Ivanas Trutnevas

(rus. Иван Трутнев, 1827–1912)


Biografija

Ivanas Trutnevas (rus. Иван Трутнев) gimė 1827 m. Lichvino miestelyje (Kalugos gub., Rusija), mirė 1912 m. vasario 5 d. Vilniuje; palaidotas Liepkalnio stačiatikių kapinėse. Rusų tapytojas, pedagogas. 1845–1849 m. mokėsi Maskvos Stroganovo techninio piešimo mokykloje, 1851–1858 m. – Peterburgo dailės akademijos batalinės tapybos klasėje (nuo 1868 m. šios akademijos akademikas). Pelnė įvairių apdovanojimų, tarp jų – 1855 m. už paveikslą Rugpjūčio 1 d. vandens šventinimo procesija kaime apdovanotas didžiuoju aukso medaliu ir 6 metų stipendija tobulintis užsienyje. Lankėsi Vienoje, Diuseldorfe, gyveno Paryžiuje, Antverpene, Briuselyje, Romoje. 1866 m. pakviestas į Vilnių įkurti Vilniaus piešimo mokyklos, iki pat mirties buvo jos vedėju ir tapybos mokytoju (1904 m. mokykla buvo pripažinta geriausia Rusijos imperijoje). I. Trutnevas aktyviai dalyvavo Vilniaus dailės gyvenime: organizavo parodas, rengė gyvuosius paveikslus, dėjo pastangas įkurti Vilniuje dailės muziejų, dalyvavo Vilniaus dailės kūrinių nuolatinės parodos draugijos veikloje (jos valdybos narys), vienas iš Vilniaus dailės būrelio ir Antokolskio atminimo pramonės dailės draugijos iniciatorių ir steigėjų. Artimai bendravo su rusų dailės kolekcininku Pavelu Tretjekovu.
Daugiausia kūrė akademinio stiliaus žanrines kompozicijas, jose vyrauja buitiniai ir religiniai siužetai. Sukūrė peizažų su Vilniaus ir kitų Lietuvos vietovių architektūriniais motyvais, dauguma jų litografuota P. Batiuškovo albume (Памятники Северо-Западного края 1874). Tapė portretus (vieniems būdinga akademizmas, kitiems – laisvesnė tapysena), liaudiškų tipažų atvaizdus, ikonas, rečiau istorines kompozicijas. Išskirtinė dailininko sritis – ikonostasai ir stačiatikių šventųjų paveikslai: didysis ikonostasas Skaisčiausiosios Dievo Motinos soborui, ikonos Šv. Nikolajaus soborui, Šv. Dvasios cerkvei (visi Vilniuje) ir kt.
Trutnevo kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Vilniaus universiteto bibliotekoje, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, Tretjakovo galerijoje ir kt.

Parengta pagal Lietuvos dailininkų žodynas 1795–1918, sud. J. Širkaitė, Vilnius, 2012, p. 407–408; Vilniaus piešimo mokykla 1866–1915, sud. J. Širkaitė, Vilnius, 2017, p. 36.


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

Rastinukas│Подкидышъ