Adomas Galdikas

1893–1969


Biografija

Dailininkas (tapytojas, grafikas, scenografas). Gimė 1893 m. Giršinuose (Skuodo r.). Mirė 1969 m. Niujorke.
Poetės Onos Galdikaitės brolis. Pedagogės, visuomenės veikėjos Magdalenos Galdikienės vyras. 1917 m. baigė A. Štiglico techninio piešimo mokyklą Sankt Peterburge. 1918 m. grįžo į Lietuvą. 1918–1920 m. dėstė „Saulės” mokytojų seminarijoje ir gimnazijoje Kaune, 1922–1940 m. (su 1929–1930 m. pertrauka) – Kauno meno mokykloje (nuo 1926 m. vadovavo grafikos studijai), 1940–1943 m. – Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. XX a. 3 dešimtmetyje tobulinosi Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje. 1944–1947 m. gyveno Vokietijoje, 1946–1947 m. – dėstė Dailės ir amatų mokykloje (École des Arts et Métiers) Freiburge. 1947 m. persikėlė į Paryžių, nuo 1952 m. gyveno Niujorke. Nuo 1920 m. dalyvavo dailės parodose; individualios – Paryžiuje (1931, 1948), Freiburge (1946), Niujorke (1954, 1956-1957, 1960-1961, 1963), Baltimorėje, Klyvlende, Čikagoje, Filadelfijoje (visos 1963), Bostone (1963, 1965), Los Andžele (1965).
Grupuotės „Ars” narys.
Nutapė peizažų, portretų, natiurmortų, pano Lietuvos paviljonams tarptautinėse parodose Paryžiuje (triptikas „Lietuva” 1937, Paryžiaus pasaulinės parodos Didysis prizas) ir Niujorke („Vytauto triumfas arba Vytautas paleidžia belaisvius”, 1938), abstrakčių kompozicijų. Apipavidalino daugiau kaip 15 Valstybės teatro spektaklių (V. Krėvės „Šarūnas” 1929, Paryžiaus pasaulinės parodos aukso medalis – 1937; J. Žutavskio „Sabbatai Cevi” 1931), sukūrė ofortų, linoraižinių, knygų (V. Krėvės, O. Milašiaus) iliustracijų, plakatų, piešinių, lietuviškų pinigų projektų.
Ankstyvieji kūriniai (daugiausia grafikos ir tapyti Lietuvos peizažai) realistiniai, 3–4 dešimtmečio kūryboje (ypač tapyboje) ryšku ekspresionizmo, art deco ir tautodailės įtaka, nuo 6 dešimtmečio A. Galdiko tapyboje įsivyravo abstrakcijos. Kūriniams būdinga aiški kompozicija, apibendrintos, ekspresyvios formos, ryškus koloritas. 1976–2003 m. Brukline veikė A. Galdiko galerija. Surengta retrospektyvinių kūrybos parodų Kaune (1969, 1973), Vilniuje (1969, 1993), Čikagoje (1970, 1974) ir kituose JAV miestuose.
Literatūra:
A. Kašubienė, „Adomo Galdiko kūrybinė raida”, Aidai, 1975, nr. 9; W. George, Galdikas, Paris, 1931.
Parengta pagal LDM Dailininkų duomenų bazę
 
Apie kūrybą:
Jo romantinio ekspresionizmo stilius pamažu darėsi vis abstraktesnis. Dar pokarinėje „Freiburgo serijoje” jis tapė peizažus, kuriuose temperą liejo tarsi „šlapią” akvarelę – drąsiai ištirpindamas natūros formas, paversdamas jas temperamentingo potėpio gūsiais ir taip artėdamas prie dematerializuoto vaizdo. Niujorke (...) jau naudoja abstrakčias formas, kurios tik asocijuojasi su pusnų, šerkšno, nuogų medžių kamienų motyvais. (...)
Ekspresionistiškai tapytą kraštovaizdį, kurio plastinę schemą dailininkas atsinešė dar iš tarpukario, užgožia, nustelbia bedaiktė spalvingų dėmių, potėpio šuorų, dažo nutekėjimų griūtis. Koloritas, sudarytas iš liepsnojančių pašvaisčių, plytų raudonio, švytinčių oranžinių, sodriai žalių, rudų atspalvių, ryškaus mėlyno, kuria kaskart vis kitus akordus, vis kitaip neramias, audringas, grėsmingas dailininką persekiojančias kraštovaizdžio reministencijas
(...) akivaizdus A. Galdiko bruožas – lanksčios, takios, tirpstančios, amorfiškos struktūros formos, kuriomis energingai užpildomas ištisas lakšto paviršius nepaliekant tuščių plotų. Taip formos ir yra spalvos, kurių deriniai ar, tiksliau, susidūrimai ir provokacijos sudaro kūrinių šerdį. Dažniausiai jiems būdingas dailininko pamėgtas atvirų, ryškių pagrindinių spalvų forte, tačiau yra siauresnės gamtos ieškojimų, kur derinami pavasariškai lakūs pilki, gelsvi, žydri atspalviai.
Parengta pagal: L. Laučkaitė „Lietuviai anapus tradicinio modernizmo”, p. 129-132, in: Išeivijos dailė: tarp prisirišimo ir išsilaisvinimo (sudarė I. Korsakaitė ir L. Laučkaitė), Kultūros, filosofijos ir meno institutas: Vilnius, 2003

Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Abstrakti kompozicija €2400.00
Einančios į bažnyčią IV €340.00
Ekspresionistinė kompozicija €900.00

Pardavimų istorija

Aukcionas Loto nr. Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
II Vilniaus aukcionas 6 Moteris bažnyčios prienavyje €3475.44 €3547.85
II Vilniaus aukcionas 7 Žemaitija €2027.34 €2085.26
III Vilniaus aukcionas 22 Nuotaka €3185.82 €3982.28
VIII Vilniaus aukcionas 4 Palangos parko tiltelis €926.78 €926.78
XII Vilniaus aukcionas 38 Kapinės €1245.37 €1592.91
XIII Vilniaus aukcionas 2 Giria €2374.88 €2374.88
XIII Vilniaus aukcionas 3 Sodyba €839.90 €926.78
XVI Vilniaus aukcionas 40 Pamiškė €260.66 €260.66
XX Vilniaus aukcionas 49 Pamiškės peizažas €1042.63 €1158.48
XXI Vilniaus aukcionas 6 Rudeniškas peizažas €984.71 €984.71
XXI Vilniaus aukcionas 7 Pietų Prancūzijos peizažas €1737.72 €2780.35
XXIV Vilniaus aukcionas 57 Natiurmortas su Rūpintojėliu €839.90 €984.71
XXVI Vilniaus aukcionas 3 Žydo Barucho portretas €8978.22 €13322.52
XXVI Vilniaus aukcionas 5 Peizažas €275.14 €347.54
XXVII Vilniaus aukcionas 9 Peizažas €753.01 €753.01
XXVII Vilniaus aukcionas 10 Valtys upėje €275.14 €275.14
XXVIII Vilniaus aukcionas 13 Jachtklubas vėjuotą dieną €434.43 €434.43
XXVIII Vilniaus aukcionas 14 Pamiškės peizažo eskizas €188.25 €188.25
XXIX Vilniaus aukcionas 60 Scenografijos projektas €434.43 €434.43
XXXII Vilniaus aukcionas 23 Peizažas su akveduku €1737.72 €1737.72
XXXIV Vilniaus aukcionas 35 Abstrakti kompozicija €2490.73 €2490.73
XXXVII Vilniaus aukcionas 45 Pamiškės motyvas €1200.00 €1200.00
XXXVIII Vilniaus aukcionas 95 4 pleneriniai eskizai €350.00 €350.00
XLIII Vilniaus aukcionas 74 Peizažas su kluonu €3200.00 €3200.00
XLIII Vilniaus aukcionas 75 Peizažas su sodyba €3200.00 €3300.00
XXXV Vilniaus aukcionas 1 Autoportretas €1274.33 €2201.11
XXXI Vilniaus aukcionas 34 Projektas triptikui „Lietuva” €1100.56 €1332.25
XXVII Vilniaus aukcionas 8 Natiurmortas su gėlėmis, kriaušėmis ir liaudies skulptūrėlėmis €5213.16 €5213.16
XIX Vilniaus aukcionas 10 Koplytėlė lietuje €3591.29 €3591.29
L Vilniaus aukcionas 28 Grybautoja €4900.00 €4900.00
L Vilniaus aukcionas 29 Čigonė €1700.00 €1700.00
L Vilniaus aukcionas 30 Nuotaka €1900.00 €2800.00
L Vilniaus aukcionas 130 Rudeninis peizažas €1900.00 €2700.00
LI Vilniaus aukcionas 63 Abstrakti kompozicija €2400.00 €2400.00
LI Vilniaus aukcionas 84 Dr. Jono Basanavičiaus portretas €180.00 €180.00
LII Vilniaus aukcionas 15 Veidas su lelijos žiedu €2600.00 €2600.00
LII Vilniaus aukcionas 89 Abstrakti kompozicija €2400.00 €2400.00
LIII Vilniaus aukcionas 45 Senas namas €490.00 €490.00
LIII Vilniaus aukcionas 118 Abstrakti kompozicija €280.00 €350.00
LIII Vilniaus aukcionas 119 Abstrakcija €280.00 €280.00
LIV Vilniaus aukcionas 2 Ruduo prie Nemuno €15750.00 €15750.00
LIV Vilniaus aukcionas 4 Pajiesio tiltelis €490.00 €530.00
LV Vilniaus aukcionas 27 Peizažas su sodyba €580.00 €580.00
LVI Vilniaus aukcionas 4 Peizažas €880.00 €960.00
LVII Vilniaus aukcionas 96 Abstrakti kompozicija €2200.00 €2450.00
LVII Vilniaus aukcionas 102 Nukryžiuotasis €620.00 €620.00
LVII Vilniaus aukcionas 103 Peizažo eskizas €220.00 €220.00
LVII Vilniaus aukcionas 104 Peizažo eskizas €220.00 €220.00
LVIII Vilniaus aukcionas 102 Peizažas €1100.00 €1100.00
LXI Vilniaus aukcionas 60 Miške €2500.00 €3200.00
LXI Vilniaus aukcionas 61 Miškas €2800.00 €2800.00
LXI Vilniaus aukcionas 63 Marvelė prie Kauno €2900.00 €2900.00
LXII Vilniaus aukcionas 26 Kapitelio piešinys €900.00 €1050.00
LXII Vilniaus aukcionas 29 Natiurmortas su gaideliu €1000.00 €1850.00
LXIII Vilniaus aukcionas 21 Prie jūros €3900.00 €3900.00
LXIII Vilniaus aukcionas 90 Abstrakcija II €2000.00 €2000.00
LXV Vilniaus aukcionas 38 Būrėja €1500.00 €1500.00
LXV Vilniaus aukcionas 39 Žemaičių kapinės €2900.00 €2900.00
LXV Vilniaus aukcionas 40 Peizažas €1700.00 €1950.00