Algimantas Švėgžda

1941-1996


Biografija

„švėgždos kūrybą išskiriantis meditatyvumo aspektas yra būdingas ne visai, o tik vėlesniojo ir brandžiojo laikotarpio (1982—1996) jo kūrybai (...). Esminė švėgždos vėlyvosios kūrybos nuostata yra įdėmus jį supančio gamtos pasaulio bei įvairių kasdienybės fenomenų, daiktų stebėjimas ir preparavimas (o tiksliau, įsibuvimas gamtos ir kasdienybės fenomenuose), atveriantis grožį paprastuose, kasdieniniuose mus supančio pasaulio daiktų, buities ir gamtos reiškiniuose. Ir kasdienybės reiškiniuose dailininkas įžvelgia pirmapradį visų būties elementų susipynimą ir begalinį visatos procesų vyksmą, ieško gelminės grožio ir harmonijos esmės, glūdinčios anapus regimybės ir atsiveriančios tik didžiai individualiame meditatyviame kūrėjo santykyje su suvokiamu gamtos objektu.”

I. Jūra, „švėgždos orientalizmas: mediatyvumas, gamtos poetizavimas ir santyki su Čiurlioniu vėlyvojoje kūryboje” in: Rytai-Vakarai, komparatyvistinės studijos VII,  sud. A. Andrijauskas, Vilnius: KFMI leidykla, 2008, p. 391, 409.

„Vėjuota diena” - lietuviškojo periodo švėgždos peizažas - liudija jį ieškojus savito kelio bei meninės raiškos nuo pat kūrybinio kelio pradžios. Peizažas atliktas visiškai atsisakant tuo metu dailėje vyravusio, tarsi net oficialaus, peizažo vaizdavimo kanono: pastozinio alla prima potėpio, purvinų, tamsių žemės spalvų. Priešingai, švėgžda kuria šio laikotarpio darbus plonu, skaidriu dažo sluoksniu, kvatročento freskos meistrų mėgtomis spalvinėmis gamomis ir deriniais. Galima pastebėti ir polinkį į dekoratyvumą, kiek nervingą kontūrinę liniją bei tolimą, aidu atsišaukiantį panašumą į Čiurlionio stilistiką.S.M.


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Be pavadinimo €1770.00
Meiningenas. Ulli darželis €200.00

Pardavimų istorija

Aukcionas Loto nr. Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
XVIII Vilniaus aukcionas 100 Heine Hansen €463.39 €463.39
XVIII Vilniaus aukcionas 99 Autoportretas €463.39 €666.13
XXIV Vilniaus aukcionas 50 Miškas. Erškėtrožės. Drugelis. National Geographic Society. €289.62 €608.20
XXVII Vilniaus aukcionas 74 Belkino peizažas €463.39 €463.39
XXXII Vilniaus aukcionas 52 Belkino peizažas €781.97 €781.97
XXXII Vilniaus aukcionas 93 Be pavadinimo €405.47 €405.47
XXXVII Vilniaus aukcionas 100 Malka €380.00 €380.00
XXXVII Vilniaus aukcionas 65 Natiurmortas su vaisiais €4900.00 €4900.00
LV Vilniaus aukcionas 132 Šventoji €170.00 €170.00