Pranciškus Jurjevičius (Franciszek Jurjewicz)

1849–1924


Biografija

Pranciškus Jurjevičius (Franciszek Jurjewicz) gimė 1849 m. rugsėjo 8 d. Pskove, mirė 1924 m. birželio 27 d. Vilniuje, palaidotas Rasų kapinėse. Baigė teisės studijas Sorbonos universitete Paryžiuje, ten pat 1875–1876 m. mokėsi tapybos pas Louis Émileʼį Dardoise. 1882 m. atvyko į Vilnių, gyveno Rӧmerių namuose, kartu dirbo vienoje dirbtuvėje su Alfredu ir Edvardu Matu Rӧmeriais. Aktyviai dalyvavo kultūrinėje ir politinėje veikloje (archeologijos būrelio iždininkas, 1897 m. – Adomo Mickevičiaus paminklo statybos komiteto narys ir kt.). Parašė straipsnių apie Vilniaus mokslo ir meno muziejų, Vilniaus dailę ir kt. Vilniaus laikraščio „Zorza“ redkolegijos narys, 1906–1914 m. dienraščio „Dziennik Wileński“ redaktorius. 1914 m. vienas Varšuvos Richlingo salono parodos Vilniuje organizatorių. Nutapė peizažų su Vilniaus miesto ir apylinkių, kaimo, miško vaizdais. Sukūrė žanrinių scenų, piešinių, iki I pasaulinio karo – dekoracijų lenkų spektaklių pastatymams Vilniuje. Kūrybai būdinga realistinė maniera. Dalyvavo parodose Vilniuje ir Varšuvoje. Dailininko kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, Varšuvos nacionaliniame muziejuje. Dailininko portretų nutapė Alfredas ir Edvardas Matas Rӧmeriai.

Parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas: 1795–1918 (sud. J. Širkaitė, Vilnius, LKTI, 2012): p. 184–185.


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Iš ganyklos €5900.00

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

Alėja miške

Basakojė valstietė

Iš ganyklos

Iš ganyklos