XXXVI Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Linas Leonas Katinas Samanos

2 Linas Leonas Katinas Slėnis

3 Linas Leonas Katinas Procesas II

4 Linas Leonas Katinas Žvaigždėta naktis pagal Van Gogh

5 Linas Leonas Katinas Van Gogh vynuogynai

6 Linas Leonas Katinas Prisilietimas X

7 Teodoras Kazimieras Valaitis Motina su vaiku kalnų papėdėje

8 Teodoras Kazimieras Valaitis Natiurmortas su gitara

9 Teodoras Kazimieras Valaitis Mauduolė kalnų papėdėje

10 Teodoras Kazimieras Valaitis Narstinys „Vabzdys”

11 Ignas Budrys Iš ciklo „Lietuva”. Senasis Žemaičių plentas

12 Ignas Budrys Iš ciklo „Lietuva”. Baltija

13 Ignas Budrys Iš ciklo „Lietuva”

14 Ignas Budrys Iš ciklo „Lietuva”. Senasis Vilnius

15 Ignas Budrys Iš ciklo „Užgavėnės”

16 Juozas Aleknavičius Natiurmortas su lubinais

17 Jonas Mackevičius Valtys Capri pakrantėje

18 Antanas Žmuidzinavičius Palanga, saulėlydis

19 Jonas Vaitys Triptikas ”Dangaus motyvai”

20 Jonas Vaitys Triptikas ”Pamiškių peizažai”

21 Jonas Buračas Vaizdas iš Panemunių piliakalnių

22 Jonas Buračas Vaizdas iš Eigulių piliakalnio

23 Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski) Parke

24 Vincas Norkus Sename kaime

25 Antanas Rūkštelė Peizažas su ežero motyvu

26 Antanas Rūkštelė Peizažas su gubomis

27 Sergejus Gračiovas Rytas Pietuose

28 Sergejus Gračiovas Pavasaris kalnuose

29 Sergejus Gračiovas Sniegas kopose

30 Feliksas Bulaka Vilniaus motyvas su Mažąja baroko sale (Bonifratų bažnyčia)

31 Jonas Mackonis-Mackevičius Nostalgiškas motyvas

32 Kazys Šimonis Simfonija

33 Leonas Katinas Elektrinėje

34 Vaclovas Kosciuška Visasąjunginės Liaudies ūkio pasiekimų parodos Maskvoje pastatas

35 Vincas Norkus Pionierė

36 Jonas Mackonis-Mackevičius Barjerinis bėgimas

37 Vincentas Gečas Pirtis

38 Jonas Mackonis-Mackevičius Moters aktas

39 Silvestras Džiaukštas Galva

40 Silvestras Džiaukštas Operacinėje

41 Silvestras Džiaukštas Vakaro motyvas

42 Juzefa Katiliūtė Abstrakcija

43 Leonas Katinas Natiurmortas su lėle

44 Vincas Kisarauskas Dekoratyvinio pano universalinei parduotuvei „Vaikų pasaulis” Vilniuje projektas

45 Jadvyga Dobkevičiūtė-Paukštienė Motinystė (Amžiaus gimimas)

46 Vytautas Baltramiejus Valius Iš ciklo „Lietuvių liaudies meno motyvais”

47 Vytautas Baltramiejus Valius Iš ciklo „Lietuvių liaudies meno motyvais”

48 Stasys Jusionis Žiemos rytas

49 Rūta Viktorija Katiliūtė Ženklai

50 Stasys Jusionis Medžiai rudenį

51 Valdas Antanas Gurskis Iš ciklo „Palanga”

52 Fikrat Salimov Autoportretas

53 Leonardas Gutauskas Poezijos faksimilė. Diptikas

54 Vytenis Lingys Dylantis mėnulis

55 Povilas Ričardas Vaitiekūnas Prie stalo

56 Povilas Ričardas Vaitiekūnas Natiurmortas su akmeniu

57 Povilas Ričardas Vaitiekūnas Sėdintis prieš langą

58 Jonas Daniliauskas Moteris su vyno taure vakarėjant

59 Nijolė Valadkevičiūtė Šviesos spindulys

60 Rimas Zigmas Bičiūnas Pajūrio moterys

61 Raimundas Sližys Evangelistas

62 Eugenijus Antanas Cukermanas Lieptas

63 Vincas Kisarauskas Du

64 Vincas Kisarauskas Iš ciklo „Žmonės ir likimas” V

65 Vincas Kisarauskas Pasvirusi valanda

66 Vincas Kisarauskas Rusnė. Figūra, nepanorėjusi būti linksma

67 Vincas Kisarauskas Rusnė. Vienišas trečiadienis

68 Sofija Romerienė Kelias miške

69 Jurgis Hopenas (Jerzy Hoppen) Dalgininkai (Tado Kosciuškos sukilimas)

70 Vytautas Baltramiejus Valius Vilnius. Vėlyvoji gotika

71 Bronislovas Jamontas (Bronisław Jamontt) Pakelės medžiai

72 Antanas Kučas Mažvydas

73 Jonas Kuzminskis Vilnius. Arkikatedra bazilika

74 Adolfas Vaičaitis Užgavėnės

75 Stasys Krasauskas Ciklas ”Rekviem” pagal Roberto Roždestvenskio eiles

76 Stasys Krasauskas Vyras

77 Stasys Krasauskas Vyras ir moteris

78 Vytautas Kalinauskas Vilniaus vaizdas su kaštonais

79 Rimtautas Gibavičius Iš ciklo „Vaikystės prisiminimai”, I

80 Rimtautas Gibavičius Iš ciklo „Vaikystės prisiminimai”, II

81 Rimtautas Gibavičius Iš ciklo „Vaikystės prisiminimai”, III

82 Rimtautas Gibavičius Iš ciklo „Vaikystės prisiminimai”, IV

83 Elvyra Kairiūkštytė Paukščiai I

84 Elvyra Kairiūkštytė Paukščiai II

85 Elvyra Kairiūkštytė Figūrinė kompozicija

86 Nijolė Valadkevičiūtė Triptikas „Romantiška mozaika”, I dalis

87 Nijolė Valadkevičiūtė Triptikas „Romantiška mozaika”, II dalis

88 Nijolė Valadkevičiūtė Triptikas „Romantiška mozaika”, III dalis

89 Aleksandras Šepkus Be pavadinimo („Miško žvėrys”)

90 Birutė Stančikaitė Iš ciklo „Nesugrąžinama”, I

91 Antanas Tamošaitis Žemaitija

92 Vytautas Kazimieras Jonynas Niujorkas, 183-ioji gatvė

93 Aleksandras Šepkus Kompozicija su mamutu

94 Žibuntas Mikšys Baladė apie praėjusių laikų damas (François Villono Ballade des dames des temps jadis)

95 Zofia Stryjeńska Liaudies rūbai. Vilniečiai

96 Amerikos Lietuvių Prekybos AB Automobilių ir traktorininkų prakt. kursai Diplomas

97 Nepriskirtas Originali batų dėžė

98 Nepriskirtas Bažnytinis medalis „Draugystė ŠS. Petro ir Povilo”

99 Jonas Juozas Burba Pirmosios Lietuvos tautinės olimpiados plaketė

100 Petras Rimša Klaipėdos sukilimo 5-ųjų metinių atminimo medalis

101 Petras Rimša Didžiojo Vilniaus Seimo medalis 1905-1925

102 Petras Rimša Vytauto Didžiojo mirties 500-ųjų metinių atminimo medalis

103 Kazys Šimonis Kaligrafinio teksto projektas (pagal K. Šimonio eiles)

104 Filomena Ušinskaitė Dekoratyvinė vaza „Šokėjos”

105 Filomena Ušinskaitė Vazos su lotosais projektas

106 Stasys Ušinskas Dekoratyvinė vaza „Palanga”

107 Vaclovas Kosciuška Juozo Miltinio portretas

108 Adolfas Valeška Scenografijos projektas Kazimiero Viktoro Banaičio (1896-1963) operai „Jūratė ir Kastytis”

109 Nežinomas kopijuotojas Juozapo Balzukevičiaus (1866-1915) kūrinio „Per rugių lauką” (1895, Lietuvos dailės muziejus) kopija

110 Antanas Kmieliauskas Merginos galvutė

111 Elena Kepalaitė (Kepalas) Moters galva

112 Juozas Kazlauskas Kryžių kalnas

113 Juozas Kazlauskas Šiaurės debesys

114 Juozas Kazlauskas Vilnius bunda

115 Albertas Kojelavičius-Vijūkas Herbarz rycerstwa W. X. Litewskiego, tak zwany Compendium Lietuvos D. K. bajorijos herbynas

116 G. H. F. Nesselmann (sud. ir vert.) Dainos. Littauische Volkslieder

117 Kun. Kaz. Balandis, Zichkus, Kaz. Ambrozajtys Grinaj Musishkaj parashytu Gismiu Lobynas (Thesaurus Lietuvanorum Hymnorum) / Gysmes su natums

118 Zalman Shneur Poema "Vilna"

119 J. Stankevičius (Я. Станкевiч) Беларускiя мусульмане i беларуская лiтаратура арабскiм пiсьмом

120 Nepriskirtas Рейнеке Лисъ. Поэма Гёте

121 S. Čistiakovas (С. А. Чистяков ) С. А. Чистяков. История Петра Великаго

122 Vladas Jurgutis Bankai

123 Jonas Mačiulis–Maironis Jūratė ir Kastytis

124 Nepriskirtas Kazio Šimonio kūryba

125 Antanas Poška Po Vidurinę Aziją ir Pamyrą. Gamta ir žmonės

127 Vilius Užtupas Darius ir Girėnas

128 Vilius Užtupas Lakūnas akrobatas Jurgis Kairys

129 Vilius Užtupas Pirmajai lietuviškai knygai 450 metų

130 Vilius Užtupas Lietuvos spaustuvėms 475

131 Vladimiras Magidey (Vladimir Magidey) Pypkiuotojas

132 Vladimiras Magidey (Vladimir Magidey) Senolio portretas

133 Jacob Bilite Saulėgrąžų laukas

134 Emanuelis Mane-Katzas (Emmanuel Mané-Katz) Kaimelis ant kalno

135 Fritz Möller-Schlünz Komo ežeras, Italija

136 Fritz Möller-Schlünz Lugano ežeras, Šveicarija

137 Fritz Möller-Schlünz Peizažas pajūryje su kopa

138 Alvis Hermanis Kompozicija su rože

139 Henri Jules Pauwels Natiurmortas su aguonomis

140 F. de Landtsheer Senbernarė su šuniukais

141 Samuelis Bakas (Samuel Bak) Riteris

142 Jacques Lipchitz Prometėjas (Žirgas)

143 Salvadoras Dali (Salvador Dali) Deganti žirafa. Iš ciklo „Žmogiškos džiunglės”