Meno kūrinių vertinimas

Meno kūrinių įvertinimas – tai profesionalus meno kūrinio metrikos bei būklės aprašymas, drauge nurodant tikėtiną jo rinkos kainą galimo pardavmo antrinėje meno rinkoje atveju, kuri yra nurodoma tam tikrame intervale (taip vadinama ‚estimacija‘). Meno kūrinio įvertinimo rezultatas – išduodamas Meno rinkos agentūros numeruotas, antspauduotas ir pasirašytas Meno kūrinio pasas.

 

Įkainiai (galioja nuo 2015 m. balandžio 1 d.):  

Paslauga Kaina
Meno kūrinio paso (su estimacija arba be jos) parengimas 25 Eur
Meno kūrinio paso parengimas drauge su autoriaus pristatymu bei menotyrine kūrinio analize 40 Eur
Autoriaus signatūros analizė (šifravimas, mikroskopinis tyrimas) Nuo 50 Eur (priklausomai nuo sudėtingumo)
Kūrinio fiziniai (ultravioletas, rentgenas) ar cheminiai (pigmentų) tyrimai Nuo 70 Eur (priklausomai nuo sudėtingumo)
Kolekcijos aprašymas, klasifikavimas, įvertinimas 1 val. – 80 Eur arba pagal įvertintų vienetų skaičių
Individualios konsultacijos 1 val. – 80 Eur
Kolekcijos leidinio / albumo parengimas Pagal susitarimą