Augustinas Savickas

1919-2012


Biografija

Augustinas Savickas gimė 1919 m. gegužės 12 d. Kopenhagoje, mirė 2012 m. birželio 24 d. Vilniuje, tapytojas, dailėtyrininkas. Rašytojo ir diplomato Jurgio Savickio sūnus. 1939 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. 1939–1940 m. su motina gyveno Prancūzijoje ir Belgijoje. Studijavo Ženevos universitete (sociologiją). 1940 m. mokėsi Vilniaus dailės mokykloje, 1941 m. – Maskvos meno mokykloje. 1949 m. baigė Vilniaus dailės institutą (mokėsi pas J. Vienožinskį, V. Mackevičių). Nuo 1949 m. dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje. 1951–1972 m. ir 1985–1993 m. dėstė Lietuvos dailės institute (dabar  Vilniaus dailės akademija); profesorius (1985 m.). 1973–1979 m. dirbo Lietuvos mokslų akademijos Istorijos institute.
Nutapė raiškių kamerinio žanro kūrinių, dramatiškų teminių kompozicijų, portretų. XX a. 8–9 dešimtmetyje sukūrė monumentalių daugiafigūrių kompozicijų, kamerinio žanro kūrinių: peizažų, natiurmortų, portretų. Pasak menotyrininko A. Andriuškevičiaus, „dailininko tapybos pasaulis liūdnokas; drauge jis – su transcendencijos atspalviu; tačiau jame įmanomas akibrokštiškos akcijos. (...) Ir to liūdnumo priežastis paprasta – autoriaus kontempliuojama žmogaus gyvenimo drama. (...) Pirmiausia – tai monumentalus liūdesys. Toks, kuris tegali gimti sieloje, ne vien suvokiančioje žmogaus dramą, bet ir matančioje mechanizmo, vadinamo gyvenimu, pasauliu ar teatru, kur ta drama rutuliojasi, grandioziškumą (...). Toliau – tai kontempliatyvus liūdesys. Vadinasi, orientuojantis žmogų tiek į išmintį, kaip tam tikrą intelekto pakopą, tiek į kontempliatyvią gyvenimo formą. (...). A. Savicko nutapytas pasaulis yra kitas ne tik tuo požiūriu, kad jis iliuzinis, meninis. Jis, nepaisant jau nurodyto liūdnumo, yra šiek tiek anapusinis, transcendentiškas, antžmogiškas.“
A. Savickas parašė knygų: Peizažas lietuvių tapyboje (1965 m.), M. K. Čiurlionis (su J. Gaudrimu, 1965 m.), Nerami kelionė (1977 m.), XX a. lietuvių dailės istorija (t. 1–2 1982–1983 m.; su kitais), Žalia tyla. Memuarai (2002 m.), Augustinas Savickas. Senojo tapytojo dienoraštis (2009 m.). Augustino kūrinių yra Lietuvos nacionaliniame dailės, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės, Mo muziejuose.
Dailininkas pelnė apdovanojimų: 1966 m. – LSSR valstybinę premiją, 1994 m. – Gedimino ordino Riterio kryžių, 1999 m. – Lietuvos nacionalinę premiją, 2002 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos auksinį ženkliuką, 2003 m. – Vytauto Didžiojo ordino Komandoro kryžių.

Parengta pagal: Andriuškevičius, A., Lietuvių dailė: 1975–1995, Vilnius: VDA  leidykla, 1997, p. 146–147; Jurėnaitė, R., Savickas Augustinas, in: https://www.vle.lt [interaktyvus].

Nuotrauka - Aleksandro Aleksandravičiaus


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Sodas €1100.00
Šventos moterys prie Nukryžiuotojo €2200.00
Apaštalai €1900.00
Gėlės rusvame fone €2900.00
Dailininkė iš Marselio €345.00
Moteris ir geltonas dangus €4010.00
Sodas €1900.00
Žalias etiudas €1300.00

Pardavimų istorija

Aukcionas Loto nr. Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
III Vilniaus aukcionas 98 Įsimylėjeliai €521.32 €521.32
III Vilniaus aukcionas 99 29 (Madona) €724.05 €724.05
III Vilniaus aukcionas 100 Veidai €1361.21 €1361.21
VI Vilniaus aukcionas 64 diptikas „Arlietės” €463.39 €463.39
XII Vilniaus aukcionas 20 Moteris ir vyras €231.70 €260.66
XIX Vilniaus aukcionas 35 Kolūkio laukai €2259.04 €3620.25
XXI Vilniaus aukcionas 55 Archangelas €1448.10 €1448.10
XXXV Vilniaus aukcionas 58 Šeima €202.73 €202.73
XLI Vilniaus Aukcionas 58 Nešanti vaiką €140.00 €460.00
XLV Vilniaus aukcionas 12 Prie Neries €150.00 €300.00
XXXV Vilniaus aukcionas 59 Angelas su verba €115.85 €115.85
LII Vilniaus aukcionas 39 Juodieji kalnai €500.00 €1150.00
LVII Vilniaus aukcionas 41 Medžiai pavasarį €800.00 €870.00
LXII Vilniaus aukcionas 86 Natiurmortas ant knygų spintos €1800.00 €1800.00
LXII Vilniaus aukcionas 93 Rūpintojėlis su verba €290.00 €320.00
LXII Vilniaus aukcionas 98 Besimylintys €150.00 €150.00