LXIII Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Jalmaras Hansonas (Hjalmar Hansson, Гансон) Krymo vaizdas

2 Jonas Mackevičius Kapris

3 Jonas Buračas Palanga. Senasis tiltas ir restoranas

4 Jonas Buračas Palanga iš Ronžės pusės

5 Jonas Buračas Klaipėdos uosto molas

6 Česlovas Janušas Klaipėdos uoste

7 Linas Leonas Katinas Laivai

8 Jonas Vaitys Pajūryje

9 Jonas Vaitys Rūkas pajūryje

10 Jonas Čeponis Laivai uoste

11 Sergejus Gračiovas Prieuostyje

12 Sergejus Gračiovas Žuvėdros

13 Sergejus Gračiovas Jūra po audros

14 Sergejus Gračiovas Prieš audrą

15 Sergejus Gračiovas Rytas Pietuose

16 Isabella Bindler Jūra

17 Willi Wolfermann Nidos marių peizažas

18 Hans Gleissner Laivai

19 Alfred Teichmann Purvynė

20 E. Lindhardt-Conradsen Laivai Baltijos pakrantėje

21 Adomas Galdikas Prie jūros

22 Petras Kalpokas Birutės kalnas Palangoje

23 Ramazanas Krinickas Tiškevičiaus rūmai Palangoje

24 Ramazanas Krinickas Birutės koplyčia Palangoje

25 Antanas Krištopaitis Juodkrantės bažnyčia

26 Osvaldas Jablonskis Rusnė

27 Jonas Vaitys Audros debesys

28 Jonas Vaitys Kelias

29 Jonas Vaitys Prie Veisiejų ežero

30 Jonas Vaitys Gamtos etiudas

31 Jonas Vaitys Diptikas „Grėbėjos“

32 Adolfas Reimeris Rudens dargana

33 Jonas Buračas Pakalniškiai. Iš ciklo „Čia bus Kauno marios“

34 Jonas Buračas Neris ties Vaistariškiais

35 Veronika Šleivytė Natiurmortas su jurginais

36 Monika Bičiūnienė Žinia

37 Monika Bičiūnienė Kaime

38 Jadvyga Nalivaikienė Išgelbėjo mergaitę

39 Zuzana Ličkutė Kirai

40 Zuzana Ličkutė Žiema

41 Juzefa Čeičytė Medis

42 Juzefa Čeičytė Biustas

43 Juzefa Čeičytė Eisena

44 Vitolis Trušys Rudens metamorfozė

45 Zenonas Varnauskas Iš ciklo Motina ir vaikas, II

46 Teodoras Kazimieras Valaitis Mauduolė kalnų papėdėje

47 Sigita Maslauskaitė–Mažylienė Šeima

48 Sigita Maslauskaitė–Mažylienė Grojantis benediktinas

49 Vladas Karatajus Pavasario pradžia

50 Sigitas Jonas Nenorta Vasara kaime

51 Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius Peizažas

52 Stasys Eidrigevičius Moteris ir laivas

53 Valentinas Antanavičius Raudonos figūros

54 Rimas Zigmas Bičiūnas Kaimo nuotaika

55 Solomonas Teitelbaumas Kelias pro žydintį sodą

56 Leonardas Tuleikis Legenda

57 Jonas Maldžiūnas Valtis

58 Eugenijus Varkulevičius Vandenyje

59 Linas Leonas Katinas Ten (triptikas)

60 Algirdas Petrulis Abstrakcija

61 Henrikas Natalevičius Vakaras prie upės

62 Valerijus Dombrovskis Vasara

63 Dalia Kasčiūnaitė Vasaros nuotaikos I

64 Dalia Kasčiūnaitė Vasaros nuotaikos II

65 Leonardas Tuleikis Saulėlydis

66 Ričardas Filistovičius Ekvilibristas

67 Ričardas Filistovičius Įvykis senamiestyje

68 Arvydas Gurevičius Veidas

69 Povilas Ričardas Vaitiekūnas Be pavadinimo

70 Arvydas Šaltenis Autobusas

71 Leonardas Gutauskas Moteris krėsle

72 Rimas Zigmas Bičiūnas Natiurmortas

73 Vygantas Paukštė Vaišių stalas

74 Valentinas Antanavičius Natiurmortas su ąsočiu

75 Eduardas Urbanavičius Sapnas

76 Jūratė Mykolaitytė Skrajojantis olandas

77 Dalia Kasčiūnaitė Kompozicija II

78 Rūta Viktorija Katiliūtė Kompozicija I

79 Rūta Viktorija Katiliūtė Kompozicija II

80 Rūta Viktorija Katiliūtė Kompozicija III

81 Rūta Viktorija Katiliūtė Žemaitiškas peizažas

82 Viktoras Paukštelis Peizažas II

83 Viktoras Paukštelis Zelandija II

84 Antanas Mončys Projektas I

85 Antanas Mončys Poros

86 Antanas Mončys Kompozicija

87 Antanas Mončys Po maudynės

88 Adomas Galdikas Abstrakti kompozicija

89 Elena Urbaitytė Pianistė

90 Adomas Galdikas Abstrakcija II

91 Kazimieras Žoromskis Abstrakti kompozicija

92 Vytautas Kazimieras Jonynas Gėlės

93 Antanas Tamošaitis Ilgesys

94 Antanas Tamošaitis Kaimo sodyba

95 Antanas Rūkštelė Peizažas su ežero motyvu

96 Česlovas Janušas Peizažas su gubomis

97 Mikas J. Šileikis Paplūdimys

98 Vytautas Kasiulis Šokėjų pora

99 Pranas Lapė Saulėlydis. Mergaitės portretas

100 Pranas Lapė Kompozicija

101 Telesforas Valius Peizažas su kaimo sodyba

102 Telesforas Valius Paskutinis rytas LVI

103 Vaclovas Rataiskis-Ratas Mano mylimoji

104 Pranas Gailius Dailininko knyga dėžutėje „La Mer“ („Jūra“) pagal Oskaro Milašiaus eiles

105 Žibuntas Mikšys Laiko rožės

106 Albertas Veščiūnas Moters portretas. Škicas

107 Sofija Romerienė Krantoras (Danzigas, Gdanskas)

108 Vytautas Klemka Jūra ir krantas

109 Nežinomas autorius Piliava | Pillau

110 Valerijonas Galdikas Žvejys

111 Jaronimas Kastytis Juodikaitis Mažieji žvejai

112 Adakris Ignacas Martinaitis Žvejai

113 Rimtautas Gibavičius Prieplaukoje

114 Aloyzas Smilingis Valtys

115 Valerijonas Vytautas Jucys Valtys prie kranto

116 Gražina Oškinytė Eimanavičienė Moters aktas

117 Teodoras Kazimieras Valaitis Sėdinčios moters aktas

118 Petras Rauduvė Senos žvejų kapinės Neringoje

119 Domicelė Tarabildienė Čiūčia liūlia mažutėli

120 Domicelė Tarabildienė Pavasario šventė

121 Lili Janina Paškauskaitė Balerina

122 Saulė Kisarauskienė Dvi figūros prie stalo

123 Algis Skačkauskas Be pavadinimo (Moterys su gyvuliukais)

124 Nijolė Šaltenytė Plaukikai

125 Ramunė Kmieliauskaitė Roma

126 Nežinomas autorius (Prūsija) Porinis nežinomų seserų diptikas

127 Nepriskirtas Vinjetė „Petrapilio dvasinės akademijos 4 kurso studentai“

128 Ignas Stropus Fotoatvirukų albumas „Palanga”. 18 vaizdų

129 Ignas Stropus Palanga: vaizdų albumas / foto I. Stropaus

130 Antanas Naruševičius 5 fotoatvirukai su Lietuvos vaizdais

131 Antanas Naruševičius Fotoatvirukų albumas „Lietuvos vaizdai”. 10 vaizdų

132 Nežinomas fotografas (XX a. I p., Lietuva) O. Vaišvilaitės knygynas Kretingoje

133 Alfonsas Survila Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios didieji vargonai

134 Nežinomas fotografas (XX a. I p., Lietuva) Pranciškonų gimnazijos mokiniai prie Šaulių namų Kretingoje

135 Alfonsas Survila Kretingos geležinkelio stotis

136 Nežinomas fotografas (XX a. I p., Lietuva) Salantų miestelis

137 Nežinomas fotografas (XX a. I p., Lietuva) Vladas Jasinskas (pirmas dešinėje) prie Kretingos muitinės pastato

138 Nežinomas fotografas (XX a. I p., Lietuva) Procesija Kretingoje

139 Stepas Jonutis Kretingos apskrities trečia policijos nuovada

140 Nežinomas fotografas (XX a. I p., Lietuva) Kretingos iždinė

141 Nežinomas fotografas (XX a. I p., Lietuva) Turgus Kretingoje

142 Nežinomas fotografas (XX a. I p., Lietuva) Buvimas Skuode Lietuvos prezidento Antano Smetonos

143 Nežinomas fotografas (XX a. I p., Lietuva) Pranciškonų valgykla Kretingoje

144 Nepriskirtas Atvirukas „Villa Danusia Palangoje“ | Polonga. Villa „Danusia“

145 Balys Buračas Kupiškėnų vestuvės

146 Balys Buračas Kupiškėnų piršlys Barzdžiukas

147 Kazys Daugėla Flirtas kelyje

148 Balys Buračas Užgavėnių kaukė

149 Violeta Bubelytė Aktas, 61

150 Violeta Bubelytė Aktas, 52

151 Jonas Gencevičius Moters torsas

152 Ipolitas Užkurnys Medžiotojas

153 Leonas Strioga Jono Basanavičiaus portretas

154 Izaokas Dobrinskis (Isaac Dobrinsky) Natiurmortas su gėlių vaza ir karvės skulptūrėle

155 Michel Thomas Séraphin Van Cuyck Uosto panorama

156 Raoul Delbove (Belgija) Audringa jūros pakrantė su burlaiviu prie tilto

157 Henri William Banks Davis Marių pakrantė (Karaliaučiaus apylinkės?)

158 N. Palmberg Peizažas su laivais

159 Victoras Juhászas (Victor Juhász) Du draugai ir žydinti obelis

160 Nepriskirtas Atvirlaiškių rinkinys „Kostiumo istorija. Nuo Liudviko XVI iki II Imperijos“ (30 vnt.)