LX Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Vladas Eidukevičius (atrib.) Autoportretas

2 Petras Kalpokas Birutės kalnas Palangoje

3 Antanas Žmuidzinavičius Saulėje

4 Kajetonas Sklėrius Paplūdimio peizažas

5 Adolfas Valeška (atrib.) Peizažas su figūromis po medžiu

6 Alfonsas Motiejūnas Natiurmortas su obuoliais

7 Kazys Šimonis Peizažas su sodyba

8 Kazys Šimonis Draugai

9 Kazys Šimonis Praeities paminklas

10 Jonas Vaitys Žiemos peizažas

11 Jonas Vaitys Dangaus etiudas

12 Jonas Vaitys Kauno panorama

13 Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius Peizažas

14 Vytautas Mackevičius Peizažas su bažnyčia

15 Vaclovas Kosciuška Vilniaus motyvas su Mokslininkų namais

16 Leonas Katinas Vilnius. Namas Pamėnkalnio g. 12 žiemą

17 Bronius Uogintas (jaunesn.) Vilnius rudenį (Bonifratrų bažnyčia)

18 Viačeslavas Sokoleckis Diptikas Senamiestis rudenį | Peizažas su Misionierių bažnyčia

19 Bronė Jacevičiūtė-Jėčiūtė Sartų ežeras

20 Pranas Paškevičius Parkas rudenėjant

21 Stasys Jusionis Linarūtė

22 Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski) Ruduo

23 Mindaugas Skudutis Vilkaviškio motyvas

24 Bronius Uogintas (jaunesn.) 1911 metų gaisrinė Šilutėje

25 Bronius Uogintas Šventoji prie Būtingės

26 Stasys Eidrigevičius Pamiškėje

27 Stasys Eidrigevičius Prie lango

28 Valerija Zalensienė Mano močiutė

29 Vytautas Ciplijauskas Mergaitės su mokykline uniforma portretas

30 Vincas Kisarauskas Natiurmortas gamtoje III

31 Leonardas Tuleikis Toliai

32 Leonardas Tuleikis Saulėlydis

33 Leonardas Tuleikis Natiurmortas lauke

34 Povilas Ričardas Vaitiekūnas Be pavadinimo

35 Rimvidas Jankauskas (Kampas) Be pavadinimo

36 Algimantas Jonas Kuras Seni šešėliai

37 Augustinas Savickas Moteris ir geltonas dangus

38 Rimas Zigmas Bičiūnas Paežerių dvaras

39 Rimas Zigmas Bičiūnas Rudenį palydint

40 Rimas Zigmas Bičiūnas Pavasario nuotaika

41 Monika Bičiūnienė Važiuoja į turgų

42 Antanas Drungilas Trylika velnių

43 Jonas Daniliauskas Vasarojanti

44 Raimondas Regimantas Martinėnas Vakaras

45 Algis Skačkauskas Natiurmortas su kriaušėmis

46 Dalia Kasčiūnaitė Klaipėdos uoste

47 Vincentas Gečas Lenktynės

48 Rūta Viktorija Katiliūtė Juodkrantė

49 Laima Drazdauskaitė Peizažas su tvora

50 Solomonas Teitelbaumas Šviesos ir tamsos kova. Spragtukas ir Pelių karalius

51 Gintarė Uogintaitė (Bielskienė) Pavasaris

52 Gintarė Uogintaitė (Bielskienė) Sodas

53 Zuzana Ličkutė Mes ant ledo

54 Zuzana Ličkutė Žuvys

55 Zuzana Ličkutė Šaulys

56 Valerijus Dombrovskis Žvėryno angelas

57 Valerijus Dombrovskis Vilnius žiemą

58 Antanas Krištopaitis Sena sodyba

59 Antanas Krištopaitis Triptikas

60 Ramunė Kmieliauskaitė Gėlės

61 Augustinas Savickas Kentauras

62 Viktoras Paukštelis Nebepamenu tavo vardo

63 Algirdas ir Remigijus Gataveckai Duetas 2 Easy Fashion

64 Emanuelis Mane-Katzas (Emmanuel Mané-Katz) Kaimelis ant kalno

65 Jokūbas Kazlauskas (Jankelis, Jacques Koslowsky) Natiurmortas su šampano buteliu, obuoliais ir raudonais vėdrynais vazoje

66 Neemija Arbit Blatas Natiurmortas su krepšeliu

67 Theo Tobiasse Be pavadinimo

68 Theo Tobiasse Rūta ir Boazas

69 Itzik Ben Shalom Pora

70 Česlovas Janušas Mėnesiena mūsų pajūry

71 Vytautas Kasiulis Mergina, parimusi prie stalo

72 Vytautas Kasiulis Muzikantas su šarmanka

73 Adolfas Valeška Vitražo „Gaidelis“ projektas

74 Antanas Tamošaitis Grėbėja

75 Pranas Gailius Skaitanti Nue

76 Pranas Gailius Iš serijos „Adret” I

77 Pranas Gailius Iš serijos „Adret” II

78 Povilas Puzinas Natiurmortas

81 Alfonsas Dargis Masquerade | Maskaradas

82 Alfonsas Dargis Figūrinė kompozicija

83 Jadvyga Dobkevičiūtė-Paukštienė Amžiaus gimimas | Motinystė

84 Juozas Bagdonas Kompozicija

85 Viktoras Vizgirda Peizažas

86 Juozas Mieliulis Vanduo ir kurpė

87 Eleonora Marčiulionienė Mergina su paukščiais

88 Eleonora Marčiulionienė Dekoratyvinė vaza

89 Eleonora Marčiulionienė Skulptūrinė kompozicija

90 Eleonora Marčiulionienė Šokis

91 Vytautas Kašuba Fran

92 Marius Liugaila Miško laumės

93 Marius Liugaila Antroposfera

94 Marius Liugaila Žuvėdros žvilgsnis

95 Marius Liugaila Senamiesčio katės

96 Marius Liugaila 4 ekslibrisai

97 Marius Liugaila 4 ekslibrisai

98 Marius Liugaila Ex libris Bruno Gandino

99 Marius Liugaila 4 ekslibrisai

100 Marius Liugaila 3 ekslibrisai

101 Marius Liugaila Ramybė

102 Irena Trečiokaitė - Žebenkienė Natiurmortas su skulptūrine galva

103 Samuelis Rozinas Aušros vartai

104 Albina Makūnaitė Autoportretas

105 Algimantas Švėgžda Natiurmortas Nr. 2

106 Algimantas Švėgžda Ex liber Annette (2 vnt., juodas ir mėlynas)

107 Elvyra Kairiūkštytė 2 motyvai su egiptietiškom figūrom

108 Elvyra Kairiūkštytė Vyras. Moteris.

109 Elvyra Kairiūkštytė Pora

110 Rimtautas Gibavičius Indė šokėja

111 Jokūbas Zovė Kaligrafinis motyvas

112 Nijolė Valadkevičiūtė Aplodismentai

113 Nijolė Valadkevičiūtė Smėlio žaismas

114 Valdemaras Manomaitis Eskizų albumas I (20 lapų)

115 Valdemaras Manomaitis Eskizų albumas II (42 lapai)

116 Valdemaras Manomaitis Eskizų albumas III (30 lapų)

117 Valdemaras Manomaitis Eskizų albumas IV (21 lapas)

118 Valdemaras Manomaitis Eskizų albumas V (39 lapai)

119 Valdemaras Manomaitis Vaza

120 Valdemaras Manomaitis Vaza gėlėms

121 Valdemaras Manomaitis Dekoratyvinė lėkštė

122 Valdemaras Manomaitis Dekoratyvinė vaza

123 Valdemaras Manomaitis Žvakidė-vaza

124 Valdemaras Manomaitis Žvakidė-vaza

125 Valdemaras Manomaitis Vaza-skulptūra 

126 Valdemaras Manomaitis Dekoratyvinė vaza

127 Valdemaras Manomaitis Vaza-skulptūra

128 Valdemaras Manomaitis Dekoratyvinė vaza

129 Valdemaras Manomaitis Indas vaisiams

130 Valdemaras Manomaitis Indelis saldumynams

131 Valdemaras Manomaitis Dekoratyvinė vaza

132 Valdemaras Manomaitis Dekoratyvinė vaza „Stirnos“

133 Valdemaras Manomaitis Dekoratyvinė vaza su įdėklu gėlėms

134 Valdemaras Manomaitis Vaza gėlėms

135 Valdemaras Manomaitis Vaza gėlėms

136 Valdemaras Manomaitis Dekoratyvinė vaza „Avinėli, pasipurtyk“

137 Valdemaras Manomaitis Vaza-skulptūra

138 Valdemaras Manomaitis Dekoratyvinė vaza

139 Valdemaras Manomaitis Dekoratyvinė vaza 

140 Valdemaras Manomaitis Dekoratyvinė vaza 

141 Valdemaras Manomaitis Dekoratyvinė vaza su dangčiu „Trys gulbės“ 

142 Valdemaras Manomaitis Vaza „Atgimimas”

143 Valdemaras Manomaitis Dekoratyvinė vaza „Tauta”

144 Valdemaras Manomaitis Dėžutė papuošalams

145 Valdemaras Manomaitis Odinis albumas (25 lapai)

146 Valdemaras Manomaitis Trikampis teatrinis rankinukas

147 Valdemaras Manomaitis Stačiakampis teatrinis rankinukas

148 Vaclovas Miknevičius Dekoratyvinė vaza

149 Vaclovas Miknevičius Dekoratyvinė vaza

150 Vaclovas Miknevičius Dekoratyvinis ąsotis

151 Nežinomas lietuvių liaudies meistras Šventoji ir Rūpintojėlis

152 Nežinomas lietuvių liaudies meistras Nukryžiuotasis su dviem šventaisiais

153 Nežinomas lietuvių liaudies meistras Šv. Angelas ir Nukryžiuotasis

154 Nepriskirtas Akiniai su dėklu

155 Nepriskirtas Izraelio ir Tobijo Bunimovičių šokolado ir saldainių fabriko „Viktorija” saldainių popierėlių rinkinys (20 vnt.)

156 Nepriskirtas Teatriniai žiūronai

157 Kombinatas „Dailė“ (gamintojas) Suvenyrinė plaketė „Birštonas”

158 Nežinomas autorius | Kombinatas „Dailė” (?) M. K. Čiurlionio kūrinio „Auka” parafrazė

159 Irena Žuklytė-Bagdonienė M. K. Čiurliono bareljefas

160 Juozas Kėdainis Mauduolė

161 Antanas Sutkus Lietuvos Kristus (iš kun. St. Dobrovolskio kolekcijos)

162 Antanas Sutkus Gandralizdis

163 Antanas Sutkus Kapinaitės

164 Salvadoras Dali (Salvador Dali) Flordali II. La Rose Papillon

165 Shoichi Hasegawa Monde amethyste