LXIX Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Petras Kalpokas Peizažas

2 Adomas Galdikas Natiurmortas su pajaco kauke ir kanklėmis

3 Viktoras Petravičius Besiilsinti moteris

4 Jonas Buračas Vaizdas iš Panemunių piliakalnių

5 Juozas Mikėnas Peizažas

6 Kazys Šimonis Sodybos liekanos

7 Kazys Šimonis Rytmetis

8 Alfonsas Keturka Maitinanti krūtimi

9 Ignas Budrys Plateliai. Iš ciklo „Senoji Žemaitija“

10 Algirdas Petrulis Prie ežero

11 Stasys Jusionis Sniegas nutirpo

12 Stasys Jusionis Pilka diena

13 Stasys Jusionis Rudeninės liepos

14 Stasys Jusionis Rudenėjant

15 Stasys Jusionis Prie seno kelio

16 Antanas Martinaitis Vakaras prie ežero

17 Rūta Viktorija Katiliūtė Kompozicija

18 Rūta Viktorija Katiliūtė Kompozicija

19 Vincas Kisarauskas Edipo temų parafrazės

20 Linas Leonas Katinas Be pavadinimo

21 Antanas Jasenka Psycho no void

22 Jonas Daniliauskas Skulptoriaus Petro Mazūro portretas

23 Rimas Zigmas Bičiūnas Pajūrio moterys

24 Rimas Zigmas Bičiūnas Puokštė

25 Augustinas Savickas Dar vienas pavasaris

26 Augustinas Savickas Dovydo psalmės

27 Vincas Norkus Pajūris

28 Romas Dalinkevičius Baltija

29 Dalia Kasčiūnaitė Pamario nuotaikos I

30 Dalia Kasčiūnaitė Laimės žvaigždė

31 Dalia Kasčiūnaitė Oranžinis kambarys

32 Linas Budrys Keliaujantieji

33 Arūnė Tornau Krintantys

34 Virgis Ruseckas Mergaitė, birželis

35 Arūnas Daujotas Lėtas riksmas

36 Arūnas Daujotas Pranašas II

37 Daliutė Ona Matulaitė Iš ciklo „Rugsėjo žiogai“

38 Daliutė Ona Matulaitė Iš ciklo „Lietuvių liaudies skulptūros“

39 Audronė Petrašiūnaitė Juodulė

40 Algis Skačkauskas Vyskupas ir karvė

41 Raimundas Mikšys Ekspresionistinis peizažas

42 Raimundas Mikšys Ekspresionistinis peizažas

43 Vytautas Dubauskas Kompozicija

44 Nežinomas autorius (XX a. pab., Lietuva) [Rudens peizažas]

45 Aloyzas Stasiulevičius Rudens Vilnius

46 Aloyzas Stasiulevičius Vilnius pavasaringas

47 Juozapas Miliūnas Ruduo Vilniuje

48 Juozapas Miliūnas Vilniaus senamiestis

49 Jonas Jukonis Vilniaus senamiesčio stogai

50 Vydas Pinkevičius Žiemos vakaras

51 Stasys Šilkaitis Kauno panorama nuo Nemuno

52 Bronius Uogintas Biržai

53 Julius Čepėnas Aleksoto tiltas

54 Jonas Rimša Peizažas su palapine

55 Jonas Rimša Pajacas

56 Bronius Murinas Peizažas

57 Bronius Murinas Peizažas

58 Alfonsas Dargis Rūpintojėlis

59 Albertas Veščiūnas Peizažas

60 Albertas Veščiūnas Birutės kalnas

61 Antanas Rūkštelė Peizažas su rugių gubomis

62 Vytautas Kasiulis Porà prie stalo

63 Romas Viesulas Iš ciklo „Georgikos“ II

64 Romas Viesulas Iš ciklo „Georgikos“ IV

65 Viktoras Petravičius Nakties poilsiui | For the night rest

66 Romas Viesulas Nox (Naktis). Iš serijos R-30 Useless Things

67 Pranas Lapė Be pavadinimo

68 Gracijonas Achrem-Achremovičius (Gracjan Achrem-Achremowicz) Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio stotys | Via Crvcis Domini Nostri Jesv Christi in XIV tabvlis

69 Kristina Vrublevska (Krystyna Wróblewska) Tėve mūsų | Ojcze Nasz

70 Įvairūs autoriai Lietuvos TSR Valstybinio Dailės instituto SMD grafikos būrelio darbų papkė Nr. 10

71 Įvairūs autoriai Lietuvos TSR Valstybinio Dailės instituto SMD grafikos būrelio darbų papkė Nr. 3

72 Įvairūs autoriai 7 grafikos kūrinių rinkinys

73 Aldona Skirutytė Šieno vežimas. Iš ciklo „Lietuviškame kaime“

74 Aldona Skirutytė Gedimino sapnas. Iš ciklo „Senasis ir naujasis Vilnius“

75 Aldona Skirutytė Įvairių darbų (17 vnt.) aplankas

76 Jadvyga Mozūraitė - Klemkienė Motina

77 Vladislovas Žilius Karalių mirtis. Iš ciklo „Vilniaus legendos“

78 Adasa Skliutauskaitė Pokalbis II

79 Birutė Žilytė Iš ciklo „Augalai”, IV. Sinevadas

80 Algimantas Švažas Iš triptiko „Saulės žemė“ I

81 Algimantas Švažas Iš triptiko „Saulės žemė“ II

82 Algimantas Švažas Iš triptiko „Saulės žemė“ III

83 Jokūbas Bunimovičius (Jacques Bunimowitsch) Arkliai arime

84 Jokūbas Bunimovičius (Jacques Bunimowitsch) Kaimelio gatvė

85 Maksas Bandas (Max Band) Moters portretas

86 Maksas Bandas (Max Band) [Choristas]

87 Mstislavas Dobužinskis [Interjeras. Niuportas, Rodo sala]

88 Mstislavas Dobužinskis Keista moteris | The strange woman

89 Theo Tobiasse Gatvių šokis | La danse des rues

90 Theo Tobiasse Abraomo auka | Le sacrifice d’Abraham

91 Emanuelis Mane-Katzas (Emmanuel Mané-Katz) Stempenijaus protėviai. Iliustracija Š. Aleichemo knygai „Stempenijus“

92 Emanuelis Mane-Katzas (Emmanuel Mané-Katz) Jaunas Stempenijus. Iliustracija Š. Aleichemo knygai „Stempenijus“

93 Emanuelis Mane-Katzas (Emmanuel Mané-Katz) Rachelė tarp dviejų vyrų. Iliustracija Š. Aleichemo knygai „Stempenijus“

94 Lozorius Segalas (Lasar Segall) Merginos portretas

95 Jurgis Hopenas (Jerzy Hoppen) Pohulianka prieš 100 metų

96 Gurij Kateščenka Upelis žiemą

97 Gurij Kateščenka Medžiai dingusioj saloj prie Trakų pilies

98 Gurij Kateščenka Trakų pilies vaizdai

99 Gurij Kateščenka Trakų pilies ir apylinkių vaizdai (2 vnt.)

100 Juozas Kėdainis Sėdintis vyras