Jonas Vaitys

1903–1963


Biografija

J. Vaitys gimė 1903 m. Kaune, per Pirmąjį pasaulinį karą kartu su tėvais patraukė į Rusiją, mokėsi Briansko gimnazijoje. 1918 m. grįžo į Lietuvą, 1922 m. išlaikė konkursinius egzaminus į Justino Vienožinskio įsteigtus Piešimo kursus, kurie netrukus buvo perorganizuoti į Kauno meno mokyklą. Čia jam tapybą dėstė Vienožinskis ir Adomas Varnas. Kadangi 1928 m., kai jis baigė Kauno meno mokyklą, pastaroji neturėjo aukštosios mokyklos statuso, tų pačių metų lapkritį J. Vaitys eksternu įgyja diplomą Vilniaus dailės akademijoje. Iškart po to išvažiavo mokytojauti į Panevėžį, tik 1940 m. J. Vaitys perkeltas į Kauno VI gimnaziją, o 1945 m. sausio 1 d. paskiriamas Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto direktoriaus pavaduotoju mokslo reikalams, 1947 m., atleidus Liudviką Strolį iš direktoriaus pareigų, - instituto direktoriumi. 1951 m. pašalinamas iš šių pareigų, bet A. Janulis, kuris tuo metu buvo paskirtas Kauno politechnikos instituto Grafinių darbų ir piešimo katedros vedėju ir priėmė Vaitį, puikų pedagogą, į savo katedrą.

„Jono Vaičio darbus nesunku atpažinti pagal jo mėgstamus komponavimo būdus, spalvų gamą, paveiksle pasklidusią šviesą, peizažuose dažnai švytinčią iš gilumos ar dangaus. Beveik visose kompozicijose judėjimas vyksta iš kairės į dešinę, kur tolumije paliekama laisva erdvė atokvėpiui. Arba žiūrovo žvilgsnis kreipiamas į paveikslo gilumą bėgančiais keliais. Išraiškingas dangus - tapybiškas, dažnai nuklotas debesimis - ramiais ar audringais. Laikui bėgant keitėsi tik tapymo būdas - nuo impresionistinio link dekoratyviai apibendrinto. Pokario peizažai šiek tiek išsiskiria iš bendros kūrybos: smulkūs potėpiai, toninė tapyba, sukonkretinti vaizdai. (...) Tapybiškuose gamtos vaizduose atsispindi autoriaus temperamentas ir XX amžiaus lietuvių dailei būdingi grožio idealai.”

Parengta pagal  N. Tumėnienės tekstą kataloge „Jonas Vaitys. Tapyba”, red. D. Zovienė, Vilnius: LDS PĮ Dailės leidybos ir informacijos centras „artseria”, 2003, p. 6-12. 

 


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Kaimo kelio peizažas €430.00
Jesios pakrantė €390.00
Dangus virš Kauno €460.00
Prieš lietų €435.00

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

Peizažas

Pirmasis sniegas

Pirmasis sniegas

Audra ateina

Peizažas su upe

Pavasario etiudas

Vasaros etiudas

Rudens etiudas

Žiemos etiudas

Brazilka

Bitininkas

Daržininkas

Valtys

Senamiestis Ukmergėje

Senamiesčio vaizdas (Ukmergė)

Ukmergė

To negalima pamiršti (IX fortas)

Peizažas su upe

Peizažas su upe

Jūra

Palangos pliaže

Tiltas Palangoje vakarop

Kopose

Lietus artėja

Žiemos motyvas I

Žiemos motyvas II

Ties Nemuno ir Merkio santaka

Triptikas ”Dangaus motyvai”

Triptikas ”Pamiškių peizažai”

Laisvės alėja šventės vakarą

Paryžiaus bulvaras naktį

Palanga

Vakaras

Prie Baltijos jūros

Rūkas išsisklaido

Saulei nusileidus

Saulėlydis ties tiltu

Akmuo su A. Mickevičiaus inicialais jo vardo slėnyje

Kortų kaladės projektas

Saulė nusileido

Kopose

Baltija su tiltu horizonte

Saulėlydis

Pakrantės motyvas

Pajūry

Mauduoliai

Kaimo kelio peizažas

Šienapjūtė

Vakarėjantis peizažas

Nemunas ties Raudondvariu

Nemunas

Neris ties Karmėlava

Kauno HES

Kauno HES

Pasivaikščiojimas

Šienapjūtė

Prieš audrą

Vaikai žiemą

Natiurmortas su astrais ir lėle vartikle

Vakarėjantis peizažas su gubomis

Šienapjūtės darbai

Triptikas „Kaime“

Triptikas „Šienapjūtė“

Saulėgrąža

Avinėliai

Žiemos peizažas

Dangaus etiudas

Kauno panorama

Karvė

Poilsis per šienapjūtę

Rūkas pajūryje

Rūkas pajūryje

Pajūryje

Audros debesys

Kelias

Prie Veisiejų ežero

Gamtos etiudas

Diptikas „Grėbėjos“

Rudaminos piliakanis

Debesys

Rugių laukas

Jesios pakrantė

Dangus virš Kauno

Prieš lietų

Jonas Vaitys | Merkio vingiai