XXXVI Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
1 Leonas Linas Katinas Samanos €2900.00 €2900.00
6 Leonas Linas Katinas Prisilietimas X €2000.00 €2000.00
18 Antanas Žmuidzinavičius Palanga, saulėlydis €4300.00 €7800.00
23 Česlovas Znamerovskis (Czesław Znamierowski) Parke €240.00 €270.00
26 Antanas Rūkštelė Peizažas su gubomis €2800.00 €2800.00
29 Sergejus Gračiovas Sniegas kopose €350.00 €350.00
31 Jonas Mackonis-Mackevičius Nostalgiškas motyvas €300.00 €340.00
32 Kazys Šimonis Simfonija €2500.00 €2500.00
33 Leonas Katinas Elektrinėje €500.00 €500.00
34 Vaclovas Kosciuška Visasąjunginės Liaudies ūkio pasiekimų parodos Maskvoje pastatas €250.00 €250.00
36 Jonas Mackonis-Mackevičius Barjerinis bėgimas €2000.00 €2000.00
37 Vincentas Gečas Pirtis €2600.00 €2600.00
41 Silvestras Džiaukštas Vakaro motyvas €580.00 €620.00
43 Leonas Katinas Natiurmortas su lėle €1000.00 €1000.00
54 Vytenis Lingys Dylantis mėnulis €600.00 €600.00
55 Povilas Ričardas Vaitiekūnas Prie stalo €340.00 €340.00
59 Nijolė Valadkevičiūtė Šviesos spindulys €350.00 €350.00
61 Raimundas Sližys Evangelistas €450.00 €556.89
62 Eugenijus Antanas Cukermanas Lieptas €580.00 €660.00
69 Jurgis Hopenas (Jerzy Hoppen) Dalgininkai (Tado Kosciuškos sukilimas) €350.00 €350.00
71 Bronislovas Jamontas (Bronislaw Jamontt) Pakelės medžiai €150.00 €150.00
72 Antanas Kučas Mažvydas €180.00 €200.00
76 Stasys Krasauskas Vyras €440.00 €440.00
77 Stasys Krasauskas Vyras ir moteris €440.00 €440.00
78 Vytautas Kalinauskas Vilniaus vaizdas su kaštonais €120.00 €180.00
86 Nijolė Valadkevičiūtė Triptikas „Romantiška mozaika”, I dalis €280.00 €280.00
87 Nijolė Valadkevičiūtė Triptikas „Romantiška mozaika”, II dalis €280.00 €280.00
88 Nijolė Valadkevičiūtė Triptikas „Romantiška mozaika”, III dalis €280.00 €280.00
89 Aleksandras Šepkus Be pavadinimo („Miško žvėrys”) €50.00 €50.00
93 Aleksandras Šepkus Kompozicija su mamutu €40.00 €40.00
94 Žibuntas Mikšys Baladė apie praėjusių laikų damas (François Villono Ballade des dames des temps jadis) €540.00 €1750.00
95 Zofia Stryjeńska Liaudies rūbai. Vilniečiai €310.00 €310.00
96 Amerikos Lietuvių Prekybos AB Automobilių ir traktorininkų prakt. kursai Diplomas €160.00 €160.00
97 Nepriskirtas Originali batų dėžė €120.00 €120.00
99 Jonas Juozas Burba Pirmosios Lietuvos tautinės olimpiados plaketė €290.00 €340.00
104 Filomena Ušinskaitė Dekoratyvinė vaza „Šokėjos” €580.00 €580.00
107 Vaclovas Kosciuška Juozo Miltinio portretas €300.00 €300.00
111 Elena Kepalaitė (Kepalas) Moters galva €880.00 €880.00
115 Albertas Kojelavičius-Vijūkas Herbarz rycerstwa W. X. Litewskiego, tak zwany Compendium Lietuvos D. K. bajorijos herbynas €1300.00 €1400.00
116 G. H. F. Nesselmann (sud. ir vert.) Dainos. Littauische Volkslieder €280.00 €500.00
117 Kun. Kaz. Balandis, Zichkus, Kaz. Ambrozajtys Grinaj Musishkaj parashytu Gismiu Lobynas (Thesaurus Lietuvanorum Hymnorum) / Gysmes su natums €60.00 €60.00
120 Nepriskirtas Рейнеке Лисъ. Поэма Гёте €150.00 €150.00
121 S. Čistiakovas (С. А. Чистяков ) С. А. Чистяков. История Петра Великаго €480.00 €480.00
122 Vladas Jurgutis Bankai €90.00 €90.00
123 . Maironis Jūratė ir Kastytis €60.00 €100.00
124 Nepriskirtas Kazio Šimonio kūryba €90.00 €140.00
125 Antanas Poška Po Vidurinę Aziją ir Pamyrą. Gamta ir žmonės €200.00 €1550.00
137 Fritz Möller-Schlünz Peizažas pajūryje su kopa €600.00 €600.00
142 Jacques Lipchitz Prometėjas (Žirgas) €660.00 €660.00