Antanas Mončys

1921–1993


Biografija

„Antanas Mončys buvo nepailstantis menininkas: skaptavo medį, kalė akmenį, liejo šviną, lipdė iš molio, lankstė geležį, tapė paveikslus, nuolat piešė, kūrė antkapinius paminklus, koliažus, papuošalus, projektavo scenovaizdžius, konstravo iš atliekų kaukes, dėliojo mozaiką, meistravo staliukus, dekoratyvinius šviestuvus, rantė židinio prietaisus, net velykinius kiaušinius dekoravo. Ne vienerius metus mokė skulptūros įvairiose vasaros „akademijose” ir kursuose. Atrodo, nebuvo jam teritorijos, į kurią jis su skulptoriaus pasirengimu negalėtų įžengti ir ką nors vertinga padaryti. Kuklų, ramų menininko būdą atsvėrė daugiabalsė kūrybos kalba.

 

Apie piešinius:

(...) Žiūrint į Mončio piešinius, kyla keletas palyginimų bei asociacijų. Pirmiausia į akis krinta subtilus abstraktumo ir figūratyvumo derinys. Tiesiogine prasme Mončys abstrakcijų nekūrė - nei piešdamas, nei darydamas skulptūras. Abstrakti plastika, kaip minėta, buvo jam bekalbė. Dailininkui rūpėjo auginti, skleisti formas kaip asociacijų žiedus, varijuoti tūrius ir erdves, laispniškai tolstant nuo konkretaus motyvo, jo komentaro. Taip popieriaus lape užaugintos pusabstraktės „keimarinės” formos virsta vieningu ritmu pulsuojančiomis struktūromis.”

A. Mončio piešiniuose „aptinki nepakartojamą linijų ritmiką, originaliai sudėstytas galingas ovalų, kiaurymių, rinkių, grandinių struktūras. Iš be pertrūkio vedžiojamų linijų ir formų išauga monumentali plastika ir vyriška jėga, išauga gyvybė, kuri dauginasi įvairiais pavidalais.”

Parengta pagal: Antanas Mončys / sud. ir tekstas: V. Liutkus, Vilnius: LDS Dailės leidybos ir informacijos centras, 2003, p. 9; 70-71.

 

 


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Karnavalas €1280.00
Poros €720.00
Šokis €1120.00
Džiaugsmas €960.00
Ežere €960.00
Paukštis €800.00
Švelnumas €800.00
Valtyje €720.00
Profilis €800.00
Profilio šešėlis €720.00
Vyras €720.00
Jaunas profilis €720.00
Moteris (čigonė) €720.00
Po lietum €640.00
Kūdikis (sūnus J.-C.) €960.00
Ant gulbės €640.00
Kaukė II €680.00
Carnaval €840.00
Jūra €1600.00
Saulė €1600.00
Džiaugsmas €840.00
Figūra €520.00
Peizažas €680.00
Kompozicija su kiaušiniu €580.00
Motinystė €840.00
Moters portretas €840.00
Siesta €680.00
Kristiano portretas €980.00
Puota €840.00
Nojaus arka €840.00
Sukūrys €440.00
Cirkuliacija €840.00
Malonumų sodas €840.00
Harmonija €680.00
Kompozicija €680.00
Mozaika II €840.00
Mozaika I €840.00
Abstrakti kompozicija I €680.00
Abstrakti kompozicija II €680.00

Pardavimų istorija

Aukcionas Loto nr. Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
IV Vilniaus aukcionas 128 Įsčios €231.70 €231.70
XXI Vilniaus aukcionas 30 Broliai (Les Gilles) €3301.67 €3301.67
XXXIII Vilniaus aukcionas 3 Stichijos €955.75 €955.75
XXXIII Vilniaus aukcionas 5 Lizdas €666.13 €666.13
XXXIII Vilniaus aukcionas 7 Moteris €1013.67 €2027.34
XXXIII Vilniaus aukcionas 9 Kompozicija mažame formate II €434.43 €434.43
XXXIII Vilniaus aukcionas 10 Kompozicija mažame formate III €434.43 €434.43
LIV Vilniaus aukcionas 123 Šv. Jurgis €3900.00 €3900.00
LVIII Vilniaus aukcionas 1 Kompozicija mažame formate I €340.00 €660.00
LVIII Vilniaus aukcionas 90 Moteris €4900.00 €4900.00
LXIII Vilniaus aukcionas 84 Projektas I €480.00 €480.00
LXIII Vilniaus aukcionas 87 Po maudynės €480.00 €480.00