L Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Konstantinas Gorskis (Gurskis) Merginos su šiaudine skrybėlaite portretas

2 Boleslovas Buika (Bolesław Buyko, Bujko) Mečečių stogai jūros fone

3 Lozorius Krestinas Damos portretas

4 Lozorius Krestinas Klarnetininko portretas

5 Vladimiras Magidey (Vladimir Magidey) Senolio ir kaimo moters su ąsočiu portretas

6 Jehudo Epstein Moters su berete portretas

7 Kazys Šimonis Vaidilutė

8 Kazys Šimonis Be pavadinimo

9 Kazys Šimonis Moteris su žvake

10 Kazys Šimonis Laukinės galvutė

11 Kazys Šimonis Sutemos

12 Kazys Šimonis Vaikystės pasaulis

13 Kazys Šimonis Preliudas

14 Kazys Šimonis Praeities paminklas

15 Linas Leonas Katinas Sudedamos peizažo dalys

16 Valentinas Antanavičius Sėdinti figūra

17 Valentinas Antanavičius Asambliažas „Avarija”

18 Valentinas Antanavičius Be pavadinimo

19 Eugenijus Antanas Cukermanas 1. Hommage to a cube; 2. Be pavadinimo

20 Eugenijus Antanas Cukermanas Formos

21 Bronius Gražys Žalčio kelias

22 Bronius Gražys Sofa

23 Henrikas Natalevičius Mergaitė su karoliukais

24 Šarūnas Sauka Sentimentalus peizažas│Švento Šarūno gimimas

25 Leonardas Gutauskas Pozuotoja ir purpurinis žiedas

26 Algis Skačkauskas Skaitanti naujienas

27 Arvydas Šaltenis Kaime

28 Adomas Galdikas Grybautoja

29 Adomas Galdikas Čigonė

30 Adomas Galdikas Nuotaka

31 Adomas Galdikas Peizažas su dviem figūrom prie ežero

32 Adomas Galdikas Kauno panorama prie Santakos

33 Jonas Mackevičius Capri salos pakrantė

34 Stasys Ušinskas Vasaros nakties sapnas

35 Jonas Buračas Ties Kranto gatve iš Aleksoto

36 Leonardas Kazokas (Kazakevičius) Dzūkų trobelė

37 Jonas Buračas Vytėnų pilis

38 Jonas Buračas Autoportretas

39 Emilija Grajauskaitė–Pazukienė Natiurmortas su alyvomis

40 Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius Etiudas iš ciklo „Naktis po lietaus“

41 Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius Miniatiūrų ciklas (7 vnt.)

42 Vytautas Mackevičius Didžioji gatvė Vilniuje

43 Vincas Dilka Jurginai

44 Mečislovas Bulaka Šventinis natiurmortas

45 Vincas Dilka Miestas rudenį

46 Bronė Mingilaitė-Uogintienė Studentas iš Ganos

47 Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski) Miško peizažas su elniais

48 Vladas Karatajus Peizažas

49 Alfonsas Motiejūnas Prie Kuršių įlankos

50 Steponas Varašius Bobrungas ties Plunge

51 Eugenijus Balčiūnas Prie Širvėnos ežero

52 Aleksandras Kukujevas Nevėžio krantai

53 Algirdas Petrulis Prie upės

54 Algirdas Petrulis Ežero pakrantė

55 Algirdas Petrulis Dvi eglės

56 Leonas Katinas Verkių sandėlių fragmentai [Verkių dvaro oficinų vartai]

57 Leonas Katinas Gėlės

58 Leonas Katinas Antalieptė

59 Liudas Pocius Valakampiai

60 Jonas Mackonis-Mackevičius Vilniaus Misionieriai

61 Jonas Švėgžda Beržynėlis

62 Jonas Mackonis-Mackevičius Vilniaus panorama

63 Jonas Mackonis-Mackevičius Trijų Kryžių kalne

64 Jonas Mackonis-Mackevičius Universiteto kiemelio ir Šv. Jonų bažnyčios vaizdas

65 Michailas Percovas Senamiesčio motyvas

66 Jonas Čeponis Vilniaus panorama

67 Aloyzas Stasiulevičius Miesto panorama

68 Sigitas Jonas Nenorta Vilniaus senamiestis

69 Leonardas Gutauskas Iš ciklo „Dingęs Vilnius“ I

70 Leonardas Gutauskas Iš ciklo „Senasis Vilnius“ I

71 Leonardas Gutauskas Iš ciklo „Dingęs Vilnius“ VI

72 Leonardas Gutauskas Iš ciklo „Dingęs Vilnius“

73 Vincas Norkus Prie Šv. Mikalojaus

74 Vladimiras Kasatkinas Kauno rotušė

75 Osvaldas Jablonskis Nuo Kauno pilies

76 Osvaldas Jablonskis Prie Kauno pilies

77 Eduardas Urbanavičius Natiurmortas su liaudies skulptūrėle

78 Sergejus Gračiovas Natiurmortas su gėlėmis

79 Sergejus Gračiovas Miestelis pietuose

80 Nina Livont Kompozicija su seselėmis

81 Leonas Katinas Ežero pakrantė

82 Leonas Katinas Gatvė kalnuose

83 Augustinas Savickas Natiurmortas su Rūpintojėliu

84 Vincas Kisarauskas 8 galvos

85 Jonas Čeponis Liaudies skulptūra

86 Audronė Petrašiūnaitė Švytėjimas

87 Ramūnas Čeponis Šviesa│The Light

88 Leonardas Tuleikis Peizažas

89 Stasys Jusionis Ruduo kaime

90 Algirdas Petrulis Balandžio mėnuo

91 Klaudijus Petrulis Gegužės medis

92 Algimantas Švėgžda Aguonos

93 Jūratė Bagdonavičiūtė Natiurmortas

94 Algis Griškevičius Miesto bučinys

95 Algis Griškevičius Švyturys

96 Audronė Petrašiūnaitė Sapnuotoja [Moteris lokė]

97 Vilmantas Marcinkevičius Moteris paukštis

98 Vytautas Pakalnis Žvirblis

99 Vytautas Pakalnis Karalaitė ir bokštas

100 Alfonsas Vincentas Ambraziūnas Rudens lietus

101 Solomonas Teitelbaumas Vienatvė žiemą [Autoportretas su laikrodžiu]

102 Vytautas Dubauskas Kompozicija

103 Gintautas Vaičys Žydra pašvaistė

104 Valdas Antanas Gurskis Pavasaris

105 Vilija Kisieliūtė Natiurmortas

106 Vilius Ksaveras Slavinskas Prie jūros

107 Violeta Rudinskaitė–Juodzevičienė Pieva

108 Nežinomas autorius (XX a. II p., Lietuva) Natiurmortas su pabirusiais grybais

109 Romas Dalinkevičius Krūmas pamaryje

110 Romas Dalinkevičius Rytas

111 Romas Dalinkevičius Rytas mieste

112 Dovilė Norkutė Mieganti

113 Esther Lurie Vilijampolė

114 Maksas Bandas (Max Band) Gėlių natiurmortas melsvame fone

115 Maksas Bandas (Max Band) Natiurmortas su astrais vazoje ant stalelio

116 Maksas Bandas (Max Band) Ir tamsa puolė į gelmes

117 Neemija Arbit Blatas Klounai ir trapecijos akrobatai

118 Neemija Arbit Blatas Mimas Marcelis Marceau

119 Neemija Arbit Blatas Céret miestelio muzikantas

120 Neemija Arbit Blatas Natiurmortas su jurginais

121 Neemija Arbit Blatas Joe Battaglia Lowy’s dirbtuvėse

122 Neemija Arbit Blatas Be pavadinimo

123 Neemija Arbit Blatas Hommage a l‘École de Paris (aplankas su įvadiniu Emily Genauer tekstu ir 14 litografijų su Bonnard, Braque, Chagall, Dufy, Leger, Lipchitz, Maillol, Marquet, Matisse, Picasso, Soutine, Utrillo, Vlaminck, Vuillard portretais)

124 Neemija Arbit Blatas L’opera des gueux│Trijų skatikų opera

125 Jehošua Kovarskis (Yehoshua Kovarsky) Sėdinti mergina su gėle

126 Theo Tobiasse Divertismentas Ponte-Vecchio mylimiesiems (Divertissement pour les amants du Ponte-Vecchio)

127 Jacques Lipchitz Gyvybės medis│Tree of life [trijų litografijų komplektas specialiame aplanke su K. Katzo įvadiniu tekstu]

128 Kazimieras Žoromskis Kauno senamiesčio panorama

129 Povilas Kaupas Peizažas su bažnyčia

130 Adomas Galdikas Rudeninis peizažas

131 Adomas Galdikas Abstrakcija

132 Vytautas Osvaldas Virkau Centrifuginis peizažas│Centrifugal landscape

133 Antanas Rūkštelė Peizažas

134 Pranas Domšaitis Karu peizažas (kitoje pusėje – eskizas)

135 Pranas Domšaitis Mėnesiena Karu

136 Pranas Domšaitis Peizažas su keliu ir artoju

137 Jonas Rimša Motina su kūdikiu

138 Jonas Rimša Indėnų šventė

139 Adolfas Valeška Moteris su balandžiais

140 Antanas Tamošaitis Pasaka

141 Bronius Murinas Natiurmortas su gėlėmis

142 Bronius Murinas Natiurmortas su gėlėmis

143 Bronius Murinas Rudeniškas peizažas

144 Paulius Jurkus Žiemos peizažas

145 Antanas Petrikonis Žiemos peizažas

146 Antanas Petrikonis Be pavadinimo

147 Mikas J. Šileikis Rudeniškas peizažas

148 Ona Dokalskaitė–Paškevičienė Baltos gėlės

149 Vytautas Kasiulis Du žydai su gaidžiu

150 Vytautas Kasiulis Cirko akrobatas ant žirgo

151 Pranas Gailius Skaitanti Nue

152 Pranas Gailius Iš ciklo „Surface émue“

153 Pranas Gailius Iš serijos „Adret” I

154 Pranas Gailius Iš serijos „Adret” II

155 Pranas Lapė Kompozicija

156 Pranas Lapė Kompozicija

157 Pranas Lapė Žalia kompozicija

158 Vytautas Kasiulis Cirko artistai

159 Romas Viesulas 7 estampai iš ciklo "Dainos"

160 Vladislovas Žilius Arūba

161 Stasys Ušinskas Moters aktas I

162 Stasys Ušinskas Moters aktas II

163 Augustinas Savickas Dailininkė iš Marselio

164 Rimvidas Jankauskas (Kampas) Motina su vaiku

165 Kazimiera Zimblytė (Kazė) Natiurmortas su pintais ąsočiais

166 Vladislovas Žilius Vilniaus legendos

167 Vladislovas Žilius Iš ciklo "Modus vivendi I"

168 Vladislovas Žilius Iš ciklo "Modus vivendi II"

169 Mikalojus Povilas Vilutis Filosofas

170 Vytautas Šerys Pavasaris

171 Vytautas Šerys Dvi figūros

172 Vytautas Šerys Peizažas

173 Jonas Daniliauskas Vyšnių valgymas. Iš ciklo Pajūrys

174 Kęstutis Grigaliūnas Fiesta

175 Eduardas Juchnevičius Protas perspėja jausmą

176 Egidijus Rudinskas Mirtis ir meilė

177 Antanas Kmieliauskas 8 ekslibrisų rinkinys

178 Aistė Ramūnaitė Vaikas

179 Aldona Gustas Moteris ir žuvis

180 Aldona Gustas Ji

181 Elvyra Kairiūkštytė 1. Paukščiai I; 2. Eros piešinys I; 3. Eros piešinys II

182 Rimvydas Ray Bartkus 1. Akėčios; 2. Ex libris Leokadijai Ložaitei; 3. Kombainai laukuose; 4. Be pavadinimo; 5. Be pavadinimo

183 Įvairūs autoriai 7 grafikos kūrinių rinkinys

184 Teodoras Kazimieras Valaitis 9 linoraižinių rinkinys

185 Teodoras Kazimieras Valaitis 7 mišrios technikos kūrinių rinkinys

186 Nežinomas Vilniaus meno mokyklos tapytojas (XIX a.) Šv. Juozapas

187 Nežinomas autorius (XIX a., Centrinė Europa) Švč. Mergelė Marija su kūdikiu

188 Nežinomas kopijuotojas (XX a. pr.) Kristus Getsemanės sode (pagal 1890 m. Heinrich Hofmann paveikslą)

189 Amlin Ebbesen Jėzus ir samarietė

190 Nežinomas liaudies menininkas (XIX a. pab. – XX a. pr., Lietuva) Bareljefas „Šv. Pranciškaus mirtis“

191 Nežinomas liaudies menininkas (XIX a. pab. – XX a. pr., Lietuva) Bareljefas „Šventoji šeimyna“

192 Nepriskirtas Ikona su aptaisu kiote Viešpats Visagalis (Pantokratorius, Вседержитель)

193 Nepriskirtas Littauer u. Letten│Lietuvių ir latvių vestuvės

194 Nepriskirtas Kalvarijos pavieto žemėlapis

195 Peter de Jode II Magnus Gabriel de la Gardie (pagal Anselmus van Hulle (1601–1674) portretą)

196 Georg Braun (leidėjas) Vilna Lithvaniae Metropolis [Vilniaus miesto veduta]

197 Erik Jöhnson Dahlbergh, raižytojas Lietuvos Brastos apsiaustis 1657 metų gegužės 11 dieną Lietuvos ir Lenkijos karo su Švedija metu

198 Pranciškus Smuglevičius Pomona (Nr. 23)

199 Pranciškus Smuglevičius Mūza ir Polifemas (Nr. 29)

200 Pranciškus Smuglevičius 15-os salės lubų freska (Nr. 26)

201 Tadas Goreckis Šv. apaštalas Paulius

202 Pijus Veliuoniškis Pergalė prie Vienos

203 Kazimieras Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) Eglė žalčių karalienė

204 Nepriskirtas Izraelio ir Tobijo Bunimovičių saldainių fabriko „Viktorija” saldainių popierėlių rinkinys (12 vnt.)

205 Stanislovas Bohušas–Siestšencevičius (Stanisław Bohusz–Siestrzeńcewicz) Šokis

206 Nepriskirtas Plakatas Nuo karo ugnies ir/bado maro/gelbėk mus Viešpatie!

207 Nepriskirtas Akcinės bendrovės „Lietuvos Baltijos Lloydas” vardinė akcija (2 vnt.: nr. 172, 173) Šimto litų vertės, išduota p. Jonui Glemžai, su bendrovės valdybos narių parašais. 1937, Kaunas

208 Nepriskirtas Organizuojamojo Lietuvos žemės banko laikinis paliudijimas išduotas dr. Juliui Bielskiui

209 Nepriskirtas Lithuanian American Trading Company

210 Lithuanian Foundation, USA Medalis Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo deklaracijos 50–mečiui pažymėti

211 Juozas Zikaras Nepriklausomybės dešimtmečio medalis 1928, bronza, tekstilė, ø 3,5

212 Jan Hawryłkiewicz Ežero peizažas

213 Julia Kowalska Apleistas lizdas

214 Mstislavas Dobužinskis Urvas miške

215 J. Možejko Adomas Mickevičius

216 Nežinomas autorius (XIX a. II p., V. Europa) Adomas Mickevičius

217 Janas Bulhakas (Jan Bułhak) Ežeras: Trakų pilis

218 Janas Bulhakas (Jan Bułhak) Dvaro Vilniuje frontonas

219 Janas Bulhakas (Jan Bułhak) Gedimino pilis

220 Janas Bulhakas (Jan Bułhak) Trakų pilies griuvėsiai

221 Janas Bulhakas (Jan Bułhak) Vilniaus panorama

222 Balys Buračas Lepelionių piliakanis Prienų rajone

223 Aleksandras Ostašenkovas Ruduo

224 Kazys Daugėla Šaltas rytmetis

225 Steponas Šarapovas Žvakidė

226 Valdemaras Manomaitis Dekoratyvinė vaza

227 Autorius Nežinomas Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Šv. Izidorius (Sėjėjas)“

228 Daliutė Ona Matulaitė Aušra

229 Stanislovas Kuzma Sėdinti figūra

230 Vladimiras Muravjovas Žiemos peizažas su briedžiu

231 Nepriskirtas Smuikas (gamintojas Bergheim, Vokietija)

232 Nepriskirtas Smuikas (meistras F. Michel)

233 Octavianus Cacheranus Decisiones sacri senatus Pedemontani / Praeclariss. Iurecon. Octaviano Cacherano, in eodem Senatu secundo Praeside, Auctore. Item Decisiones Petri Royzii Maurei Alcagnicen., regii iurecon. de rebus in sacro auditorio Lituanico, ex appellatione iudicatis [...]

234 Scaevola Sammarthanus Scaevolae Sammarthani Poemata. Ad Henricvm III. Galliae et Poloniae regem.

235 Autorių kolektyvas Map of concentration camps of Soviet Russia│Koncentracijos stovyklų žemėlapis Sovietinėje Rusijoje

236 Boleslovas Stadzevičius Lietuvos praeities vaizdai

237 Tadeusz Łopalewski Między Niemnem a Dźwiną: ziemia Wileńska i Nowogrodzka/Tadeusz Łopalewski; przedmowę napisał Aleksander Prystor

238 Henrikas Laumianskis Studja nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego/Henryk Łowmiański

239 I. Borisova Антанас Жмуйдзинавичюс. Каталог выставки произведений

240 Stepas Zobarskas Gerasis aitvaras

241 Nepriskirtas Broliukas ir sesutė

242 Nepriskirtas Aukuras / Draugija tautos kultūrai kelti / Penkiolikos metų sukakties proga / Mažosios Lietuvos kultūrinio gyvenimo žinios

243 Vytautas Pranas Bičiūnas Kun. Jonas Katelė ir jo laikai: 1831–1908 / V. Bičiūnas

244 Vilius Gaigalaitis Lietuwos Nusidawimai ir musû Raßliawa / Lietuvos nusidavimai ir mūsų rašliava

245 Nepriskirtas Luteraus Knygutes / Atminimui pirm 400 Metų nusidawusio Wieros Cʒystyjimo parupïno mieliems Broliams Lietuwiams Kunįgs Dr. Gaigalatis pagal D. Hennig suraßytos

246 Kristupas Lekšas Ʒiono Warpelis / Naujos dwaſißkos gieſmės ypacʒiai meto ßwentėms

247 Vydūnas Sieben Hundert Jahre Deutsch-Litauischer Beziehungen

248 Nepriskirtas Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumas, 1430–1930│Album commémoratif du 500–ème anniversaire de la mort de Vytautas le Grand│Album in commemoration of 500–th anniversary of the death of Vytautas the Great│Album zum Andenken an Vytautas den Grossen Anlässlich der 500–Jährigen Feier seines Todes│spaudai paruošė – rėdigė par H. Serafinas