LI Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
1 Ivanas Trutnevas Rastinukas│Подкидышъ €14000.00 €18500.00
2 Kazimieras Stabrauskas (Stabrovskis, lenk. Kazimierz Stabrowski) Simbolistinis peizažas [Tarpeklis kalnuose] €4800.00 €5200.00
3 Antanas Žmuidzinavičius Poilsis Juodkrantėje €6400.00 €6400.00
9 Kazys Šimonis Peizažas su upės vingiu €1500.00 €1700.00
10 Ignas Šlapelis Ramus kampelis €190.00 €240.00
11 Aldona Didžiulytė-Kazanavičienė Peizažas su sodyba €290.00 €340.00
13 S. Grigaravičius Peizažas €680.00 €680.00
19 Vincentas Gečas Iš turgaus €900.00 €900.00
22 Jonas Švažas Rudens etiudas €5200.00 €5200.00
25 Stasys Jusionis Prie Trakų €190.00 €260.00
27 Vytautas Viktoras Banaitis Vingrių gatvė €190.00 €190.00
28 Vincas Norkus Literatų gatvė €360.00 €400.00
29 Vincas Norkus Vilniaus senamiesčio motyvas [dab. Pilies g. pradžia] €290.00 €320.00
32 Vytenis Bialopetravičius Vilniaus peizažas €90.00 €120.00
34 Ričardas Filistovičius Senamiesčio niuansas €300.00 €300.00
40 Jurijus Baltrūnas Banguojanti jūra €120.00 €120.00
42 J. Pakalnis Medžiai €120.00 €120.00
51 Alfonsas Vilpišauskas Moteris prie namelio €350.00 €410.00
53 Linas Leonas Katinas Nemiga III €290.00 €290.00
56 Algirdas Petrulis Abstrakcija €100.00 €100.00
60 Samuelis Bakas (Samuel Bak) Veidas [Siurrealistinis peizažas] €170.00 €500.00
61 Samuelis Bakas (Samuel Bak) Natiurmortas €190.00 €250.00
62 Mošė Chauskis Padavėjas €490.00 €590.00
63 Adomas Galdikas Abstrakti kompozicija €2400.00 €2400.00
65 Vytautas Kasiulis Žvejas €6900.00 €9300.00
70 Vytautas Kasiulis Sėdinti mergina €980.00 €980.00
84 Adomas Galdikas Dr. Jono Basanavičiaus portretas €180.00 €180.00
88 Kazimieras Žoromskis Konstruktyvistinė kompozicija €90.00 €170.00
89 Birutė Žilytė Iš ciklo „Prie Kuršių marių“ [diplominis darbas baigiant Valstybinį dailės institutą, vadovas – prof. Jonas Kuzminskis] €160.00 €160.00
92 Linas Leonas Katinas Sapnas €170.00 €170.00
94 Vincas Kisarauskas Vergas €140.00 €420.00
96 Saulė Kisarauskienė Treniruotė baseine €260.00 €260.00
97 Vytautas Kalinauskas Iliustracija J. W. von Goethes poemai „Faustas“ €260.00 €260.00
100 Mikalojus Povilas Vilutis Juoda moteris €160.00 €160.00
105 Gerardus Mercatorius (Gerardus Mercator) Lithva/nia €600.00 €600.00
109 Johann Walch (kartograf., leid.) Europa│Europos žemėlapis €300.00 €300.00
113 Napoleonas Orda Jašiūnai│Jaszuny (Gub. Wileńska) €270.00 €270.00
116 Vsevolodas Dobužinskis Vyčio herbo projektas €700.00 €700.00
140 Kazimieras Promykas Apsireiszkimai Swiete / ant kuriu žmones nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupranta / aprasze Kazimieras Promykas €40.00 €40.00
147 Vladislavas Sirokomlė (Władysław Syrokomla) Syrokomla o sobie / przepisał i objaśnił Wł.R. Korotyński | Sirokomlė apie save €20.00 €20.00
148 Juozas Jodkauskas (Józef Jodkowski) Grodno / Józef Jodkowski | Gardinas €25.00 €70.00
152 Nepriskirtas Katalog wystawy pośmiertnej prac malarskich i rysunkowych Ferdynanda Ruszczyca: Wilno, październik 1937 / [przedm. Marjana Morelowskiego; oprac. katalogu i reprodukcje J. Bułhaka] | Pomirtinės Ferdinando Ruščico tapybos ir grafikos darbų parodos katalogas €50.00 €50.00
154 Nepriskirtas Księga pamiątkowa ku uczczeniu CCCL rocznicy założenia i X wskrzesznia Uniwersytetu Wileńskiego| Vilniaus universiteto įkūrimo 350-osioms ir atkūrimo 10-osioms metinėms paminėti skirta knyga €30.00 €30.00
155 Nepriskirtas Alma Mater Vilnensis Bibljoteka / zeszyt 1 / Ksiega Wergiljuszowa €20.00 €25.00
156 Nepriskirtas Alma Mater Vilnensis Bibljoteka / zeszyt 2 / 1922 Ksiega 1932 / Koła polonistow / USB €20.00 €25.00
162 Nepriskirtas Przyjaciel / Najtansze I najwieksze pismo tygodniowe z obrazkami I bezplatnymi dodatkami / Nr. 39 | Bičiulis. Pigiausias ir didžiausio tiražo kassavaitinis žurnalas su iliustracijomis ir nemokamais priedais Nr. 39 €10.00 €10.00
163 Nepriskirtas Wilno: piętnaście widoków według zdjęć fotograficznych | Vilnius: penkiolikos fotografinių vaizdų rinkinys €25.00 €50.00
165 Stanislovas Moravskis (Stanisław Morawski) Kilka lat młodości mojej w Wilnie (1818-1825) / Stanisław Morawski; wydali Adam Czartkowski i Henryk Mościcki | Keleri mano jaunystės metai Vilniuje (1818-1825) €25.00 €25.00