Akvilė Zavišaitė

1962–1991


Biografija

Akvilė Zavišaitė gimė 1962 m. lapkričio 28 d. Vilniuje žurnalistės Ritos Baltušytės bei architekto Jurgio Algimanto Zavišos šeimoje. Lietuvių literatūros klasiko Juozo Baltušio anūkė. Vilniuje baigė 44 vidurinę mokyklą, studijavo Pedagoginiame institute anglų kalbą. 1983 m. išvyko gyventi į Australiją, kur buvo emigravusi jos mama. Ten 1987 m. baigė bakalauro studijas Newcastle College of Advanced Education, School of Visual and Performing Arts. Studijuodama šoko Bellevue Hotel naktiniame bare. Po baigimo keliavo po JAV, vėliau grįžo ir įstojo į Hunter Institute of Higher Education, kurį baigė 1988 m. apgindama diplominį darbą „Mano gyvenimas ir mano menas” (už tai suteiktas aukštesnio laipsnio dailininkės diplomas - graduate diploma). Mirė Sidnėjuje 1991 m. birželio 2 d. Akvilės meninė kūryba buvo trumpa, bet intensyvi. Dailininkė paliko apie 50 tapybos darbų, daug piešinių, eskizų. Parodose Australijoje, JAV ir Lietuvoje dalyvavo nuo 1984 m. 1989 m. surengta personalinė Akvilės paroda Lietuvos dailės muziejuje Vilniuje. 8 personalinės parodos surengtos jau po dailininkės mirties. Daugiausiai dirbo pastelės ant drobės technika, mėgo didelius formatus. Darbai figūriniai, dominuoja socialiniai motyvai, erotiškos šokėjos leitmotyvas (išskirtinas triptikas „Bellevue Hotel”). Naudojo ekspresyvias deformacijas, groteską. Darbams būdinga tamsi, prislopinta spalvinė tonacija, dažnai netaisyklingos formos rėmuose. Jos darbų yra privačiose kolekcijose JAV, Australijoje ir Lietuvoje, dauguma saugoma Lietuvos dailės muziejuje. 1997 m. leidykla ”Tyto alba” išleido knygą ”Akvilė: paveikslai, laiškai, atsiminimai”, (1999 leidimas pakartotas), 2013 m. - gausiai iliustruotą Akvilės laiškų ir atsiminimų apie ją rinkinį „Akvilė: neprašyk auksinės žuvelės plauti indų”.

Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

Julie

Vienatvė

Vienatvė

Svajojanti Simona