Antanas Gudaitis

1904-1989


Biografija

„Lietuvių tapybos raidos kontekste iškyla unikalaus, asmeniško šio dailininko meninio pasaulio reikšmė. (...) Gudaičio kūryba yra toji grandis, kuri jungia tarpukario moderniosios meninės raiškos pradus su pokariniais lietuvių meninės kultūros kompromisais, naujovėmis ir įvairialype raida. (...)

Gudaitis - vienas iš garsiojo savo ryžtingais reformistiniais teoriniais ir praktiniais manifestais 4-ojo dešimtmečio dailininkų grupės „Ars‘ iniciatorių ir nuosekliausias arsininkų idėjų puoselėtojas.

Ryškų atsinaujinimo laikotarpį dailininko kūryba patyrė 6-ojo dešimtmečio pabaigoje - plastinė jos išraiška įgavo kur kas kontrastingesnės spalvinės bei tekstūrinės ekspresijos, emocingo, vitališko monumentalumo, nevienareikšmės žanriniu požiūriu sugestijos.”

H. šabasevičius, „Antanas Gudaitis”  in: 100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų, sud. R. Jurėnaitė, Vilnius: R.Paknio leidykla, 2000, p. 52.


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Palangos etiudas II €1200.00
Natiurmortas su silkėmis €25000.00
Gėlės €19000.00
Vyras su dūdele. Etiudas. €13400.00
Dvi moterys ir vaikas. Eskizas paveikslui €2280.00
Suomiška pirtis. Eskizas paveikslui €2280.00
Grupė žmonių €2280.00
Šviesi moters galva €13600.00
Moters akto piešinys €1300.00
Moters akto piešinys €1200.00

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti