XXIV Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Boleslovas Buika (Bolesław Buyko, Bujko) Villa Medici Romoje

2 Kazimieras Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) Kalnų peizažas

3 Zigmas Petravičius Eskizas dėl paveikslo Birštonų kurortas

4 Kajetonas Sklėrius Peizažas

5 Jonas Mackevičius Kauno pilies griuvėsiai

6 Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Apsnigtas kaimas

7 Mstislavas Dobužinskis Петербург в двадцать первом году

8 Mstislavas Dobužinskis Be pavadinimo

9 Mstislavas Dobužinskis Pskovas

10 Mstislavas Dobužinskis Keliaujančios moters portretas

11 Mstislavas Dobužinskis Moritzburgo pilis

12 Mstislavas Dobužinskis Senosios patrankos prie Apygardos teismo rūmų Sankt Peterburge

13 Mstislavas Dobužinskis Vokietijos miesto uosto krantinė

14 Mstislavas Dobužinskis Rusijos kaimo peizažas

15 Mstislavas Dobužinskis Nevos krantinė su Sfinkso statula Sankt Peterburge

16 Mstislavas Dobužinskis Moters portretas

17 Jonas Rustemas (dailininkas) Litografija iš aplanko „Vaizdingi mažųjų J. Rustemo darbų prisiminimai”

18 Jonas Rustemas (dailininkas) Litografija iš aplanko „Vilniaus prisiminimai pagal J. Rustemą”

19 Ivanas Šiškinas (Иван Шишкин) Miške

20 Vasilijus Masiutinas (Wassilij Masjutin, Василий Масютин) Septynios mirtinos nuodėmės

21 Jacques Lipchitz Gyvybės medis (Tree of life - trijų litografijų komplektas)

22 Edwardas Karniejus (Edward Karniej) Berniuko portretas

23 Vladas Drėma Duona

24 Napoleonas Stanikas Monumentas Paryžiuje

25 Marcė Katiliūtė Miške

26 Mečislovas Bulaka Juozapota sapnavo. Iliustracija J. Biliūno „Liūdnai pasakai”

27 Jonas Steponavičius Paryžiaus gatvė iš mano lango

28 Vytautas Kazimieras Jonynas Zapyškio bažnyčia

29 Vytautas Kazimieras Jonynas Poilsis laukuose

30 Juozapas Perkovskis (Józef Perkowski) Pavasaris (Wiosna)

31 Juozapas Perkovskis (Józef Perkowski) Be pavadinimo

32 Adolfas Vaičaitis Įvairių žmonių portretų rinkinys, 8 vnt.

33 Adolfas Vaičaitis Iliustracija pasakai „Jovadas”

34 Adolfas Vaičaitis Iliustracija pasakai „Žmona pikčiurna”

35 Adolfas Vaičaitis Iliustracija pasakai „Poteckis ir šlėkta”

36 Adolfas Vaičaitis Iliustracija pasakai „Užkeiktas dvaras”

37 Adolfas Vaičaitis Iliustracija pasakai „Žmogus ir slibinas”

38 Adolfas Vaičaitis Eskizų albumas, 28 lapai

39 Adolfas Vaičaitis Eskizų albumas, 26 lapai

40 Adomas Galdikas Eskizų bloknotas (10+1 lapai)

41 Adomas Galdikas Eskizų rinkinys, 16 vnt.

42 Napoleonas Petrulis Skulptorių J.Kėdainio, J.Mikėno ir K.Bogdano portretų eskizai

43 Juozas Kėdainis Trakai

44 Antanas Kučas Pirmasis sniegas

45 Antanas Kučas 2 Aišbės apsakymo „Brička” iliustracijos

46 Genovaitė Vajegaitė-Narkevičienė Nežinomos moters portreto eskizas

47 Elena Urbaitytė (Urbaitis) Moters torsas

48 Daliutė Ona Matulaitė Eskizų rinkinys (animalistiniai, liaudies skulptūros piešiniai bei aktai), 91+2 vnt.

49 Zita Biliūnaitė-Sodeikienė Fairy tales (Pasakų fragmentai)

50 Algimantas Švėgžda Miškas. Erškėtrožės. Drugelis. National Geographic Society.

51 Audrius Puipa Našlės skolininkas

52 Vytautas Baltramiejus Valius Vilnius. Vėlyvasis barokas

53 Aspazija Surgailienė Saulutė leidos į vakarėlius

54 Aspazija Surgailienė Klaipėdos miestely marga karčiamėlė

55 Aspazija Surgailienė Senovės daina, II

56 Adomas Galdikas Stilizuota moters galva

57 Adomas Galdikas Natiurmortas su Rūpintojėliu

58 Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius Sudervė. Neris rudenį

59 Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius Nakties peizažas

60 Veronika Šleivytė Pajūrio kopos

61 Juozas Mikėnas Peizažas su ežeru

62 Juozas Mikėnas Kopos Nidoje

63 Juozas Kėdainis Skalbėja

64 Leokadija Belvertaitė (1904–1992) | Kauno kombinatas 'Dailė' Skulptūrinė grupė „Prie šaltinio”

65 Genovaitė Vajegaitė-Narkevičienė Žemė maitintoja

66 Kostas Narkevičius Žmonos Genovaitės Vajegaitės-Narkevičienės portretas

67 Bronė Mingilaitė-Uogintienė Natiurmortas su gėlių vaza

68 Bronius Uogintas Sodyba Rusnės apylinkėse (prie upelio Šiša)

69 Leonas Katinas Chosta, seni medžiai

70 Leonas Katinas Raudoni medžiai

71 Augustinas Savickas Sodas

72 Jonas Čeponis Vilnius

73 Leonardas Tuleikis Nueinanti

74 Valerija Ostrauskienė Mergaitė prie seno malūno

75 Algirdas Petrulis Kaukės

76 Mindaugas Skudutis Medžiai prie jūros

77 Jūratė Mykolaitytė Žaidimų stalas

78 Linas Leonas Katinas Mano draugas Sigitas Geda

79 Linas Leonas Katinas Knyga (Stasio Krasausko portretas)

80 Ričardas Filistovičius Lagaminas

81 Ričardas Filistovičius Letarginis miegas I. Futliaras

82 Romualdas Balinskas Prie tvenkinio

83 Valė Vaitkuvienė Odaliska

84 Akvilė Zavišaitė Svajojanti Simona

85 Leonas Urbonas Kompozicija

86 Vytautas Kašuba Stovinčios figūros su kėdėm

87 Adolfas Valeška Vitražo „Koralų pasaulis” projektas