XXIX Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
1 Petras Kalpokas Madžorės ežeras (Šveicarija, Lago Maggiore) €4054.68 €5792.40
2 Petras Kalpokas Birutės kalnas Palangoje €3475.44 €6082.02
3 Ramazanas Krinickas Tiškevičiaus rūmai Palangoje €1506.02 €1506.02
6 Steponas Varašius Kelias rudenį €434.43 €434.43
8 Antanas Žmuidzinavičius Nevėžis ties Raudondvariu €3475.44 €4633.92
10 Jonas Vaitys Senamiesčio vaizdas (Ukmergė) €434.43 €434.43
13 Kazys Šimonis Trakų pilies griuvėsiai €2201.11 €2259.04
20 Vytautas Kairiūkštis Neris ties Mokslininkų namais €4054.68 €4633.92
29 Leonardas Tuleikis Natiurmortas su kauke €1853.57 €1853.57
33 Vladislovas Žilius Vasara €7240.50 €7240.50
35 Henrikas Čerapas Alijošius žaliame fone (Gyvenimui atminti) €2490.73 €2490.73
52 Dalia Kasčiūnaitė Vidurvasario gėlės €579.24 €579.24
60 Adomas Galdikas Scenografijos projektas €434.43 €434.43
67 Kazimieras Žoromskis Našlaitės €1129.52 €1129.52
72 Mečislovas Bulaka Bulakos exlibris €86.89 €86.89
74 Antanas Kučas Nuotakos išleistuvės (iliustracija Žemaitės apsakymui „Petras Kurmelis”) €260.66 €260.66
84 Petras Repšys Ėjimas bėgiais €434.43 €434.43
90 Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis (užsakovas) Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis su Dniepro kartografiniu vaizdu Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio €6371.64 €10426.32
91 Kazimieras Alchimavičius Šventas Pranciškus €7240.50 €10715.94
102 Nepriskirtas Wilnianie! / Atsišaukimas Lietuvai atgavus Vilnių €144.81 €144.81
105 Vladas Drėma Plakatas „Towarzystwo kursów technicznych” €868.86 €1158.48
106 Petras Kalpokas Kajetono Sklėriaus portretas €1013.67 €1013.67
108 Vytautas Kazimieras Jonynas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis €405.47 €550.28
110 Kazys Šimonis Autoportretas €217.22 €246.18
117 Paulius Galaunė (sudarytojas) L‘Art Lithuanien. Un recueil d‘images avec une introduction par P. Galaunė Lietuvos menas. Reprodukcijų rinkinys su P. Galaunės įžanga €101.37 €101.37
118 Ignas Šlapelis Kazio Šimonio kūryba €115.85 €188.25
121 Bronius Pundzius Dariaus ir Girėno biustai €492.35 €492.35
122 Nepriskirtas Plakatas „Darius ir Girėnas” €144.81 €144.81
128 Nepriskirtas Barometras „Mūsų rytojus” €144.81 €434.43