XXXVII Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Autorius Nežinomas Miesto motyvas

2 Richard Bloos Kauno vaizdas / Ansicht von Kowno / Litauen

3 Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski) Kauno vaizdas / Vidok Kowna / Vue de Kowno

4 Nepriskirtas Plakatas „Statomas Kaune Lietuvos nepriklausomybės atgavimo paminklas Kristaus prisikėlimo bažnyčia” su inž. K. Reisono projektu

5 Vytautas Kazimieras Jonynas Kauno senamiesčio varteliai

6 Jonas Šileika Kauno refleksai į Nerį

7 Vytautas Kazimieras Jonynas Zapyškio bažnyčia

8 Jonas Buračas Iš parodos kalno

9 Jonas Buračas Savanorių prospektas (Čiurlionio namas žiemą)

10 Jonas Buračas Vyskupų rūmai Kaune

11 Petras Kalpokas Kauno Rotušės aikštė. Pranciškaus Ksavero bažnyčia

12 Jonas Mackevičius Kauno pilies griuvėsiai

13 Steponas Varašius Nemunas ties tuneliu

14 Jonas Buračas Kauno marios

15 Jonas Vaitys Laisvės alėja šventės vakarą

16 Rimtas Kalpokas Gamyklos statyba prie Kauno Prisikėlimo bažnyčios

17 Osvaldas Jablonskis Kauno panorama su katedra

18 Pranciškus (Pranas) Porutis Kauno panorama

19 Vladimiras Kasatkinas Senasis Kaunas

20 Kazys Šimonis Geležinis vilkas

21 Kazys Šimonis 4 lapai iš eskizų sąsiuvinio

22 Kazys Šimonis Laukelis

23 Kazys Šimonis Alegorinė kompozicija

24 Kazys Šimonis Pavasaris

25 Kazys Šimonis Kompozicija su piramidėmis

26 Kazys Šimonis Gėlė nišoje

27 Antanas Martinaitis Vakaras su skrendančiu paukščiu

28 Valerija Ostrauskienė Peizažas

29 Vytautas Povilaitis Kompozicija

30 Vytautas Povilaitis Jiesia

31 Audronė Petrašiūnaitė Moteris

32 Audronė Petrašiūnaitė Ryto šviesa

33 Rimvidas Jankauskas (Kampas) Be pavadinimo

34 Raimundas Mikšys Abstrakti kompozicija

35 Alfredas Šatas Namo motyvas

36 Arūnas Vaitkūnas Laiptai

37 Vladas Eidukevičius Moters portretas

38 Justinas Vienožinskis Saulei tekant (Obelių sodas)

39 Zigmas Petravičius Prie vandens

40 Adomas Galdikas Nemuno peizažas

41 Adomas Galdikas Stilizuota moters galva

42 Pranas Gailius Paryžius naktį (Paris la Nuit)

43 Mikalojus Zelinskis (Николай Зелинский) Kalnų kelias

44 Jonas Vaitys Paryžiaus bulvaras naktį

45 Adomas Galdikas Pamiškės motyvas

46 Adomas Varnas Peizažas su keliu

47 Viktoras Vizgirda Peizažas

48 Telesforas Valius Prakartėlė

49 Juozas Bagdonas Kompozicija su trim figūrom

50 Juzefa Katiliūtė Natiurmortas su gėlėmis ir vaisiais

51 Vytautas Kasiulis Eifelio bokšto papėdėje

52 Vytautas Kasiulis Gaidžio perdavimas

53 Kazimieras Žoromskis Miškas

54 Zigmas Petravičius Miškas

55 Antanas Gudaitis Pavilnys

56 Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski) Vilniaus apylinkės

57 Vaclovas Kosciuška Peizažas

58 Bronius Uogintas Sodyba Rusnės apylinkėse (prie upelio Šiša)

59 Bronė Mingilaitė-Uogintienė Peizažas su medžiais prie upės

60 Bronė Mingilaitė-Uogintienė Amariliai

61 Vaclovas Kosciuška Natiurmortas su alyvų ir narcizų puokšte

62 Vaclovas Kosciuška Natiurmortas su gėlėmis, obuoliais ir drugeliu

63 Meilė Aurelija Meškelytė Šveikauskienė Natiurmortas su lauko augalija

64 Leonardas Tuleikis Natiurmortas

65 Algimantas Švėgžda Natiurmortas su vaisiais

66 Jonas Čeponis Natiurmortas su vyno buteliu

67 Jonas Čeponis Vilniaus motyvas

68 Jonas Mackonis-Mackevičius Vilniaus mūrų arka

69 Vincas Kisarauskas Stovintis žmogus

70 Nijolė Valadkevičiūtė Paslapčių sodas

71 Nijolė Valadkevičiūtė Laimės burbulai

72 Nijolė Valadkevičiūtė Žemės sargas

73 Raimundas Sližys Mem

74 Stasys Eidrigevičius Be pavadinimo

75 Juzefa Čeičytė Be pavadinimo

76 Algis Skačkauskas Keleivis su paveikslu

77 Leonardas Gutauskas Kompozicija su Lozoriumi

78 Leonardas Gutauskas Didžioji Pieta

79 Dalia Kasčiūnaitė Tapyba

80 Bronius Grušas Žiemos sutemos

81 Stasys Jusionis Peizažas su bokštu

82 Bronius Uogintas (jaunesn.) Vasara

83 Anatolijus Mačiulaitis Jūros pakrantė

84 Vilius Ksaveras Slavinskas Peizažas

85 Vilius Ksaveras Slavinskas Kuršių Nerijoje

86 Edvardas Malinauskas Dešiniuoju bakštagu

87 Osvaldas Jablonskis Laivai Kuršių mariose

88 Osvaldas Jablonskis Rusnė

89 Jonas Rudzinskas Peizažas

90 Elvyra Kairiūkštytė Merginos portretas

91 Jonas Buračas Žiemos peizažas su upe

92 Vytautas Kazimieras Jonynas Moters aktas

93 Mikalojus Zelinskis (Николай Зелинский) Scenovaizdžio projektas Ž. Batujevo baletui „Čurumčuku”

94 Mikalojus Povilas Vilutis Parašiutininkas

95 Vytautas Baltramiejus Valius Jūratės pilis

96 Rimtas Tarabilda Iš ciklo „Vilniaus miesto žali bromai”

97 Romanas Krasninkevičius Ciklas „Senieji Pašešupiai” (11 vnt.)

98 Viktorija Daniliauskaitė Viena naktis virš žemės (triptikas)

99 Rimtautas Gibavičius Iš J. Vaičiūnaitės eilėraščių rinkinio „Klajoklė saulė” iliustracijų ciklo, III, IV, V, VI

100 Algimantas Švėgžda Malka

101 Petras Repšys Miesto siena

102 Petras Repšys Pranciškonų bažnyčia

103 Petras Repšys Kiemas Mikalojaus gatvėje

104 Jurga Ivanauskaitė Be pavadinimo (Žemuogių pievelė)

105 Arūnas Mėčius Iš ciklo ”Tamsos gyvūnai”

106 Aleksandras Kašuba Triptikas

107 Nepriskirtas Propagandinių plakatų rinkinys (22 vnt.)

108 Nepriskirtas Kino afišų rinkinys (21 vnt.)

109 Nepriskirtas Parodų afišų rinkinys (10 vnt.)

110 Nepriskirtas Sveikatinimo plakatų rinkinys (10 vnt.)

111 Wojciech Święcki Plaketė „Kompozitorius Stanislavas Moniuška (1819-1872)”

112 A. Gallus Kuršių Nerija ties Nida

113 Neemija Arbit Blatas Prisiminimas iš Prancūzijos

114 Mošė Rozentalis (Moshe Rosenthal) Miesto motyvas

115 Theo Tobiasse Smuiku grojanti nuotaka (La mariée joue du violon)