Algis Skačkauskas

1955–2009


Biografija

„Skačkausko kūryba - ekspresionistiška, šiurkščiai, netašytai gaivališka, emocinga - tęsia lietuvių tapybos tradiciją. (...) Tačiau skirtingai nuo ekspresionistinės lietuvių tapybos, Skačkauskui svarbus ir darbų turinys, semantinė prasmė; jo paveikslams būdingas literatūriškumas, aliuzijos į literatūros, istorijos temas. Ir neatsitiktinai, nes greta dailės - tapybos, piešimo - Skačkauskas kuria ir poeziją, uždedančią antspaudą visai jo kūrybai. Dailininkas renkasi keistus, nekasdieniškus personažus, mitologinę problematiką, erotinius motyvus, kičinius siužetus, puotų, vyno gėrimo scenas. Jis verčia aukštyn kojom jų įprastinę prasmę, mįslingai juos traktuodamas, palikdamas žiūrovui pačiam žaisti jų ambivalentiškomis reikšmėmis, nepiršdamas vienos aiškios prasmės.”

Parengta pagal:  L. Laučkaitė-Surgailienė ‘Algis Skačkauskas‘, p. 140, in: „100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų”, sud. R. Jurėnaitė, Vilnius: R. Paknio leidykla, 2000.

 

 „Plastikoje domina spalva ir tapybiškumas. Spalva - tai nebūtinai visa vaivorykštė paveiksle. Netgi priešingai, patinka, kai suręsta iš 2-3 spalvų - aiški spalvinė struktūra, kaip Matiso ir Pikaso. Apskritai mėgstu plastinį aiškumą paveiksle: jei tamsus - tai kad dvelktų naktim ar kapu, jei ryškus - tai irgi kad žiebtų spalva per 50 metrų! O iš arti priėjus, kad negalėtum atsidžiaugti įvairiu paviršium, rūpėtų pačiupinėti, perbraukti pirštais.”

Parengta pagal: A. Skačkauskas, 1989 m., in: 72 lietuvių dailininkai - apie dailę, sud. A. Andriuškevičius, VDA leidykla: Vilnius, 1998, p. 251.


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Be pavadinimo (Moterys su gyvuliukais) €460.00
Keliaujantys muzikantai €1200.00
Samariečiai €2880.00
Žabai pusryčiams €3800.00
Nuotaka (Moteris, brendanti iš jūros) €3800.00
Atsisveikinimas €2400.00
Lelijos €2400.00
Dvi moterys €2300.00
[Žydų vestuvės] €390.00

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

Geriantis aktorius

Šokėja pagal Edgar Degas

Laiškas

Skaitantis sargas

Gundymas

Be pavadinimo

Madona su straubliu

Sesuo

Be pavadinimo (Norinti joti)

Brolis ir sesuo

Dviratininkė

Dviratininkė

Piešinys su blogai nupiešta ranka, arba Moteris, grojanti liutnia

Be pavadinimo

Be pavadinimo (Moterys su gyvuliukais)

Gyvulys ir gėlės

Krentančios dėžės su vynuogėm

Keleivis su paveikslu

Natiurmortas su muzikos instrumentais

Skaitanti naujienas

Skaitanti naujienas

Moteris, besišildanti rankas

Natiurmortas su alyvomis

Natiurmortas su alyvomis

Vienuolis slidininkas

Siuvėja

Be pavadinimo (Šventė)

Moteris

Paukštis

Pjovėja

Fleitistės ir nukryžiuotas

Ankstyvo pavasario karieta

Berniukas kartojantis rolę

Pargriuvusi mergaitė

Pargriuvusi mergaitė

Dviese sode

Dviese sode

[Mergina su gitara]

Berniukas prie stalo

Keliaujantys muzikantai

Keliaujantys muzikantai

[Trimituojanti]

[Trimituojanti]

[Aukojimas]

[Aukojimas]

Natiurmortas

Peizažas

Samariečiai

Samariečiai

[Moteris prie staliuko]

[Moteris prie staliuko]

Be pavadinimo

Be pavadinimo

[Mergina]

[Mergina]

Laiškas į Paryžių

Grojantis arfa

Nukryžiuotasis

Natiurmortas su kriaušėmis

Vynas pakalnučių pievoje

Miegantis violončelistas

Vyskupas ir karvė

Algis Skačkauskas | Ispaniškas portretas

Algis Skačkauskas | Žabai pusryčiams

Algis Skačkauskas | Nuotaka

Algis Skačkauskas | Atsisveikinimas

Algis Skačkauskas | Lelijos

Algis Skačkauskas | Dvi moterys

Algis Skačkauskas | Vidurnakčio augalas

Algis Skačkauskas | Grojantis fleita

Algis Skačkauskas | [Žydų vestuvės]