Meno kūrinių vertinimas

Meno kūrinių įvertinimas – tai profesionalus meno kūrinio metrikos bei būklės aprašymas, drauge nurodant tikėtiną jo rinkos kainą galimo pardavmo antrinėje meno rinkoje atveju, kuri yra nurodoma tam tikrame intervale (taip vadinama ‚estimacija‘). Meno kūrinio įvertinimo rezultatas – išduodamas Meno rinkos agentūros numeruotas, antspauduotas ir pasirašytas Meno kūrinio pasas. Iš nuotraukų kūrinių nevertiname, juos reikia apžiūrėti gyvai. Kūrinius vertiname pas mus galerijoje, atvykimas į kūrinio saugojimo vietą kainuoja papildomai (apskaičiuojama priklausomai nuo atstumo, skubos ir pan.).

Įkainiai (galioja nuo 2021 m. sausio 1 d.):  

Paslauga Kaina
Meno kūrinio paso (su estimacija arba be jos) parengimas
30 Eur (kai estimacijos vidurkis iki 1000 Eur)
3 % estimacijos vidurkio (kai jis ≥ 1000 Eur)
Meno kūrinio paso parengimas drauge su autoriaus pristatymu bei menotyrine kūrinio analize Nuo 100 Eur
Autoriaus signatūros analizė (šifravimas, mikroskopinis tyrimas) Nuo 100 Eur (priklausomai nuo sudėtingumo)
Kūrinio fiziniai (ultravioletas, rentgenas) ar cheminiai (pigmentų) tyrimai Nuo 100 Eur (priklausomai nuo sudėtingumo)
Kolekcijos aprašymas, klasifikavimas, įvertinimas 1 val. – 80 Eur arba pagal įvertintų vienetų skaičių
Individualios konsultacijos 1 val. – 80 Eur
Kolekcijos leidinio / albumo parengimas Pagal susitarimą