LXII Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Rimtautas Gibavičius Iš ciklo „Vaikystės prisiminimai”, II

2 Rimtautas Gibavičius Iš ciklo „Vaikystės prisiminimai”, III

3 Kęstutis Zapkus Arkties peržiūra

4 Kęstutis Zapkus Be pavadinimo

5 Vladislovas Žilius Opartinė kompozicija

6 Linas Leonas Katinas Oranžinė serija (22 vnt.)

7 Juozas Algirdas Pilipavičius Raidės iš ciklo „Stereo“

8 Vladislovas Žilius Arūba

9 Nijolė Valadkevičiūtė Smėlio žaismas

10 Nijolė Valadkevičiūtė Aplodismentai I

11 Nijolė Valadkevičiūtė Triptikas „Discovery“

12 Nijolė Valadkevičiūtė Triptikas „Jausmų sala“

13 Gerardas Šlektavičius Upelis

14 Gerardas Šlektavičius Atspindžiai II

15 Kęstutis Grigaliūnas Amžiais apsimesdavo kuoktelėjusia

16 Kęstutis Grigaliūnas Lietuvos karalius Mindaugas, pamatęs karalienę Mortą, užmiršdavo visas negandas, nelaimes ir rūpesčius

17 Gintaras Znamerovskis Materinis triumfas

18 Gintaras Znamerovskis Kompozicija su trim kryžiais iš ciklo „Materinis triumfas”

19 Algis Kriščiūnas Love We Buy

20 Algis Kriščiūnas Into Your Arms

21 Petras Kalpokas Rudeniškas peizažas

22 Antanas Žmuidzinavičius Vileika | Vilnelė Vilniuje

23 Petras Kalpokas Žiemos peizažas su upeliu

24 Antanas Žmuidzinavičius Reginys iš balkono

25 Adomas Galdikas Žydo Barucho portretas

26 Adomas Galdikas Kapitelio piešinys

27 Adomas Galdikas Aleksoto tiltas Kaune

28 Adomas Galdikas Ekspresionistinė kompozicija

29 Adomas Galdikas Natiurmortas su gaideliu

30 Kazys Šimonis Kauno senamiestis

31 Kajetonas Sklėrius Benedektino gatvė

32 Kajetonas Sklėrius Venecija, Šv. Morkaus aikštė

33 Adomas Varnas Peizažas su malūnais

34 Jonas Janulis Kulautuva

35 Vladas Didžiokas Nemuno [...] etiudas

36 Jonas Šileika Nemuno slėnis linkui Kulautuvos

37 Steponas Varašius Prie sodybos

38 Leonardas Kazokas (Kazakevičius) Sniegas prie miško

39 Jonas Vaitys Rūkas pajūryje

40 Liudas Truikys Palangos tiltas

41 Pranciškus Jurjevičius (Franciszek Jurjewicz) Iš ganyklos

42 Eugenijus Marcinas Kazimirovskis (Eugeniusz Marcin Kazimirowski) [Vilniaus apylinkių motyvas]

43 Bronislovas Jamontas (Bronisław Jamontt) Peizažas su senu medžiu

44 Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski) Čepkeliai

45 Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski) Peizažas

46 Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski) Parkas Palangoje

47 Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski) Peizažas su tvora

48 Jonas Mackevičius Motyvas su žydinčiu medžiu

49 Kazys Šimonis Žiedų takas

50 Kazys Šimonis [Veidas virš liepsnos]

51 Kazys Šimonis Miškas

52 Steponas Varašius Peizažas

53 Bronius Uogintas Zarasų bažnyčia

54 Vytautas Povilaitis Senos sodybos

55 Juzefa Čeičytė Abstrakti kompozicija

56 Leonardas Tuleikis Poilsis gamtoje

57 Jonas Čeponis Saulė

58 Antanas Martinaitis Vakaras prie ežero

59 Dalia Kasčiūnaitė Sentimentalus

60 Rūta Viktorija Katiliūtė Mėlynos tolumos

61 Rūta Viktorija Katiliūtė Kompozicija I

62 Rūta Viktorija Katiliūtė Kompozicija II

63 Rūta Viktorija Katiliūtė Kompozicija III

64 Zenonas Varnauskas Aktas. Iš ciklo „Nemuno krašto žmonės“

65 Vincentas Gečas Abstrakcija

66 Bronė Mingilaitė-Uogintienė Jaunos merginos portretas

67 Raimundas Sližys Autoportretas

68 Raimundas Sližys Žmonių grupė

69 Raimundas Sližys Dviese

70 Algis Griškevičius Gyvenimas pamirštam interjere

71 Mikalojus Šalkauskas Natiurmortas

72 Gintarė Uogintaitė (Bielskienė) Ciklamenai

73 Jūratė Mykolaitytė Prieblanda

74 Olegas Volosačius (Олег Волосач) Motyvas su sena siuvimo mašina

75 Olegas Volosačius (Олег Волосач) Merginos portretas (Ilgakaklė)

76 Raimondas Savickas Angelas

77 Jūratė Bagdonavičiūtė Žiema

78 Vincas Norkus Klaipėda

79 Jonas Mackonis-Mackevičius Trijų Kryžių kalne

80 Juozas Algirdas Pilipavičius Alyvos

81 Juozas Algirdas Pilipavičius Saulės palydėjimas Nidoje

82 Juozas Algirdas Pilipavičius Pro Petro Repšio dirbtuvės langą

83 Kristina Kurilionok Sutemos

84 Kristina Kurilionok Sutemos III

85 Kristina Kurilionok Žolė

86 Augustinas Savickas Natiurmortas ant knygų spintos

87 Augustinas Savickas Etiudas diptikui „Motina ir žemė“. II. Po taikos dangumi.

88 Augustinas Savickas Žalias etiudas

89 Augustinas Savickas Sodas

90 Augustinas Savickas Sodas

91 Augustinas Savickas Šventos moterys prie Nukryžiuotojo

92 Augustinas Savickas Apaštalai

93 Augustinas Savickas Rūpintojėlis su verba

94 Augustinas Savickas Natiurmortas su Rūpintojėliu

95 Augustinas Savickas Gėlės rusvame fone

96 Augustinas Savickas Trijų pokalbis

97 Augustinas Savickas Kentauras

98 Augustinas Savickas Besimylintys

99 Adomas Varnas Pamiškė. Etiudas III

100 Viktoras Vizgirda Žydintis sodas

101 Eugenijus Mindaugas Budrys Aktas

102 Viktoras Petravičius Be pavadinimo

103 Vytautas Kasiulis Motina su vaiku

104 Bronius Murinas Peizažas

105 Pranas Lapė Atlanto pakrantė I

106 Pranas Lapė Atlanto pakrantė II

107 Pranas Lapė Atlanto pakrantė IV

108 Domicelė Tarabildienė Rytas

109 Arūnas Tarabilda Kunigaikščių medžioklė. Iš ciklo „Vilniaus legendos”

110 Arūnas Tarabilda Mergelė. Iš ciklo „Vilniaus legendos”

111 Petras Rauduvė Vilniaus peizažas

112 Vytautas Kalinauskas Pseudoistorinis portretas

113 Lili Janina Paškauskaitė Senai abėcėlei

114 Vladislovas Žilius Iš ciklo Modus vivendi I

115 Vladislovas Žilius Iš ciklo Modus vivendi II

116 Marius Liugaila Antroposfera

117 Marius Liugaila Skrydis virš labirinto

118 Marius Liugaila Jausmų jūra

119 Marius Liugaila Gimtadienis

120 Marius Liugaila Žinia

121 Marius Liugaila Miesto Rožė

122 Marius Liugaila Žiema II

123 Marius Liugaila Furioso

124 Marius Liugaila Rankos

125 Marius Liugaila Carnival

126 Vilniaus kombinatas „Dailė” Intarsija „Vilnius”

127 Vilniaus kombinatas „Dailė” Intarsija „Velnių puota”

128 Kombinatas „Dailė“ (gamintojas) Dekoratyvinis pano „Kaunas”

129 Stanislava Reda Lagauskienė (atrib.) Odinis dienoraštis

130 Kombinatas „Dailė“ (gamintojas) Užrašų knygutė

131 Rachilė Krukaitė (1925–1999, atrib.) | Vilniaus kombinatas „Dailė” Rankinukas

132 Kombinatas „Dailė“ (gamintojas) Albumas „Bernelis ant žirgo”

133 [Vilniaus] kombinatas „Dailė” Albumas „Vilnius”

134 Vilniaus kombinatas „Dailė” Odinis albumėlis

135 Kombinatas „Dailė“ (gamintojas) Odinis aplankas „Talinn”

136 Meno verslų ir suvenyrų gamybinis susivienijimas „Dovana” Gėrimų servizas (grafinas ir 4 taurelės)

137 Kombinatas „Dailė“ (gamintojas) Grafinas likeriui ir 6 taurelės

138 Klaipėdos kombinatas „Dailė” Lovatiesė

139 Kauno kombinatas „Dailė“ Rankšluostis

140 Armonienė | Kauno kombinatas „Dailė” Rankšluostis

141 Augustinas Potockis Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Švč. Mergelė Marija su Kūdikiu“

142 Augustinas Potockis Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Pieta“

143 Ipolitas Užkurnys Medžiotojas

144 Ipolitas Užkurnys Medžioklės šauklys

145 Jonas Kazimieras Vilčinskis Kletas Burba, Kauno gubernijos maršalka | Klety Burba, Marszałek guberniy Kowieńskiey

146 Jonas Kazimieras Vilčinskis Jonas Chžanovskis, paskutinis LDK artilerijos vadas | Jan Chrzanowski

148 Vladas Daugėla Triptikas „Austrija Alpių prieigose“

149 Kazys Daugėla Žiemos rytas | Medžiai

150 Povilas Karpavičius Slidininkas (Kazys Daugėla Antakalnio Sapieginėje)

151 Antanas Sutkus Rugsėjo 1-oji

152 Neemija Arbit Blatas Berniukas

153 Neemija Arbit Blatas Gatvės dainininkas iš „Operos už tris skatikus“

154 Neemija Arbit Blatas Poli Pičem, firmos „Elgetos draugas” savininko duktė iš „Operos už tris skatikus“

155 Vladimiras Magidey (Vladimir Magidey) Pypkiuotojas

156 Pranas Šimkus Natiurmortas

157 Salvadoras Dali (Salvador Dali) FlorDali: Les fruits: reverence de Grosillier

158 Salvadoras Dali (Salvador Dali) Slėnio vaisiai. Iš ciklo „Giesmių giesmė“

159 Shoichi Hasegawa Kompozicija

160 Jean Carzou Medžiai | Arbres