Pranas Domšaitis

1880-1965


Biografija

„Domšaičio peizažai kupini ne tik rimties ir melancholijos, bet ir paslėptos gaivališkos jėgos. Juose tobulai atskleistas Afrikos platybių charakteris. Kartu jie ir simboliški, bylojantys apie universalias erdvės ir laiko kategorijas (...) Neatsitiktinai meno istorikai ir kritikai, sistemindami enciklopedijose, monografijose ir kitokiuose leidiniuose Pietų Afrikos dailės vaizdą, tarp dailininkų, turėjusių įtakos šios šalies meno raidai, visada mini ir Domšaitį. Jis buvo vertinamas kaip dailininkas, sėkmingai sulydęs savo kūryboje Europos modernizmo patirtį su Afrikos meno tradicijomis.”

Parengta pagal: Bialopetravičienė, Laima. Pranas Domšaitis. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus,  2002, p. 23; 28.


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Riteris €6620.00

Pardavimų istorija

Aukcionas Loto nr. Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
XLVII Vilniaus aukcionas 4 Scena turguje €8500.00 €8500.00
XLVIII Vilniaus Aukcionas 75 Lietuviškas peizažas su skalbėja €8600.00 €8600.00
XXXIII Vilniaus aukcionas 116 Basuto moteris €2143.19 €2143.19
XXXIII Vilniaus aukcionas 115 Našlaitės €1390.18 €1390.18
LXV Vilniaus aukcionas 76 Afrikietės dirba €3800.00 €3800.00