LVI Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Konstantinas Gorskis (Gurskis) Merginos su šiaudine skrybėlaite portretas

2 Liucija Balzukevičiūtė Miško peizažas

3 Liucija Balzukevičiūtė Ratnyčia

4 Adomas Galdikas Peizažas

5 Kazys Šimonis Vasaros naktis

6 Kazys Šimonis Pienės

7 Steponas Varašius Nemunas ties tuneliu

8 Jonas Vaitys Vakarėjantis peizažas su gubomis

9 Jonas Vaitys Šienapjūtės darbai

10 Jonas Vaitys Triptikas „Kaime“

11 Jonas Vaitys Triptikas „Šienapjūtė“

12 Algirdas Petrulis Pavasaris

13 Antanas Martinaitis Moteris su statulėle

14 Valerija Zalensienė Lietuvaitė

15 Leonardas Kazokas (Kazakevičius) Santaka prie Kauno

16 Leonardas Kazokas (Kazakevičius) Upės vaizdas rudenį

17 Vincas Norkus Stauskynė

18 Vincas Norkus Prie Žeimenio

19 Jonas Švažas Medžiai

20 Jonas Čeponis Sode

21 Vincentas Gečas Žiemos miegas

22 Vladas Karatajus Vėjuotą dieną (Prie Luodžio ežero)

23 Vladas Karatajus Pirties gatvelė Ukmergėje

24 Vladas Karatajus Merkys

25 Vitolis Trušys Rudeniop

26 Vitolis Trušys Pušys

27 Bronius Uogintas Rudenėjant prie Salantų

28 Augustinas Savickas Peizažas

29 Domicelė Tarabildienė Natiurmortas su rožėmis

30 Česlovas Kontrimas Laivai Juodkrantėje

31 Antanas Gabrėnas Alyvos

32 Antanas Gabrėnas Rubikiai

33 Antanas Krištopaitis Pivašiūnai

34 Antanas Krištopaitis Vilnius. Dominikonų bažnyčia

35 Antanas Krištopaitis Vilnius. Šv. Rapolo bažnyčia

36 Bronius Uogintas (jaunesn.) Peizažas su koplytstulpiu

37 Sergejus Gračiovas Pavasario diena

38 Sergejus Gračiovas Vilniaus panorama nuo Tymo kvartalo

39 Sergejus Gračiovas Vilniaus motyvas

40 Vincas Norkus Antakalnio statybos

41 Aleksandras Kukujevas Kauno Soboras

42 Stasys Eidrigevičius Dvigubas portretas

43 Stasys Eidrigevičius Mėlynas paukštukas

44 Rimas Zigmas Bičiūnas Cirko motyvas

45 Rimas Zigmas Bičiūnas Dama su vėduokle

46 Raimondas Regimantas Martinėnas Vakaro natiurmortas

47 Rimvidas Jankauskas (Kampas) Be pavadinimo

48 Algis Skačkauskas Natiurmortas

49 Algis Skačkauskas Peizažas

50 Algis Skačkauskas Samariečiai

51 Algis Skačkauskas [Moteris prie staliuko]

52 Algis Skačkauskas Be pavadinimo

53 Algis Skačkauskas [Mergina]

54 Mindaugas Skudutis Sodas vasarą

55 Vladimiras Kasatkinas Ant lieptelio

56 Vidmantas Gerulaitis Dzūkija

57 Augustinas Savickas Angeliška muzika

58 Leonardas Tuleikis Susitikimas

59 Algis Griškevičius Žvilgsnių alėja

60 Olegas Volosačius (Олег Волосач) [Korida]

61 Silvestras Džiaukštas Žirgas

62 Vincas Kisarauskas 4 tapybos kūrinių rinkinys

63 Vladislovas Žilius N 23

64 Eduardas Juchnevičius Šv. Rokas

65 Kęstutis Grigaliūnas Rugsėjis. Iš „12 dėžučių” ciklo

66 Kęstutis Grigaliūnas Anksti ryte | Early in the Morning

67 Marius Jonutis Arbatos gėrimas dviese

68 Marius Jonutis Be pavadinimo

69 Marius Jonutis Sapnas

70 Maksas Bandas (Max Band) Knygų turgus Paryžiuje

71 Maksas Bandas (Max Band) Mergaitės portretas

72 Maksas Bandas (Max Band) Moteris su vaiku degančio miesto fone

73 Maksas Bandas (Max Band) Kiemas su namais

74 Neemija Arbit Blatas Lubos Kadison portretas

75 Neemija Arbit Blatas Emmanuelio Mané–Katzo portretas

76 Neemija Arbit Blatas Cirkas

77 Neemija Arbit Blatas Skulptorius Jacques Lipchitz

78 Theo Tobiasse Lorsque les hommes ont oublié, les pierres se souvient | Kai žmonės pamiršta, akmenys prisimena

79 Theo Tobiasse Šokis

80 Theo Tobiasse J’ai porté toute ma vie une roulotte dans mon ventre | Aš nešiojausi visą gyvenimą savo pilve padangtę

81 Samuelis Bakas (Samuel Bak) Natiurmortas

82 Jacques Lipchitz Skrydis

83 Jacques Lipchitz Sionas

84 Jokūbas Kazlauskas (Jankelis, Jacques Koslowsky) Riterio portretas

85 Nežinomas XX a. dailininkas Galilėjos peizažas

86 Kazys Varnelis Optinė iliuzija

87 Vytautas Kasiulis Dailininko dirbtuvėje

88 Vytautas Kasiulis Porà prie stalo

89 Vytautas Kasiulis Skaitantis laikraštį

90 Antanas Petrikonis Rudens peizažas

91 Adolfas Vaičaitis Iš ciklo „Tolumos“

92 Mikas J. Šileikis Rudeninis peizažas

93 Juozas Bakis Pokalbis su paukščiu

94 Viktoras Petravičius Kompozicija

95 Vytautas Kazimieras Jonynas Moters aktas

96 Žibuntas Mikšys Diptikas „Jis“ ir „Ji“

97 Magdalena Birutė Stankūnas Piemenaitė

98 Karl Heinz Fenske Aušros Vartai Vilniuje

99 Stanislaw Łuckiewicz Vilniaus bažnyčios

100 Domicelė Tarabildienė Kaimo sodybos peizažas

101 Aldona Skirutytė Be pavadinimo

102 Vytautas Jurkūnas (vyr.) Palangos Juzė

103 Petras Rauduvė [Miestelio gatvė]

104 Jaronimas Kastytis Juodikaitis Iš ciklo „Ratas”

105 Vytautas Kalinauskas Vilniaus motyvas su rožėm

106 Birutė Žilytė Iš ciklo „Vilnius”, II

107 Birutė Žilytė Iš ciklo „Vilnius“, IV

108 Rimtautas Gibavičius Iš ciklo „Vilnius“. Dominikonų bažnyčios vaizdas iš reprezentacinių rūmų kiemo

109 Romualdas Čarna Režisieriaus Juozo Miltinio portretas

110 Elvyra Kairiūkštytė Improvizacija „Vanduo”

111 Archibaldas Bajoraitis (Archibald Bajorat) Žvejai

112 Gražina Didelytė-Abaravičienė Bet amžiai bėga...

113 Birutė Stančikaitė Vėjyje

114 Birutė Stančikaitė Švelnus prisilietimas

115 Eduardas Juchnevičius Be pavadinimo

116 Eduardas Juchnevičius Be pavadinimo

117 Nijolė Valadkevičiūtė Tauro ženklas. Iš ciklo „12 ženklų“

118 Nijolė Valadkevičiūtė Dvyniai. Iš ciklo „12 ženklų“

119 Nijolė Valadkevičiūtė Vėžys. Iš ciklo „12 ženklų“

120 Nijolė Valadkevičiūtė Liūto ženklas. Iš ciklo „12 ženklų“

121 Nijolė Valadkevičiūtė Mergelė. Iš ciklo „12 ženklų“

122 Povilas Ričardas Vaitiekūnas [Ant palangės]

123 Povilas Ričardas Vaitiekūnas Be pavadinimo

124 Algirdas Petrulis Be pavadinimo

125 Algirdas Petrulis [Po medžiu]

126 Algirdas Petrulis Be pavadinimo

127 Kęstutis Grigaliūnas Sodas

128 Kęstutis Grigaliūnas Laiškai ir dienoraščiai

129 Nepriskirtas Plakatas „Nežvejokite uždraustose vietose!“

130 Petras Repšys 4 linoraižinių rinkinys

131 Petras Repšys Paukščiai ir gėlės

132 Petras Repšys Legendos apie Vilniaus Onos bažnyčią iliustracijos. Nr. 13, 14, 15

133 Petras Repšys 4 ekslibrisai

134 Petras Repšys Vilniaus universiteto bibliotekos 400 metų jubiliejaus vokas su autoriaus autografu

135 Petras Repšys Mama

136 Petras Repšys Rusų gatvė

137 Petras Repšys 3 ofortų rinkinys

138 Petras Repšys 4 ofortų rinkinys

139 Giusseppe Rossi (atrib.) Si vis pacem, para bellum [Jei nori taikos, ruoškis karui] [Laiko alegorija]

140 Giusseppe Rossi (atrib.) Bakchantės [Derliaus alegorija]

141 Erik Jöhnson Dahlbergh, raižytojas Sandomiro mūšis 1656 m. kovo 24 d. | Conflictus inter Svecos et Lithuanos dimidio ab Urbe Sandomiria (su papildoma šonine dalimi (su 2 medžiais))

142 Johann Jakob Kanter (leidėjas) Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės žemėlapių atlasas

143 Teodoras Tolstojus (Фёдор Петрович Толстой, Rusija) Universitas Litterarum Vilnensis | Medalis Vilniaus universiteto įkūrimo 250-osioms metinėms paminėti

144 Wojciech Święcki Plaketė „Kompozitorius Stanislavas Moniuška (1819–1872)“

145 Juozas Puišys Paskutinė vakarienė

146 Juozas Balčikonis „Eglės žalčių karalienės“ motyvai. Žalčiai.

147 Jadvyga Mozūraitė - Klemkienė Ateitis

148 Vytautas Mačiuika Mergaitės galvutė

149 Veronika Milinskaitė-Antonienė Be tėvelio

150 Kazys Švažas (atrib.) Mikalojaus Konstantino Čiurlionio biustas

151 Petras Gintalas Telšių mitai. Ąžuolas. Iš ciklo „Telšių miestui – 670”

152 Petras Gintalas Telšių mitai. Džiugo piliakalnis. Iš ciklo „Telšių miestui – 670”

153 Danielius Sodeika Staigmena

154 Milda Drazdauskaitė Bobulė

155 Milda Drazdauskaitė Neringa

156 Vitas Luckus Iš ciklo „Požiūris į senovinę fotografiją”. Sekmadienis.

157 Nepriskirtas Teatriniai žiūronai

158 Nepriskirtas Sidabrinė delninukė

159 Kazimieras Simanonis Papuošalų (apyrankė ir medalionas) komplektas „Vilnius“

160 Joachimas Lelevelis (Joachim Lelewel) Rzut oka na dawność Litewskich narodów i związki ich z Herulami przęz J. Lelewela Mazura | Žvilgsnis į lietuvių tautų senovę ir jų ryšius su herulais

161 Autorių kolektyvas Tarpukario knygų vaikams rinkinys (26 vnt.)

162 Nepriskirtas Motina ir vaikas: mėnesinis žurnalas skiriamas priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikatai ir auklėjimui

163 Nepriskirtas Erotika XX a. I pusės periodikoje

164 Nepriskirtas Lenino ir Stalino ikonografija socrealistinėje dailėje

165 Nepriskirtas Visuotinės meno istorijos reprodukcijų ir straipsnių rinkinys

166 Nepriskirtas Reklama Lietuvos ir užsienio periodikoje, afišos.

167 Aligjeris Dantė (Alighieri Dante) Божественная комедия | Dieviškoji komedija

168 Savelijus Sorinas Pokalbis terasoje Italijos įlankos peizažo fone

169 Emile Durieux (Belgija) Peizažas su upe ir kalnais tolumoje

170 Gustave Helinck (Belgija) Burlaivis įlankoje

171 Franz von Persoglia (atrib., Austrija) Pokalbis

172 Franz van Genesen (Olandija) Natiurmortas su astrais

173 Salvadoras Dali (Salvador Dali) Mahometas. Iš ciklo „Dieviškoji komedija“, Pragaras

174 Salvadoras Dali (Salvador Dali) Šv. Jurgis ir drakonas

175 Nežinomas XX a. dailininkas Dvi geišos (pagal Utamaro Kitagawa, 1753–1806)