Vincas Dilka

1912–1997


Biografija

Vincas Dilka 1931–1937 studijavo Kauno meno mokykloje. Baigęs dekoratyvinės tapybos studiją pas Stasį Ušinską, apgynęs diplominį darbą – sudėtingos daugiafigūrinės kompozicijos istorinį paveikslą „Skirgailos vestuves“, du metus tęsė studijas Romoje Karališkoje dailės akademijoje pas profesorių Karlą Sivierą. Karas sutrukdė gauti aukštojo mokslo baigimo diplomą, kurį įgijo 1943 m. eksternu išlaikęs trūkstamuosius egzaminus ir apgynęs diplominį darbą „Šv. Kazimieras – Lietuvos kunigaikštis“, skirtą Kauno arkikatedrai. Visą gyvenimą dirbo pedagoginį darbą: pradžioje dėstė piešimą Panevėžio gimnazijoje, vėliau – tapybą Kauno
taikomosios dailės institute ir Lietuvos valstybiniame dailės institute, buvo tapybos katedros vedėjas. V. Dilka iki 2012 m. pomirtinės jubiliejinės parodos buvo žinomas kaip teminių paveikslų kūrėjas, kurio darbams būdinga siužetinis pasakojimas, realistinis piešinys, santūrus rudų tonų koloritas, kruopščiai nutapytos detalės.
Tačiau ankstyvuoju periodu jo sukurti portretai, peizažai ir natiurmortai buvo nutapyti emocionaliau, laisvesniais potėpiais, jie sudaro gyvesnį, dinamiškesnį įspūdį, yra spalvingesni, artimesni postimpresionistinei tapybai. Tokiems darbams yra priskiriamas ir šis kūrinys „Saulėlydis“. Jo tapyba pastozinė, postimpresionistinė, paremta šiltų–šaltų spalvų klojimu sluoksniais vienas ant kito, tačiau panaudoti ne gryni dažai, o paletėje sumaišyti, ypač dangaus ir vandens plotuose. Kompozicija paprasta, santūri, potėpis laisvas, gausių atspalvių
ryškus koloritas – vientisas ir nuotaikingas, perteikiantis audringos ir vėjuotos pajūrio atmosferos nuotaiką, kuri asocijuojasi su trapios jaunystės polėkiu. Paveikslas padeda suvokti kitokį, daug įdomesnį nei įprasta šio dailininko dvasinį gyvenimą ir tapytojo talentą.

Dr. Nijolė Tumėnienė


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Ruduo Žaliųjų ežerų apylinkėse €470.00

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti