XLV Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Antanas Žmuidzinavičius Petras Kalpokas prie darbo [fragmentas]

2 Jalmaras Hansonas (Hjalmar Hansson, Гансон, atrib.) Pakrantės (Krymo?) vaizdas

3 Vladimiras Magidey (Vladimir Magidey) Kaimo politikieriai

4 Česlovas Janušas Peizažas su koplytstulpiu

5 Vytautas Mackevičius Parke

6 Gerardas Bagdonavičius Užeigos kieme (На постоялом дворе)

7 Vaclovas Kosciuška Lisabona, Edvardo VII parkas

8 Vaclovas Kosciuška Naujosios Vilnios apylinkių peizažas

9 Igoris Piekuras Peizažas

10 Igoris Piekuras Peizažas su koplytstulpiu

11 Igoris Piekuras Peizažas su trobele

12 Augustinas Savickas Prie Neries

13 Algirdas Petrulis Merginos portretas

14 Algirdas Petrulis Portretinė kompozicija

15 Algimantas Julijonas Stankevičius - Stankus Peizažo eskizas

16 Algimantas Julijonas Stankevičius - Stankus Prie upės | Parke (dvipusė akvarelė)

17 Jadvyga Dobkevičiūtė-Paukštienė Pavasario gėlės

18 Jadvyga Dobkevičiūtė-Paukštienė Gėlės

19 Jonas Čeponis Ruduo

20 Vincas Kisarauskas Rusnė. Figūra, nepanorėjusi būti linksma

21 Kostas Dereškevičius Be pavadinimo

22 Raimundas Sližys Solo

23 Stasys Sčesnulevičius Saulėlydis žiemą

24 Antanas Rūkštelė Žiemos noktiurnas

25 Kazys Šimonis Žiema

26 Petras Sergijevičius (Piotr Siergijewicz) Žiemos peizažas

27 Povilas Puzinas Žiemos peizažas (Ziemas ainava)

28 Sergejus Gračiovas Šalta jūra

29 Sergejus Gračiovas Naktis prie jūros

30 Vytautas Ciplijauskas Vilniaus panorama nuo Barbakano

31 Vytautas Ciplijauskas Švalenbergo motyvas

32 Vytautas Ciplijauskas Dailininko Viktoro Petravičiaus portretas

33 Pranas Gailius Iš ciklo „Hauteur d’ombr e“ („Šešėlio aukštuma“)

34 Pranas Gailius Iš ciklo „Surface émue“ („Jautrus paviršius“)

35 Sofija Romerienė Verpėja Tytuvėnų dvare

36 Vaclovas Kosciuška Nature morte

37 Kazys Šimonis Be pavadinimo

38 Kazys Šimonis Be pavadinimo

39 Kazys Šimonis Povandeninis pasakų pasaulis

40 Vladas Kardelis Triptikas „Vasaros daina”

41 Rimtas Kalpokas (atrib.) Kalnų peizažas

42 Antanas Rūkštelė Peizažas

43 Antanas Rūkštelė Peizažas su koplytstulpiu

44 Antanas Rūkštelė Vaikai rugiuose

45 Leonas Katinas Gamykloje

46 Leonas Katinas Trys sunkvežimiai

47 Leonas Katinas Iš serijos „Gruzija “ (8 vnt.)

48 Vytautas Povilaitis Palanga

49 Vytautas Povilaitis Palanga. Kopos

50 Vytautas Povilaitis Palanga. „Šlikio” dvaras

51 Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius Peizažas su ežero sala

52 Sergejus Gračiovas Sudervės ežeras

53 Sergejus Gračiovas Rytas prie jūros

54 Linas Leonas Katinas Nida

55 Linas Leonas Katinas Uostas

56 Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius Natiurmortas su lubinais

57 Ignas Piščikas Senamiesčio kiemelis

58 Stasys Šilkaitis Kauno senamiesčio motyvas

59 Vincas Norkus Liejyklos gatvė

60 Vladas Karatajus Senasis kelias

61 Eduardas Urbanavičius Peizažas su Rūpintojėliu

62 Bronė Mingilaitė-Uogintienė Saulėgrąžos

63 Bronė Mingilaitė-Uogintienė Peizažas

64 Mindaugas Skudutis Peizažas su geltonu aviliu

65 Jonas Švažas Žalias peizažas su mergaite

66 Šarūnas Šimulynas Natiurmortas su liutnia ir apelsinu

67 Šarūnas Šimulynas Natiurmortas ant palangės

68 Augustinas Savickas Šventieji ir angelai

69 Augustinas Savickas Natiurmortas su angelo skulptūrėle

70 Leopoldas Surgailis Mitologinis personažas

71 Antanas Martinaitis Svečias mano kambary

72 Jonas Čeponis Moteris

73 Jonas Čeponis Vilnius

74 Algimantas Jonas Kuras Vabzdys

75 Antanas Gudaitis Veidas ir gėlės

76 Česlovas Lukenskas Mėnesiena kapinėse

77 Raimundas Sližys Žuvys

78 Algis Griškevičius Pučiantis debesis

79 Ramūnas Čeponis Van Goghas

80 Solomonas Teitelbaumas Peizažas–interjeras

81 Leonas Katinas Abstrakcija

82 Algirdas Petrulis Fantastiškas

83 Algirdas Petrulis Abstrakti kompozicija

84 Valentinas Antanavičius Sėdinti

85 Algirdas Petrulis Obelys

86 Vytautas Kasiulis Aktas

87 Vytautas Kasiulis Šokėjas

88 Arvydas Pakalka Piramidė (Mūsų ateitis – šviesus rytojus)

89 Vincas Kisarauskas Dekoratyvinio pano universalinei parduotuvei „Vaikų pasaulis” Vilniuje projektas

90 Algis Skačkauskas Natiurmortas su alyvomis

91 Algis Skačkauskas Vienuolis slidininkas

92 Algis Skačkauskas Siuvėja

93 Algis Skačkauskas Be pavadinimo (Šventė)

94 Algis Skačkauskas Moteris

95 Algis Skačkauskas Paukštis

96 Algis Skačkauskas Pjovėja

97 Audronė Petrašiūnaitė Raudonas atspindys

98 Audronė Petrašiūnaitė Papuoštas medis

99 Olegas Volosačius (Олег Волосач) Natiurmortas su buteliu

100 Olegas Volosačius (Олег Волосач) Natiurmortas su laikrodžiu

101 Gintaras Palemonas Janonis Verbų sekmadienis

102 Česlovas Lukenskas Klostinys

103 Raimondas Savickas Vaizdas pro langą

104 Česlovas Lukenskas Moteris iš Afrikos

105 Rimvidas Jankauskas (Kampas) Diptikas „Feniksas Tu“

106 Laima Drazdauskaitė Peizažas su tvora

107 Raimundas Mikšys Be pavadinimo

108 Romas Dalinkevičius Pavasaris Ventėje

109 Romas Dalinkevičius Apleistas miestas

110 Romas Dalinkevičius Aušra prie marių

111 Kazimieras Žoromskis Noktiurnas

112 Jonas Kelečius Peizažinė kompozicija

113 Vytautas Kasiulis Namai prie kanalo

114 Vytautas Kasiulis Muzikantas su dama

115 Vytautas Kasiulis Trys personažai

116 Stasys Krasauskas 2 iliustracijos Justino Marcinkevičiaus poemai “Kraujas ir pelenai”

117 Rimtas Tarabilda Iš ciklo „Vilniaus miesto žali bromai”

118 Antanas Kmieliauskas Ex libris Pauliaus Galaunės/Ex libris Rimanto Dichavičiaus

119 Algirdas Pakeliūnas Iš ciklo „Kauno senamiestis“. Rotušė

120 Vytautas Baltramiejus Valius Rudens etiudas

121 Nijolė Gaigalaitė Svajotoja

122 Nijolė Gaigalaitė Iš ciklo „Laisvės gynėjai“ I

123 Nijolė Gaigalaitė Iš ciklo „Laisvės gynėjai“ II

124 Česlovas Lukenskas Knyga I

125 Česlovas Lukenskas Knyga II

126 Vytautas Kašuba Moters aktas

127 Gerardus Mercatorius (Gerardus Mercator) Lithva/nia

128 Adolfas Valeška Švč. Trejybės bažnyčios Čikagoje puošybos projektas (Decorating of Holy Trinity Church, Chicago– designed by A. Valeska)

129 Jurgis Hopenas (Jerzy Hoppen) Vilniaus Rotušė su šv. Kazimiero bažnyčia fone

130 Autorius Nežinomas Aušros Vartų Dievo Motina

131 Jonas Subačius Darius ir Girėnas

132 Autorius Nežinomas Petro Kalpoko kūrinio „Richardo Wagnerio portretas“ reprodukcija

133 Bronius Pundzius Dariaus ir Girėno biustai

134 Jonas Juozas Burba Plakatas „Darius ir Girėnas“

135 Jonas Subačius Antanas Smetona (portreto projektas)

136 Adomas Varnas Kazys Grinius – valstybės prezidentas

137 Jonas Vaitys Kortų kaladės projektas

138 Michel Kikoïne Paryžius, Place des Invalides

139 Samuelis Bakas (Samuel Bak) Popieriniai namai (Paper houses)

140 Janina Malinauskaitė Barbora Radvilaitė

141 Jacques Lipchitz Gyvybės medis

142 Henri Jules Pauwels Laivai uosto įlankoje

143 Guillaume van Bomberghen Kalnų peizažas mėnesienoje

144 Hans Stadelberger Šieno vežimas iš laukų

145 Frans Kégeljan Apynių džiovykla

146 Louis Hendricks Sėdinti moteris mėlyna suknele

147 Vladimiras Magidey (Vladimir Magidey) Kaimo muzikantas

148 Autorius Nežinomas (Italija, XX a. I p.) Italijos miestelio peizažas

149 Nepriskirtas Ikona „Dievo Motina Hodigitrija“

150 Nepriskirtas Ikona su aptaisu kiote Viešpats Visagalis (Pantokratorius, Вседер житель)