Augustinas Savickas

1919-2012


Biografija

Dailininkas (tapytojas), dailėtyrininkas. Gimė 1919 m. Kopenhagoje. Rašytojo ir diplomato Jurgio Savickio sūnus. 1939 m. įstojo į Kauno meno mokyklą, 1940 m. mokėsi Vilniaus meno mokykloje, 1941-1944 m. studijavo tapybą Maskvos dailės mokykloje. 1949 m. baigė Vilniaus dailės institutą (studijavo pas Justiną Vienožinskį, Vytautą Mackevičių). Nuo 1951 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. 1951-1972 m. ir nuo 1985 m. - Lietuvos dailės instituto dėstytojas (docentas -1965). 1963 m. menotyros mokslų kandidatas, 1993 m. menotyros daktaras. LTSR nusipelnęs meno veikėjas (1965). 1973-1979 m. dirbo Lietuvos Mokslų Akademijos Istorijos institute. 1985-1993 m. destė Vilniaus dailės institute (Tapybos katedros profesorius). 1988 m. TSRS Mokslų Akademijos narys korespondentas. Nuo 1949 m. dalyvauja parodose. 1966 m. apdovanotas Valstybine premija, 1994 m. - Lietuvos Didžiojo kunigaikščio 5 laipsnio ordinu, 1999 m. - Nacionaline premija. A. Savickas - lietuvių dailės klasikas; jo kūryba pasižymi monumentalumu, menininkas savitai interpretuoja, aktualizuoja kultūros tradicijas. Kūryboje dominuoja tamsūs pilkšvai melsvi tonai, vertikalėmis grįsta kompozicija, pasyvios personažų pozos. Dailininkas remiasi naiviojo meno stilistika ir ją savitai transformuoja. A. Savickas parašė lietuvių dailės istorijos knygų: „Peizažas lietuvių tapyboje” (1965), „M. K. Čiurlionis” (su E. Mieželaičiu, 1971), autobiografinę knygą „Nerami kelionė” (1977), straipsnių apie lietuvių dailę ir dailininkus; vienas „XX a. lietuvių dailės istorijos” (1982-1983, t. 1, 2) autorių. Parengta pagal LDM Dailininkų duomenų bazę. Apie kūrybą: Dailininko tapybos pasaulis liūdnokas; drauge jis - su transcendencijos atspalviu; tačiau jame įmanomas akibrokštiškos akcijos. (...) Ir to liūdnumo priežastis paprasta - autoriaus kontempliuojama žmogaus gyvenimo drama. (...) Pirmiausia - tai monumentalus liūdesys. Toks, kuris tegali gimti sieloje, ne vien suvokiančioje žmogaus dramą, bet ir matančioje mechanizmo, vadinamo gyvenimu, pasauliu ar teatru, kur ta drama rutuliojasi, grandioziškumą; (...). Toliau - tai kontempliatyvus liūdesys. Vadinasi, orientuojantis žmogų tiek į išmintį, kaip tam tikrą intelekto pakopą, tiek į kontempliatyvią gyvenimo formą. (...). A. Savicko nutapytas pasaulis yra kitas ne tik tuo požiūriu, kad jis iliuzinis, meninis. Jis, nepaisant jau nurodyto liūdnumo, yra šiek tiek anapusinis, transcendentiškas, antžmogiškas. Parengta pagal: A. Andriuškevičius, Lietuvių dailė: 1975 - 1995, Vilnius: VDA  leidykla, 1997, p. 146 - 147

„Dailininko pažiūros ieško paspirties religinės dailės tradicijoje. Iš ten ateina ne tik vaizdo darna, bet ir plastikos dariniai - altorinio paveikslo principas, tam tikros ikonografinės schemos, spalvų simbolika, dėmesys gotikos menui, sąlygiškai, išgrynintai bizantiškųjų ikonų erdvei, ritualui. Pagarbiai žavimasi ir senuoju lietuvių liaudies menu, ypač statiškų formų skulptūros ekspresija. Sakralinės dailės patirtis, kūrybingai adaptuojama Gutausko tapyboje, nėra varomoji jėga, o veikiau tramdymo įrankis - ji užtikrina paveikslų orumą, maldo dailininko žmogiškąsias aistras ir meninį temperamentą.

Parengta pagal: N. Adomonytė, „Leonardas Gutauskas”, in: 100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų, sud. R. Jurėnaitė, Vilnius: R. Paknio leidykla, 2000, p.54.

Nuotrauka - Aleksandro Aleksandravičiaus

Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Sodas €1100.00
Kentauras €350.00
Šventos moterys prie Nukryžiuotojo €2840.00
Apaštalai €1855.00
Natiurmortas ant knygų spintos €3300.00
Gėlės rusvame fone €2835.00
Natiurmortas su Rūpintojėliu €2245.00
Dailininkė iš Marselio €345.00
Moteris ir geltonas dangus €4010.00
Sodas €1890.00

Pardavimų istorija

Aukcionas Loto nr. Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
III Vilniaus aukcionas 98 Įsimylėjeliai €521.32 €521.32
III Vilniaus aukcionas 99 29 (Madona) €724.05 €724.05
III Vilniaus aukcionas 100 Veidai €1361.21 €1361.21
VI Vilniaus aukcionas 64 diptikas „Arlietės” €463.39 €463.39
XII Vilniaus aukcionas 20 Moteris ir vyras €231.70 €260.66
XIX Vilniaus aukcionas 35 Kolūkio laukai €2259.04 €3620.25
XXI Vilniaus aukcionas 55 Archangelas €1448.10 €1448.10
XXXV Vilniaus aukcionas 58 Šeima €202.73 €202.73
XLI Vilniaus Aukcionas 58 Nešanti vaiką €140.00 €460.00
XLV Vilniaus aukcionas 12 Prie Neries €150.00 €300.00
XXXV Vilniaus aukcionas 59 Angelas su verba €115.85 €115.85
LII Vilniaus aukcionas 39 Juodieji kalnai €500.00 €1150.00
LVII Vilniaus aukcionas 41 Medžiai pavasarį €800.00 €870.00