LIII Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Benas Šarka Improvizacija (I)

2 Benas Šarka Improvizacija (II)

3 Benas Šarka Improvizacija (III)

4 Benas Šarka Improvizacija (IV)

5 Benas Šarka Improvizacija (V)

6 Benas Šarka Improvizacija (VI)

7 Benas Šarka Improvizacija (VII)

8 Benas Šarka Improvizacija (VIII)

9 Benas Šarka Improvizacija (IX)

10 Benas Šarka Improvizacija (X)

11 Hermann Dienz Nida

12 Carl Knauf Kurėnai Kuršių mariose

13 Nežinomas Nidos kolonijos dailininkas (XX a. I p.) Kurėnai Kuršių mariose

14 Antanas Žmuidzinavičius Kopos [Juodkrantėje]

15 Česlovas Janušas Popietis Palangoje

16 Vytautas Kairiūkštis Ant Palangos tilto

17 Jonas Buračas Žvejų valtys pajūry, Palanga

18 Jonas Buračas Palangos jūra iš kopų ir žvejų laivai

19 Jonas Buračas Baltijos jūra prie Palangos

20 Jonas Buračas Ronžė Palangoje

21 Jonas Vaitys Saulėlydis

22 Jonas Vaitys Pakrantės motyvas

23 Jonas Vaitys Pajūry

24 Vincas Norkus Baltijos etiudas

25 Sergejus Gračiovas Baltijos pliažas

26 Sergejus Gračiovas Jūros pakrantė

27 Sergejus Gračiovas Baltijos krantas

28 Sergejus Gračiovas Saulė ir jūra

29 Sergejus Gračiovas Nidos vaizdas nuo kopų

30 Vincas Norkus Nidoje

31 Vytautas Viktoras Banaitis Palangoje

32 Vilius Ksaveras Slavinskas Kopos

33 Gintautas Vasionis Nida

34 Jūratė Sasnauskienė Pajūrys

35 Albertas Krajinskas Žvejų valtys marių pakrantėje

36 Albertas Krajinskas Rekonstruotų Kuršių nerijos vėtrungių rinkinys (8 vnt.)

37 Vytautas Šatas Laivas Kuršių mariose

38 Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius Peizažas su laiveliu

39 Juozapas Miliūnas Nidoje

40 Vytautas Mackevičius Valtys pajūry

41 Sergejus Gračiovas Gagra

42 Jonas Čeponis Laivai uoste

43 Petras Kalpokas Peizažas su upeliu

44 Kajetonas Sklėrius Venecija, Šv. Morkaus aikštė

45 Adomas Galdikas Senas namas

46 Sofija Romerienė Parko peizažas

47 Steponas Varašius Vilija

48 Rimtas Kalpokas Tirpstantis sniegas

49 Jonas Buračas Burlaivis prie Santakos

50 Jonas Buračas Nemuno krantai link Marvelės

51 Jonas Buračas Uostas prie Karmelitų

52 Adomas Miendzyblockis (Adam Międzybłocki) Žalieji ežerai

53 Kazys Šimonis Ekstazė

54 Kazys Šimonis Keleivis

55 Kazys Šimonis Vėjelis

56 Kazys Šimonis Pasakos kraštas

57 Kazys Šimonis Preliudas

58 Kazys Šimonis Žiema

59 Kazys Šimonis Sodybos liekanos

60 Jonas Vaitys Mauduoliai

61 Jonas Vaitys Kaimo kelio peizažas

62 Jonas Vaitys Šienapjūtė

63 Jonas Vaitys Vakarėjantis peizažas

64 Leonas Katinas Kauno senamiestis

65 Aloyzas Stasiulevičius Vasara

66 Sergejus Gračiovas Pietų laukuose

67 Vincas Dilka Mano jaunystės rytas

68 Aleksandras Kukujevas Liolia. Dukters portretas

69 Antanas Gudaitis Veidas ir gėlės

70 Augustinas Savickas Nukryžiuotasis

71 Audronė Petrašiūnaitė Moteris ir katinas

72 Leopoldas Surgailis Mitologinis personažas

73 Vaclovas Kosciuška Genijus Račiūnas [kompozitorius Antanas Račiūnas]

74 Nijolė Valadkevičiūtė Smėlynų sapnas

75 Šarūnas Sauka 12 mergelių ir kiaušinis

76 Leonardas Tuleikis Rudeninės nuotaikos

77 Leonardas Tuleikis Legenda

78 Jonas Čeponis Tulpės

79 Jonas Čeponis Parke

80 Kostas Dereškevičius Mergaitė su teptuku

81 Valentinas Antanavičius Žvėris

82 Silvestras Džiaukštas Faktūros II

83 Valerija Ostrauskienė Vasara

84 Eduardas Juchnevičius Nikės išėjimas. I variantas.

85 Eduardas Juchnevičius Nikės išėjimas. II variantas.

86 Eduardas Juchnevičius Paukščio užkalbėjimas

87 Eduardas Juchnevičius Muzikinis nuotykis

88 Eduardas Juchnevičius Žvėries maldymas

89 Eduardas Juchnevičius Prisiminimai apie Ireną

90 Šarūnas Šimulynas Malūnas

91 Zenonas Varnauskas Naktigonė

92 Gintarė Uogintaitė (Bielskienė) Sodas

93 Leonardas Gutauskas Dailininko dirbtuvė

94 Rimas Zigmas Bičiūnas Tyla

95 Igoris Piekuras Ruduo

96 Raimundas Mikšys Abstrakti kompozicija

97 Dalia Kasčiūnaitė Kompozicija II

98 Dalia Kasčiūnaitė Jūros nuotaikos

99 Dalia Genovaitė Mažeikytė Peizažas prieš patekant saulei

100 Dalia Genovaitė Mažeikytė Iš ciklo „Rutulio magija”, XI

101 Jonas Daniliauskas Skalbianti

102 Solomonas Teitelbaumas Peizažas–interjeras

103 Bronius Uogintas (jaunesn.) Biliūno gatvė Vilniuje [dabar šv. Mykolo]

104 Algirdas Petrulis Kompozicija

105 Algirdas Petrulis Abstrakcija

106 Algirdas Petrulis Abstrakti kompozicija

107 Ramūnas Čeponis Geltoni atspindžiai 2

108 Žygimantas Augustinas Niujorkiečio studija

109 Žygimantas Augustinas Šarnyras

110 Adomas Varnas Pamiškė. Etiudas III

111 Česlovas Janušas Žiemos peizažas

112 Antanas Rūkštelė Vaikai rugiuose

113 Antanas Rūkštelė Debesis

114 Adomas Varnas Vydūno portretas

115 Adomas Varnas Nemuno slėnis ties Liškiava

116 Juozas Bagdonas Prisiminimai iš Lietuvos

117 Adomas Galdikas Abstrakti kompozicija

118 Adomas Galdikas Abstrakti kompozicija

119 Adomas Galdikas Abstrakcija

120 Kazimieras Žoromskis Miesto gatvelė

121 Jonas Rimša Šokėjos

122 Jonas Rimša Indėnų šventė

123 Pranas Domšaitis Afrikietės dirba. Karu (kitoje pusėje – Peizažas Karu)

124 Pranas Domšaitis Riteris

125 Mikas J. Šileikis Kopos

126 Mikas J. Šileikis Kelias link ežero

127 Mikas J. Šileikis Ilinojaus kopos

128 Mikas J. Šileikis Ilinojaus paplūdimio parkas

129 Mikas J. Šileikis Kopose

130 Viktoras Vizgirda Osterville

131 Neemija Arbit Blatas (atrib.) Krantinė su laivais ir tiltu

132 Vytautas Kasiulis Muzikantų trio

133 Vytautas Kasiulis Meilė

134 Pranas Gailius Incablock

135 Pranas Gailius Incablock IX

136 Vytautas Kazimieras Jonynas Zapyškio bažnyčia

137 Vytautas Kazimieras Jonynas Kauno senamiesčio varteliai

138 Vytautas Kazimieras Jonynas Šv. Antanas

139 Vytautas Kazimieras Jonynas Mergaitės galvutė

140 Vytautas Kazimieras Jonynas Paryžiuje

141 Vytautas Kazimieras Jonynas Mainzo vaizdas

142 Vytautas Kazimieras Jonynas Mainzo vaizdas su katedra

143 Vytautas Kazimieras Jonynas Mainzo vaizdas su obelisku

144 Vytautas Kazimieras Jonynas Dama su šuniuku

145 Vytautas Kazimieras Jonynas Be pavadinimo

146 Sofija Romerienė Baržos Nemune

147 Irena Kačenauskaitė Žvejybos uostas. Iš ciklo „Klaipėdos pajūris“

148 Irena Kačenauskaitė Dokas. Iš ciklo „Klaipėdos pajūris“

149 Irena Kačenauskaitė Drevernos žvejai. Iš ciklo „Klaipėdos pajūris“

150 Irena Kačenauskaitė Keltas. Iš ciklo „Klaipėdos pajūris“

151 Vytautas Kalinauskas Narcis Nr. 3

152 Domicelė Tarabildienė Pirmoji mokykla

153 Domicelė Tarabildienė Saulėlydis Palangoje

154 Edmundas Žiauberis Iš ciklo „Palangos motyvai“

155 Leonas Lagauskas Pavasaris

156 Leonas Lagauskas Vasara

157 Leonas Lagauskas Dvi merginos

158 Juozas Mikėnas (atrib.) Portretas

159 Kazimiera Zimblytė (Kazė) Abstrakti kompozicija

160 Vytautas Šerys Kompozicija

161 Dalia Kasčiūnaitė Improvizacija

162 Joana Plikionytė-Bružienė Laimės žaidimai

163 Joana Plikionytė-Bružienė Iš ciklo „Vilniaus universitetui 400 metų”

164 Joana Plikionytė-Bružienė Barbora

165 Joana Plikionytė-Bružienė Be pavadinimo

166 Rimtas Tarabilda Iš ciklo „Vilniaus miesto žali bromai”

167 Petras Repšys Kiemas Pilies gatvėje

168 Antanas Kmieliauskas Vilniaus bokštai

169 Mikalojus Povilas Vilutis Laivelis

170 Mikalojus Povilas Vilutis Raudonas mėnulis

171 Mikalojus Povilas Vilutis Raudonas šešėlis

172 Mikalojus Povilas Vilutis Be pavadinimo

173 Danguolė Dauknytė Diena ir naktis. I

174 Aistė Ramūnaitė Medis

175 Saulius Chlebinskas Iš ciklo Nocturne, I, II

176 Danutė Gražienė Šulinys

177 Juozapas Butkevičius (Budkievičius) Kryžiaus kelio stacija Nr . I: „Jėzus nuteisiamas mirti ant kryžiaus“

178 Nepriskirtas Kriaunų bažnyčios 1888 m. rankraštinis inventorius

179 Ignas Stropus Palanga / Meno-fotografija/I. Stropaus./20 vaizdų

180 Nepriskirtas Jonas Kentras su Felicija Bielkevičiūte-Kentriene

181 Nepriskirtas L.K.F. sąjungos kongresas Kretingoje 1927 VII 1 d.

182 Nepriskirtas Kretingos muitinė

183 Nepriskirtas Brolių Jono ir Juozo Vailokaičių vila „Anapilis” Palangoje, Vytauto g.

184 Nepriskirtas J. Skrinskos fotoateljė [Birštone]

185 Nepriskirtas Pirmasis Šventosios molas

186 Vytautas Kašuba Moters aktas

187 Jadvyga Mozūraitė - Klemkienė Kūrėja

188 Robertas Antinis (vyr.) Eglė žalčių karalienė

189 Petras Aleksandravičius Smuikininkas

190 Giuseppe Giardiello (Italija) Vaizdas į Neapolio įlanką

191 Karlas Kaufmannas (Karl Kaufmann) Konstantinopolio [?] vaizdas nuo jūros

192 Jacob Jacobs (Belgija) Audringa jūros pakrantė su burlaiviu

193 Raoul Delbove (Belgija) Audringa jūros pakrantė su burlaiviu prie tilto

194 George Gregory (D. Britanija) Portsmutas

195 Nežinomas autorius (XIX a. pab., Belgija?) Upės pakrantė su sodybomis

196 Nežinomas dailininkas (XIX a. pab.–XX a. pr.) Jachta jūroje

197 Nežinomas dailininkas (XIX a. pab.–XX a. pr.) Peizažas su žveju

198 Stanislavs Kreics (Latvija) Rygos senamiestis

199 Søren Christian Bjulf (Danija) Pasivaikščiojimas pakrante

200 Jean Govaerts (Belgija) Natiurmortas su gėlių puokšte