XIX Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Kazys Šimonis Vaidilutė

2 Kazys Šimonis Deivė Jūratė

3 Kazys Šimonis Aušra

4 Kazys Šimonis Piemenukas prie pasakų vartų

5 Kazys Šimonis Karalaičio pasakų miestas

6 Antanas Žmuidzinavičius Užgesęs vulkanas

7 Adomas Varnas Medis prie kluono

8 Adomas Varnas Peizažas su medžiais

9 Adomas Galdikas Raitas šaulys

10 Adomas Galdikas Koplytėlė lietuje

11 Pranas Lapė Jaunos moters portretas (Georgina)

12 Pranas Lapė Mergaitė

13 Juozas Bagdonas Abstrakcija

14 Kazimieras Žoromskis Kompozicija

15 Antanas Mončys Aktas

16 Antanas Mončys Karnavalas

17 Vytautas Kazimieras Jonynas Peizažas

19 Vytautas Kazimieras Jonynas Paminklas New York‘e

19 Vytautas Kazimieras Jonynas Kompozicija

20 Stasys Eidrigevičius Pažadas

21 Stasys Eidrigevičius Pranašas

22 Vytautas Ignas Kalėdų madona

23 Kęstutis Zapkus Abstrakcija

24 Romas Viesulas Antis

25 Antanas Petrikonis Abstrakcija (Miškas)

26 Antanas Petrikonis Abstrakcija I

27 Antanas Petrikonis Abstrakcija II

28 Jadvyga Dobkevičiūtė-Paukštienė Bijūnai, obuoliai

29 Povilas Kaupas Upelis

30 Aleksandras Janovičius-Čainskis (Aleksander Janowicz-Czaiński) Parko alėja

31 Jonas Gintautas Dzevaltauskas (Jan Gintowt-Dziewałtowski) Autoportretas Vilniaus Bernardinų bažnyčios fone

32 Halina Bobaryko-Modelska Žiemos vakaras

33 Jonas Daniliauskas Skulptoriaus Petro Mazūro portretas

34 Ada Peldavičiūtė-Montvydienė Mergaitės portretas

35 Augustinas Savickas Kolūkio laukai

36 Augustinas Savickas Sodas

37 Augustinas Savickas Liaudies skulptūrėlė ir verba

38 Jonas Čeponis Palūšė

39 Česlovas Kontrimas Namas ties Nemunu (iš ciklo „Kauno senamiestis”)

40 Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius Peizažas su bažnyčios bokštu

41 Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius Peizažas

42 Jurijus Baltrūnas Atlanto okeanas

43 Bronius Uogintas Sodyba Rusnės apylinkėse (prie upelio Šiša)

44 Leonardas Gutauskas Vakaras

45 Raimondas Savickas Šventas Raštas III

46 Vladas Karatajus Duris pravėrus

47 Leonardas Tuleikis Raudonas peizažas

48 Sofija Veiverytė Gepardai

49 Adolis Jonas Krištopaitis Palangos pajūrio kopos

50 Romualdas Lankauskas Praskaidrėjimas

51 Vygantas Paukštė Plauna

52 Vincas Kisarauskas Noktiurnas

53 Sofija Romerienė Žemaitis

54 Sofija Romerienė Vyro su kepure portretas II

55 Sofija Romerienė Senuko portretas

56 Hermanas Štrukas (Hermann Struck) Dailininko Lesser Ury (1861-1931) portretas

57 S. Butkevičius Rabinų teismas Vilniuje / Sąd rabinów w Wilnie

58 S. Butkevičius Raudondvario pilis / Zamek. Château sur Niemen en Samogitie”

59 S. Butkevičius Liškiavos piliakalnis / Лишковъ, Сувалкской губ.

60 S. Butkevičius Vilniaus Katedra / Eglise cathedrale de Wilna

61 S. Butkevičius Pilies kalnas Vilniuje/ La montagne du Château à Wilna

62 S. Butkevičius Kaunas / Vue de la ville de Kowno

63 S. Butkevičius Vilnius / Vue de Vilna (Pologne)

64 S. Butkevičius Dvipusis lapas iš Sebastiano Münsterio (1488-1552) "Cosmographia universalis" Wie der ungläubig Herzog von Littaw kommen...

65 Gerardas Bagdonavičius Ex libris Aleksandro Ružancovo

66 Samuelis Rozinas Vilnius, Giedrio g.

67 Samuelis Rozinas Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčios Vilniuje

68 Janas Bulhakas (Jan Bułhak) Karininkų namai (dab. Vilniaus gt. 9, Vilnius)

69 Janas Bulhakas (Jan Bułhak) Teismo rūmai (dab. Gedimino pr. 40/1, Vilnius)

70 Janas Bulhakas (Jan Bułhak) Dab. Gedimino prospektas pro Vilniaus Katedros varpinės langą

71 Janas Bulhakas (Jan Bułhak) Vilniaus panorama su Bernardinų ir šv.Onos bažnyčiomis

72 Bronislovas Jamontas (Bronisław Jamontt) Peizažas

73 Bronislovas Jamontas (Bronisław Jamontt) Peizažas

74 Bronislovas Jamontas (Bronisław Jamontt) Kaimo sodyba (2 eskizai)

75 Bronislovas Jamontas (Bronisław Jamontt) Medžiai (3 eskizai)

76 Jurgis Hopenas (Jerzy Hoppen) Miškas (pagal B. Jamonto eskizą)

77 Jurgis Hopenas (Jerzy Hoppen) Įėjimas į Vilniaus Benediktinių vienuolyną

78 S. Butkevičius Šiuolaikinės lietuviškos grafikos vaikystė (25 autoriai, 25 vnt.)

79 Domicelė Tarabildienė Mergelė

80 Domicelė Tarabildienė Galva ant kelių saldžiai miegojo

81 Domicelė Tarabildienė Žalčio pasaka

82 Albina Makūnaitė Pieta

83 Jonas Kuzminskis Vilnius. Vilnelės tiltas

84 Jonas Kuzminskis Dubysos brasta

85 Stasys Krasauskas Lakštas iš ciklo „Amžinai gyvi”

86 Petras Mazūras Skulptūros „Nikė” projektas

87 Vytautas Šerys Be pavadinimo

88 Dalia Kasčiūnaitė Be pavadinimo II

89 Dalia Kasčiūnaitė Be pavadinimo I

90 Viktorija Daniliauskaitė Paukščiai virš jūros

91 Galina Rozinienė Tarybinių multiplikacinių filmų herojai I

92 Galina Rozinienė Tarybinių multiplikacinių filmų herojai II

93 Adam Hlobus Lera (8 piešiniai)

94 Ivanas Šiškinas (Иван Шишкин) Koplytstulpis

95 Bernard Picart (dailininkas, graveris) Danaidės

96 Louis Fabricius Du Bourg (dailininkas) Alegorija (frontispisas)

97 Emil Rumpf (Vokietija) Elnias

98 Autorius Nežinomas (V. Europa) Po medžioklės