Šiuo metu vykstantys kursai

2021 m. rudens paskaitos Meno istorijos mokykloje (MIM)

Meno istorijos mokykla

Meno istorijos mokykla, įsteigta prie Vilniaus aukciono, kviečia visus besidominčius kultūros ir vaizduojamojo meno istorija 2021 m. rudens trimestre klausytis ir žiūrėti (per programą Zoom) šiuos paskaitų ciklus:

*Paskaitos vyks rusų kalba
 

Olga Prokofjeva – senovinio porceliano ir miniatiūrų kolekcininkė, klasikinio Rusijos ir Europos aristokratų namų etiketo žinovė. Olga ilgą laiką gyveno Didžiojoje Britanijoje, kurioje sėkmingai baigė meno istorijos kursus Sotheby's aukciono namų meno institute. Knygos „Užmirštų daiktų pasaulis” („Мир забытых вещей”, 2017) bei įvairių straipsnių antikvaro temomis autorė.

 Ольга Прокофьева - коллекционер старинного фарфора и миниатюр, знаток классического этикета русских и европейских аристократических домов. Олга долгое время жила в Великобритании, где успешно закончила курс истории искуства в художественном институте аукцинного дома Sotheby's. Автор книги „Мир забытых вещей” (2017), а также различных статей на антикварную тематику.

О курсе „Фарфор и серебро в наших коллекциях и жизни":

Не секрет, что фарфор и серебро являются одними из самых популярных тем в коллекционировании. Интерес к старинным и винтажным фарфоровым и серебряным изделиям растет с каждым годом. Какие-то предметы с гордостью дополняют наши коллекции, а какие-то отлично вписываются в нашу повседневную и парадную жизнь. С чего начать? Как отличить подделку от оригинала? На что стоит обратить внимание при покупке?  В рамках курса мы поговорим не только о фарфоре и серебре, но и детально рассмотрим самые популярные площадки для пополнения своей коллекции.

Курс, состоящий из 9 лекций, разделен на 3 блока. Каждый блок состоит из 3 лекций. В первом блоке мы рассмотрим темы, которые касаются коллекционирования фарфора, во втором блоке - серебро, а в третьем - основные торговые площадки для пополнений своих коллекций.

Lekt. - Olga Prokofjeva
Kaina likusiam kursui: 70.00€

Sav. Data / Laikas Temos Kaina
III 2021-09-22 | 18:15
(Trečiadienis)
Porceliano dirbiniai mūsų gyvenime ir kolekcijose (tęsinys). | Фарфоровые изделия в нашей жизни и коллекциях (продолжение).

Atribucija. Padirbiniai ir kopijuotojai. Porceliano pirkimo taisyklės. Porceliano priežiūra. | Атрибуция. Подделки и подражатели. Правила покупки фарфора. Уход за фарфором.

10.00€ Pirkti bilietą
IV 2021-09-29 | 18:15
(Trečiadienis)
Sidabras | Серебро

Kas yra sidabras? Sidabro rūšys. Pagrindiniai sidabro dirbinių dekoravimo būdai. | Что такое серебро? Виды серебра. Основные виды  екорирования серебряных изделий.

10.00€ Pirkti bilietą
V 2021-10-06 | 18:15
(Trečiadienis)
Sidabro dirbiniai mūsų gyvenime ir kolekcijose | Серебряные изделия в нашей жизни и коллекциях.

Kolekcijų formavimo principai. Sidabro dirbinių įkalų ir prabavimo ypatybės. | Принципы формирования коллекции. Особенности клеймения серебряных изделий

10.00€ Pirkti bilietą
VI 2021-10-13 | 18:15
(Trečiadienis)
Sidabro dirbiniai mūsų gyvenime ir kolekcijose (tęsinys) | Серебряные изделия в нашей жизни и коллекциях (продолжение)

Sidabras ar pasidabravimas? Padirbiniai. Pagrindiniai senoviško sidabro pirkimo principai. Sidabro dirbinių priežiūra. | Серебро или посеребрение. Подделки. Основные правила покупки старинного серебра. Уход за серебряными  зделиями.

10.00€ Pirkti bilietą
VII 2021-10-20 | 18:15
(Trečiadienis)
Blusturgiai | Блошиный рынок

Kas yra blusų turgūs? Pagrindiniai pirkimo ir pardavimo blusų turguose principai. | Что такое блошиный рынок? Основные правила покупок и продаж на блошиных рынках.

10.00€ Pirkti bilietą
VIII 2021-10-27 | 18:15
(Trečiadienis)
Internetinės pardavimo platformos. | Oсновные онлайн площадки для пополнения своих коллекций.

Pagrindinės interneto pardavimo platformos savo kolekcijų pildymui ir pardavimui. Kaip pirkti intenetu? | Какие онлайн площадки существуют? Основные правила покупок и продаж на онлайн площадках.

10.00€ Pirkti bilietą
IX 2021-11-03 | 18:15
(Trečiadienis)
Aukcionų namai | Аукционные дома

Pagrindiniai ir antraeiliai aukcionų namai. Pirkimo ir pardavimo per aukcionus principai. | Основные и второстепенные аукционные дома. Правила покупок и продаж на аукционах.

10.00€ Pirkti bilietą
I 2021-09-08 | 18:15
(Trečiadienis)
Porcelianas | Фарфор

Kas yra porcelianas? Istorinė apžvalga. Porceliano rūšys. Pagrindiniai porceliano dekoravimo būdai. Kaip atskirti porcelianą nuo kitų keramikos rūšių. | Что такое фарфор? Исторический обзор (краткая история фарфора). Виды фарфора. Основные  виды декорирования фарфоровых изделий. Как отличить фарфор от других в идов керамики.

10.00€
II 2021-09-15 | 18:15
(Trečiadienis)
Porceliano dirbiniai mūsų gyvenime ir kolekcijose. | Фарфоровые изделия в нашей жизни и коллекциях.

Kolekcijų formavimo principai. Svarbiausios Europos ir Rusijos porceliano manufaktūros. | Принципы формирования коллекции. Ведущие европейские и российские фарфоровые мануфактуры.

10.00€

Lektorė:

Dr. Vilma Gradinskaitė – menotyrininkė, Lietuvos Nacionalinio dailės muziejaus parodų kuratorė ir mokslo darbuotoja. Daugiau nei dešimt metų dėstė Vilniaus jidiš institute ir Vilniaus universitete. Pagrindinė tyrimų sritis yra nekrikščioniškųjų Lietuvos tautinių mažumų – žydų, karaimų ir totorių – kultūrinis paveldas. Ji yra pasaulyje pripažinta Rytų Europos žydų dailės tyrinėtoja, reguliariai dalyvauja tarptautiniuose kongresuose, konferencijose ir seminaruose. Publikavo virš keturiasdešimt straipsnių lietuvių, anglų ir rusų kalbomis, išleido kelias knygas lietuvių ir anglų kalbomis „Lietuva litvakų kūryboje“, „Litvakų dailė privačiose Lietuvos kolekcijose“,  „Sveikas Izraeli! Litvakų dailininkų keliais”, „Sveikas Paryžiau! Litvakų dailininkų keliais“ ir kitas.

Lekt. - dr. Vilma Gradinskaitė
Kaina likusiam kursui: 60.00€

Sav. Data / Laikas Temos Kaina
IV 2021-09-27 | 18:15
(Pirmadienis)
Žydų dailė Rytų Europoje ir tautinio žydų meno paieškos.

Pirmoji žydų dailininkų karta Rytų Europoje: M. Antokolskis, I. Levitanas, I. Ginzburgas, M. Maimonas ir kt. bei tautiškumo siekis M. Šagalo, El Lisickio, I. Rybacko ir kt. kūryboje. 

10.00€ Pirkti bilietą
V 2021-10-04 | 18:15
(Pirmadienis)
Litvakų dailininkų įnašas į tarpukario Lietuvos dailės modernėjimą.

N. Arbit Blato, M. Bando, Z. Bekerio, Č. Percikovičiūtės, M. Ginsburgo ir kt. įtaka Lietuvos dailės modernėjimui. „Jung Vilne“ sambūrio veikla ir jaunosios žydų dailininkų kartos siekiai tarpukario Vilniuje.

10.00€ Pirkti bilietą
VI 2021-10-11 | 18:15
(Pirmadienis)
Litvakų dailininkų sklaida pasaulyje: Europos meno centrai.

Bauhaus meno mokykla Veimare ir vokiškoji žydų ekspresionizmo kryptis. Ecole de Paris ir prancūziškoji žydų ekspresionizmo kryptis.

10.00€ Pirkti bilietą
VII 2021-10-18 | 18:15
(Pirmadienis)
Litvakų dailininkų sklaida pasaulyje: Pažadėtoji žemė.

Borisas Šacas ir Becalelio meno mokyklos įkūrimas. Naujasis Becalelis („mini Bauhaus“), prancūziškoji žydų ekspresionizmo kryptis Tel Avive ir vokiškoji žydų ekspresionizmo kryptis Jeruzalėje. Safado menininkų kolonija ir „Naujųjų horizontų“ grupė.

10.00€ Pirkti bilietą
VIII 2021-10-25 | 18:15
(Pirmadienis)
Litvakų dailininkų sklaida pasaulyje: Už Atlanto.

V. Breneris ir vieno cento moneta, B. Šano ir I. Normano socialinis realizmas, M. Rothko abstrakcionizmas, P. Bliumo politizuota kūryba ir V. Zoracho skulptūros šokiravusios Niujorko publiką.

10.00€ Pirkti bilietą
IX 2021-11-08 | 18:15
(Pirmadienis)
Žydų įvaizdis žydų ir ne žydų dailėje.

Žydų vaizdiniai susiformavę krikščioniškoje dailėje ir antisemitizmo įtakoje, taip pat žydų kultūroje ir šiuolaikiniame žydų mene.

10.00€ Pirkti bilietą
I 2021-09-06 | 18:15
(Pirmadienis)
Žydų dailės sampratos ir kaip susiformavo negatyvus požiūris į žydų dailės egzistavimą.

Švietėjiškasis Haskala (Apšvietos) sąjūdis ir pasaulietinės žydų dailės gimimas. Haskala idėjos dailininko M. D. Oppenheimo kūryboje. Antrasis Dekalogo įstatymas ir negatyvaus požiūrio į žydų dailės egzistavimą susiformavimas.
10.00€
II 2021-09-13 | 18:15
(Pirmadienis)
Žydų simboliai ir judaizmo įtaka žydų dailei.

Pagrindiniai veiksniai formavę žydų menininkų kūrybą – tradicionalizmas, simbolinis mąstymas, vaizdinių daugiasluoksniškumas. Judaizmo, sakralinių simbolių ir siužetų įtaka pasaulietinei žydų dailei.
10.00€
III 2021-09-20 | 18:15
(Pirmadienis)
Žydų dailė Vakarų Europoje ir universalumo siekis.

Pirmoji žydų dailininkų karta Vakarų Europoje: M. D. Oppenheimas, C. Pissarro, S. A. Hartas, M. Gottliebas, S. Hirszenbergas, I. Kaufmannas, M. Liebermannas ir kt. ir noras įsilieti į aplinką.

10.00€
Paskaitos vyks nuotoliniu būdu per platformą Zoom.
Paskaitų klausytojai, įsigiję bilietus, likus 15 min. iki paskaitos pradžios, gaus į savo elektroninio pašto dėžutę nuorodą į Zoom paskaitą bei prisijungimo slaptažodį, su kuriuo galės jungtis prie paskaitos.
Po paskaitos, kitą dieną, visi klausytojai el. paštu gaus nuorodą į paskaitos įrašą Vimeo platformoje, taip pat slaptažodį, su kuriuo galės prisijungti prie paskaitos ir išklausyti jos įrašą. Paskaita Vimeo platformoje bus prieinama 3 kalendorines dienas po paskaitos. 
Abonementai (visam kursui) arba bilietai (atskiroms paskaitoms) perkami internetu, spaudžiant atitinkamas nuorodas.
Paskaitų dalyviai skatinami būti aktyviais paskaitų dalyviais ir uždavinėti klausimus dėstytojams.