Vincas Kisarauskas

1934–1988


Biografija

Dailininkas (tapytojas, grafikas, skulptorius, scenografas), dailėtyrininkas. Gimė 1934 m. Augmėnuose (Radviliškio r.). Mirė 1988 m. Niujorke (palaidotas Vilniuje).
1959 m. baigė Lietuvos dailės institutą. Nuo 1965 m. dėstė Vilniaus M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje. Nuo 1960 m. dalyvavo parodose; individualios tapybos parodos Vilniuje (1961, 1981, 1984), ekslibriso - Vilniuje (1976, 1984), Voersoje (Danija, 1971), Minske, Liubline (1977), Italijoje, Vengrijoje.
Nutapė teminių (daugiausia antikinės ir istorinės tematikos) kompozicijų, portretų, natiurmortų, peizažų. Sukūrė estampų, knygų iliustracijų, ekslibrisų (buvo vienas ekslibriso kūrėjų judėjimo iniciatorių), mozaikų, medalių, apipavidalino teatro spektaklių, kino filmų.
V. Kisarauskas vienas pirmųjų Lietuvoje pradėjo plėtoti koliažo, fotomontažo techniką, kurti asambliažus. Sukūrė mozaikų, medalių.
Dailininkas kūryboje kėlė egzistenci­nes problemas, plėtojo antikinę, biblinę, istorinę tematiką, klasikinės literatūros siužetus. Kūriniams būdinga dramatinė įtampa, konstruktyvumas; kompozicija statiška, pagrįsta horizontalių ir vertikalių, erdvės ir formos kontrastais. Apibendrintos, išraiškingai deformuotos (dažnai stereometrinės) formos, ryškios kontrastingos spalvos. Viena įdomiausių savybių - sugebėjimas jungti konstruktyvumą su įtaigia jausmų išraiška, racionaliai kompozicijai suteikti gyvybės ir intrigos.
Dailininkas taip pat parašė dailės kritikos straipsnių, monografiją „Lietuvos knygos ženklai 1518-1918” (1984), sudarė rinkinį ”Lietuvos ekslibrisas”.
Parengta pagal LDM dailininkų duomenų bazę ir pagal Alfonso Andriuškevičiaus knygą „Lietuvių dailė: 1975-1995” (Vilnius, VDA leidykla, 1997, p. 157-165) bei pagal Irenos Dobrovolskaitės straipsnį „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje” (t. 10, Vilnius, 2006)
 
Apie kūrybą:
Kas gi šio dailininko paveiksluose sugestijuoja tą pastovumo idėją, kelia nekintamumo įspūdį? Pirmiausia, matyt, pati kompozicija (beje, kompoziciją menininkas laiko svarbiausia savo išraiškos priemone). Ji labiau statiška negu dinamiška, pagrįsta horizontalių ir vertikalių kontrastu. Nepasakysi, kad ji neenerginga. Tačiau kompozicijos energingumas yra lyg užmaskuotas, nekrintantis į akis. Tik ten (tai būdinga vėlesniesiems darbams), kur autorius staiga sviedžia paveikslo erdvėn įstrižainę, kompozicinė įtampa išsiveržia aikštėn ir efektingai apstulbina žiūrovą. Tačiau ir šiuo atveju dailininkas kuria ne trumpalaikės dinamikos, neužtruksiančio konflikto, o permanentiškos įtampos, nuolatinės energijos konfrontacijos įspūdį. Operuodamas aiškiai apibrėžtomis formomis, „kietomis” plokštumomis, ankštomis erdvėmis, V. Kisarauskas jas išdėsto taip, kad kūrinys daro logiškos, nuoseklios konstrukcijos įspūdį.
Parengta pagal: A. Andriuškevičius, Lietuvių dailė: 1975-1995, Vilnius: VDA  leidykla, 1997, p. 159

Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Edipo temų parafrazės €5670.00
Jūreivis tavernoje €340.00

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

4 ekslibrisai iš įvairių kūrybos laikotarpių

Teatralinis laukimas

Pusiausvyra

Trečias pasvirimas

Ties rytojaus anga I

Klausantis Hendelio muzikos

Šiandie

Sėdintis riteris

Sulaužyti žmonės

Pasibučiavimas

Sušaudymas

Noktiurnas

Iš ciklo ”Sulaužyti žmonės”

Miško peizažas

4 ekslibriai Vilniaus universiteto 400 metų jubliejaus proga

Be pavadinimo

Pasibučiavimas

Be pavadinimo

Kompozicija

Miško peizažas

Trys figūros

Be pavadinimo

Figūros prie krašto

Sulaužyti žmonės

Rusnė. Vienišas trečiadienis / Rusnė. Figūra, nepanorėjusi būti linksma

Stovintis žmogus

Dekoratyvinio pano universalinei parduotuvei „Vaikų pasaulis” Vilniuje projektas

Dekoratyvinio pano universalinei parduotuvei „Vaikų pasaulis” Vilniuje projektas

Du

Iš ciklo „Žmonės ir likimas” V

Pasvirusi valanda

Rusnė. Vienišas trečiadienis

Stovintis žmogus

Penktadienis

Figūros

Stabai

Jie

Jie

Justino Mikučio portretas

Adomas Mickevičius I

Iš ciklo „Sulaužyti žmonės”

Rusnė. Figūra, nepanorėjusi būti linksma

Rusnė. Figūra, nepanorėjusi būti linksma

Du karaliai

Lapkričio nepasibaigęs ketvirtadienis

Vilnius

Vilnius

Dvi galvos

8 galvos

Vergas

Susikaupimo valanda. Ties prisiminimų briauna

4 tapybos kūrinių rinkinys

Kompozicija su elektros lempute

7 iliustracijos O. Milašiaus Rugsėjo simfonija

Natiurmortas gamtoje III

Kentaurų kova

Be pavadinimo

Penktadienį laukiant šeštadienio

Penktadienis ir dvi galvos

Gulintis

Edipo temų parafrazės

Vincas Kisarauskas | Karalius, kurio vardą visi pamiršo

Vincas Kisarauskas | [Būtųjų dienų palietimų šešėliai]

Vincas Kisarauskas | Jūreivis tavernoje

Vincas Kisarauskas | Kompozicija

Vincas Kisarauskas | [Be pavadinimo]

Vincas Kisarauskas | Iliustracijos (10 vnt.)

Vincas Kisarauskas | Grafika (14 vnt.)

Vincas Kisarauskas | Spalvota grafika (12 vnt.)

Vincas Kisarauskas | Piešiniai (11 vnt.)