XXIX Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Petras Kalpokas Madžorės ežeras (Šveicarija, Lago Maggiore)

2 Petras Kalpokas Birutės kalnas Palangoje

3 Ramazanas Krinickas Tiškevičiaus rūmai Palangoje

4 Steponas Varašius Paryžiaus kampelis

5 Steponas Varašius Kaunas. Žemuogių gatvelė žiemą

6 Steponas Varašius Kelias rudenį

7 Steponas Varašius Nemunas ties tuneliu

8 Antanas Žmuidzinavičius Nevėžis ties Raudondvariu

9 Jonas Vaitys Senamiestis Ukmergėje

10 Jonas Vaitys Senamiesčio vaizdas (Ukmergė)

11 Jonas Vaitys Ukmergė

12 Jonas Vaitys To negalima pamiršti (IX fortas)

13 Kazys Šimonis Trakų pilies griuvėsiai

14 Adomas Galdikas Marvelė prie Kauno

15 Adomas Galdikas Nemuno peizažas

16 Adomas Galdikas Žemaitijos peizažas

17 Bronė Jacevičiūtė-Jėčiūtė Peizažas su gubomis

18 Autorius Nežinomas Valstietės

19 Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius Bulviakasis Antašavos kolūkyje

20 Vytautas Kairiūkštis Neris ties Mokslininkų namais

21 Vincas Norkus Prie Neries (Ožkiniai)

22 Vytautas Mackevičius Tolumoje Vilniaus miestas

23 Jolanta Teišerskytė-Stoškienė Vilnius, Aušros Vartai

24 Vytautas Gabriūnas Vilnius. Žaliasis tiltas ir šv. Rapolo bažnyčia

25 Feliksas Bulaka Kauno Soboras

26 Jonas Jukonis Palanga. Saulėlydis prie tilto

27 Augustinas Savickas Mauduolės

28 Augustinas Savickas Natiurmortas ant knygų spintos

29 Leonardas Tuleikis Natiurmortas su kauke

30 Stasys Jusionis Diptikas. Rudeniškas peizažas. Bobų vasara.

31 Vitolis Trušys Sutemos

32 Vitolis Trušys Sutemų šviesa

33 Vladislovas Žilius Vasara

34 Vladislovas Žilius Opartinė kompozicija

35 Henrikas Čerapas Alijošius žaliame fone (Gyvenimui atminti)

36 Šarūnas Šimulynas Be pavadinimo

37 Romualdas Paškevičius Sena kėdė

38 Valentinas Antanavičius Aktas

39 Aleksandras Kukujevas Merginos portretas

40 Aleksandras Kukujevas Pora

41 Algis Skačkauskas Brolis ir sesuo

42 Algis Skačkauskas Dviratininkė

43 Rimtas Kalpokas Pianistės galvutė

44 Mečislovas Ostrauskas Vyro portretas

45 Eduardas Juchnevičius Medituojantys paukščiai

46 Eduardas Juchnevičius Stilizuotas torsas

47 Alonas Štelmanas Namukas

48 Vytautas Povilaitis Linksmuolis

49 Vytautas Povilaitis Veidas

50 Anatolijus Michailovas (Klošaras) Be pavadinimo

51 Dalia Kasčiūnaitė Kompozicija

52 Dalia Kasčiūnaitė Vidurvasario gėlės

53 Jolanta Dovydaitytė Geltonas natiurmortas

54 Elena Kniūkštaitė Peizažas su geltonu dangum

55 Zenonas Varnauskas Iš ciklo „Motina ir vaikas”

56 Eugenijus Varkulevičius Kryžiaus kelias

57 Adolfas Valeška Vitražo projektas I

58 Adolfas Valeška Vitražo projektas II

59 Autorius Nežinomas Vitražo projektas

60 Adomas Galdikas Scenografijos projektas

61 Mikalojus Zelinskis (Николай Зелинский) Laimingas reisas, I aktas

62 Mikalojus Zelinskis (Николай Зелинский) Scenografijos projektas

63 Pranas Lapė Kompozicija

64 Vytautas Kasiulis Dailininko dirbtuvėje

65 Vytautas Kazimieras Jonynas Abstrakti kompozicija

66 Anastazija Tamošaitienė Abstrakti kompozicija

67 Kazimieras Žoromskis Našlaitės

68 Vida Krištolaitytė Švelnioji

69 Vytautas Kazimieras Jonynas Nuo kryžiaus nuėmimas

70 Jonas Firinauskas Skaitantis vyras

71 Vaclovas Rataiskis-Ratas Iliustracija Maironio poemai „Jūratė ir Kastytis”

72 Mečislovas Bulaka Bulakos exlibris

73 Paulius Augius-Augustinavičius Kęstutis ir Birutė

74 Antanas Kučas Nuotakos išleistuvės (iliustracija Žemaitės apsakymui „Petras Kurmelis”)

75 Adolfas Vaičaitis Vaiko maitinimas

76 Telesforas Kulakauskas Prieplaukos bombardavimas

77 Domicelė Tarabildienė Čiūčia liūlia mažutėli

78 Domicelė Tarabildienė Pavasario šventė

79 Domicelė Tarabildienė Mergelė

80 Domicelė Tarabildienė Mergelė

81 Mikalojus Povilas Vilutis Juodas paminklas

82 Audrius Puipa Kiaulių skerdimas

83 Marius Liugaila 4 ekslibrisai

84 Petras Repšys Ėjimas bėgiais

85 Algimantas Švėgžda Be pavadinimo

86 Šarūnas Šimulynas Gruzija

87 Šarūnas Šimulynas Miškas

88 Ignas Martinaitis Balio Dvariono portretas

89 Nepriskirtas Kalėdų madona

90 Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis (užsakovas) Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis su Dniepro kartografiniu vaizdu Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio

91 Kazimieras Alchimavičius Šventas Pranciškus

92 Pranciškus Smuglevičius Thadé Reyten (1742-1780) Confédéré de Bar, Nonce de Nowogrodek en Litvanie, à la Diete de Warsovie de 1773

93 Mykolas Elvyras Andriolis Iliustracija Adomo Mckevičiaus poemai „Ponas Tadas”

94 A. Bozza (graveris) Mindaugas / Mendog Gran Duca di Lituania

95 Nepriskirtas Gediminas / Gedimino Gran Duca di Lituania

96 Nepriskirtas Algirdas / Olgierd Gran Duca di Lituania

97 Nepriskirtas Vytautas / Vitoldo Eroe della Lituania

98 Laurynas Gucevičius Šv. Stanislovo bažnyčia Malatyčiuose, Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės Mstislavo vaivadijoje / Eglise de St. Stanislas à Malatycze

99 Vincentas Smakauskas 4 iliustracijos J.Kraševskio „Vitolio raudai”

100 Barthelemy Lauvergne Kaunas. Malūnas Mickevičiaus slėnyje / Moulin de la vallée de Mickiewicz à Kowno

101 Nepriskirtas PoÅ‚udnie. Miesięcznik poÅ›więcony sztuce i krytyce artystycznej

102 Nepriskirtas Wilnianie! / Atsišaukimas Lietuvai atgavus Vilnių

103 Adomas Varnas Karikatūra

104 Nepriskirtas Plakatas „Vytis”

105 Vladas Drėma Plakatas „Towarzystwo kursów technicznych”

106 Petras Kalpokas Kajetono Sklėriaus portretas

107 Mstislavas Dobužinskis Vytautas Didysis. Bareljefo projektas

108 Vytautas Kazimieras Jonynas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

109 Ada Peldavičiūtė-Montvydienė Smuikininkė

110 Kazys Šimonis Autoportretas

111 Jadvyga Mozūraitė - Klemkienė Rašytojas V. Katilius

112 Jadvyga Mozūraitė - Klemkienė Vyro portretas

113 Janina Šmidtaitė Uzbekų mergaitė

114 Autorius Nežinomas Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos kongresas Niujorke Lithuanian American Roman Catholic Congress / Pennsylvania Hotel New York City, N.Y./ Oct. 20, 1946

115 Ed. Sharkey 50 Jubiliejinis Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos kongresas Bostone

116 Autorius Nežinomas Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos kongresas Niujorke 58th Convention Lithuanian Roman Catholic Alliance of America / Hotel Statler New York City/ July 1, 1952

117 Paulius Galaunė (sudarytojas) L‘Art Lithuanien. Un recueil d‘images avec une introduction par P. Galaunė Lietuvos menas. Reprodukcijų rinkinys su P. Galaunės įžanga

118 Ignas Šlapelis Kazio Šimonio kūryba

119 Nepriskirtas Periodinis žurnalas „Kūryba”

120 Nepriskirtas Užsienių spaudos atsiliepimai apie lietuvių dailės parodą Rygoje ir Taline

121 Bronius Pundzius Dariaus ir Girėno biustai

122 Nepriskirtas Plakatas „Darius ir Girėnas”

123 Nepriskirtas Plakatas „Darius ir Girėnas”

124 Gražina Didelytė-Abaravičienė Dariui ir Girėnui atminti

125 Algirdas Smilga Medalis Vilniaus Universiteto 400-metų jubiliejui vario galvanoplastika

126 Antanas Kmieliauskas Universitetas. 400-tosioms Vilniaus universiteto metinėms

127 Nepriskirtas Antspaudai (2 vnt.)

128 Nepriskirtas Barometras „Mūsų rytojus”

129 Nepriskirtas Lornetas

130 Nepriskirtas 5 sidabrinės šakutės su inicialais E.K.

131 Ivanas Šiškinas (Иван Шишкин) Miško peizažas

132 Nicolaas van Yperen Lapuočių miško peizažas su upeliu

133 Paul Schmidt Regata Nidoje

134 Vadimas Falilejevas (Вадим Дмитриевич Фалилеев) Pamiškė

135 Autorius Nežinomas (Rusija) Pionierė

136 Autorius Nežinomas (Rusija) Matrosas

137 Igoris Majorovas (Игорь Майоров) Be pavadinimo

138 Valentinas Kurdovas (Валентин Курдов) Peizažas su besiganančiu stirniuku

139 Kurt Leyde Pietų amerikietė su raudonu apsiaustu

140 Nadežda Laže Natiurmortas su gėlėm ir vaisių pintine