XLVIII Vilniaus Aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Bronislovas Zalensas Motinystė

2 Bronislovas Zalensas Plaketė–bareljefas „Rugių pjovėjos“

3 Bronislovas Zalensas Plaketė–bareljefas „Mergelė su fleita“

4 Bronislovas Zalensas 1863 m. sukilėlis

5 Bronislovas Zalensas Taikos ilgesys (?)

6 Bronislovas Zalensas Kanklininkės

7 Valerija Zalensienė Projektinis eskizas dekoratyviniam pano Šiaulių parduotuvėje „Vaikų pasaulis“, I

8 Valerija Zalensienė Projektinis eskizas dekoratyviniam pano Šiaulių parduotuvėje „Vaikų pasaulis“, II

9 Valerija Zalensienė Projektinis eskizas dekoratyviniam pano Šiaulių parduotuvėje „Vaikų pasaulis“, III

10 Valerija Zalensienė Projektinis eskizas dekoratyviniam pano Šiaulių parduotuvėje „Vaikų pasaulis“, IV

11 Valerija Zalensienė Projektinis eskizas dekoratyviniam pano Šiaulių parduotuvėje „Vaikų pasaulis“, V

12 Valerija Zalensienė Projektinis eskizas dekoratyviniam pano Šiaulių parduotuvėje „Vaikų pasaulis“, VI

13 Valerija Zalensienė Projektinis eskizas dekoratyviniam pano Šiaulių parduotuvėje „Vaikų pasaulis“, VII

14 Valerija Zalensienė Projektinis eskizas dekoratyviniam pano Šiaulių parduotuvėje „Vaikų pasaulis“, VIII

15 Valerija Zalensienė Projektinis eskizas dekoratyviniam pano Šiaulių parduotuvėje „Vaikų pasaulis“, IX

16 Valerija Zalensienė Projektinis eskizas dekoratyviniam pano Šiaulių parduotuvėje „Vaikų pasaulis“, X

17 Valerija Zalensienė Projektinis eskizas dekoratyviniam pano Šiaulių parduotuvėje „Vaikų pasaulis“, XI

18 Valerija Zalensienė Projektinis eskizas dekoratyviniam pano Šiaulių parduotuvėje „Vaikų pasaulis“, XII

19 Valerija Zalensienė Projektinis eskizas dekoratyviniam pano Šiaulių parduotuvėje „Vaikų pasaulis“, XIII

20 Valerija Zalensienė Projektinis eskizas dekoratyviniam pano Šiaulių parduotuvėje „Vaikų pasaulis“, XIV

21 Valerija Zalensienė Projektinis eskizas dekoratyviniam pano Šiaulių parduotuvėje „Vaikų pasaulis“, XV

22 Valerija Zalensienė Žvejų vaikai

23 Valerija Zalensienė Natiurmortas su amariliais ir kitom gėlėm

24 Valerija Zalensienė Koncertas

25 Jūratis Zalensas Kristus

26 Jūratis Zalensas Natiurmortas su verbomis

27 Jonas Mackevičius Capri salos motyvas su žydinčia visterija

28 Adomas Miendzyblockis (Adam Międzybłocki) Ežero pakrantės peizažas

29 Antanas Žmuidzinavičius Piemuo

31 Kazys Šimonis Piliakalnis

32 Kazys Šimonis Stirnelė miške

33 Adomas Galdikas Rudeniškas peizažas

34 Nežinomas autorius (XX a. I p., Lietuva) Naktinė Kauno panorama su Vytauto Didžiojo tiltu

35 Antanas Kazanavičius Medžiai rudenį

36 Aldona Didžiulytė-Kazanavičienė Peizažas su sodyba

37 Leonardas Kazokas (Kazakevičius) Čia slapstėsi partizanai

38 Leonardas Kazokas (Kazakevičius) Peizažas su pakrantės motyvu

39 Jonas Buračas Nemunas ties Pažaisliu. Iš ciklo Čia bus Kauno marios

40 Jonas Vaitys Peizažas su upe

41 Ignas Budrys Peizažas su piliakalniu

42 Pranciškus (Pranas) Porutis Peizažas su koplytstulpiu

43 Antanas Martinaitis Natiurmortas su verbomis

44 Vytautas Baltramiejus Valius Iš ciklo Lietuvių liaudies meno motyvais II

45 Mindaugas Skudutis Mosėdžio bažnyčios vartai

46 Vladas Karatajus Pavasario pradžia

47 Povilas Radzevičius Prie Vilnelės

48 Aloyzas Stasiulevičius Vilniaus motyvas

49 Vincas Kisarauskas Vilnius

50 Jonas Čeponis Kelias

51 Eduardas Juchnevičius Dialogas buduare

52 Algirdas Petrulis Kompozicija

53 Linas Leonas Katinas Pora niekam nereikalingų debesų

54 Linas Leonas Katinas Be pavadinimo

55 Raimundas Mikšys Ruduo

56 Vladas Karatajus Saulagėlės

57 Nijolė Valadkevičiūtė Laisvas (Free)

58 Nijolė Valadkevičiūtė Nature morte

59 Valerija Ostrauskienė Madona

60 Algimantas Jonas Kuras Žiemos peizažas

61 Algis Skačkauskas Fleitistės ir nukryžiuotas

62 Raimundas Sližys Daktaro Montvilo seansas

63 Monika Bičiūnienė Artojėlis

64 Monika Bičiūnienė Gėlė

65 Monika Bičiūnienė Keliu į mišką

66 Žygimantas Augustinas Išjodinėtojas

67 Vincas Kisarauskas Dvi galvos

68 Vladimiras Magidey (Vladimir Magidey) Pypkorius

69 Eugenijus Kulvietis Peizažas su upės vingiu

70 Vytautas Kasiulis Žvejas

71 Vytautas Kasiulis Gėlių pardavėjas

72 Vytautas Kasiulis Gerasis ganytojas

73 Pranas Gailius La peinture d‘Aique

74 Pranas Domšaitis Fakerio ežeras (Lake Faaker)

75 Pranas Domšaitis Lietuviškas peizažas su skalbėja

76 Juozas Bagdonas Kompozicija

77 Viktoras Vizgirda Osterville

78 Viktoras Vizgirda Kalbininko Vlado Kulboko portretas

79 Bronius Murinas Peizažas

80 Bronius Murinas Peizažas

81 Pinkas Kremenis (Pinchus Krémègne) Céret peizažas

82 Michel Kikoïne Kelias į miestelį

83 Maksas Bandas (Max Band) Moters portretas

84 Neemija Arbit Blatas Uostas

85 Neemija Arbit Blatas Apsnigta trobelė

86 Neemija Arbit Blatas Mimas Marcelis Marceau

87 Gerardas Bagdonavičius Kaunas. Švč. Trejybės bažnyčios vartai

88 Adomas Varnas Karikatūra iš žurnalo Ant politikos laktų

89 Telesforas Valius 10 medžio raižinių ∣ 10 gravures sur bois

90 Stasys Ušinskas Moters aktas I

91 Stasys Ušinskas Moters aktas II

92 Stasys Ušinskas Moters galvutė trumpais plaukais

93 Vytautas Ignas Be pavadinimo

94 Paulius Augius-Augustinavičius Ganykloje

95 Viktoras Petravičius Mano gimtinėje (11,12)

96 Viktoras Petravičius Mano gimtinėje (13,14)

97 Romas Viesulas Anksti rytą

98 Romas Viesulas 7 estampai iš ciklo Dainos

99 Vytautas Kasiulis Šv. Kristoforas

100 Vytautas Kasiulis Danų sargybinis

101 Vytautas Kasiulis Tėviškės peizažas

102 Vytautas Kasiulis Skaitantis žydas prie žvakės

103 Rimtautas Gibavičius Iliustracija iš ciklo A. Maldonio poezijos rinktinei Kelionė, I

104 Rimtautas Gibavičius Iliustracija iš ciklo A. Maldonio poezijos rinktinei Kelionė, II

105 Vytautas Ignas Rūpintojėlis

106 Birutė Demkutė Vilniaus senamiestis

107 Algimantas Švažas Dzūkija. Daina. Iš ciklo Lietuva

108 Audrius Puipa Našlės skolininkas

109 Antanas Martinaitis Paukštis

110 Balinskis Mykolas Historya miasta Wilna / przęz Michała Bałinskiego | Vilniaus miesto istorija

111 Jokūbas Morkūnas Postilla Polska To iest Wykład prosty Ewangelij niedzielnych y świąt uroczystych, które wedle zwyczaiu dawnego w Kościele Bożym czytane bywaią. - Teraz znowu z wielką pilnością y uważnym przeyźrzeniem wydana

112 Autorių kolektyvas Wilno i ziemia Wileńska | Vilnius ir Vilniaus apylinkės (2 tomai viename konvoliute ir 12-os žemėlapių atlasas viename įdėkle)

113 Janas Bulhakas (Jan Bułhak) Dwadzieścia sześć lat z Ruszczycem | 26 metai su Ruščicu

114 Gabriel Bodenehr (vyresn.) Wilna oder Wilda die Haupt–Stadt in Litthauen | Vilnius, arba Vilda – Lietuvos sostinė

115 Adomas Honoris Kirkoras Przewodnik – Wilno i koleje źelazne z Wilna do Petersburga i Rygi oraz do granic na Kowno i Warszawę. Z planem, widokami Wilna i Mappą kolei źelaznych. Wydal A.H.Kirkor | Vadovas – Vilnius ir geležinkeliai iš Vilniaus į Peterburgą ir Rygą bei iki sienos į Kauną ir Varšuvą. Su planu, Vilniaus vaizdais ir geležinkelių žemėlapiu. Išleido A. H. Kirkoras.