LX Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
1 Vladas Eidukevičius (atrib.) Autoportretas €1800.00 €1800.00
3 Antanas Žmuidzinavičius Saulėje €32000.00 €36000.00
5 Adolfas Valeška (atrib.) Peizažas su figūromis po medžiu €1700.00 €1700.00
10 Jonas Vaitys Žiemos peizažas €360.00 €460.00
14 Vytautas Mackevičius Peizažas su bažnyčia €240.00 €240.00
15 Vaclovas Kosciuška Vilniaus motyvas su Mokslininkų namais €280.00 €280.00
16 Leonas Katinas Vilnius. Namas Pamėnkalnio g. 12 žiemą €880.00 €880.00
17 Bronius Uogintas (jaunesn.) Vilnius rudenį (Bonifratrų bažnyčia) €240.00 €270.00
19 Bronė Jacevičiūtė-Jėčiūtė Sartų ežeras €340.00 €340.00
21 Stasys Jusionis Linarūtė €480.00 €480.00
22 Česlovas Znamerovskis (Czesław Znamierowski) Ruduo €380.00 €380.00
26 Stasys Eidrigevičius Pamiškėje €1300.00 €1300.00
27 Stasys Eidrigevičius Prie lango €860.00 €860.00
30 Vincas Kisarauskas Natiurmortas gamtoje III €2700.00 €2750.00
31 Leonardas Tuleikis Toliai €1900.00 €1900.00
35 Rimvidas Jankauskas (Kampas) Be pavadinimo €15000.00 €18750.00
38 Rimas Zigmas Bičiūnas Paežerių dvaras €1200.00 €1350.00
39 Rimas Zigmas Bičiūnas Rudenį palydint €250.00 €250.00
40 Rimas Zigmas Bičiūnas Pavasario nuotaika €250.00 €250.00
42 Antanas Drungilas Trylika velnių €1200.00 €1200.00
44 Raimondas Regimantas Martinėnas Vakaras €740.00 €740.00
46 Dalia Kasčiūnaitė Klaipėdos uoste €1900.00 €1900.00
48 Rūta Viktorija Katiliūtė Juodkrantė €1900.00 €1900.00
53 Zuzana Ličkutė Mes ant ledo €260.00 €270.00
54 Zuzana Ličkutė Žuvys €240.00 €290.00
56 Valerijus Dombrovskis Žvėryno angelas €370.00 €1110.00
57 Valerijus Dombrovskis Vilnius žiemą €370.00 €370.00
60 Ramunė Kmieliauskaitė Gėlės €280.00 €280.00
62 Viktoras Paukštelis Nebepamenu tavo vardo €1400.00 €1400.00
64 Emanuelis Mane-Katzas (Emmanuel Mané-Katz) Kaimelis ant kalno €3900.00 €3900.00
69 Itzik Ben Shalom Pora €380.00 €920.00
70 Česlovas Janušas Mėnesiena mūsų pajūry €1900.00 €1900.00
71 Vytautas Kasiulis Mergina, parimusi prie stalo €2900.00 €3600.00
72 Vytautas Kasiulis Muzikantas su šarmanka €1700.00 €1800.00
74 Antanas Tamošaitis Grėbėja €4800.00 €5400.00
81 Alfonsas Dargis Masquerade | Maskaradas €480.00 €480.00
82 Alfonsas Dargis Figūrinė kompozicija €390.00 €390.00
85 Viktoras Vizgirda Peizažas €2900.00 €2900.00
91 Vytautas Kašuba Fran €1800.00 €1800.00
93 Marius Liugaila Antroposfera €400.00 €400.00
94 Marius Liugaila Žuvėdros žvilgsnis €280.00 €280.00
95 Marius Liugaila Senamiesčio katės €250.00 €250.00
96 Marius Liugaila 4 ekslibrisai €200.00 €200.00
100 Marius Liugaila 3 ekslibrisai €200.00 €200.00
101 Marius Liugaila Ramybė €1500.00 €1500.00
103 Samuelis Rozinas Aušros vartai €140.00 €140.00
104 Albina Makūnaitė Autoportretas €160.00 €440.00
105 Algimantas Švėgžda Natiurmortas Nr. 2 €180.00 €270.00
112 Nijolė Valadkevičiūtė Aplodismentai €390.00 €530.00
121 Valdemaras Manomaitis Dekoratyvinė lėkštė €120.00 €120.00
148 Vaclovas Miknevičius Dekoratyvinė vaza €120.00 €120.00
150 Vaclovas Miknevičius Dekoratyvinis ąsotis €390.00 €390.00
155 Nepriskirtas Izraelio ir Tobijo Bunimovičių šokolado ir saldainių fabriko „Viktorija” saldainių popierėlių rinkinys (20 vnt.) €320.00 €620.00
157 Kombinatas „Dailė“ (gamintojas) Suvenyrinė plaketė „Birštonas” €100.00 €110.00
158 Nežinomas autorius | Kombinatas „Dailė” (?) M. K. Čiurlionio kūrinio „Auka” parafrazė €130.00 €160.00
160 Juozas Kėdainis Mauduolė €2500.00 €4000.00
161 Antanas Sutkus Lietuvos Kristus (iš kun. St. Dobrovolskio kolekcijos) €150.00 €190.00
162 Antanas Sutkus Gandralizdis €250.00 €250.00
163 Antanas Sutkus Kapinaitės €250.00 €250.00
164 Salvadoras Dali (Salvador Dali) Flordali II. La Rose Papillon €900.00 €900.00
165 Shoichi Hasegawa Monde amethyste €250.00 €360.00