LVI Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
1 Konstantinas Gorskis (Gurskis) Merginos su šiaudine skrybėlaite portretas €9800.00 €9800.00
4 Adomas Galdikas Peizažas €880.00 €960.00
5 Kazys Šimonis Vasaros naktis €1500.00 €1500.00
9 Jonas Vaitys Šienapjūtės darbai €420.00 €420.00
13 Antanas Martinaitis Moteris su statulėle €1600.00 €2550.00
29 Domicelė Tarabildienė Natiurmortas su rožėmis €290.00 €290.00
30 Česlovas Kontrimas Laivai Juodkrantėje €180.00 €180.00
31 Antanas Gabrėnas Alyvos €250.00 €250.00
32 Antanas Gabrėnas Rubikiai €250.00 €250.00
33 Antanas Krištopaitis Pivašiūnai €240.00 €240.00
34 Antanas Krištopaitis Vilnius. Dominikonų bažnyčia €240.00 €240.00
35 Antanas Krištopaitis Vilnius. Šv. Rapolo bažnyčia €240.00 €240.00
36 Bronius Uogintas (jaunesn.) Peizažas su koplytstulpiu €290.00 €290.00
38 Sergejus Gračiovas Vilniaus panorama nuo Tymo kvartalo €250.00 €250.00
42 Stasys Eidrigevičius Dvigubas portretas €1500.00 €1850.00
43 Stasys Eidrigevičius Mėlynas paukštukas €900.00 €900.00
44 Rimas Zigmas Bičiūnas Cirko motyvas €980.00 €1150.00
45 Rimas Zigmas Bičiūnas Dama su vėduokle €1300.00 €1300.00
46 Raimondas Regimantas Martinėnas Vakaro natiurmortas €1200.00 €1200.00
47 Rimvidas Jankauskas (Kampas) Be pavadinimo €4000.00 €4000.00
48 Algis Skačkauskas Natiurmortas €1800.00 €1800.00
49 Algis Skačkauskas Peizažas €900.00 €900.00
60 Olegas Volosačius (Олег Волосач) [Korida] €280.00 €360.00
63 Vladislovas Žilius N 23 €1300.00 €1500.00
64 Eduardas Juchnevičius Šv. Rokas €290.00 €290.00
66 Kęstutis Grigaliūnas Anksti ryte | Early in the Morning €490.00 €490.00
77 Neemija Arbit Blatas Skulptorius Jacques Lipchitz €2200.00 €2200.00
82 Jacques Lipchitz Skrydis €390.00 €450.00
83 Jacques Lipchitz Sionas €520.00 €520.00
89 Vytautas Kasiulis Skaitantis laikraštį €980.00 €980.00
97 Magdalena Birutė Stankūnas Piemenaitė €150.00 €150.00
99 Stanislaw Łuckiewicz Vilniaus bažnyčios €130.00 €130.00
102 Vytautas Jurkūnas (vyr.) Palangos Juzė €90.00 €90.00
108 Rimtautas Gibavičius Iš ciklo „Vilnius“. Dominikonų bažnyčios vaizdas iš reprezentacinių rūmų kiemo €380.00 €380.00
110 Elvyra Kairiūkštytė Improvizacija „Vanduo” €290.00 €290.00
113 Birutė Stančikaitė Vėjyje €240.00 €240.00
120 Nijolė Valadkevičiūtė Liūto ženklas. Iš ciklo „12 ženklų“ €120.00 €120.00
121 Nijolė Valadkevičiūtė Mergelė. Iš ciklo „12 ženklų“ €120.00 €120.00
123 Povilas Ričardas Vaitiekūnas Be pavadinimo €100.00 €130.00
126 Algirdas Petrulis Be pavadinimo €100.00 €100.00
128 Kęstutis Grigaliūnas Laiškai ir dienoraščiai €290.00 €290.00
129 Nepriskirtas Plakatas „Nežvejokite uždraustose vietose!“ €70.00 €150.00
131 Petras Repšys Paukščiai ir gėlės €150.00 €150.00
135 Petras Repšys Mama €80.00 €95.00
137 Petras Repšys 3 ofortų rinkinys €250.00 €250.00
138 Petras Repšys 4 ofortų rinkinys €350.00 €430.00
139 Giusseppe Rossi (atrib.) Si vis pacem, para bellum [Jei nori taikos, ruoškis karui] [Laiko alegorija] €19000.00 €19000.00
140 Giusseppe Rossi (atrib.) Bakchantės [Derliaus alegorija] €19000.00 €19000.00
144 Wojciech Święcki Plaketė „Kompozitorius Stanislavas Moniuška (1819–1872)“ €370.00 €650.00
150 Kazys Švažas (atrib.) Mikalojaus Konstantino Čiurlionio biustas €290.00 €290.00
153 Danielius Sodeika Staigmena €1800.00 €2500.00
160 Joachimas Lelevelis (Joachim Lelewel) Rzut oka na dawność Litewskich narodów i związki ich z Herulami przęz J. Lelewela Mazura | Žvilgsnis į lietuvių tautų senovę ir jų ryšius su herulais €100.00 €480.00
162 Nepriskirtas Motina ir vaikas: mėnesinis žurnalas skiriamas priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikatai ir auklėjimui €50.00 €50.00
163 Nepriskirtas Erotika XX a. I pusės periodikoje €190.00 €190.00
167 Aligjeris Dantė (Alighieri Dante) Божественная комедия | Dieviškoji komedija €660.00 €660.00
170 Gustave Helinck (Belgija) Burlaivis įlankoje €1500.00 €1500.00
174 Salvadoras Dali (Salvador Dali) Šv. Jurgis ir drakonas €350.00 €720.00