Mstislavas Dobužinskis

1875–1957


Biografija

Dailininkas (tapytojas, scenografas, grafikas) gimė 1875 m. rugpjūčio 2 d. Naugarde (Rusija), mirė 1957 m. lapkričio 20 d. Niujorke.

1889-1895 m. mokėsi Vilniaus gimnazijoje, vėliau studijavo teisę Peterburge, lankė privačias dailės studijas. 1899-1901 m. Miunchene studijavo pas A. Ažbę ir Š. Hološį, 1901 m. pas Peterburgo dailės akademijos profesorių V. Matę. Nuo 1903 m. M. Dobužinskis pradėjo dalyvauti didžiuosiuose Europos miestuose (Paryžiuje, Berlyne, Briuselyje, Romoje, Leipcige ir kt.) rengiamose parodose. 1906-1910 m. dėstė Peterburgo E. Zvancevos piešimo ir tapybos mokykloje. 1918-1923 m. buvo Peterburgo dailės akademijos dėstytojas, nuo  1922 m. - profesorius.

1925 m. ir 1929-1939 m. gyveno Lietuvoje, kur surengė apie 11 personalinių parodų Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio miestuose. 1939 m. M. Dobužinskis išvyko į Londoną rengti savo tapybos parodos. Tačiau prasidėjus Antrajam pasauliniam karui į Lietuvą nebegrįžo; gyveno Didžiojoje Britanijoje, JAV, Prancūzijoje, Italijoje. Palaidotas Paryžiuje.

Sukūre Peterburgo, daug tapybinių ir grafinių Vilniaus (ciklas „Vilniaus vaizdai”, 1903-1914), Kauno peizažų. Apipavidalino ir iliustravo knygų (H. K. Anderseno „Kiauliaganys”, 1922; F. Dostojevskio „Baltosios naktys”, 1923; Balio Sruogos „Giesmė apie Gediminą”, 1938), sukūrė ekslibrių, plakatų, scenovaizdžių Maskvos dailės teatrui, Valstybės teatro spektakliams.

Kūriniams būdingas lyrizmas, retrospektyvizmas, dekoratyvumas, raiškios, dažnai frontalios kompozicijos, meistriškas kontūrinis piešinys, santūrios spalvos; ankstyvieji kūriniai turi moderno bruožų. Kūryba darė didelę įtaką lietuvių dailei, ypač scenografijai, grafikai.

 Tekstas iš LDM Dailininkų duomenų bazės, parengtas pagal A. Valiuškevičiūtės knygą „Kauno meno mokykla (1922-1940)” (V., 1997, p. 188-189)

 


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Sceninio kostiumo projektas „Sentikiai” €1920.00
Keliaujančios moters portretas €1330.00

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti