Adomas Varnas

1879-1979


Biografija

Dailininkas (tapytojas, grafikas). Gimė 1879 m. Joniškyje. Mirė 1979 m. Čikagoje.
1896-1999 m. mokėsi Kauno dvasinėje seminarijoje, 1901-1903 m. Peterburge mokėsi štiglico techninio piešimo ir Dailei skatinti draugijos mokyklose. 1903-1905 m. studijavo Krokuvos dailės akademijoje, 1908 m. baigė Ženevos aukštąją dailės mokyklą. 1909-1913 m. gyveno Zakopanėje. Nuo 1908 m. dalyvavo pirmosiose „Lietuvių dailės draugijos” parodose Vilniuje. Nuo 1923 m. dėstė Kauno meno mokykloje. Dirbo tapybos ir grafikos srityse. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Nuo 1949 m. gyveno Čikagoje, JAV. Personalinių parodų surengė Zakopanėje (1912), Poznanėje (1913), Klaipėdoje (1926), Kaune (1927, 1938), Joniškyje (1938), Ravensburge (Vokietija, 1948), Čikagoje (1955, 1959).
A. Varnas taip pat kūrė scenovaizdžius, šaržus, pašto ženklus, banknotus, apipavidalino ir iliustravo knygų. Dailininkas domėjosi ir vertino lietuvių liaudies meną, nuotraukose užfiksavo daug nykstančių liaudies meno paminklų - kryžių, koplytstulpių ir stogastulpių. 1926 m. išleido albumą „Lietuvos kryžiai”.
Literatūra:
I. šlapelis, „Adomas Varnas ir jo darbuotė”, Pradai ir žygiai, 1926, nr. 8; Zita Žemaitytė, Adomas Varnas, 1998.
Parengta pagal LDM Dailininkų duomenų bazę.

Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Karikatūra iš žurnalo Ant politikos laktų €340.00
Pamiškė. Etiudas III €1100.00

Pardavimų istorija

Aukcionas Loto nr. Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
III Vilniaus aukcionas 60 Politinė karikatūra „10 metų Lenkijos nepriklausomybės” €289.62 €289.62
III Vilniaus aukcionas 69 Koplytėlė Panevėžio apskr. €115.85 €115.85
III Vilniaus aukcionas 70 Kryžius Daugailių senovės kapuose iš 1914 m. Utenos ap. €115.85 €115.85
III Vilniaus aukcionas 71 Kryžius Telšių ap. €115.85 €115.85
XI Vilniaus aukcionas 7 Šatrijos Ragana (rašytoja Marija Pečkauskaitė) €57.92 €289.62
XXXIX Vilniaus aukcionas 47 Peizažas su keliu €3800.00 €3800.00
XLV Vilniaus aukcionas 136 Kazys Grinius – valstybės prezidentas €120.00 €210.00
XXXI Vilniaus aukcionas 1 Peizažas su kalnu €3475.44 €4054.68
LII Vilniaus aukcionas 12 Peizažas su sodyba €1800.00 €1800.00
LIII Vilniaus aukcionas 114 Vydūno portretas €380.00 €440.00
LIII Vilniaus aukcionas 115 Nemuno slėnis ties Liškiava €4200.00 €4200.00
LVII Vilniaus aukcionas 28 Rytmečio vaizdas €1700.00 €1700.00
LXII Vilniaus aukcionas 33 Peizažas su malūnais €800.00 €800.00