LXII Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
3 Kęstutis Zapkus Arkties peržiūra €5900.00 €5900.00
7 Juozas Algirdas Pilipavičius Raidės iš ciklo „Stereo“ €300.00 €580.00
8 Vladislovas Žilius Arūba €1900.00 €1900.00
10 Nijolė Valadkevičiūtė Aplodismentai I €420.00 €420.00
19 Algis Kriščiūnas Love We Buy €2100.00 €2100.00
21 Petras Kalpokas Rudeniškas peizažas €25000.00 €44750.00
22 Antanas Žmuidzinavičius Vileika | Vilnelė Vilniuje €1400.00 €3200.00
23 Petras Kalpokas Žiemos peizažas su upeliu €3800.00 €39000.00
24 Antanas Žmuidzinavičius Reginys iš balkono €1100.00 €3300.00
26 Adomas Galdikas Kapitelio piešinys €900.00 €1050.00
29 Adomas Galdikas Natiurmortas su gaideliu €1000.00 €1850.00
30 Kazys Šimonis Kauno senamiestis €290.00 €520.00
31 Kajetonas Sklėrius Benedektino gatvė €560.00 €560.00
33 Adomas Varnas Peizažas su malūnais €800.00 €800.00
34 Jonas Janulis Kulautuva €440.00 €1150.00
36 Jonas Šileika Nemuno slėnis linkui Kulautuvos €750.00 €750.00
38 Leonardas Kazokas (Kazakevičius) Sniegas prie miško €380.00 €380.00
40 Liudas Truikys Palangos tiltas €980.00 €980.00
45 Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski) Peizažas €390.00 €390.00
47 Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski) Peizažas su tvora €280.00 €320.00
49 Kazys Šimonis Žiedų takas €980.00 €980.00
50 Kazys Šimonis [Veidas virš liepsnos] €290.00 €720.00
67 Raimundas Sližys Autoportretas €2400.00 €4100.00
68 Raimundas Sližys Žmonių grupė €640.00 €820.00
71 Mikalojus Šalkauskas Natiurmortas €960.00 €980.00
72 Gintarė Uogintaitė (Bielskienė) Ciklamenai €680.00 €680.00
75 Olegas Volosačius (Олег Волосач) Merginos portretas (Ilgakaklė) €250.00 €360.00
76 Raimondas Savickas Angelas €380.00 €380.00
77 Jūratė Bagdonavičiūtė Žiema €360.00 €420.00
78 Vincas Norkus Klaipėda €620.00 €620.00
82 Juozas Algirdas Pilipavičius Pro Petro Repšio dirbtuvės langą €580.00 €580.00
86 Augustinas Savickas Natiurmortas ant knygų spintos €1800.00 €1800.00
93 Augustinas Savickas Rūpintojėlis su verba €290.00 €320.00
98 Augustinas Savickas Besimylintys €150.00 €150.00
100 Viktoras Vizgirda Žydintis sodas €1800.00 €3400.00
101 Eugenijus Mindaugas Budrys Aktas €360.00 €360.00
102 Viktoras Petravičius Be pavadinimo €580.00 €580.00
108 Domicelė Tarabildienė Rytas €140.00 €140.00
109 Arūnas Tarabilda Kunigaikščių medžioklė. Iš ciklo „Vilniaus legendos” €160.00 €160.00
110 Arūnas Tarabilda Mergelė. Iš ciklo „Vilniaus legendos” €160.00 €160.00
112 Vytautas Kalinauskas Pseudoistorinis portretas €70.00 €120.00
118 Marius Liugaila Jausmų jūra €390.00 €390.00
119 Marius Liugaila Gimtadienis €390.00 €390.00
120 Marius Liugaila Žinia €390.00 €390.00
121 Marius Liugaila Miesto Rožė €290.00 €290.00
122 Marius Liugaila Žiema II €220.00 €260.00
123 Marius Liugaila Furioso €240.00 €240.00
125 Marius Liugaila Carnival €140.00 €140.00
138 Klaipėdos kombinatas „Dailė” Lovatiesė €90.00 €90.00
141 Augustinas Potockis Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Švč. Mergelė Marija su Kūdikiu“ €1200.00 €1200.00
142 Augustinas Potockis Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Pieta“ €1200.00 €1200.00
149 Kazys Daugėla Žiemos rytas | Medžiai €350.00 €520.00
156 Pranas Šimkus Natiurmortas €130.00 €130.00