LXVII Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Samanta Augutė Aš čia gyvenau

2 Samanta Augutė Kambario šventieji

3 Dovilė Bagdonaitė Sielvartas. Atsakymas Žmuidzinavičiui

4 Dovilė Bagdonaitė Šiandien aš norėjau paprastumo

5 Aurelija Bernataitė Laikrodis

6 Aurelija Bernataitė Žadintuvas

7 HermanDrowning (Evaldas Bubinas) Dancing is for people who don’t have a job

8 HermanDrowning (Evaldas Bubinas) Arcadia

9 Algimantas Rokas Černiauskas Dragon Skin

10 Algimantas Rokas Černiauskas Peizažas pagal Jean-François Millet

11 Kipras Černiauskas Keliautojas

12 Kipras Černiauskas Tas kupstas sode

13 Mantas Daujotas Fotelis Bazilijonų gatvėje

14 Mantas Daujotas Dangoraižis

15 Felicija Dudoit Mes buvome paplūdimyje

16 Felicija Dudoit Įlanka

17 Linas Kaziulionis Namų ruoša

18 Linas Kaziulionis Geltona-Mėlyna

19 Mone Kielė (Raimonda Kielaitė) Ambrozija

20 Mone Kielė (Raimonda Kielaitė) Drama

21 Sandra Kvilytė Marso peizažas

22 Sandra Kvilytė Sizifo namas

23 Petras Lincevičius Tris kartus nuėjau malkų į malkinę, trečią kartą eidamas stengiausi pripėduoti daugiau, kad takelis atrodytų didesnis

24 Petras Lincevičius Prieš žiemą III

25 Goda Lukaitė Enter the Žirmūnai

26 Goda Lukaitė 54.183734,24

27 Akvilė Malukienė Iš ciklo „Suarti paveikslai“ | Gėlės

28 Akvilė Malukienė Iš ciklo „Suarti paveikslai“ | Tulpė

29 Rūta Matulevičiūtė Mėnuo

30 Rūta Matulevičiūtė Šviesa

31 Rūta Matulevičiūtė Žuvis ant žuvies klijų

32 Kristina Mažeikaitė Liepsnelės

33 Kristina Mažeikaitė Notre Dame eilės

34 Indrė Mikašauskaitė Puzlė

35 Indrė Mikašauskaitė AL I-II (diptikas)

36 Edvinas Mikulskis Street of W.Szopen

37 Edvinas Mikulskis Study of a touch

38 Eglė Norkutė Shaped like a woman

39 Eglė Norkutė Pose

40 Viktoras Paukštelis Kažkur Rytprūsiuose II

41 Rolanas Stankūnas Palmės

42 Rolanas Stankūnas Šešėlių žaismas. Amsterdamas. 2019.

43 Gabrielė Šermukšnytė Lottery winner

44 Gabrielė Šermukšnytė What's in your cards

45 Ieva Tulaitė Susiskaidymas

46 Ieva Tulaitė Torn IV

47 Tadas Truchill (Tadas Tručilauskas) Cupidonas su Venera I

48 Tadas Truchill (Tadas Tručilauskas) Cupidonas su Venera II

49 Aira Urbonavičiutė Don’t ask me if I’m happy, you know that I’m not

50 Aira Urbonavičiutė That cherry coke you serve is fine

51 Zigmas Petravičius Simbolistinė kompozicija

52 Jonas Mackevičius Našlaitės kovo mėnesį Pozitane

53 Jonas Mackevičius Capri

54 Kajetonas Sklėrius Peizažas

55 Jonas Buračas Žaliakalnio gatvė

56 Leonas Katinas Sode

57 Vytautas Kovalevskis (Kavaliauskas) Natiurmortas su berniuko skulptūrėle

58 Adomas Galdikas Peizažas

59 Vincas Norkus Kernavės apylinkės

60 Stasys Eidrigevičius Keturios moterys

61 Anatolijus Mačiulaitis Natiurmortas su mėlyna vaza

62 Jonas Švažas Profesoriaus Kairiūkščio portretas

63 Eduardas Urbanavičius Vilniaus kiemas

64 Leonas Katinas Natiurmortas „Gėlės“

65 Leopoldas Surgailis Užgavėnių vaidinimai

66 Augustinas Savickas Nukryžiuotasis

67 Algirdas Petrulis Rytas

68 Kazimiera Zimblytė (Kazė) Be pavadinimo

69 Stasys Eidrigevičius Varnos

70 Jonas Daniliauskas Seni aviliai prie klėtelės

71 Jonas Daniliauskas [Senolis su arkliu]

72 Audronė Petrašiūnaitė Moteris kaip ruduo

73 Vincas Kisarauskas Penktadienį laukiant šeštadienio

74 Vincas Kisarauskas Penktadienis ir dvi galvos

75 Vincas Kisarauskas Jie

76 Rimas Zigmas Bičiūnas Karnavalas

77 Aloyzas Stasiulevičius Iš ciklo „Vilniaus barokas“ II

78 Aloyzas Stasiulevičius Iš ciklo „Verbos“ III

79 Algis Skačkauskas Vynas pakalnučių pievoje

80 Algis Skačkauskas Miegantis violončelistas

81 Jūratis Zalensas Akvariumas XII

82 Silvestras Džiaukštas Iš antimilitaristinio ciklo | Oro piratas

83 Petronėlė Gerlikienė Vasara. Kristui aukojami žolynai

84 Algimantas Biguzas Su balta lelija

85 Romualdas P. Stasiulis Žalgirio mūšis

86 Leonardas Gutauskas Atsiminimas II

87 Dalia Kasčiūnaitė Kompozicija III

88 Klaudijus Petrulis Meteoritas

89 Vytautas Dubauskas Miške

90 Aldona Molnikaitė Baltas paukštis

91 Aldona Molnikaitė Iš triptiko „Šachmatų motyvai“

92 Aldona Molnikaitė Iš dipticho „Po audros“ II

93 Jonas Rimša Eskizas paveikslui „Tropikų malda“

94 Pranas Lapė Kompozicija

95 Pranas Lapė Kompozicija

96 Pranas Lapė Be pavadinimo

97 Pranas Lapė Be pavadinimo

98 Pranas Gailius Iš serijos „Adret” I

99 Alfonsas Dargis Be pavadinimo [Pora prie lango]

100 Nijolė Vedegytė-Palubinskienė Be pavadinimo [Peizažas]

101 Vytautas Ignas Klounas su bandža

102 Vytautas Ignas [Žvejai]

103 Vaclovas Rataiskis-Ratas Oenpelli

104 Adomas Galdikas Dr. Jono Basanavičiaus portretas

105 Adomas Galdikas Peizažo eskizas I

106 Adomas Galdikas Peizažo eskizas II

107 Vytautas Kovalevskis (Kavaliauskas) Vyro iki pusės studija

108 Rimtautas Gibavičius Iš ciklo „Vilnius“. Tilto gatvė ir šv. Jurgio bažnyčia

109 Rimtautas Gibavičius Iliustracija iš J. Vaičiūnaitės eilėraščių rinkinio „Pakartojimai“ | Skorpionas

110 Rimtautas Gibavičius Iliustracija iš J. Vaičiūnaitės eilėraščių rinkinio „Pakartojimai“ | Vandenis

111 Rimtautas Gibavičius Iliustracija iš J. Vaičiūnaitės eilėraščių rinkinio „Pakartojimai“ | Žuvys

112 Kęstutis Petras Ramonas Senasis Vilnius

113 Kęstutis Petras Ramonas Ryto gėlės

114 Antanas Kmieliauskas Šv. Onos bažnyčia

115 Kęstutis Grigaliūnas Pjaustinys nr. 92

116 Kęstutis Grigaliūnas Dantų šepetukas

117 Kęstutis Grigaliūnas Pilnos pamiškės, grioviai ir aikštės (Jurgeliškės)

118 Kęstutis Grigaliūnas Prie vandens

119 Kęstutis Grigaliūnas Septyni broliai juodvarniais lakstantys (Jurgeliškės)

120 Kęstutis Grigaliūnas Bučinys (Greta Garbo in Grand Hotel)

121 Kęstutis Grigaliūnas George Maciunas, John Lennon and Jonas Mekas in Vilnius

122 Dalia Genovaitė Mažeikytė Iš ciklo „Palangos pušys sningant“ II

123 Arūnas Gelūnas Peizažo tyrimai

124 Rimvydas Kepežinskas Be pavadinimo

125 Rimvydas Ray Bartkus Nupieštas miestas

126 Elvyra Kairiūkštytė Be pavadinimo [Daugiafigūrė kompozicija]

127 Laisvydė Šalčiūtė Natiurmortas Nr. 1

128 Laisvydė Šalčiūtė Natiurmortas su arbūzu

129 Laisvydė Šalčiūtė Laukimas

130 Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė Inkliuzai II

131 Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė Inkliuzai V

132 Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė Nakties ženklai I

133 Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė Nakties ženklai II

134 Eglė Vertelkaitė Raudono žemėlapis

135 Danutė Gražienė Debesys

136 Danutė Gražienė Debesys

137 Danutė Jonkaitytė Ta diena

138 Nepriskirtas Plakatas „Skerdynė Kražiuose, lapkričio 22 d., 1893 m. Kazokai žudo žmones sulyg gub. Klingenbergo įsakymu“

139 Nepriskirtas Vaikų sveikatinimo plakatų rinkinys

140 Nepriskirtas Sovietinės Lietuvos agitacinių plakatų rinkinys

141 Nepriskirtas Sovietinės Lietuvos kino plakatų rinkinys

142 Vitalijus Mazūras XX a. 9 d–mečio teatro „Lėlė“ plakatų rinkinys

143 Laimutė Sofija Barisaitė 5 plakatų rinkinys – Paveikslai ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbai ugdyti, pagal lietuvių liaudies pasaką „Katinėlis ir gaidelis“.

144 Pranas Gailius Prano Gailiaus ir Antano Mončio parodų plakatų rinkinys

145 Nepriskirtas Galerijos „Kunstkamera“ parodų plakatų rinkinys (48 vnt.)

146 Nežinomas liaudies menininkas (XIX a. pab. – XX a. pr., Lietuva) Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Švč. Mergelė Marija Stabat Mater Dolorosa“

147 Robertas Antinis (vyr.) Kanklininkas

148 Robertas Antinis (jaun.) Profilis

149 Napoleonas Mykolas Julius Ylakavičius (Napoleon Michał Juliusz Iłłakowicz) Nežinomos kilmingos moters portretas

150 Bari Egizas (Bari Egiz) Eskizas paveikslui „Mergina su ukulele”

151 Pranciškus Čebotarevičius (Franciszek Czebotarewicz) Moters rytietiškais rūbais portretas

152 Nežinomas raižytojas pagal Józef Chełmoński (1849–1914) Visų šventųjų šventės Lietuvoje. Elgetų ir valstiečių vakarėlis, šalia kapinių | Les Fetes de la Toussaints en Lithuanie. Le bal des mendiants et des paysans, près des cimetières

153 Bencionas Cukermanas (Ben Zion Zukerman, atrib.) Prie ežero

154 Nepriskirtas Lietuvos konsulo Čikagoje Petro Daužvardžio ir Lietuvos generalinio konsulo Niujorke Jono Budrio laiškai originaliame voke su Gedimino Orento reprodukuotomis nuotraukomis

155 Vincas Budrevičius (1880–1953), Antanas Juknevičius (1903–1995) Lietuvių mokyklos Vilniaus krašte

156 Nepriskirtas Lietuvių dailė | Литовское изобразительное искусство

157 Kazys Binkis (1893–1942), Petras Tarulis (tikr. Juozas Petrėnas, 1896–1980) Vilnius, 1323–1923 [istorijos apžvalga]

158 Aleksejus Afinogenovičius Iljinas (Ильинъ Алексей Афиногенович) Naujasis edukacinis geografinis viso gimnazijos kurso atlasas, sudarytas iš 38 žemėlapių | Новый учебный географический атласъ для полного гимназического курса, состоящий изъ 38 картъ.

159 Kazys Daugėla Svajojantis berniukas

160 Juozas Kazlauskas Sąjūdžio tarybos nariai apžiūri atkastas susprogdinto Trijų kryžių paminklo (aut. A. Vivulskis) liekanas