XLII Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Rimvidas Jankauskas (Kampas) Figūra

2 Rimvidas Jankauskas (Kampas) Merginos biustas

3 Rimvidas Jankauskas (Kampas) Sėdinti figūra

4 Rimvidas Jankauskas (Kampas) Nuotrauka

5 Rimvidas Jankauskas (Kampas) Portretas geltoname fone

6 Rimvidas Jankauskas (Kampas) 1980–1985 m. aktų eskizų bloknotas (43 lapai)

7 Rimvidas Jankauskas (Kampas) 1980–1985 m. piešinių, eskizų ir užrašų archyvas

8 Rimvidas Jankauskas (Kampas) Profilis

9 Konstantinas Gorskis (Gurskis) Nežinomo vyro portretas (Autoportretas?)

10 Konstantinas Gorskis (Gurskis) 3 iliustracijos Juozapo Ignoto Kraševskio (1812–1887) apysakai „Mistrz Twardowski: powieść z podań gminnych”

11 Vladas Eidukevičius Gatvelė

12 Adomas Galdikas Natiurmortas su liaudies meno dirbiniais

13 Sofija Romerienė (atrib.) Natiurmortas su moliniais indais ir švilpyne

14 Veronika Šleivytė Natiurmortas su jurginais

15 Adomas Galdikas Nemuno peizažas

16 Vladas Didžiokas Peizažas su skardžiu

17 Jonas Buračas Južintai

18 Jonas Buračas Kleboniškis

19 Jonas Buračas Senieji Petrašiūnai

20 Antanas Žmuidzinavičius Palangos dykumos

21 Antanas Žmuidzinavičius Lietuvos peizažas – Kulautuvos apylinkės

22 Antanas Rūkštelė Peizažas su ežero motyvu

23 Veronika Šleivytė Peizažas su rugių pėdais

24 Veronika Šleivytė Pavasarėjantis peizažas

25 Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius Peizažas su sodyba

26 Vincas Norkus Kazimiero Būgos tėviškė (Pažiegė, Zarasų raj.)

27 Leonas Katinas Dvigubas aktas

28 Valdemaras Manomaitis Pionierė (Sabina Žvolinskaitė)

29 Vincas Dilka Dūkšto bandomojo ūkio arklininko Braziulio portretas

30 Augustinas Savickas Natiurmortas ant knygų spintos

31 Augustinas Savickas Gėlės rusvame fone

32 Vaclovas Kosciuška Natiurmortas su gėlėmis, obuoliais ir drugeliu

33 Sergejus Gračiovas Langustai

34 Sergejus Gračiovas Paryžius, Luvro muziejus

35 Sergejus Gračiovas Aušros Vartai

36 Sergejus Gračiovas Baltijos jūra

37 Kazys Šimonis Kalnų šventykla

38 Kazys Šimonis Senkapiai

39 Kazys Šimonis Vienumoje

40 Vytautas Kasiulis Triptikas „Anders. Gustaf. Stina “

41 Kazimieras Žoromskis Našlaitės

42 Adomas Galdikas Abstrakcija

43 Rūta Viktorija Katiliūtė Palanga žiemą

44 Algimantas Jonas Kuras Medžiai

45 Mindaugas Skudutis Apleistas sodas

46 Vladas Karatajus Ežero bangos

47 Valerija Ostrauskienė Raganės sodai (?)

48 Leonas Katinas Saulės kompozicija

49 Kostas Dereškevičius Moteris ant suoliuko

50 Arvydas Šaltenis Namas pamiškėje

51 Solomonas Teitelbaumas Requiem medžiui (Druskininkai)

52 Solomonas Teitelbaumas Baltijos jūra ties Georgenswalde (Mažoji Lietuva)

53 Juozas Algirdas Pilipavičius Trakų pilis

54 Jolanta Teišerskytė-Stoškienė Žydėjimas

55 Antanas Kmieliauskas Natiurmortas su saulėgrąžomis

56 Jokūbas Kazlauskas (Jankelis, Jacques Koslowsky) Natiurmortas

57 Algis Skačkauskas Moteris, besišildanti rankas

58 Silvestras Džiaukštas Raitelis

59 Lionginas Virbickas Be pavadinimo

60 Virginijus Kašinskas Pagonių aukuras

61 Audronė Petrašiūnaitė Ryto šviesa

62 Aloyzas Stasiulevičius Vilniaus motyvas. Katedros aikštė.

63 Mindaugas Skudutis Kiemas Bokšto gatvėje

64 Olegas Volosačius (Олег Волосач) Natiurmortas su verbomis

65 Leonardas Gutauskas Elena su rožės šaka

66 Vilmantas Marcinkevičius Žvilgsnis

67 Linas Leonas Katinas Iš depo

68 Sofija Romerienė Kauno senamiesčio motyvas

69 Vytautas Kazimieras Jonynas Kauno motyvas

70 Samuelis Rozinas Ciklas „Vilnius“ (10 vnt . originaliame aplanke)

71 Domicelė Tarabildienė Ciklas „Motinystė“ (12 vnt . originaliame aplanke)

72 Nepriskirtas Grafikos SMD (Studentų meno dienos). Lietuvos TSR Valstybinio dailės instituto SMD Grafikos būrelio darbų papkė Nr. 9 (21 vnt. originaliame aplanke)

73 Adolfas Valeška Vitražo projektas

74 Vaclovas Rataiskis-Ratas Mano mylimoji

75 Vytautas Kazimieras Jonynas Moters aktas

76 Vytautas Kazimieras Jonynas Lietuva

77 Žibuntas Mikšys Senamiestis. Kaminai

78 Albina Makūnaitė Pieta

79 Saulė Kisarauskienė Vilniaus moterys

80 Vincas Kisarauskas Iš ciklo „Sulaužyti žmonės”

81 Lili Janina Paškauskaitė Liudo Giros gatvė ilniuje (Salomėjos Nėries vidurinė mokykla)

82 Birutė Žilytė Žalgiris III

83 Vytautas Jurkūnas (vyr.) Palangos Juzė

84 Gražina Didelytė-Abaravičienė Senolė

85 Audrius Puipa Midvikio virtuvė

86 Audrius Puipa Kiaulių skerdimas

87 Rimtas Tarabilda Simonas Daukantas

88 Stasys Krasauskas Iš triptiko „Kur eini, žmogau?” I

89 Stasys Krasauskas Iš triptiko „ Kur eini, žmogau?” II

90 Stasys Krasauskas Iš triptiko „Kur eini, žmogau?” III

91 Eduardas Juchnevičius Kengūros žuvis

92 Arūnas Mėčius Iš ciklo „Tamsos gyvūnai”

93 Povilas Ričardas Vaitiekūnas Be pavadinimo

94 Autorius Nežinomas Pora

95 Henricus Hondius Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir kaimyninių regionų žemėlapis su Dniepro vagos kartografinė schema

96 Barthelemy Lauvergne Kauno vaizdas | Vue de Kovno

97 Barthelemy Lauvergne Kaunas. Malūnas Mickevičiaus slė yje | Moulin de la vallée de Mickiewicz à Kowno

98 Jonas Kazimieras Vilčinskis Vilniaus Šnipiškių priemiesčio vaizdas ir Išganytojo figūra prie Šv. Rapolo bažnyčios | Widok przedmiescia Snipiszek w Wilnie i figura Zbawiciela przy kosciele Sgo Rafala

99 Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski) Pranciškus Serafinietis| S. Franciszek Seraficki. Podług obrazu znayduiącego sięw Kościele S. Michała pp: Bernardyniek w Wilnie. Malo wanego przez Fr: Lexickiego Braciszka Zakonu 00: Bernardynów, około 1664.

100 Autorius Nežinomas Aušros Vartų Madona

101 J. Možejko Adomas Mickevičius

102 Jean Sobieski Iš Charles Forsterio „La Vieille Pologne” (1833– 1834, Paris)

103 Juozapas Kamarauskas Imperatoriškojo Aničkino dvaro parkas | Садъ Императорскаго Аничковскаго дворца

104 Juozapas Kamarauskas Imperatoriškasis Aničkino dvaras | Императорский Аничковскiй дворецъ въ Петрограде

105 Juozapas Kamarauskas Carskoje Selo | Царское Село

106 Juozapas Butkevičius (Budkievičius) Kryžiaus kelio stacija Nr . I: „Jėzus nuteisiamas mirti ant kryžiaus“

107 Franciszek Jędrzejczyk Čenstachavos Dievo Motina

108 Autorius Nežinomas Medinė lietuvių liaudies skulptūra „Pieta “

109 Autorius Nežinomas Medinė lietuvių liaudies skulptūra „ Šv. Jonas Nepomukas“

110 Autorius Nežinomas Medinė lietuvių liaudies skulptūra „Švč. Mergelė Marija Maloningoji“

111 Janas Bulhakas (Jan Bułhak) Peizažas

112 Juozas Zikaras Vaikutis su šuniuku

113 Juozas Olinardas Penčyla Šaržas „Liudas Gira”

114 Lazaris Kaganas Neidentifikuoto asmens šaržas

115 Jokūbas Skrinska J. Tūbelio laidotuvių ceremonija Karo muziejuje 1939 m. spalio 1 d.

116 Nepriskirtas Vilniaus geležinis fondas

117 Nepriskirtas Laimėtojo diplomas

118 Nepriskirtas Plakatas „Susitikimas“

119 Nepriskirtas Plakatas „Skerdynė Kražiuose, lapkričio 22 d., 1893 m. Kazokai žudo žmones sulyg gub. Klingenbergo įsakymu“

120 Borisas Lemanas (Борис Алексеевич Леман) Чурлянис / текст Б. А. Лемана

121 Nepriskirtas Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumas, 1430–1930

122 Nepriskirtas Ferdynand Ruszczyc 1870– 1936: pamiętnik wystawy

123 Nepriskirtas 1940 m. Vilniaus dailininkų dailės parodos katalogas

124 Nepriskirtas The 70th Anniversary of the New Art Exhibition (Vilnius 1923)

125 Vytautas Šerys Resistentia

126 Jonas Gencevičius Moters torsas

127 Jadvyga Mozūraitė - Klemkienė Seserys

128 Maksas Bandas (Max Band) Popietė (Skalbinių džiaustymas)

129 Maksas Bandas (Max Band) Gėlių natiurmortas melsvame fone

130 Neemija Arbit Blatas Regina Resnik operos vaidmenyse (aplankas su įvadiniu Jean Bouret tekstu ir 10 litografijų)