Antanas Žmuidzinavičius

1876-1966


Biografija

A. Žmuidzinavičius gimė 1876 m. Seirijuose, Lazdijų raj. 1890-1894 m. mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje, nuo 1899 m. tapybą studijavo Varšuvoje, 1905-1906 m. - Paryžiaus privačiose akademijose. 1908-1912 m. keliavo po įvairias Vakarų Europos šalis ir JAV tapydamas ir rengdamas ten savo paveikslų parodėles, skaitydamas paskaitas apie atgimstančią Lietuvos dailę tenykštėms lietuvių bendrijoms, rinko aukas lietuvių tautos namams. 1907 m. su kitais suorganizavo pirmąją lietuvių dailės parodą, įkūrė Lietuvių dailės draugiją ir kurį laiką buvo jos pirmininkas. 1908 m. tobulinosi Miunchene, 1912 m. - Hamburge. 1924 m. A. Žmuidzinavičius sugrįžo į Lietuvą, 1926-1940 m. dėstė piešimą Kauno meno mokykloje, 1941-1951 m. - Kauno taikomosios dailės institute. Čia 1947 m. jam buvo suteiktas profesoriaus vardas.

Parengta pagal: N. Nevčesauskienė, „Antano Žmuidzinavičiaus jubiliejinė paroda”, in: LDM  Metraštis V, 1998, T. 2, p. 382-383 ir A. Valiuškevičiūtė, „Kauno meno mokykla (1922-1940)”, Vilnius: VDA leidykla, 1997, p. 186-187.

 

„A. Žmuidzinavičiui būdingas poetinis gamtos supratimas. Tapyba švelni, lyriška. Apie tai kalba kiekvienas jo peizažas. A. Žmuidzinavičiaus peizažai nėra siauro pobūdžio etiudai, o užbaigti paveikslai, išreiškią gamtos nuotaiką.”

P. Gudyno įvadinis tekstas, in: Tapyba, red. A. Valiuškevičiūtė, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1961, p. 12.


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina

Pardavimų istorija

Aukcionas Loto nr. Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
XVII Vilniaus aukcionas 31 Merkinė €2056.30 €3432.00
XIX Vilniaus aukcionas 6 Užgesęs vulkanas €7414.27 €19404.54
XXVIII Vilniaus aukcionas 1 Dzūkų kaimelis €25776.18 €53579.70
XXVIII Vilniaus aukcionas 3 Panemunio medžiai €4344.30 €10715.94
XXIX Vilniaus aukcionas 8 Nevėžis ties Raudondvariu €3475.44 €4633.92
XXXI Vilniaus aukcionas 31 Laukia kelto €6603.34 €13843.84
XXXII Vilniaus aukcionas 28 Audrotas saulėlydis Kuršių Nerijoj €8109.36 €9557.46
XXXVI Vilniaus aukcionas 18 Palanga, saulėlydis €4300.00 €7800.00
XXXIX Vilniaus aukcionas 4 Grybautojos saulėje €12800.00 €32000.00
XXXIX Vilniaus aukcionas 5 Zarasai €9800.00 €12250.00
XLII Vilniaus aukcionas 20 Palangos dykumos €4400.00 €6200.00
XLII Vilniaus aukcionas 21 Lietuvos peizažas – Kulautuvos apylinkės €3600.00 €3600.00
XXXVIII Vilniaus aukcionas 33 Ežero pakrantėje €4400.00 €4400.00
XLIV Vilniaus aukcionas 17 Saulėleidis €4400.00 €5400.00
XLV Vilniaus aukcionas 1 Petras Kalpokas prie darbo [fragmentas] €780.00 €1750.00
XLVIII Vilniaus Aukcionas 29 Piemuo €19000.00 €19000.00
XLI Vilniaus Aukcionas 2 Nemunas ties Sudargais €15750.00 €18250.00
XLI Vilniaus Aukcionas 3 Krūmai paupy €4400.00 €4400.00
XXXVIII Vilniaus aukcionas 34 Miško properša €4900.00 €4900.00
XXXIV Vilniaus aukcionas 51 Upė saulėleidyje €7240.50 €7240.50
LI Vilniaus aukcionas 3 Poilsis Juodkrantėje €6400.00 €6400.00
LVIII Vilniaus aukcionas 39 Kopos [Juodkrantėje] €1700.00 €1800.00
LX Vilniaus aukcionas 3 Saulėje €32000.00 €36000.00