XXXII Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Rafaelis Chwolesas (Rafael Chwoles) Vito gatvė

2 Adomas Miendzyblockis (Adam Międzybłocki) Literatų gatvelė Vilniuje

3 Mstislavas Dobužinskis Gatvės vaizdas

4 Vincas Norkus Neris žiemą (Antakalnis, Sluškų rūmai)

5 Vincas Norkus Katedra ir Varpinė nuo Šventaragio gatvės pusės

6 Pranciškus (Pranas) Porutis Miestas

7 Bronius Uogintas (jaunesn.) Peizažas su bažnyčia

8 Jonas Čeponis Senamiestis žiemą

9 Jonas Mackonis-Mackevičius Antakalnio mūrai

10 Jeronimas Čiuplys Vilniaus vaizdas nuo A. Mickevičiaus skvero pusės

11 Mindaugas Skudutis Peizažas su Trijų kryžių kalnu

12 Giedrius Kazimierėnas Bokštas

13 Stasys Eidrigevičius Mano kampas (prie įėjimo į Dailės akademiją)

14 Neemija Arbit Blatas Florencija

15 Vladimiras Kasatkinas Praha. Karolio tiltas.

16 Kazimieras Alchimavičius Čigonė

17 Antanas Gudaitis Moters torsas

18 Bari Egizas (Bari Egiz) Damos su skrybėle portretas

19 Bari Egizas (Bari Egiz) Moters portretas

20 Kazimieras Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) Freskos bažnyčios interjere

21 Boleslovas Buika (Bolesław Buyko, Bujko) Venecijos peizažas

22 Jonas Mackevičius Kaprio peizažas

23 Adomas Galdikas Peizažas su akveduku

24 Kazys Šimonis Geležinis vilkas

25 Kazys Šimonis Pakluonis

26 Kazys Šimonis Sodybos liekanos

27 Kazys Šimonis Vėjelis

28 Antanas Žmuidzinavičius Audrotas saulėlydis Kuršių Nerijoj

29 Gerardas Bagdonavičius Sodyba Kražių apylinkėje

30 Vytautas Mackevičius Peizažas su gubomis

31 Vytautas Mackevičius Neris ties Vilniumi

32 Jonas Buračas Kaune Neries apylinkė

33 Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski) Laukuose

34 Jonas Vaitys Peizažas su upe

35 Antanas Rūkštelė Prie ežero

36 Autorius Nežinomas (Lietuva) Vištyčio ežeras

37 Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius Peizažas

38 Sergejus Gračiovas Kalnų peizažas

39 Leonas Katinas Medžiai prie kelio

40 Adomas Varnas Pajūrio peizažas

41 Vaclovas Kosciuška Kopos ir jūra

42 Vaclovas Kosciuška Ryto peizažas

43 Pranas Paškevičius Kiemas Palangoje

44 Pranas Paškevičius Takelis

45 Vilius Ksaveras Slavinskas Palvė pavasarį

46 Romas Dalinkevičius Kopose

47 Vincas Kisarauskas Be pavadinimo

48 Algirdas Petrulis Pavasaris

49 Algirdas Petrulis Abstrakti kompozicija

50 Autorius Nežinomas (Lietuva) Krėsle sėdinčios moters portretas

51 Valerija Zalensienė Moters portretas

52 Algimantas Švėgžda Belkino peizažas

53 Leonas Katinas Moters portretas

54 Algirdas Petrulis Dirbtuvėje

55 Valerija Ostrauskienė Ieva

56 Valerija Ostrauskienė Mergaitė

57 Valerija Zalensienė Madona

58 Romualdas Audrūnas Kunca Moters aktas

59 Antanas Martinaitis Svečias mano kambary

60 Jūratis Zalensas Natiurmortas su verbomis

61 Maksas Bandas (Max Band) Natiurmortas su gėlių puokšte

62 Sofija Romerienė Natiurmortas su gėlių puokšte žalioje vazelėje

63 Vaclovas Kosciuška Natiurmortas su pavasarinių gėlių puokšte ir žaisliuku

64 Bronė Mingilaitė-Uogintienė Natiurmortas su gėlėmis

65 Jonas Čeponis Šventinis natiurmortas

66 Leonas Katinas Natiurmortas su vaza ir vazonu

67 Eduardas Urbanavičius Puokštė

68 Viačeslavas Sokoleckis Natiurmortas su daržovėmis

69 Sigitas Jonas Nenorta Artojas ir vaisiai

70 Povilas Ričardas Vaitiekūnas Debesys virš Pažaislio pievos

71 Viktoras Vizgirda Miestelio pakraštyje

72 Stasys Eidrigevičius Kaukė „Šakelė ant lentos”

73 Henrikas Natalevičius Trys figūros

74 Henrikas Natalevičius Gaisras miške

75 Romanas Vilkauskas Be pavadinimo (Dvi figūros)

76 Jeronimas Čiuplys Peizažas su skrendančiomis žuvimis

77 Antanas Martinaitis Be pavadinimo (Angelas prie stalo)

78 Ignas Martinaitis Sapnas su amžinybės ratais

79 Silvestras Džiaukštas Žemaitukas

80 Jonas Rimša Skalbimo diena

81 Pranas Gailius Akvariumas

82 Aleksandras Kašuba Natiurmortas su smuiku ir virduliu

83 Viktoras Petravičius Be pavadinimo (Stirnos)

84 Viktoras Petravičius Mano gimtinėje

85 Marija Tūbelytė-Kuhlmann Natiurmortas

86 Vytautas Kazimieras Jonynas Šiltas gražus rudenėlis

87 Vytautas Kazimieras Jonynas Hamletas

88 Adomas Galdikas Raitas šaulys

89 Sofija Romerienė Namas Kelmėje

90 Sofija Romerienė Gatvelė Kelmėje

91 Vladas Drėma Klaipėda. 1945.I.28.

92 Stasys Krasauskas Jaunystė

93 Algimantas Švėgžda Be pavadinimo

94 Pranciškus Smuglevičius Antikinė scena (Nr. 13) Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo (1776-1787)

95 Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis (užsakovas) Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio

96 Mstislavas Dobužinskis Portretas iš šono

97 Mstislavas Dobužinskis Sceninio kostiumo projektas „Sentikė”

98 Mstislavas Dobužinskis Parko vaizdas su statula

99 Ben Shahn Plakatas „This is Nazi brutality” Poster No. 11 issued by the United States Office of War Information, Washington DC

100 Balys Buračas Įvairių fotografijų etnografine tematika rinkinys, 40 vnt.