XXVIII Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Antanas Žmuidzinavičius Dzūkų kaimelis

2 Antanas Rūkštelė A. Žmuidzinavičiaus paveikslo „Dzūkų kaimelis” (1910) kopija

3 Antanas Žmuidzinavičius Panemunio medžiai

4 Justinas Vienožinskis Parko tvenkinys su gulbėmis Dačiūnų apylinkėje

5 Jonas Buračas Paryžiaus gatvė nakty

6 Jonas Buračas Lampėdos ežerėlis ties Raudondvariu

7 Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski) Saulėlydis prie ežero

8 Samuelis Rozinas Nida

9 Petras Babickas Peizažas su mėlynlapiu beržu

10 Petras Babickas Žiemos peizažas /Rudens motyvas (dvipusis kūrinys)

11 Petras Babickas Saulėlydis virš ežero salos

12 Petras Babickas Peizažas su ežeru

13 Adomas Galdikas Jachtklubas vėjuotą dieną

14 Adomas Galdikas Pamiškės peizažo eskizas

15 Steponas Varašius Bobrungas ties Plunge

16 Steponas Varašius Nemuno peizažas

17 Steponas Varašius Pamiškės peizažas

18 Ramazanas Krinickas Rytinė pakaita

19 Ignas Šlapelis Peizažas su upeliu

20 Kazys Šimonis Kaunas, Jonavos gatvė

21 Mečislovas Bulaka Vilnius nuo Bekešo kalno

22 Leonas Katinas Eskizas diplominiam darbui Vilniaus Dailės Institute „Depas”

23 Vincas Norkus Skausmas (Stuthofas)

24 Kazys Šimonis Sodybos liekanos

25 Kazys Šimonis Laukelis

26 Adomas Galdikas Džiūstant puodynėms

27 Vidmantas Zarėka Viltis

28 Algirdas Petrulis Geltona kompozicija

29 Algirdas Petrulis Rudeniška nuotaika

30 Igoris Piekuras Senas medis

31 Vladas Karatajus Vilnelė

32 Vytautas Viktoras Banaitis Žiemos motyvas

33 Aloyzas Stasiulevičius Vilniaus motyvas su šv. Jono bažnyčia

34 Vincas Kisarauskas Pasibučiavimas

35 Bronė Mingilaitė-Uogintienė Ponios O.K. portretas

36 Bronė Mingilaitė-Uogintienė Docento M.K. portretas

37 Arvydas Baltrūnas Švč. Marija

38 Eugenijus Survila Vaiko portretas

39 E. Petrov Stasio Krasausko portretas

40 Rimtas Kalpokas Lietuvaitės portretas (panelė Janina Irena Medinytė)

41 Vytautas Baltramiejus Valius Vakaro šviesa. Iš ciklo „Lietuvių liaudies meno motyvais”

42 Jonas Kazlauskas Natiurmortas

43 Solomonas Teitelbaumas Žuvėdros

44 Bronė Mingilaitė-Uogintienė Natiurmortas su saulėgrąžom

45 Povilas Ričardas Vaitiekūnas Natiurmortas su saulėgrąžomis

46 Jonas Čeponis Natiurmortas su vyno buteliu

47 Leonas Katinas Kompozicija

48 Algirdas Petrulis Liūdnas laiškas

49 Henrikas Čerapas Alijošius ir žvakidė

50 Algimantas Jonas Kuras Vienuma

51 Raimundas Sližys Figūra

52 Raimundas Sližys Žmonių grupė

53 Adomas Galdikas Abstrakti kompozicija

54 Jonas Subačius Darius ir Girėnas

55 Vytautas Kazimieras Jonynas Balandžiai

56 Vytautas Kazimieras Jonynas Žiema Niujorke

57 Vytautas Kazimieras Jonynas Miške

58 Jadvyga Dobkevičiūtė-Paukštienė Pavasario kaimynystėje

59 Pinkas Abramovičius (Pinchas Abramovich) Peizažas

60 Maksas Bandas (Max Band) Natiurmortas su chrizantemomis ir moline figūrėle

61 Pranciškus Smuglevičius Antikinė scena (Nr. 13) Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo (1776-1787)

62 Pranciškus Smuglevičius Antikinė scena (Nr. 16) Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo (1776-1787)

63 Vytautas Kazimieras Jonynas Autoportretas

64 Adolfas Vaičaitis Vyras su kepure

65 Petras Verbickas Šv. Jurgis nugali slibiną

66 Domicelė Tarabildienė Žalčio pasaka

67 Albina Makūnaitė Eglės rauda. Iš ciklo „Žalčio pasaka”

68 Romualdas Čarna Vaikystė

69 Vincas Kisarauskas Be pavadinimo

70 Vincas Kisarauskas Kompozicija

71 Vytautas Kasiulis 6 litografijų aplankas (Besiilsinti / Natiurmortas su nuotrauka / Gaidys / Žvejai su laimikiu / Artojas / Motina su vaiku)

72 Vytautas Ignas Gamtos karalystė

73 Nicollo Cavalli Iliustracija Horacijaus II-ai odei

74 Julius Vilhelm Schultz Sommerweg (Vasaros kelias)

75 John Leopold Lübschitz Sommertag am Ostseemeer (Vasaros diena prie Baltjos jūros)

76 Jules Léonard Schmitz Alpių peizažas

77 I. Kokans Peizažas su vėžėmis

78 Vitālijs Kalvāns Latgalos rudens peizažas

79 Franz Xaver Pieler Natiurmortas su gėlių vaza ir voveraite

80 Pierre Dumont Natiurmortas su astrais

81 Autorius Nežinomas Natiurmortas su bijūnais ir rožėm

82 Georg Braun (leidėjas) Vilna Litvaniae metropolis Vilniaus miesto planas iš G. Brauno „Civitates orbis terrarum” III tomo ”Urbium Praecipuarum Totius Mundi”

83 Georg Braun (leidėjas) Grodna. Gardino miesto planas iš G. Brauno „Civitates orbis terrarum” II tomo ”De Praecipuis, Totius Universi Urbibus”

84 George Louis Le Rouge Lietuvos didžioji kunigaikštystė, padalinta į 9 vaivadijas Grand Duché de Lithuanie divisé en 9 palatinats

85 Tobias Conrad Lotter Prūsijos karalystė Borussiae Regnum circulos Sambiensem, Natangiensem et Hockerlandiae...

86 Peter van den Keere Lithuania / Lietuvos žeemėlapis

87 Nicolas Sanson d'Abbeville Lietuvos didžiosios kunigaikštystės dalies su Naugarduko ir Brastos vaivadijomis bei Nesvyžiaus ir Slucko kunigaikštystėmis ir dalimi Minsko vaivadijos žemėlapis. Partie de Lithuanie ou est le palatinat de Nowogrodeck Litawiski, subdivisé en ses Chastell

88 Nicolas Sanson d'Abbeville Lietuvos didžiosios kunigaikštystės su dalimi Minsko ir Mcislavo vaivadijų žemėlapis. Partie de Lithuanie ou sont en partie les palatinats de Minsk, et Mseislaw.

89 Nicolas Sanson d'Abbeville Lietuvos didžiosios kunigaikštystės dalis su Vilniaus, Trakų ir dalies Minsko vaivadijomis. Parties de Lithuanie ou sont les Palatinats de Wilna et Troki

90 Nicolas Sanson d'Abbeville Lietuvos didžiosios kunigaikštystės dalies su Polocko, Vitebsko, Mcislavo vaivadijom ir Smolensko kunigaikštyste žemėlapis. Partie de Lithuanie où sont les palatinats de Poloczk, Witepsk, Mseislaw et partie de Minsk avec le duché de Smolensko.