LIV Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
1 Vytautas Kasiulis Lietuvą palikus €22500.00 €22750.00
2 Adomas Galdikas Ruduo prie Nemuno €15750.00 €15750.00
4 Adomas Galdikas Pajiesio tiltelis €490.00 €530.00
9 Jonas Vaitys Kauno HES €360.00 €360.00
10 Jonas Vaitys Kauno HES €360.00 €360.00
11 Jonas Vaitys Pasivaikščiojimas €390.00 €390.00
19 Vincas Norkus Kopų etiudas €350.00 €730.00
22 Vytautas Palaima Peizažas su sodyba Merkinės apylinkėje €280.00 €280.00
25 Igoris Piekuras Ruduo €3200.00 €3200.00
28 Leonas Linas Katinas Vaizdas prie Gervežerio €880.00 €880.00
30 Rimas Zigmas Bičiūnas Minijos slėnis €800.00 €1850.00
31 Vincas Dilka Nuo Rasų kalnelio €480.00 €480.00
32 Valdas Antanas Gurskis Vilniaus stogai rudenį €1300.00 €1400.00
33 Mečislovas Znamerovskis Vilnius €190.00 €300.00
36 Bronė Mingilaitė - Uogintienė Ramunės €2400.00 €2400.00
38 Nežinomas XX a. dailininkas Žaidžiantys vaikai €390.00 €470.00
39 Vytautas Klemka Autoportretas €360.00 €360.00
41 Vytautas Ciplijauskas Moters portretas (Valentina) €2900.00 €2900.00
42 Leonardas Gutauskas Sigito Gedos [?] portretas €350.00 €350.00
43 Vincas Kisarauskas Susikaupimo valanda. Ties prisiminimų briauna €390.00 €390.00
44 Zuzana Ličkutė Autoportretas €390.00 €430.00
54 Kostas Dereškevičius Moteris po skėčiu €3900.00 €3900.00
59 Algirdas Petrulis Prietema €1200.00 €1200.00
65 Rimas Zigmas Bičiūnas Be pavadinimo €90.00 €110.00
70 Pinkas Kremenis (Pinchus Krémègne) Miestelis prie upės €1800.00 €1800.00
81 Antanas Petrikonis Žiema €850.00 €850.00
92 Elena Urbaitytė (Urbaitis) Pasidalinimas €900.00 €900.00
100 Telesforas Valius Šv. Sebastijonas €280.00 €280.00
104 Vytautas Ignas Rūpintojėlis €490.00 €490.00
105 Vytautas Kasiulis Muzikanto portretas €120.00 €160.00
106 Jonas Kuzminskis Ant kalno karklai siūbavo €290.00 €290.00
107 Lili Janina Paškauskaitė Iš ciklo „Kosmosas”. Bielka ir Strielka €220.00 €220.00
108 Lili Janina Paškauskaitė Iš ciklo „Kosmosas”. Mikalojus Kopernikas €220.00 €220.00
109 Lili Janina Paškauskaitė Iš ciklo „Kosmosas”. Žmogus kosmose €220.00 €220.00
111 Rimtautas Gibavičius Iš ciklo „Vilnius”. Universitetas, P. Skargos kiemas ir Šv. Jono bažnyčia €440.00 €440.00
112 Rimtautas Gibavičius Iš ciklo pagal Juditos Vaičiūnaitės poeziją (V–A) €150.00 €260.00
113 Rimtautas Gibavičius Iš ciklo pagal Juditos Vaičiūnaitės poeziją (XI–A) €150.00 €150.00
115 Mikalojus Povilas Vilutis Moteris Paukštė €190.00 €190.00
123 Antanas Mončys Šv. Jurgis €3900.00 €3900.00
127 Janas Bulhakas (Jan Bułhak) Dvaro Vilniuje (dab. S. Konarskio g. 35a) vaizdas €170.00 €210.00
128 Gurij Kateščenka Trakų pilies ir apylinkių vaizdai (12 vnt.) €580.00 €700.00
129 Telesforas Kulakauskas Plakatas Taupyk. Dar jaunas pratinkis taupyti! €290.00 €300.00
140 Matthäusas Seutteris (Matthäus Seutter) Naujausia ir tiksliausia Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė│Novißima et accuratißima Magni Ducatus Litvaniae €580.00 €720.00
141 Nicolas Sanson d'Abbeville Kuršo, Žiemgalos ir Žemaitijos žemėlapis│La Curlande duché et Semigalle autrefois de la Livonie|La Samogitie duché en Lituanie €440.00 €840.00
144 Julijus Šokalskis Vilniaus gubernijos žemėlapis | Карта Виленской губернiи €35.00 €130.00
145 Pablo Picasso Mergaitės galvutė €200.00 €420.00
146 Pablo Picasso Žaklin (Jacquelin Roque) €200.00 €320.00
147 Pablo Picasso Studijoje €200.00 €280.00
149 Nadia Chodasiewicz–Leger Suprematistinė kompozicija €180.00 €400.00
150 Theo Tobiasse Serenada €380.00 €660.00