XXXI Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Adomas Varnas Peizažas su kalnu

2 Mikas J. Šileikis Čikagos peizažas

4 Pranas Domšaitis Trys figūros Karoo peizaže

5 Pranas Domšaitis Našlaitės

6 Vytautas Kazimieras Jonynas Gėlės

7 Jonas Rimša Trys figūros

8 Jonas Rimša Dvi taitietės

9 Pranas Gailius Piknikas gamtoje

10 Vytautas Kasiulis Peizažas su pakrantės namu ir valtimis

11 Jadvyga Dobkevičiūtė-Paukštienė Ruduo prie ežerėlio

12 Kazimieras Žoromskis TDS (Trijų dimensijų serija) #32

13 Kazimieras Žoromskis Abstrakti kompozicija

14 Viktoras Petravičius Personalinės parodos plakatas

15 Telesforas Valius Žvejai

16 Juozas Bagdonas Abstrakti kompozicija

17 Jehudo Epstein Moters su berete portretas

18 Maksas Bandas (Max Band) Natiurmortas su šlamučių puokšte

19 Izaokas Dobrinskis (Isaac Dobrinsky) Natiurmortas su gėlių vaza ir karvės skulptūrėle

20 Rafaelis Chwolesas (Rafael Chwoles) Vilniaus motyvas

21 Vladimiras Magidey (Vladimir Magidey) Pypkiuotojas

22 Samuelis Tepleris (Shmuel Tepler) Gėlės

23 Bluma Odes-Ronkin Natiurmortas su gėlių vaza

24 Ben Shahn Dvi figūros

25 Kazimieras Alchimavičius Vandens nimfa

26 Kazimieras Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) Eglė žalčių karalienė

27 Adomas Miendzyblockis (Adam Międzybłocki) Ežero pakrantės peizažas

28 Pranciškus Jurjevičius (Franciszek Jurjewicz) Alėja miške

29 Vytautas Kairiūkštis Gėlės

30 Justinas Vienožinskis Ežero peizažas su šešėliais / Ežero peizažas su atspindžiais (kitoje pusėje)

31 Antanas Žmuidzinavičius Laukia kelto

32 Vincas Norkus Partizanai

33 Anatolijus Mačiulaitis Sėdinti mergina

34 Adomas Galdikas Projektas triptikui „Lietuva”

37 Kazys Šimonis Muzikos miestas

38 Vaclovas Kosciuška Kunigaikštytės Birutės tėviškės krantai

39 Mykolas Labuckas Scenovaizdžio projektas Imrės Kalmano operetei „Silva”

40 Leonas Katinas Autoportretas

41 Leonas Katinas Taurapilis

42 Algirdas Petrulis Pakaso ežeras

43 Leopoldas Surgailis Peizažas su klojimu

44 Vincas Norkus Peizažas su sodyba prie upės

45 Vincas Norkus Žiemos etiudas

46 Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski) Etiudas su valtimi

47 Aloyzas Stasiulevičius Vilniaus panorama

48 Aloyzas Stasiulevičius Vilniaus Universiteto rūmai

49 Eduardas Urbanavičius Vilniaus senamiestis

50 Jūratė Mykolaitytė Miestas prie jūros

51 Rimvidas Jankauskas (Kampas) Angelas

52 Arvydas Pakalka Dvaras naktį

53 Vladas Karatajus Kaimo peizažas

54 Jūratė Bagdonavičiūtė Kaime

55 Raimundas Mikšys Peizažas

56 Leonas Katinas Pokalbis

57 Vladislovas Žilius Be pavadinimo

58 Raimundas Sližys Papūgos

59 Raimundas Sližys Pavasaris

60 Jonas Daniliauskas Moteris su ėriuku

61 Saulė Kisarauskienė Madona

62 Kazys Šimonis Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčia

63 Juozas Kėdainis Vilnius, Švenčionių g.

64 Juozas Kėdainis Antkapinis grafo Tiškevičiaus paminklas Raudondvaryje

65 J. Borowski Trakų pilis saloje/Pietų-Rytų pilies sienos vaizdas iš kiemo pusės

66 Antanas Kučas Prie Nemuno

67 Valerijonas Galdikas Šv. Onos bažnyčia

68 Rimtautas Gibavičius Iš ciklo pagal Juditos Vaičiūnaitės poeziją (XVI)

69 Leonas Lagauskas Prieš veidrodį

70 Lida Dubauskienė Šiandien man yra gerai

71 Lida Dubauskienė Ant kilimėlio

72 Antanas Kmieliauskas Vilniaus siluetai, iš ciklo ”Vilnius”

73 Ona Sapiegienė Laiškas (įsakymas) Kosow miestelio gyventojams išskirti žemės Petrui Staržeskiui

74 Erik Jöhnson Dahlbergh, raižytojas Lietuvių mūšis su švedais ties Pilypavu 1656 metų spalio 12 dieną

75 Emanuel Bowen Naujas ir tikslus Lenkijos ir Lietuvos žemėlapis

76 Frederick de Witt Naumburgh

77 Leopold Krupiński Sietelis arbatai

78 S. Butkevičius Barometras

79 V. Nikonovas (В. Никоновъ) L. Šteimanas (Л. Штейнманъ) Medalis Rusijos imperatoriškosios karo akademijos 50-mečiui atminimui

80 Władyslaw Oleszczynski Medalis 1830-1831 m. sukilimo dalyvio Robert Cutlar Fergusson (1768-1838) atminimui

81 Nijolė Gaigalaitė / Kauno kombinatas 'Dailė' Skulptūrinė grupė „Kepurinė”

82 Leokadija Belvertaitė (1904–1992) | Kauno kombinatas 'Dailė' Skulptūra-vaza „Gėlių laistytoja”

83 Leokadija Belvertaitė (1904–1992) | Kauno kombinatas 'Dailė' Lietuvaitė

84 Bronislovas Zalensas Lietuvaitė

85 Juozas Kėdainis Bareljefas „Žemaitė”

86 Vytautas Kašuba Medalis „Lietuvos krikščionybės jubiliejus”

87 Kazys Daugėla Šeima turguje / The people of my village

88 S. Butkevičius 1914-1918 m. lituanistinės filokartijos rinkinys

89 Zoia Krukovskaja Natiurmortas su gėlėmis geltoname ąsotėlyje

90 S. Butkevičius Lietuvos krikščionių demokratų partijos steigimo ir pirmųjų veiklos metų protokolų sąsiuvinis

91 Kazys Pakštas Lietuvos ribų problema

92 Jurgis Lėbartas (sud., leid.) 1914 metų kalendorius (Lietuvių Kalendros 1914 metui)

93 Nikodemas Švogžlys-Milžinas O Šventasis Vilniau / Liaudies reportažas apie Vilnių ir jo šventoves

94 Jonas Grinius Vilniaus meno paminklai. Su 70 paveikslų pagal J. Bulhako ir kitų fotografijas

95 A. Juškevičius J. Maceika Vilnius ir jo apylinkės. Su P. Babicko ir J. Bulhako nuotraukomis

96 Hippolyte Taine Meno filosofija

97 Edouard Duprat La Russie. Histoire, description, moeurs, coutumes, gouvernement

98 S. Butkevičius Studijų knygelė

99 S. Butkevičius Kauno taikomosios dailės mokyklos II laidos (1949-1954) absolventų ir dėstytojų fotografijų vinjetė

100 S. Butkevičius Plakatas „Malda į Aušros Vartų Švenčiausiąją Panelę”

101 Lionė Grigaliūnaitė Vėjo gūsis

102 Giedrius Bagdonas Jūros daina

103 Vytenis Bazaras Šaltinis

104 Juozas Pranckevičius Parko peizažas

105 Ričardas Tuskenis Ritmas

106 Skaidrė Butnoriūtė Žolių kasos

107 Saulius Kruopis Šešėliai

108 Saulius Kruopis Sintautų šventovė

109 Nijolė Kūjalytė Ryto paukščiai

110 Artūras Savickas Žvejų valtelės Nidoje

112 Edmundas Birgėla Orchidėjos

113 Algimantas Vorevičius-Voras Žydėjimas

114 Vladas Jonas Ščeponas Darbymetis ūkyje

115 Gediminas Beržinis Pokalbis su savimi

116 Ilona Daujotaitė-Janulienė Natiurmortas

117 Gediminas Beržinis Ilga istorija

118 Vytautas Kusas Pienės I, II (diptikas)

119 Zita Vilutytė Medaus krūmas

120 Ivan Marčuk Kur gi tiesa?

121 Jonas Daniliauskas Besivaišinanti moteris