Bronius Murinas

1906–1986


Biografija

Bronius Murinas 1918-1922 m. mokėsi Linkuvos gimnazijoje, 1923-1929 m. Kauno meno mokyklos tapybos studijoje (kartu mokėsi Antanas Samuolis, Viktoras Vizgirda, Jonas Voicechavičius-Vaitys, Ignas Piščikas, Rimtas Kalpokas ir kt.). 1932-1935 m. mokėsi Bulio dailės mokykloje (Ecole Boulle) Paryžiuje. 1929-1932 m. Kauno mokytojų seminarijos ir Kauno moterų dailės mokyklos meno dėstytojas, 1935-1939 m. Klaipėdos ir 1939-1944 m. Vilniaus pedagoginio instituto dėstytojas. Parašė vadovėlius: „Piešimas lentoje”, 1936 m., „Komponuojamasis piešimas”, 1937 m., „Piešimas iš vaiko aplinkos”, 1940 m. 1945-1949 m. gyvena ir dirba Vokietijoje, nuo 1950 m. - JAV, kur vertinamas kaip vienas stipriausių XX a. 6-to dešimtmečio postimpresionistų. Lietuvos dailininkų sąjungos narys nuo 1930 m. Amerikos lietuvių dailininkų sąjungos narys (1950) ir valdybos pirmininkas, JAV dailininkų sąjungos narys (Nr. 4202).
Dalyvavo visose Lietuvos dailės parodose nuo 1930 m., 1944-1949 m. Vokietijoje, nuo 1951 m. lietuvių ir amerikiečių dailininkų parodose JAV. 1954-1957 m. JAV dailininkų parodose laimėjo tris pirmąsias ir vieną antrąją premijas.
Darbų yra įsigiję: Lietuvos dailės muziejus (50 vnt.), šiaulių Aušros muziejus, Čikagos Čiurlionio galerija, Lithuanian Museum of Art, Lemont, Illinois; Balzekas Museum of Lithuanian Culture, Chicago, Illinois ir kt.
Literatūra:
Bronius Murinas. Tapybos paroda: Katalogas, Vilnius, 1990
Valeška Adolfas, ”Bronius Murinas”, Chicago, 1981.
Lietuvių enciklopedija. T.XIX, Bostonas, 1959, p.404
 
Apie kūrybą:
Kauno meno mokykloje Kajetono Sklėriaus mokinys buvo vadinamas mokytojo tradicijų puoselėtoju, geru akvarelės meistru. Nemaža naudos davė ir trjų metų studijos Paryžiuje. Pasitraukęs iš Lietuvos ir begyvendamas Vokietijoje, pradėjo labiau domėtis akvarele, ir ši technika tapo kūrybos ašimi. (...)
Efektingose spalvų fejerijose galima pastebėti ir hedonizmo, puošnumo bei romantikos. Tačiau B. Murino įvaldyta pusiau šlapia liejimo tecnika patraukia virtuozišku grakštumu, profesionalumu, o vaiskaus, „nekankinto” vaizdo gelmėse regi jo norą gamtą vaizduoti kuklią, paprastą, intymią.” 
Apibendrinant galima sakyti, jog B. Murinui pirmiausia pats meno kūrinys, kūrybos rezultatas buvo tikslas, nesusaistytas papildomais tautiniais užmojais, pretenzinga tematika ar pastanga eiti koja kojon su madingomis „izmų” bangomis. Jo kūryba, atrodo, tarpo saugioje užuovėjoje, kurioje svarbu išlaikyti surasto stiliaus pusiausvyrą, dvasios ramybę ir tikėjimą kuriamo meno verte.
Parengta pagal: V. Liutkus, Tradicijų tąsa anangardo apsuptyje, p. 92 - 94, in: Išeivijos dailė, sudarė I. Korsakaitė, L. Laučkaitė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003.

Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Peizažas €1070.00
Peizažas €580.00

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti