XXXIX Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
1 Petras Kalpokas Paupio peizažas [Jesses upės krantas] €4900.00 €7600.00
2 Petras Kalpokas Upelis pavasarį €11750.00 €36500.00
3 Justinas Vienožinskis Vaikai (dailininko brolio Apolinaro Vienožinskio vaikų portretas. Kitoje pusėje – peizažas) €16200.00 €20450.00
4 Antanas Žmuidzinavičius Grybautojos saulėje €12800.00 €32000.00
5 Antanas Žmuidzinavičius Zarasai €9800.00 €12250.00
6 Jonas Šileika Dangaus ženklas (autoriaus matytas 1931 m. į Rytus nuo Jadagonių senkapių) €8800.00 €8800.00
10 Antanas Gudaitis Du vyrai prie jūros €9000.00 €20000.00
11 Antanas Gudaitis Prie sodybos €1200.00 €2000.00
12 Alfonsas Motiejūnas Peizažas III €1400.00 €1400.00
13 Alfonsas Motiejūnas Vilnius €1850.00 €1850.00
17 Veronika Šleivytė Natiurmortas su pienėmis €290.00 €290.00
18 Veronika Šleivytė Natiurmortas su kačiukais ir žirginėliais €290.00 €290.00
19 Veronika Šleivytė Autoportretas €300.00 €300.00
23 Boleslovas Balzukevičius (Bolesław Bałzukiewicz) Moters krėsle portretas €2200.00 €2200.00
24 Adomas Miendzyblockis (Adam Międzybłocki) Vilniaus apylinkių peizažas su bažnyčia €1600.00 €1600.00
25 Vincas Norkus Kopos pajūry €260.00 €290.00
27 Vincas Norkus Jūra €240.00 €340.00
29 Petras Vaivada Peizažas €90.00 €180.00
30 Bronė Mingilaitė - Uogintienė Peizažas su medžiais prie upės €750.00 €750.00
31 Laima Drazdauskaitė Jūros ir kopų motyvas €660.00 €700.00
33 Alfredas Šatas Mėlynoji erdvė €500.00 €620.00
34 Antanas Martinaitis Figūros prie medžio €1500.00 €1500.00
38 Aloyzas Stasiulevičius Išnyrantis miestas €2900.00 €2900.00
42 Arvydas Pakalka Miško tankmė €190.00 €190.00
43 Vytautas Krasauskas Gyvenimo kelias €780.00 €780.00
44 Solomonas Teitelbaumas Rudens pasaka €560.00 €560.00
45 Leonas Katinas Peizažas su sodyba tarp raudonų medžių €160.00 €170.00
47 Adomas Varnas Peizažas su keliu €3800.00 €3800.00
49 Isabella Bindler Gėlės €60.00 €180.00
50 Eglė Velaniškytė Judita €340.00 €720.00
51 Valerija Zalensienė Nykštukai su Valiuse [Autoportretas su 7 nykštukais] €3600.00 €3600.00
52 Leonas Katinas Suvirintojas €250.00 €300.00
53 Sergejus Gračiovas Valtys pajūry €590.00 €590.00
55 Jadvyga Dobkevičiūtė-Paukštienė Vilniaus panorama €600.00 €640.00
59 Grigorijus Gordonas Peizažas €400.00 €400.00
60 Vasilijus Tupachinas Gėlių natiurmortas €300.00 €300.00
61 Autorius Nežinomas (Lietuva) Bonifratrų bažnyčia Vilniuje €100.00 €200.00
63 Mstislavas Dobužinskis Scenografijos projektas spektakliui „Radvila Perkūnas“. Scena prie Aušros Vartų €2900.00 €2900.00
66 Marcė Katiliūtė Autoportretas €290.00 €640.00
67 Marcė Katiliūtė Pabuski, lietuvi! €270.00 €460.00
70 Jonas Kuzminskis Oi, giria, giria, žalia girelė / pilna drabnų paukštelių €200.00 €200.00
71 Birutė Jočiūnaitė–Cvirkienė Silkių sūdymas (Galdikienė iš Užkaniavių kaimo) €90.00 €100.00
72 Adomas Matuliauskas Senasis Vilnius €90.00 €90.00
77 Vytautas Kalinauskas Žirmūnų tiltas €240.00 €240.00
81 Rimvydas Ray Bartkus Valgykloje €90.00 €90.00
82 Egmontas Bžeskas Be pavadinimo €40.00 €100.00
83 Grupė „1“ Grupės „1“ narių kūrinių aplankas (11 vnt.) €900.00 €900.00
85 Giedrius Jonaitis Spaudos draudimas. Iš ciklo “Lietuvos istorija” €160.00 €160.00
86 Šarūnas Leonavičius Nojaus laivas €210.00 €210.00
87 Stasys Eidrigevičius Kriaušiavalgis €290.00 €660.00
91 Autorius Nežinomas (V. Europa) 44 vėliavos (daugiausiai Hanzos sąjungos miestų, tame tarpe – Karaliaučiaus, Rygos ir kt.) €1000.00 €1000.00
93 Juliusz Kłos Vilniaus miesto planas. Iš J. Kłoso „Wilno. Przewodnik krajoznawczy“ €40.00 €110.00
94 Mstislavas Dobužinskis Vytautas Didysis. Bareljefo projektas €1700.00 €1700.00
95 Autorius Nežinomas Vytautas Didysis | Vitoldo. Eroe della Lituania €50.00 €50.00
96 Autorius Nežinomas Žygimantas Augustas | Sigismondo Augusto €50.00 €50.00
101 Autorius Nežinomas 5 atvirukų komplektas €40.00 €40.00
104 Autorius Nežinomas Puodelis „Vytautas Didysis. 1430–1930“ €80.00 €80.00
109 Nepriskirtas Pakuotė „carte de visite“ nuotraukoms €40.00 €40.00
111 Autorius Nežinomas Ženklelis „Lietuvos tautininkų sąjunga” €60.00 €80.00
117 Marc Chagall Ant krosnies €650.00 €770.00