Vytautas Kairiūkštis

1890–1961


Biografija

Vytautas Kairiūkštis gimė 1890 m. lapkričio 14 d. Seinuose, mirė 1961 m. birželio 13 d. Vilniuje; palaidotas Bernardinų kapinėse. Tapytojas, dailėtyrininkas. 1910–1912 m. mokėsi Vilniaus piešimo mokykloje. 1912–1916 m. Maskvos universitete studijavo teisę ir kartu (1912–1913 m.) lankė  K. Juono tapybos studiją. 1917–1918 m. studijavo dailę Maskvos tapybos, skulptūros ir architektūros mokykloje, 1920–1921 – Aukštosiose meno ir technikos dirbtuvėse (VCHUTEMAS) Maskvoje. Čia susipažino su rusų avangardine daile, konstruktyvizmo, suprematizmo idėjomis. 1921–1932 m. dirbo mokytoju Vilniuje (ir vadovavo savo įsteigtai piešimo studijai), 1932–1936 m. – Panevėžyje, 1936–1940 m. – Kaune. 1931 m. eksternu baigė Vilniaus Stepono Batoro universitetą (įgijo piešimo mokytojo diplomą). 1940–1944 m. Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus Kaune Meno skyriaus vedėjas. 1944–1951 m. dėstė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute; docentas (1947 m.). Nuo 1952 m. gyveno Vilniuje.
Nuo 1923 m. dalyvavo ir rengė parodas Lietuvoje ir Lenkijoje; 2010 m. Vilniuje surengta pomirtinė paroda. 1923 m. vienas pirmosios avangardinės „Naujojo meno parodos“ Vilniuje organizatorių. Nuo 1924 m. lenkų dailininkų grupės „Blok“ narys. 1925–1929 m. keliavo po Vakarų Europą. Bendradarbiavo su avangardo žurnalais „Keturi vėjai“, „Muba“, kūrė fotomontažus. Rašė kritikos straipsnius, dailės istorijos studijas, parengė monografiją apie K. Sklėrių (1938 m.), studiją apie M. K. Čiurlionį (1938 m.) kolektyvinėje monografijoje.
Nutapė figūrinių kompozicijų, portretų, peizažų, natiurmortų. Sukūrė pastelių, piešinių, koliažų. Ankstyvieji kūriniai turi konstruktyvizmo, kubizmo, geometrinės abstrakcijos bruožų. 3 d-metyje grįžo prie tradiciškesnių formų; sukūrė art deco stilistikos aktų. Po 1931 m. tapė postimpresionistinius lyrinius peizažus.
Kairiūkščio kūryba padarė didelę įtaką moderniosios lietuvių dailės plėtotei. Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Lodzės dailės muziejuje ir kt. 

Parengta pagal Lietuvos dailininkų žodynas 1918–1944, sud. L. Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius, 2013, p. 184–185; Rutkauskienė, R. Kairiūkštis Vytautas, in: https://www.vle.lt [interaktyvus]; Vilniaus piešimo mokykla 1866–1915, sud. J. Širkaitė, Vilnius, 2017, p. 208


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Pratimai Vladislavo Strzeminskio matymo teorijai iliustruoti €750.00

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti