LVII Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Parsisiųsti rezultatus PDF formatu

Rezultatai

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
1 Pranciškus Smuglevičius Romos visuomenė lanko Tito termų griuvėsius €12500.00 €12500.00
4 Nepriskirtas Vilnius prieš 100 metų Pranciškaus Smuglevičiaus akvarelėse | Wilno z przed stu lat w akwarelach Franciszka Smuglewicza €190.00 €660.00
11 Kazimieras Stabrauskas (Stabrovskis, lenk. Kazimierz Stabrowski) Vandens lelijos (Jono Okunios parko prūde) €5600.00 €6200.00
16 Kozma Čuryla (Koźma Czuryło) Medžioklė (pašautas paukštis) €1200.00 €1200.00
26 Jonas Kuzminskis Vilniuj €390.00 €390.00
28 Adomas Varnas Rytmečio vaizdas €1700.00 €1700.00
30 Antanas Samuolis Liga €39000.00 €39000.00
41 Augustinas Savickas Medžiai pavasarį €800.00 €870.00
44 Antanas Krištopaitis Vilnius. Šv. Petro ir Povilo bažnyčia €240.00 €240.00
48 Vaclovas Kosciuška Natiurmortas su vaikiškais žaisliukais €680.00 €720.00
49 Kazys Šimonis Be pavadinimo €1700.00 €1700.00
50 Kazys Šimonis [Pienių simfonija] €1700.00 €1950.00
54 Leonardas Gutauskas Madona €250.00 €250.00
56 Jonas Čeponis Vilnius rudenį €4600.00 €4600.00
57 Juozapas Miliūnas Vilnius rudenį €960.00 €1100.00
59 Henrikas Čerapas Alijošius ir žvakidė €1500.00 €1500.00
60 Giedrius Kazimierėnas „Naktis“ VIII €880.00 €880.00
61 Algis Skačkauskas Laiškas į Paryžių €1500.00 €1500.00
64 Ričardas Filistovičius Senamiestyje €480.00 €620.00
66 Raimundas Sližys Draugės €290.00 €400.00
67 Gintautas Vasionis Piliarožės ir saulėgrąžos €440.00 €440.00
69 Vytautas Monkevičius Peizažas €100.00 €100.00
71 Juzefa Čeičytė Ženklas €1300.00 €1500.00
74 Juzefa Čeičytė Karalius €740.00 €1000.00
75 Juzefa Čeičytė Sėdinti figūra €490.00 €490.00
78 Kristina Kurilionok Pabėgimas €820.00 €820.00
87 Kazimieras Žoromskis Dominikonų gatvė Vilniuje €1600.00 €3800.00
93 Vytautas Kasiulis Pora tautiniais drabužiais €250.00 €250.00
96 Adomas Galdikas Abstrakti kompozicija €2200.00 €2450.00
102 Adomas Galdikas Nukryžiuotasis €620.00 €620.00
103 Adomas Galdikas Peizažo eskizas €220.00 €220.00
104 Adomas Galdikas Peizažo eskizas €220.00 €220.00
106 Stasys Ušinskas Kostiumo eskizas „Vyras su tūba“ J. Štrauso operetei „Šikšnosparnis“ €290.00 €290.00
107 Stasys Ušinskas Kostiumo eskizas „Karininkas su kardu“ J. Štrauso operetei „Šikšnosparnis“ €290.00 €320.00
108 Antanas Kučas Vilniui 650 II €460.00 €460.00
109 Antanas Kučas Vilniui 650 III €460.00 €460.00
112 Adasa Skliutauskaitė Vaikų darželyje €180.00 €180.00
114 Daina Steponavičiūtė Dainavos šalies padavimai. Augalai II €120.00 €120.00
117 Henricus Hondius Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir kaimyninių regionų žemėlapis su Dniepro vagos kartografine schema | Magni Ducatus Lithvaniae Caeterarumque Regionum illiadiacentium exacta descrip. €980.00 €980.00
118 Juozapas Ozemblauskas (Józef Oziębłowski) Abėcėlė su paveiksliukais vaikams mokytis pažinti raides | Abecadło obrazkowe dla dzieci uczących się poznawać litery | 24 litografijos €2500.00 €3100.00
120 Napoleonas Orda Trakai prie Trakų ežero | Troki nad jeziorem Trockiem €270.00 €270.00
135 Juozas Mikėnas Skulptūros „Pirmosios kregždės“ modelis €290.00 €520.00
138 Kazys Binkis Vilnius, 1323–1923 [istorijos apžvalga] €100.00 €130.00
139 Autorių kolektyvas Ferdinand Ruszczyc. Zycie i dzielo €150.00 €150.00
141 Aleksandras Gribojedovas (Грибоедов, Александр Сергеевич) Горе от ума: комедия в четырёх действиях в стихах €220.00 €360.00
142 Pablo Picasso Gėlių puokštė €240.00 €560.00
143 Henri Matisse Šokis €230.00 €360.00
144 Salvadoras Dali (Salvador Dali) Tuno žūklė €250.00 €320.00
145 Salvadoras Dali (Salvador Dali) Niujorkas: Plaza €300.00 €900.00
147 Viktoras Vasarelis (Viktor Vasarely) Opartinė kompozicija €370.00 €370.00
148 Bernard Charoy Jauna mergina €150.00 €150.00
149 Roberto Matta Kompozicija €110.00 €110.00