LIV Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Vytautas Kasiulis Lietuvą palikus

2 Adomas Galdikas Ruduo prie Nemuno

3 Česlovas Janušas Tauragnai

4 Adomas Galdikas Pajiesio tiltelis

5 Jonas Mackevičius Capri pakrantė

6 Jonas Vaitys Nemunas ties Raudondvariu

7 Jonas Vaitys Nemunas

8 Jonas Vaitys Neris ties Karmėlava

9 Jonas Vaitys Kauno HES

10 Jonas Vaitys Kauno HES

11 Jonas Vaitys Pasivaikščiojimas

12 Adomas Miendzyblockis (Adam Międzybłocki) Peizažas

13 Petras Sergijevičius (Piotr Siergijewicz) Medžių sodinimas

14 Petras Sergijevičius (Piotr Siergijewicz, atrib.) Susibūrimas

15 Vincas Dilka Mano jaunystės rytas

16 Vincas Dilka Sodyboje

17 Jurijus Baltrūnas Besimaudantys jūroje (eskizas diplominiam darbui)

18 Vaclovas Kosciuška Besikeičiantis pajūrio dangus

19 Vincas Norkus Kopų etiudas

20 Alfonsas Motiejūnas Pakrantės peizažas su laivu

21 Alfonsas Motiejūnas Valtys

22 Vytautas Palaima Peizažas su sodyba Merkinės apylinkėje

23 Vladas Karatajus Prapunto ežeras

24 Vladas Karatajus Širvintų gatvės namas Ukmergėje

25 Igoris Piekuras Ruduo

26 Stasys Jusionis Žiema

27 Antanas Martinaitis Pavasarį Obelynėje

28 Linas Leonas Katinas Vaizdas prie Gervežerio

29 Arvydas Šaltenis Aukštaitija nuo Pakalnių piliakalnio

30 Rimas Zigmas Bičiūnas Minijos slėnis

31 Vincas Dilka Nuo Rasų kalnelio

32 Valdas Antanas Gurskis Vilniaus stogai rudenį

33 Mečislovas Znamerovskis Vilnius

34 Domicelė Tarabildienė Natiurmortas

35 Jonas Čeponis Vilnius rudenį

36 Bronė Mingilaitė-Uogintienė Ramunės

37 Domicelė Tarabildienė Pirmoji mokykla

38 Nežinomas XX a. dailininkas Žaidžiantys vaikai

39 Vytautas Klemka Autoportretas

40 Bronė Mingilaitė-Uogintienė Mergaitės portretas

41 Vytautas Ciplijauskas Moters portretas (Valentina)

42 Leonardas Gutauskas Sigito Gedos [?] portretas

43 Vincas Kisarauskas Susikaupimo valanda. Ties prisiminimų briauna

44 Zuzana Ličkutė Autoportretas

45 Henrikas Natalevičius Žūklė III

46 Leonardas Gutauskas Natiurmortas su žuvimis

47 Raimondas Regimantas Martinėnas Pušis

48 Bronius Gražys Kelionė V

49 Algirdas Petrulis Dirbtuvėje

50 Raimondas Regimantas Martinėnas Palėpė

51 Algis Skačkauskas Ankstyvo pavasario karieta

52 Algimantas Jonas Kuras Seni šešėliai

53 Rūta Viktorija Katiliūtė Ženklai

54 Kostas Dereškevičius Moteris po skėčiu

55 Valentinas Antanavičius Improvizacija

56 Leonas Katinas Langas

57 Audrius Naujokaitis Geltonas peizažas

58 Audrius Naujokaitis Žmogus, susiėmęs galvą (Justino Mikučio portretas)

59 Algirdas Petrulis Prietema

60 Algimantas Švėgžda Be pavadinimo

61 Algimantas Švėgžda Natiurmortas su mažu moliūgu

62 Šarūnas Sauka Moteris dainuojančiu užpakaliu

63 Arvydas Šaltenis Natiurmortas su lėle

64 Audrius Gražys Šerkšnas

65 Rimas Zigmas Bičiūnas Be pavadinimo

66 Andrius Zakarauskas Ekspozicija

67 Maksas Bandas (Max Band) Notre Dame katedra Paryžiuje

68 Maksas Bandas (Max Band) Mergina žaliame fone

69 Maksas Bandas (Max Band) Ramus vanduo

70 Pinkas Kremenis (Pinchus Krémègne) Miestelis prie upės

71 Emanuelis Mane-Katzas (Emmanuel Mané-Katz) Jėzus

72 Jonas Rimša Indėnai

73 Jonas Rimša Indėnai prie ežero

74 Jonas Rimša Sniegas Bariločėje

75 Jonas Rimša Indėnų miestas

76 Pranas Domšaitis Dirbanti moteris

77 Pranas Domšaitis Saulėgrąžos mėlyname fone

78 Viktoras Vizgirda Sena Šiaurinė Bostono bažnyčia

79 Telesforas Valius Paryžiaus Notre Dame naktį

80 Adolfas Valeška Bėgimas į Egiptą

81 Antanas Petrikonis Žiema

82 Mikas J. Šileikis Hamlino ežeras

83 Juozas Bagdonas Kompozicija

84 Kazimieras Žoromskis Abstrakcija

85 Pranas Lapė Diptikas Akmenys

86 Kęstutis Zapkus Ultramarino studija

87 Petras Kiaulėnas Anos portretas

88 Leonas Urbonas Moters su vėduokle portretas

89 Leonas Urbonas Moters portretas

90 Elena Urbaitytė (Urbaitis) Be pavadinimo

91 Elena Urbaitytė (Urbaitis) Skulptorius Vitalis Dragūnevičius Freiburge

92 Elena Urbaitytė (Urbaitis) Pasidalinimas

93 Kazys Šimonis Piešinių albumas „Paišymas” (25 lapai)

94 Mečislovas Bulaka Jono Biliūno "Liūdna pasaka"

95 Vaclovas Rataiskis-Ratas Dvylika juodvarnių | The twelve ravens

96 Audrius Puipa 7 iliustracijos P. Cvirkos apsakymui „Kasparo Drimbos nutikimai“

97 Pranas Gailius Dailininko knyga dėžutėje Pirmoji lietuviška siuita | Livre premier de la suite lituanienne (19 lakštų)

98 Nijolė Valadkevičiūtė Apokalipsė. Alfa ir Omega

99 Jonas Mekas Reminiscencijos [eilėraščiai]

100 Telesforas Valius Šv. Sebastijonas

101 Telesforas Valius Velykų Rytas Lietuvoje

102 Vytautas Kazimieras Jonynas Peizažas

103 Andrius Kalinauskas Be pavadinimo

104 Vytautas Ignas Rūpintojėlis

105 Vytautas Kasiulis Muzikanto portretas

106 Jonas Kuzminskis Ant kalno karklai siūbavo

107 Lili Janina Paškauskaitė Iš ciklo „Kosmosas”. Bielka ir Strielka

108 Lili Janina Paškauskaitė Iš ciklo „Kosmosas”. Mikalojus Kopernikas

109 Lili Janina Paškauskaitė Iš ciklo „Kosmosas”. Žmogus kosmose

110 Leonas Kosmulskis Bernardinų bažnyčia Vilniuje

111 Rimtautas Gibavičius Iš ciklo „Vilnius”. Universitetas, P. Skargos kiemas ir Šv. Jono bažnyčia

112 Rimtautas Gibavičius Iš ciklo pagal Juditos Vaičiūnaitės poeziją (V–A)

113 Rimtautas Gibavičius Iš ciklo pagal Juditos Vaičiūnaitės poeziją (XI–A)

114 Mikalojus Povilas Vilutis Triptikas „Figūros”

115 Mikalojus Povilas Vilutis Moteris Paukštė

116 Kęstutis Petras Ramonas Vilniaus gotika

117 Nepriskirtas Grašis. 1536 m. Žygimantas Senasis. Vilniaus monetų kalykla

118 Nepriskirtas Grašis. 1536 m. Žygimantas Senasis. Vilniaus monetų kalykla

119 Nepriskirtas Pusgrašis, 1509 m. Žygimantas Senasis. Vilniaus monetų kalykla

120 Nepriskirtas 18 grašių (ortas), 1623 m. Zigmantas Vaza. Dancingas

121 Nepriskirtas Trigrašis, 1600 m. Zigmantas Vaza. Bydgoszcz

122 Nežinomas lietuvių liaudies meistras Skulptūrėlių rinkinys

123 Antanas Mončys Šv. Jurgis

124 Lionginas Šepka Rūpintojėlis

125 Lionginas Šepka Švč. Mergelė Marija su kūdikėliu Jėzumi ir šv. Juozapu bei šv. Elžbieta

126 Eleonora Marčiulionienė Dekoratyvinė vaza su šokėjom

127 Janas Bulhakas (Jan Bułhak) Dvaro Vilniuje (dab. S. Konarskio g. 35a) vaizdas

128 Gurij Kateščenka Trakų pilies ir apylinkių vaizdai (12 vnt.)

129 Telesforas Kulakauskas Plakatas Taupyk. Dar jaunas pratinkis taupyti!

130 Zofia Stryjeńska Iš ciklo „Liaudies rūbai“. Vilnietė

131 Nežinomas XX a. I p. dailininkas (M. Dobužinskis?) Scenografijos kostiumo eskizas

132 Juozas Kėdainis Horeljefas „Laukų darbininkė”

133 Georg Braun (leidėjas) Vilna Lithvaniae Metropolis | Vilniaus miesto veduta

134 Tobias Conrad Lotter Magnus ducatus Lithuania│Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis

135 Barthelemy Lauvergne Vue de Vilna. Prise du côté du Jardin Botanique | Vaizdas į Vilnių iš Botanikos sodo

136 Barthelemy Lauvergne Vue de Kovno | Kauno vaizdas

137 Barthelemy Lauvergne Kaunas. Malūnas Mickevičiaus slėnyje | Moulin de la vallée de Mickiewicz à Kowno

138 Louis Brion de la Tour (kartograf.) Etats de Pologne et de Lithuanie, Divisés par Palatinats et Provinces Ecclésiastiques│Lenkijos ir Lietuvos valstybės, padalintos į vaivadijas ir bažnytines provincijas, žemėlapis

139 Jonas Niepreckis (Jan Neprzecki, sudarytojas) Didžioji Lietuvos kunigaikštystė│Magnus Ducatus Litvaniae in suos palatinatus et districtus divisus

140 Matthäusas Seutteris (Matthäus Seutter) Naujausia ir tiksliausia Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė│Novißima et accuratißima Magni Ducatus Litvaniae

141 Nicolas Sanson d'Abbeville Kuršo, Žiemgalos ir Žemaitijos žemėlapis│La Curlande duché et Semigalle autrefois de la Livonie|La Samogitie duché en Lituanie

142 Franz Ludwig Güssefeld Rytų Prūsijos žemėlapis│Tabula Regni Borussiae, Borussiam Orientalem exhibens

143 Nepriskirtas Sieninis senosios Prūsijos žemėlapis│Wandkarte des Alten Preussens

144 Julijus Šokalskis Vilniaus gubernijos žemėlapis | Карта Виленской губернiи

145 Pablo Picasso Mergaitės galvutė

146 Pablo Picasso Žaklin (Jacquelin Roque)

147 Pablo Picasso Studijoje

148 Ossip Zadkine Trys figūros

149 Nadia Chodasiewicz–Leger Suprematistinė kompozicija

150 Theo Tobiasse Serenada