Petras Kalpokas

1880–1945


Biografija

Petras Kalpokas gimė 1880 m. kovo 31 d. Miškinėje (Biržų valsčius), mirė 1945 m. gruodžio 6 d. Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse. Rimto Kalpoko tėvas, Olgos Dubeneckienės-Kalpokienės vyras. 1895–1898 m. tapybos mokėsi Mintaujoje (pas V. Purvītį, J. Valterį), 1899–1900 m. – Odesos dailės mokykloje. 1904–1909 m. studijavo Miunchene. Nuo 1907 dalyvavo Lietuvių dailės draugijos rengiamose parodose; 1939 m. dalyvavo pasaulinėje parodoje Niujorke. Nuo 1907 m. Vienos dailininkų ir architektų grupuotės Sezession narys. 1909–1910 m. ir 1914–1915 m. gyveno Šveicarijoje, 1911 m. Vengrijoje, 1912–1914 m. Mintaujoje, 1915–1920 m. Italijoje. 1920 m. grįžo į Lietuvą. 1921–1940 m. dėstė Kauno meno mokykloje (1929–1940 m. vadovavo Tapybos studijai), 1941–1945 m. – Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute; profesorius (1945 m.). Daugiausia tapė peizažus, portretus (J. Šlapelio, 1924 m., J. Jablonskio, 1938 m., S. Nėries, 1945 m.)., autoportretus. Sukūrė portretinių ir teminių kompozicijų, religinės tematikos paveikslų (Mintaujos, Karmėlavos, Veliuonos bažnyčioms, Kauno katedrai), sienų tapybos kūrinių (Pažangos rūmų Kaune pano, 1932 m., Kretingos banko, dabar DNB banko Kretingos skyrius, centrinės salės pano, 1938–1939 m.). Apipavidalino Valstybės teatro spektaklių, su J. Januliu dekoravo Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią Kaune. Sukūrė plakatų, pašto ženklų, karikatūrų žurnalui Ragutis, pasirašinėjo slapyvardžiu CARAMBA, iliustravo knygų, parašė Tapybos technikos vadovėlį (1930 m.), straipsnių. Ankstyvojo laikotarpio kūriniams būdinga secesijos, tarpukario tapybai – impresionizmo, dekoratyvūs plenerizmo bruožai. Brandžiojo laikotarpio peizažams būdinga impresionizmo ir realizmo bruožų dermė, lyrizmas, portretams – psichologiškumas, tikslus piešinys, freskoms – dinamika, dekoratyvumas. Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Maironio lietuvių literatūros muziejuje, Vytauto Didžiojo karo muziejuje.

Parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas 1918–1944, sud. L. Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius, 2013, p. 187–190; Rutkauskienė, R. Kalpokas Petras, in: https://www.vle.lt [interaktyvus].


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti