XLV Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
1 Antanas Žmuidzinavičius Petras Kalpokas prie darbo [fragmentas] €780.00 €1750.00
2 Jalmaras Hansonas (Hjalmar Hansson, Гансон, atrib.) Pakrantės (Krymo?) vaizdas €700.00 €700.00
3 Vladimiras Magidey (Vladimir Magidey) Kaimo politikieriai €550.00 €650.00
4 Česlovas Janušas Peizažas su koplytstulpiu €160.00 €190.00
5 Vytautas Mackevičius Parke €120.00 €120.00
7 Vaclovas Kosciuška Lisabona, Edvardo VII parkas €190.00 €250.00
8 Vaclovas Kosciuška Naujosios Vilnios apylinkių peizažas €220.00 €220.00
9 Igoris Piekuras Peizažas €90.00 €100.00
10 Igoris Piekuras Peizažas su koplytstulpiu €140.00 €140.00
11 Igoris Piekuras Peizažas su trobele €140.00 €140.00
12 Augustinas Savickas Prie Neries €150.00 €300.00
14 Algirdas Petrulis Portretinė kompozicija €70.00 €70.00
19 Jonas Čeponis Ruduo €590.00 €810.00
21 Kostas Dereškevičius Be pavadinimo €150.00 €230.00
22 Raimundas Sližys Solo €840.00 €1250.00
23 Stasys Sčesnulevičius Saulėlydis žiemą €130.00 €130.00
24 Antanas Rūkštelė Žiemos noktiurnas €960.00 €1050.00
25 Kazys Šimonis Žiema €1400.00 €1600.00
26 Petras Sergijevičius (Piotr Siergijewicz) Žiemos peizažas €460.00 €460.00
28 Sergejus Gračiovas Šalta jūra €250.00 €270.00
33 Pranas Gailius Iš ciklo „Hauteur d’ombr e“ („Šešėlio aukštuma“) €3200.00 €5400.00
34 Pranas Gailius Iš ciklo „Surface émue“ („Jautrus paviršius“) €3200.00 €3200.00
36 Vaclovas Kosciuška Nature morte €490.00 €510.00
37 Kazys Šimonis Be pavadinimo €1500.00 €1500.00
38 Kazys Šimonis Be pavadinimo €1500.00 €1500.00
39 Kazys Šimonis Povandeninis pasakų pasaulis €2600.00 €4300.00
41 Rimtas Kalpokas (atrib.) Kalnų peizažas €1500.00 €1500.00
43 Antanas Rūkštelė Peizažas su koplytstulpiu €2500.00 €2500.00
47 Leonas Katinas Iš serijos „Gruzija “ (8 vnt.) €1800.00 €1900.00
48 Vytautas Povilaitis Palanga €140.00 €140.00
49 Vytautas Povilaitis Palanga. Kopos €140.00 €180.00
54 Leonas Linas Katinas Nida €290.00 €290.00
57 Ignas Piščikas Senamiesčio kiemelis €190.00 €190.00
61 Eduardas Urbanavičius Peizažas su Rūpintojėliu €290.00 €360.00
65 Jonas Švažas Žalias peizažas su mergaite €8000.00 €8000.00
72 Jonas Čeponis Moteris €4900.00 €4900.00
74 Algimantas Jonas Kuras Vabzdys €1300.00 €1300.00
77 Raimundas Sližys Žuvys €2000.00 €2000.00
78 Algis Griškevičius Pučiantis debesis €1650.00 €1650.00
81 Leonas Katinas Abstrakcija €640.00 €640.00
87 Vytautas Kasiulis Šokėjas €5900.00 €5900.00
99 Olegas Volosačius (Олег Волосач) Natiurmortas su buteliu €370.00 €430.00
100 Olegas Volosačius (Олег Волосач) Natiurmortas su laikrodžiu €310.00 €310.00
108 Romas Dalinkevičius Pavasaris Ventėje €380.00 €380.00
111 Kazimieras Žoromskis Noktiurnas €700.00 €1250.00
113 Vytautas Kasiulis Namai prie kanalo €220.00 €230.00
115 Vytautas Kasiulis Trys personažai €1100.00 €1250.00
121 Nijolė Gaigalaitė Svajotoja €290.00 €290.00
123 Nijolė Gaigalaitė Iš ciklo „Laisvės gynėjai“ II €370.00 €370.00
127 Gerardus Mercatorius (Gerardus Mercator) Lithva/nia €550.00 €550.00
130 Autorius Nežinomas Aušros Vartų Dievo Motina €60.00 €130.00
131 Jonas Subačius Darius ir Girėnas €220.00 €220.00
135 Jonas Subačius Antanas Smetona (portreto projektas) €220.00 €220.00
136 Adomas Varnas Kazys Grinius – valstybės prezidentas €120.00 €210.00
137 Jonas Vaitys Kortų kaladės projektas €360.00 €360.00
140 Janina Malinauskaitė Barbora Radvilaitė €320.00 €320.00
147 Vladimiras Magidey (Vladimir Magidey) Kaimo muzikantas €750.00 €750.00
148 Autorius Nežinomas (Italija, XX a. I p.) Italijos miestelio peizažas €150.00 €150.00