XLIX Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Jurijus Baltrūnas Jūros peizažas

2 Sergejus Gračiovas Baltijos jūra

3 Edvardas Malinauskas Blyški šviesa

4 Edvardas Malinauskas Prie Baltijos

5 Kornelijus Stoškus Jūra

6 Jonas Buračas Ronžės kopa

7 Jonas Vaitys Saulė nusileido

8 Jonas Vaitys Kopose

9 Jonas Vaitys Baltija su tiltu horizonte

10 Vincas Dilka Baltijos jūra

11 Sergejus Gračiovas Nida

12 Sergejus Gračiovas Neringos kopos

13 Michail Distergeft Palanga

14 Vincas Norkus Preila

15 Vincas Norkus Prie Baltijos jūros

16 Pranas Gudaitis Pajūrio motyvas

17 J. Milius Pajūrio peizažas

18 Kazys Valdemaras Abramavičius Jūra

19 Sergejus Gračiovas Pliaže

20 Sergejus Gračiovas Pliaže

21 Juozas Algirdas Pilipavičius Pajūry

22 Jonas Čeponis Prie jūros

23 Sergejus Gračiovas Kryme (vieniša figūra)

24 Irena Trečiokaitė - Žebenkienė Gurzufas naktį

25 Česlovas Janušas Valčių prieplaukoje

26 Algirdas Petrulis Uoste

27 Jonas Čeponis Laivai

28 Sergejus Gračiovas Prieš imtynes

29 Sergejus Gračiovas Tinklinis

30 Mošė Rozentalis (Moshe Rosenthal) Palangos Smėlio gatvelė

31 Arūnas Rutkus Nidos motyvas

32 Neemija Arbit Blatas Prieplauka

33 Gustav Rüggeberg Žvejų valtys mariose

34 Helene Neumann Neringos peizažas

35 Hermann Dienz Žvejų valtys Nidoje

36 Willi Wolfermann Nidos peizažas

37 Hans Simoleit Prieplauka su miesto panorama

38 Friedrich Nath Kuršių Nerijos peizažas

39 Jonas Šileika Kauno apylinkių peizažas su Nemunu ir pušimis

40 Kazys Šimonis Ramybės šalis

41 Antanas Gudaitis Moters torsas

42 Janina Pleškūnienė Rene Bach Stasiškienės portretas

43 Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski) Rudens motyvas

44 Bronius Uogintas (jaunesn.) Dvi valtys Drevernoj

45 Feliksas Bulaka Triptikas „Žiema kaime”

46 Leonas Katinas Trys sunkvežimiai

47 Povilas Ričardas Vaitiekūnas Dobelė (sapnas apie močiutę kareivinėse)

48 Arvydas Šaltenis Autobusas

49 Solomonas Teitelbaumas Krikštai

50 Augustinas Savickas Pavasario pradžia

51 Mindaugas Skudutis Peizažas su geltonu aviliu

52 Algimantas Jonas Kuras Žeimos peizažas

53 Linas Leonas Katinas Dvipusis kūrinys "Miega"

54 Eglė Velaniškytė Du angelai

55 Rimvidas Jankauskas (Kampas) Natiurmortas

56 Vidmantas Jusionis Miego pagalvės kalnų papėdėje

57 Solomonas Teitelbaumas Kieme

58 Algis Skačkauskas Dviratininkė

59 Algis Skačkauskas Natiurmortas su alyvomis

60 Eugenijus Antanas Cukermanas Abstrakti kompozicija

61 Arvydas Šaltenis Laiptai

62 Arvydas Šaltenis Vakaras Kamajuose (Strazdelis)

63 Romas Dalinkevičius Žemė

64 Vytenis Lingys Akmenukai IV

65 Raimundas Sližys Berniukas su kortiku

66 Naglis Karvelis Kiaušinienė

67 Pranas Domšaitis Natiurmortas su bijūnais (kitoje pusėje – eskizai)

68 Albinas Elskus (Bielskis) Laivai

69 Albinas Elskus (Bielskis) Laivai ir figūros I

70 Albinas Elskus (Bielskis) Laivai ir figūros II

71 Albinas Elskus (Bielskis) Laivai ir figūros III

72 Telesforas Valius Neidentifikuoto miestelio žiemą eskizas

73 Telesforas Valius Ruduo (Freiburge?)

74 Adolfas Vaičaitis Abstrakti kompozicija

75 Adolfas Vaičaitis Abstrakti k ompozicija

76 Antanas Tamošaitis Kopose

77 Pranas Lapė Abstrakti kompozicija

78 Pranas Lapė Atlanto pakrantė I

79 Vytautas Kasiulis Natiurmortas su skulptūrėle ir rožių puokšte

80 Vytautas Kasiulis Keliauninkas

81 Vytautas Kasiulis Cirko artistas

82 Vytautas Kasiulis Muzikantas su dama

83 Antanas Rūkštelė Peizažas

84 Antanas Mončys Ežere

85 Antanas Mončys Jūra

86 Leonas Urbonas Kompozicija 3

87 Kęstutis Zapkus Žarijos. Iš ciklo Karo vaikai

88 Kęstutis Zapkus Liepsnos. Iš ciklo Karo vaikai

89 Pranas Gailius Bonne anniversaire. Iš ciklo Adret (Saulėkaitoje)

90 Pranas Gailius Iš ciklo Adret (Saulėkaitoje)

91 Alfonsas Dargis Moters torsas

92 Nijolė Vedegytė-Palubinskienė Naktis, Allegheny kalnai

93 Nijolė Vedegytė-Palubinskienė Mėnesiena, Allegheny kalnai

94 Pranas Gailius Estampas iš ciklo D‘un bel Orient (Gražieji Rytai pagal Omaro Chajamo rubajus)

95 Žibuntas Mikšys Rūmai kieme (Hôtel de Châlons)

96 Romas Viesulas Iš ciklo „Georgikos“, II

97 Romas Viesulas Iš ciklo „Georgikos“, III

98 Romas Viesulas Iš ciklo „Georgikos“, IV

99 Adolfas Vaičaitis Tinklus taiso

100 Albina Makūnaitė Trys mauduolės

101 Albina Makūnaitė Iš ciklo "Baladė apie Ievą"

102 Domicelė Tarabildienė Atminimo žiedai

103 Romanas Šaliamoras Nida

104 Vladislovas Žilius Klaipėda

105 Stasys Krasauskas Rytas. Iš ciklo Langas

106 Stasys Krasauskas Svaja. Iš ciklo Langas

107 Stasys Krasauskas Muzika. Iš ciklo Langas

108 Stasys Krasauskas Vakaras. Iš ciklo Langas

109 Danutė Gražienė Balti fragmentai

110 Edmundas Žiauberis M. K. Čiurlionio takais. Švendubrė

111 Mikalojus Povilas Vilutis Be pavadinimo

112 Kazys Daugėla Draugystė (Austrija)

113 Kazys Daugėla Žiema

114 Vaclovas Straukas Kuršių marios. Juodkrantė I

115 Vaclovas Straukas Kuršių marios. Juodkrantė II

116 Juozas Kazlauskas Audra

117 Juozas Kazlauskas Baltoji tyla. Iš ciklo „Arkties atradėjų keliais“

118 Juozas Kazlauskas Jūrų vėpliai. Prano Juozapo žemė. Iš ciklo „Dingusių poliarinių ekspedicijų pėdsakais“

119 Autorius Nežinomas Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Šv. Izidorius (Sėjėjas)“

120 Autorius Nežinomas Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Jėzus Nazarietis“

121 Autorius Nežinomas Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Šv. Jonas Nepomukas“

122 Stanislovas Kuzma Figūra

123 Ignas Stropus Palanga: vaizdų albumas / foto I. Stropaus

124 Mikas Pranckūnas Kauno albomas

125 Savelijus Sorinas Pokalbis terasoje Italijos įlankos peizažo fone

126 Guillaume van Bomberghen Kalnų peizažas mėnesienoje

127 Nežinomas autorius Auksinė jūra

128 Paul Villars Uostas (Havras)

129 Henri Jules Pauwels Laivai uosto įlankoje

130 Nežinomas autorius Burlaiviai mėnesienoje

131 Jean Pierre Marie Jazet Ambroise Louis Garneray (1783–1857) kūrinio „Mūšis prie Uesano (Combat d’Ouessant)” (1823) litografinė reprodukcija

132 O. van Lerberghe Gėlės

133 E. Laiva Jūrmalos (?) krantas

134 Richard Valdemar Ingelsson Pliaže

135 Oskar Hoffmann Brasta