidukevičius (atrib.) €1800
98 E. Marčiulionienė €1800
99 R. Viesulas €1800
100 A. Kojalavičius–Vijūkas (arba Vaitiekus Vijūkas–Kojalavičius, lenk. Wojciech Wijuk Kojałowicz) €1800
* Vieno autoriaus kūrinių kiekio ir kainų sumos vidurkis, kainos be PVM

Perkamiausi autoriai*

# Autorius Kaina Kūrinių skaičius
1 A. Žmuidzinavičius €296558 26
2 P. Kalpokas €192097 13
3 K. Šimonis €178048 68
4 J. Čeponis €152106 25
5 V. Kasiulis €143355 55
6 A. Galdikas €135277 63
7 J. Vienožinskis €82881 4
8 R. Jankauskas (Kampas) €65904 18
9 J. Rimša €52090 8
10 A. Mončys €40251 33
11 N. Arbit Blatas €40135 15
12 A. Samuolis €39000 1
13 G. Rossi (atrib.) €38000 2
14 V. Kisarauskas €36965 24
15 R. Sližys €36579 17
16 L. Katinas €35684 28
17 P. Gailius €34755 19
18 J. Buračas €34016 52
19 J. Mackevičius €33289 13
20 M. Dobužinskis €30436 16
21 K. Žoromskis €28409 9
22 J. Vaitys €27885 42
23 A. Gudaitis €27180 4
24 K. Gorskis (Gurskis) €26800 2
25 A. Puipa €25567 10
26 P. Domšaitis €24433 5
27 L. Katinas €24031 23
28 A. Švėgžda €23089 32
29 . Janušas €21307 15
30 A. Šaltenis €21228 6
31 S. Krasauskas €21036 14
32 J. Švažas €20993 4
33 M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €20911 3
34 K. Alchimavičius €19984 2
35 V. Norkus €19865 44
36 S. Eidrigevičius €19093 14
37 A. Martinaitis €18890 7
38 I. Trutnevas €18500 1
39 A. Varnas €17931 13
40 A. Petrulis €17828 19
41 A. Rūkštelė €17611 9
42 K. Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) €16800 3
43 A. Nežinomas €16258 36
44 N. Ylakavičius (Napoleon Michał Juliusz Iłłakowicz) €16000 1
45 I. Piekuras €15909 8
46 V. Žilius €15869 8
47 N. €15391 65
48 J. Morkūnas €15000 1
49 P. Smuglevičius €14875 2
50 T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €14481 2
51 A. Skačkauskas €14424 12
52 S. Gračiovas €14324 35
53 P. Lapė €14153 14
54 L. Gutauskas €14015 17
55 A. Savickas €13768 16
56 V. Kairiūkštis €13234 3
57 I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250 1
58 A. Stasiulevičius €12204 7
59 R. Bičiūnas €11624 16
60 V. Dilka €11530 9
61 R. Katiliūtė €11493 9
62 V. Antanavičius €11350 5
63 V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295 1
64 V. Lingys €11231 8
65 K. Zapkus €10737 4
66 B. Murinas €10658 3
67 V. Ignas €10526 14
68 S. Dali (Salvador Dali) €10189 12
69 L. Tuleikis €9949 6
70 . Znamierovskis (Czesław Znamierowski) €9729 19
71 J. Šileika €9550 2
72 V. Kosciuška €9465 13
73 B. Mingilaitė-Uogintienė €9323 7
74 M. Bandas (Max Band) €8710 5
75 A. Motiejūnas €8457 5
76 J. Čeičytė €8371 10
77 S. Teitelbaumas €8371 8
78 V. Vizgirda €8100 3
79 V. Zalensienė €8083 7
80 M. Liugaila €7900 20
81 J. Daniliauskas €7874 7
82 R. Chwolesas (Rafael Chwoles) €7820 3
83 B. Motuza-Matuzevičius €7615 25
84 Z. Petravičius €7430 3
85 D. Sodeika €7422 5
86 R. Filistovičius €7396 9
87 F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7241 1
88 S. Jusionis €7214 9
89 K. Sklėrius €7149 4
90 A. Griškevičius €7050 3
91 S. Džiaukštas €7020 3
92 V. Jonynas €6766 15
93 D. Kasčiūnaitė €6644 11
94 V. Paukštė €6481 3
95 E. Romerytė (Helena Römerówna) €6400 1
96 J. Bagdonas €6392 6
97 L. Truikys €6380 2
98 N. Valadkevičiūtė €6310 16
99 A. Zavišaitė €6307 2
100 T. Tobiasse €6263 13
* Pagal pinigų sumą, išleistą konkrečiam autoriui per visus Vilniaus aukcionus, kainos be PVM

Brangiausiai parduoti kūriniai*

# Pavadinimas Autorius Kaina
1 Dzūkų kaimelis A. Žmuidzinavičius €53579.70
2 Rudeniškas peizažas P. Kalpokas €44750.00
3 Žiemos peizažas su upeliu P. Kalpokas €39000.00
4 Liga A. Samuolis €39000.00
5 Upelis pavasarį P. Kalpokas €36500.00
6 Saulėje A. Žmuidzinavičius €36000.00
7 Parko tvenkinys su gulbėmis Dačiūnų apylinkėje J. Vienožinskis €33306.30
8 Grybautojos saulėje A. Žmuidzinavičius €32000.00
9 Lietuvą palikus V. Kasiulis €22750.00
10 Prie jūros J. Čeponis €20900.00
11 Vaikai (dailininko brolio Apolinaro Vienožinskio vaikų portretas. Kitoje pusėje – peizažas) J. Vienožinskis €20450.00
12 Rudeniškas peizažas P. Kalpokas €20273.40
13 Ramybės šalis K. Šimonis €20250.00
14 Du vyrai prie jūros A. Gudaitis €20000.00
15 Užgesęs vulkanas A. Žmuidzinavičius €19404.54
16 Si vis pacem, para bellum [Jei nori taikos, ruoškis karui] [Laiko alegorija] G. Rossi (atrib.) €19000.00
17 Bakchantės [Derliaus alegorija] G. Rossi (atrib.) €19000.00
18 Piemuo A. Žmuidzinavičius €19000.00
19 Be pavadinimo R. Jankauskas (Kampas) €18750.00
20 Rastinukas│Подкидышъ I. Trutnevas €18500.00
21 Nemunas ties Sudargais A. Žmuidzinavičius €18250.00
22 Indėnų šventė J. Rimša €17500.00
23 Saulei tekant (Obelių sodas) J. Vienožinskis €17250.00
24 Nežinomo vyro portretas (Autoportretas?) K. Gorskis (Gurskis) €17000.00
25 Peizažas su upeliu P. Kalpokas €16500.00
26 Nežinomos kilmingos moters portretas N. Ylakavičius (Napoleon Michał Juliusz Iłłakowicz) €16000.00
27 Ruduo prie Nemuno A. Galdikas €15750.00
28 Postilla Polska To iest Wykład prosty Ewangelij niedzielnych y świąt uroczystych, które wedle zwyczaiu dawnego w Kościele Bożym czytane bywaią. - Teraz znowu z wielką pilnością y uważnym przeyźrzeniem wydana J. Morkūnas €15000.00
29 Laukia kelto A. Žmuidzinavičius €13843.84
30 Žydo Barucho portretas A. Galdikas €13322.52
31 Karalaičio pasakų miestas K. Šimonis €13032.90
32 Romos visuomenė lanko Tito termų griuvėsius P. Smuglevičius €12500.00
33 Zarasai A. Žmuidzinavičius €12250.00
34 Baržos Volgoje I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250.00
35 Sniegas Bariločėje J. Rimša €12200.00
36 Ežero peizažas su šešėliais / Ežero peizažas su atspindžiais (kitoje pusėje) J. Vienožinskis €11874.42
37 Peizažas su sodyba, cerkve ir artojum V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295.18
38 Natiurmortas su vaisiais T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €11295.18
39 Panemunio medžiai A. Žmuidzinavičius €10715.94
40 Šventas Pranciškus K. Alchimavičius €10715.94
41 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis su Dniepro kartografiniu vaizdu Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €10426.32
42 Piemenukas prie pasakų vartų K. Šimonis €9847.08
43 Dekonstrukcija (triptikas) R. Jankauskas (Kampas) €9847.08
44 Merginos su šiaudine skrybėlaite portretas K. Gorskis (Gurskis) €9800.00
45 Audrotas saulėlydis Kuršių Nerijoj A. Žmuidzinavičius €9557.46
46 Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €9557.46
47 Žvejas V. Kasiulis €9300.00
48 Vandens nimfa K. Alchimavičius €9267.84
49 Laivai uoste J. Čeponis €9200.00
50 Seni vartai J. Čeponis €9100.00
51 Laivai J. Čeponis €8900.00
52 Indėnų šventė J. Rimša €8800.00
53 Dangaus ženklas (autoriaus matytas 1931 m. į Rytus nuo Jadagonių senkapių) J. Šileika €8800.00
54 Deivė Jūratė K. Šimonis €8688.60
55 Kauno pilies griuvėsiai J. Mackevičius €8688.60
56 Lietuviškas peizažas su skalbėja P. Domšaitis €8600.00
57 Scena turguje P. Domšaitis €8500.00
58 Mergina J. Čeponis €8300.00
59 Peizažas su pakrantės namu ir valtimis V. Kasiulis €8109.36
60 Žalias peizažas su mergaite J. Švažas €8000.00
61 Ruduo J. Čeponis €7900.00
62 Gerasis ganytojas V. Kasiulis €7800.00
63 Aukštaitija J. Čeponis €7800.00
64 Palanga, saulėlydis A. Žmuidzinavičius €7800.00
65 Paupio peizažas [Jesses upės krantas] P. Kalpokas €7600.00
66 Pasibučiavimas V. Kisarauskas €7530.12
67 TDS (Trijų dimensijų serija) #32 K. Žoromskis €7530.12
68 Palūšė J. Čeponis €7530.12
69 Apsnigta trobelė N. Arbit Blatas €7300.00
70 Upė saulėleidyje A. Žmuidzinavičius €7240.50
71 Vasara V. Žilius €7240.50
72 Pilnatis F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7240.50
73 Peizažas su tvenkiniu P. Kalpokas €7200.00
74 Mano šeimininkės virtuvė A. Puipa €7200.00
75 Koncertas V. Kairiūkštis €7100.00
76 Česius ir Ona A. Puipa €7000.00
77 Uostas N. Arbit Blatas €6950.88
78 Vakaras J. Čeponis €6900.00
79 Birutės kalnas Palangoje P. Kalpokas €6900.00
80 Darbininko portretas J. Švažas €6892.96
81 Vakaras su skrendančiu paukščiu A. Martinaitis €6700.00
82 Trijų dimensijų serija | T.D.S. #45 K. Žoromskis €6700.00
83 Poilsis Juodkrantėje A. Žmuidzinavičius €6400.00
84 Kelias per beržynėlį E. Romerytė (Helena Römerówna) €6400.00
85 Po skėčiais J. Čeponis €6400.00
86 Cirko artistai P. Gailius €6400.00
87 Be pavadinimo [Deivė] K. Šimonis €6200.00
88 Palangos dykumos A. Žmuidzinavičius €6200.00
89 Vandens lelijos (Jono Okunios parko prūde) K. Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) €6200.00
90 Birutės kalnas Palangoje P. Kalpokas €6082.02
91 Prisiminimas iš teatro L. Katinas €6082.02
92 Skalbėjos N. Arbit Blatas €6000.00
93 Vilniaus motyvas J. Čeponis €6000.00
94 Šokėjas V. Kasiulis €5900.00
95 Audringos jūros pakrantė su burlaiviu A. Cuberlé €5900.00
96 Arkties peržiūra K. Zapkus €5900.00
97 Porà V. Kasiulis €5800.00
98 Madžorės ežeras (Šveicarija, Lago Maggiore) P. Kalpokas €5792.40
99 Jūra mėnesienoje . Janušas €5647.59
100 Pavojus I. Piekuras €5600.00
* Nupirkti per Vilniaus aukcionus, kainos be PVM