Stasys Eidrigevičius

g. 1949


Biografija

Dailininkas (tapytojas, grafikas). Gimė 1949 m. liepos 24 d. Mediniškiuose (Panevėžio r.). 1968 m. baigė S. Žuko taikomosios dailės technikumą Kaune, 1973 m. - Lietuvos dailės institutą (Jono švažo mokinys). Nuo 1980 m. gyvena Varšuvoje. Nuo 1969 m. dalyvauja dailės parodose. Surengė apie 100 individualių parodų įvairiose šalyse; Lietuvoje - 1993, 1996, 2000, 2002. Nutapė paveikslų, sukūrė grafikos kūrinių (ekslibrisų, plakatų, miniatiūrų, knygų viršelių). Iliustravo apie 40 knygų (daugiausia vaikams): V. Žilinskaitės „Robotas ir peteliškė” (1978); Z. Batko „Atgalios” („Z powrotem”, išleista Varšuvoje), E. T. A. Hofmano „Aukso puodas ir kitos istorijos” (abi 1985), š. Pero „Batuotas katinas” („Le Chat botté”, 1990, išleista Ciuriche), A. Ramachanderio „Mažoji kiaulytė” („Little Pig”, 1992, išleista Londone), K. Baumano „Alkanasis” („The Hungry One”, 1993, išleista Ciuriche ir Niujorke). Varšuvos teatre „Studio” pastatė spektaklį „Baltas briedis” (1993). Kuria performansus, menines akcijas, instaliacijas („Kelias” - 1992, „šulinys” - 1993, „Ratai” - 1995, „Erotikos” - 1997, „Lietus” - 2000). Sukūrė unikalius dailės žanrus - kaukes ir vadinamuosius sielvartus (smutki). Kūrybos pagrindiniai motyvai - žmogaus vienišumas, susvetimėjimas, liūdesys, susimąstymas. Meninei raiškai būdingi grotesko, paradokso, absurdo elementai, realybės motyvams suteikiama metafiziškumo; ryšku gimtinės prisiminimai, vaikystės įspūdžiai, Lietuvos kaimo etnografinės realijos. LDM saugomi dailininko darbai: „Atsisveikinimas” (1973, LDM), „Napalys” (1974, LDM), „Tėvas žydinčiame sode” (1976, LDM).

Pelnė apie 40 tarptautinių apdovanojimų, tarp jų: Tarptautinės ekslibrisų bienalės Malborke (Lenkija) garbės medaliai (1973, 1975, 1979), Tarptautinės vaikų knygų parodos Barselonoje Didysis prizas (1986), Tarptautinės plakatų bienalės Lahti (Suomija) Didysis prizas (1989), Tarptautinės plakatų parodos Tojamoje (Japonija) aukso medalis (1994), Lenkų plakato bienalės Katovicuose aukso medalis (1999). Gedimino 4 laipsnio ordinas (2000). 2001 m. apdovanotas Lietuvos nacionaline premija.

Parengta pagal LDM dailininkų duomenų bazę

 

Apie kūrybą:

S. Eidrigevičius turi labai savitą kūrybinį braižą ir tik jam vienam būdingas meninės išraiškos priemones, kuriose matomi siurrealistiniai grotesko, paradokso bei absurdo elementai. Tačiau tai netrukdo jam savo kūryboje atskleisti ir savo vaikystės įspūdžius, kalbėti apie tėvynės ilgesį bei meilę. Pagrindiniai dailininko kūrybos motyvai - žmogaus vienišumas, liūdesys, susvetimėjimas.
Parengta pagal: A. Simanonytės straipsnį „Kaukės, padedančios atverti sielą”, 2008 rugsėjo mėn. 8, „Amerikos lietuvis”.

 


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Moteris ir laivas €4020.00
Exlibris profesor Andrzej Ryszkiewicz €150.00
Exlibris Lucyna Pocopko €150.00

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti