Augustinas Savickas

1919–2012


Biografija

Augustinas Savickas gimė 1919 m. gegužės 12 d. Kopenhagoje, mirė 2012 m. birželio 24 d. Vilniuje, tapytojas, dailėtyrininkas. Rašytojo ir diplomato Jurgio Savickio sūnus. 1939 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. 1939–1940 m. su motina gyveno Prancūzijoje ir Belgijoje. Studijavo Ženevos universitete (sociologiją). 1940 m. mokėsi Vilniaus dailės mokykloje, 1941 m. – Maskvos meno mokykloje. 1949 m. baigė Vilniaus dailės institutą (mokėsi pas J. Vienožinskį, V. Mackevičių). Nuo 1949 m. dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje. 1951–1972 m. ir 1985–1993 m. dėstė Lietuvos dailės institute (dabar  Vilniaus dailės akademija); profesorius (1985 m.). 1973–1979 m. dirbo Lietuvos mokslų akademijos Istorijos institute.
Nutapė raiškių kamerinio žanro kūrinių, dramatiškų teminių kompozicijų, portretų. XX a. 8–9 dešimtmetyje sukūrė monumentalių daugiafigūrių kompozicijų, kamerinio žanro kūrinių: peizažų, natiurmortų, portretų. Pasak menotyrininko A. Andriuškevičiaus, „dailininko tapybos pasaulis liūdnokas; drauge jis – su transcendencijos atspalviu; tačiau jame įmanomas akibrokštiškos akcijos. (...) Ir to liūdnumo priežastis paprasta – autoriaus kontempliuojama žmogaus gyvenimo drama. (...) Pirmiausia – tai monumentalus liūdesys. Toks, kuris tegali gimti sieloje, ne vien suvokiančioje žmogaus dramą, bet ir matančioje mechanizmo, vadinamo gyvenimu, pasauliu ar teatru, kur ta drama rutuliojasi, grandioziškumą (...). Toliau – tai kontempliatyvus liūdesys. Vadinasi, orientuojantis žmogų tiek į išmintį, kaip tam tikrą intelekto pakopą, tiek į kontempliatyvią gyvenimo formą. (...). A. Savicko nutapytas pasaulis yra kitas ne tik tuo požiūriu, kad jis iliuzinis, meninis. Jis, nepaisant jau nurodyto liūdnumo, yra šiek tiek anapusinis, transcendentiškas, antžmogiškas.“
A. Savickas parašė knygų: Peizažas lietuvių tapyboje (1965 m.), M. K. Čiurlionis (su J. Gaudrimu, 1965 m.), Nerami kelionė (1977 m.), XX a. lietuvių dailės istorija (t. 1–2 1982–1983 m.; su kitais), Žalia tyla. Memuarai (2002 m.), Augustinas Savickas. Senojo tapytojo dienoraštis (2009 m.). Augustino kūrinių yra Lietuvos nacionaliniame dailės, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės, Mo muziejuose.
Dailininkas pelnė apdovanojimų: 1966 m. – LSSR valstybinę premiją, 1994 m. – Gedimino ordino Riterio kryžių, 1999 m. – Lietuvos nacionalinę premiją, 2002 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos auksinį ženkliuką, 2003 m. – Vytauto Didžiojo ordino Komandoro kryžių.

Parengta pagal: Andriuškevičius, A., Lietuvių dailė: 1975–1995, Vilnius: VDA  leidykla, 1997, p. 146–147; Jurėnaitė, R., Savickas Augustinas, in: https://www.vle.lt [interaktyvus].

Nuotrauka - Aleksandro Aleksandravičiaus


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Sodas €1100.00
Šventos moterys prie Nukryžiuotojo €2200.00
Apaštalai €1900.00
Dailininkė iš Marselio €345.00
Žalias etiudas €1300.00

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

Įsimylėjeliai

29 (Madona)

Veidai

Senių pasivaikščiojimas

Karalius

diptikas „Arlietės”

Vakaras Vilniuje

Moteris ir vyras

More, lauk iš kiemo

Jean-Paul Sartre portretas

Sliekų kasėjas

Kolūkio laukai

Sodas

Sodas

Sodas

Augustinas Savickas | Sodas

Liaudies skulptūrėlė ir verba

Rūpintojėlis su verba

Eina traukinys

Archangelas

Sodas

Susimąstęs senis

Etiudas diptikui „Motina ir žemė”. II. Po taikos dangumi.

Etiudas diptikui „Motina ir žemė“. II. Po taikos dangumi.

Ciklas „Idiotai”, 15 vnt.

Juodieji kalnai

Peizažas su keliu

Kentauras

Kentauras

Kentauras

Šventos moterys prie Nukryžiuotojo

Šventos moterys prie Nukryžiuotojo

Apaštalai

Apaštalai

Obelų sodas

Obelų sodas

Rudens medžiai

Mauduolės

Natiurmortas ant knygų spintos

Natiurmortas ant knygų spintos

Natiurmortas ant knygų spintos

Gėlės rusvame fone

Gėlės rusvame fone

Gėlės rusvame fone

Gėlės rusvame fone

Šeima

Angelas su verba

Mėlynakė

Pieta ir gėlės

Peizažas su gelsvu namu

Nešanti vaiką

Prie Neries

Šventieji ir angelai

Natiurmortas su angelo skulptūrėle

Pavasario pradžia

Pavasario pradžia

Natiurmortas su Rūpintojėliu

Natiurmortas su Rūpintojėliu

Dailininkė iš Marselio

Juodieji kalnai

Nukryžiuotasis

Moteris ir geltonas dangus

Moteris ir geltonas dangus

Peizažas

Angeliška muzika

Medžiai pavasarį

Sodas

Sodas

Sodas pavasarį

Trijų pokalbis

Žalias etiudas

Augustinas Savickas | Žalias etiudas

Besimylintys

Nukryžiuotasis

Dar vienas pavasaris

Dovydo psalmės

Smūtkeliai ir verbos

Augustinas Savickas | Smūtkeliai ir verbos