XLII Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
1 Rimvidas Jankauskas (Kampas) Figūra €600.00 €1250.00
6 Rimvidas Jankauskas (Kampas) 1980–1985 m. aktų eskizų bloknotas (43 lapai) €160.00 €200.00
7 Rimvidas Jankauskas (Kampas) 1980–1985 m. piešinių, eskizų ir užrašų archyvas €400.00 €600.00
8 Rimvidas Jankauskas (Kampas) Profilis €2850.00 €2850.00
9 Konstantinas Gorskis (Gurskis) Nežinomo vyro portretas (Autoportretas?) €17000.00 €17000.00
18 Jonas Buračas Kleboniškis €490.00 €930.00
19 Jonas Buračas Senieji Petrašiūnai €290.00 €290.00
20 Antanas Žmuidzinavičius Palangos dykumos €4400.00 €6200.00
21 Antanas Žmuidzinavičius Lietuvos peizažas – Kulautuvos apylinkės €3600.00 €3600.00
22 Antanas Rūkštelė Peizažas su ežero motyvu €2900.00 €3200.00
25 Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius Peizažas su sodyba €290.00 €290.00
26 Vincas Norkus Kazimiero Būgos tėviškė (Pažiegė, Zarasų raj.) €260.00 €420.00
28 Valdemaras Manomaitis Pionierė (Sabina Žvolinskaitė) €600.00 €600.00
35 Sergejus Gračiovas Aušros Vartai €340.00 €340.00
44 Algimantas Jonas Kuras Medžiai €240.00 €280.00
46 Vladas Karatajus Ežero bangos €300.00 €300.00
47 Valerija Ostrauskienė Raganės sodai (?) €850.00 €850.00
49 Kostas Dereškevičius Moteris ant suoliuko €520.00 €600.00
51 Solomonas Teitelbaumas Requiem medžiui (Druskininkai) €1900.00 €1900.00
52 Solomonas Teitelbaumas Baltijos jūra ties Georgenswalde (Mažoji Lietuva) €480.00 €480.00
53 Juozas Algirdas Pilipavičius Trakų pilis €480.00 €480.00
71 Domicelė Tarabildienė Ciklas „Motinystė“ (12 vnt . originaliame aplanke) €390.00 €650.00
80 Vincas Kisarauskas Iš ciklo „Sulaužyti žmonės” €150.00 €300.00
81 Lili Janina Paškauskaitė Liudo Giros gatvė ilniuje (Salomėjos Nėries vidurinė mokykla) €220.00 €220.00
82 Birutė Žilytė Žalgiris III €290.00 €360.00
83 Vytautas Jurkūnas (vyr.) Palangos Juzė €80.00 €110.00
85 Audrius Puipa Midvikio virtuvė €1000.00 €1000.00
95 Henricus Hondius Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir kaimyninių regionų žemėlapis su Dniepro vagos kartografinė schema €980.00 €980.00
100 Autorius Nežinomas Aušros Vartų Madona €130.00 €440.00
105 Juozapas Kamarauskas Carskoje Selo | Царское Село €180.00 €180.00
108 Autorius Nežinomas Medinė lietuvių liaudies skulptūra „Pieta “ €500.00 €1300.00
109 Autorius Nežinomas Medinė lietuvių liaudies skulptūra „ Šv. Jonas Nepomukas“ €400.00 €780.00
110 Autorius Nežinomas Medinė lietuvių liaudies skulptūra „Švč. Mergelė Marija Maloningoji“ €300.00 €300.00
117 Nepriskirtas Laimėtojo diplomas €80.00 €80.00
120 Borisas Lemanas (Борис Алексеевич Леман) Чурлянис / текст Б. А. Лемана €120.00 €140.00
121 Nepriskirtas Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumas, 1430–1930 €880.00 €880.00
123 Nepriskirtas 1940 m. Vilniaus dailininkų dailės parodos katalogas €70.00 €70.00
127 Jadvyga Mozūraitė - Klemkienė Seserys €290.00 €290.00
128 Maksas Bandas (Max Band) Popietė (Skalbinių džiaustymas) €1400.00 €1400.00