Meno istorijos mokyklos archyvas

Meno istorijos mokykla
Data Pavadinimas
2023-03-13 2023 m. pavasario trimestras
* Šiuolaikinio meno teorijos ir perspektyvos. Lekt. – dr. Julija Fomina, dr. Laima Kreivytė
* Meno rinkos istorija, teorija ir praktika. Lekt. – Ernestas Parulskis
2023-01-24 2023 m. žiemos trimestras
Meno kriminalistika. Lekt. - dr. Simona Skaisgirė
2022-09-20 2022 m. rudens trimestras
• Reklamos menas: istorinis ir psichologinio poveikio pjūviai. Lekt. – doc. Jonas Malinauskas ir doc. Arvydas Liepuonius
• Kinų ir japonų menai bei jų recepcija Vakaruose. Lekt. – dr. Loreta Poškaitė
2022-01-10 2022 m. žiemos trimestras
• Antikos recepcija Vakarų Europos mene ir kultūroje. Lekt. – dr. doc. Audronė Kučinskienė ir kviestiniai lektoriai
• Meno rinkos istorijos. Lekt. – dr. Simona Skaisgirytė–Makselienė
2021-09-01 2021 m. rudens trimestras
• Įvadas į pasaulietinę žydų dailę. Lekt. – dr. Vilma Gradinskaitė
• Porcelianas ir sidabras mūsų kolekcijose ir gyvenime. Lekt. – Olga Prokofjeva
2021-04-26 2021 m. gegužės mėn.
• Nematomos paveikslų patirtys: iš restauratoriaus ir meno kūrinių tyrėjo laboratorijos
Lekt. – Rapolas Vedrickas
2021-01-11 2021 m. žiemos trimestras
• Visuotinė Vakarų meno istorija
Lektorių kolektyvas
2020-11-02 2020 m. lapkričio mėn.
• Šiuolaikinis menas: tarptautinis kontekstas ir Šiuolaikinio meno centro patirtis
Lekt. – ŠMC kuratoriai
2020-09-03 2020 m. rudens trimestras
• Interjero dizaino istorija, mados ir kryptys (lekt. – doc. Jonas Malinauskas)
• Istorija, papasakota rūbais: europinės mados istorijos apžvalga (lekt. – dr. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė)
2019-11-28 2020 m. žiemos trimestras
• Antikvaras mūsų gyvenime ir jo kolekcionavimas (lekt. - O. Prokofjeva)
• Meno kolekcijos Lietuvoje ir Vakarų Europoje XVI–XX a. I pusėje (lekt. - dr. A. Bimbirytė - Mackevičienė)
2019-09-09 MIM 2019 rudens trimestras
• Dailė ir idėjų istorija (lekt. – prof. dr. G. Mickūnaitė)
• Lietuvos diasporos dailė (lekt. – I. Mažeikienė)
2019-03-15 MIM 2019 pavasario trimestras
• Vilnius kaip meno galerija (lekt. Darius Pocevičius)
• Įvaizdintas tikėjimas: bažnytinis menas ir bendruomenė (lekt. – prof. habil. dr. A. Aleksandravičiūtė)
2019-01-08 2019 žiemos trimestras
• Antikos kultūra ir jos recepcija Vakarų kultūroje iki šių dienų (lekt. dr. A. Kučinskienė)
• Kaunas – laikinoji sostinė (lekt. istorikė E. Meškauskienė)
2018-03-27 MIM 2018 m. pavasario trimestras
• Kinijos ir Japonijos menai: tradicija ir modernizmas (lekt. - dr. Loreta Poškaitė)
• XVIII A. – XX a. pr. pasaulietinių interjerų dekoras (lekt. - dr. Dalia Klajumienė)
2018-01-16 2018 m. žiemos trimestras
• Dailės kūrinių suvokimas ir interpretacija (lekt. – prof. dr. G. Mickūnaitė)
• XVIII–XIX a. Vakarų Europos dailė (lekt. – dr. Simona Skaisgirytė–Makselienė)
2017-11-07 2017 m. trumpasis trimestras (6 paskaitų)
• Krikščioniškos dailės ikonografija (lekt. – dr. Sigita Maslauskaitė–Mažylienė)
• Dailės profiliai: kūrėjai ir kūriniai (lekt. – dr. Viktoras Liutkus)
2017-09-12 2017 m. rudens trimestras
• Dizaino istorija, mados ir kryptys nuo XIX a. iki šių dienų (lekt. – doc. Jonas Malinauskas)
• Lietuva tarp Rytų ir Vakarų neoavangardo (lekt. – dr. Kęstutis Šapoka)
2017-04-04 2017 m. pavasario trimestras
• Nuo manierizmo iki rokoko (lektorių kolektyvas)
• Lietuvos istorija: trumpai ir iš esmės (lekt. – istorikė Erika Meškauskienė)
2017-01-10 Paskaitų tvarkaraštis: 2017 m. žiemos trimestras
• Viduramžių dailės istorija: Bizantija, Europa, Lietuva (lekt. – prof. dr. G. Mickūnaitė)
• XX a. I p. Vakarų Europos dailė (lekt. – dr. S. Skaisgirytė–Makselienė)
2016-11-03 Paskaitų tvarkaraštis: 2016 m. lapkričio mėn.
• Senovės Egiptas: kultūra, menas, religija (lekt. Asta Junevičienė)
2016-08-22 Paskaitų tvarkaraštis: 2016 m. rudens trimestras
• Taikomosios dailės tūkstantmetis: daiktai, amatai, aplinka (lekt. - dr. prof. A. Aleksandravičiūtė)
• Renesansas Vakarų Europoje ir Lietuvoje (lekt. - dr. V. Poškus)
2016-03-29 Paskaitų tvarkaraštis: 2016 m. pavasario trimestras
• Lietuvos dvarų kultūra (lekt. – dr. Dalė Puodžiukienė)
• Dizaino istorija, mados ir kryptys nuo XIX a. iki šių dienų (lekt. – doc. Jonas Malinauskas)
2016-01-12 Paskaitų tvarkaraštis: 2016 m. žiemos trimestras
• Antikinės Graikijos ir Romos kultūra ir menas (lekt. dr. doc. Audronė Kučinskienė)
• Viduramžių menas (lektorių kolektyvas)
2015-09-29 Paskaitų tvarkaraštis: 2015 m. rudens trimestras
• Dailės ikonografija (lekt. dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė)
• Pasaulio fotografijos istorija (lekt. Stanislovas Žvirgždas)
2015-03-24 Paskaitų tvarkaraštis: 2015 m. pavasario trimestras
• Lietuvos dailė 1793–1915 m. (lekt. dr. Rūta Janonienė)
• Vakarų Europos dailė 1789–1914 m. (lekt. dr. Simona Skaisgirytė–Makselienė)
2015-01-13 Paskaitų tvarkaraštis: 2015 m. žiemos trimestras
• Vilniaus tarpukario dailė (lekt. dr. Viktoras Liutkus)
• Kauno meno mokykla ir tarpukario dailė (lekt. dr. Dalia Ramonienė)
2014-10-07 Paskaitų tvarkaraštis: 2014 m. rudens trimestras
• Lietuvos dailės istorija po 1945 m. (lekt. Laima Kreivytė)
• Lietuvos fotografijos istorija (lekt. Stanislovas Žvirgždas)