Antanas Žmuidzinavičius

1876–1966


Biografija

 

A. Žmuidzinavičius gimė 1876 m. Seirijuose, Lazdijų raj. 1890-1894 m. mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje, nuo 1899 m. tapybą studijavo Varšuvoje, 1905-1906 m. - Paryžiaus privačiose akademijose. 1908-1912 m. keliavo po įvairias Vakarų Europos šalis ir JAV tapydamas ir rengdamas ten savo paveikslų parodėles, skaitydamas paskaitas apie atgimstančią Lietuvos dailę tenykštėms lietuvių bendrijoms, rinko aukas lietuvių tautos namams. 1907 m. su kitais suorganizavo pirmąją lietuvių dailės parodą, įkūrė Lietuvių dailės draugiją ir kurį laiką buvo jos pirmininkas. 1908 m. tobulinosi Miunchene, 1912 m. - Hamburge. 1924 m. A. Žmuidzinavičius sugrįžo į Lietuvą, 1926-1940 m. dėstė piešimą Kauno meno mokykloje, 1941-1951 m. - Kauno taikomosios dailės institute. Čia 1947 m. jam buvo suteiktas profesoriaus vardas.

Parengta pagal: N. Nevčesauskienė, „Antano Žmuidzinavičiaus jubiliejinė paroda”, in: LDM  Metraštis V, 1998, T. 2, p. 382-383 ir A. Valiuškevičiūtė, „Kauno meno mokykla (1922-1940)”, Vilnius: VDA leidykla, 1997, p. 186-187.

 

„A. Žmuidzinavičiui būdingas poetinis gamtos supratimas. Tapyba švelni, lyriška. Apie tai kalba kiekvienas jo peizažas. A. Žmuidzinavičiaus peizažai nėra siauro pobūdžio etiudai, o užbaigti paveikslai, išreiškią gamtos nuotaiką.”

P. Gudyno įvadinis tekstas, in: Tapyba, red. A. Valiuškevičiūtė, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1961, p. 12.


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Nevėžis ties Raudondvariu €6600.00
Nevėžis €0.00
Žmuidzinavičius, 80 m. parodos katalogas, 1957, Kaunas. Su autografu €110.00

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti