XXXIV Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Autorius Nežinomas (Lietuva) Mykolo Kazimiero Paco (1624-1682) portretas

2 Adomas Varnas (atrib.) Jono Basanavičiaus portretas

3 Kazys Šimonis Mykolo Šleževičiaus ir jo sutuoktinės Domos portretas

4 Sofija Romerienė Kang (Cambodia)

5 Sofija Romerienė Jaunos moters portretas

6 Adomas Varnas Moters portretas

7 Vytautas Ciplijauskas Dailininko Viktoro Petravičiaus portretas

8 Vytautas Kazimieras Jonynas Hamletas

9 Vytautas Kazimieras Jonynas Miško vijokliai (Amerikos džiunglės)

10 Vytautas Kazimieras Jonynas Abstrakti kompozicija

11 Vytautas Kazimieras Jonynas Gėlės

12 Vytautas Kazimieras Jonynas Šiltas gražus rudenėlis

13 Vytautas Kazimieras Jonynas Zapyškio bažnyčia

14 Vytautas Kazimieras Jonynas Nuo kryžiaus nuėmimas

15 Vytautas Kazimieras Jonynas Šv. Pranciškus

16 Vytautas Kazimieras Jonynas Šv. Antanas

17 Vytautas Kazimieras Jonynas Kauno senamiesčio varteliai

18 Vytautas Kazimieras Jonynas Mergaitės galvutė

19 Vytautas Kazimieras Jonynas Mainco vaizdas

20 Vytautas Kazimieras Jonynas Be pavadinimo

21 Vytautas Kazimieras Jonynas Dama su šuniuku

22 Kazimieras Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) Freskos bažnyčios interjere

23 Kazimieras Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) Fontanas parke I

24 Kazimieras Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) Fontanas parke II

25 Juozapas Butkevičius (Budkievičius) Kryžiaus kelio stacijos Nr. I, III, VIII, XI

26 Nepriskirtas Ikona su aptaisu kiote Viešpats Visagalis (Pantokratorius, Вседержитель)

27 Nepriskirtas Ikona su aptaisu Tichvino Dievo Motina

28 Aleksas Kacenbogenas (Aleks Kacenbogen) Be pavadinimo (Kariatidė)

29 Maksas Bandas (Max Band) Žaislai

30 Maksas Bandas (Max Band) Gėlių natiurmortas melsvame fone

31 Emanuelis Mane-Katzas (Emmanuel Mané-Katz) Motinystė

32 Mošė Rozentalis (Moshe Rosenthal) Skaitanti moteris

33 Theo Tobiasse Ir vėl jaučiu Jeruzalę kaip savo paties dalį (Je ressens Jérusalem comme une partie de moi-même)

34 Theo Tobiasse Žmonės ateina iš savo praeities glūdumos (Des hommes arrivent du fond de leur passé)

35 Adomas Galdikas Abstrakti kompozicija

36 Kazimieras Žoromskis Be pavadinimo

37 Kęstutis Zapkus China builds a dream

38 Kęstutis Zapkus Liepsnos. Iš ciklo „Karo vaikai”

39 Kęstutis Zapkus Žarijos. Iš ciklo „Karo vaikai”

40 Kęstutis Zapkus Pelenai. Iš ciklo „Karo vaikai”

41 Rimvidas Jankauskas (Kampas) Dekonstrukcija (triptikas)

42 Rimvidas Jankauskas (Kampas) Profilis

43 Adomas Galdikas Kvieslys

44 Adomas Galdikas Moteris su pintine

45 Kazys Šimonis Vaizdelis iš Gardino g.

47 Jonas Buračas Južintai

48 Vladas Didžiokas Peizažas su skardžiu

49 Steponas Varašius Laivelis Nemune

50 Feliksas Bulaka Peizažas su upe

51 Antanas Žmuidzinavičius Upė saulėleidyje

52 Vincas Norkus Peizažas su šieno gubomis

53 Vincas Norkus Kernavės apylinkės

54 Vincas Norkus Prie Vingio

55 Vincas Norkus Prisiminimas (Dabar čia Santuokų rūmai)

56 Povilas Puzinas Monmartras

57 Povilas Puzinas Žiemos peizažas (Ziemas ainava)

58 Liudas Vanagaitis Be pavadinimo

59 Stasys Jusionis Rudenėjant

60 Adomas Varnas Upės pakrančių likučiai

61 Vytautas Ciplijauskas Švalenbergo motyvas

62 Sofija Veiverytė Gepardas

63 Raimundas Sližys Dvi figūros stereo

64 Valerija Ostrauskienė Vaikystė

65 Raimundas Mikšys Medžiai

66 Marius Liugaila Ramybė

67 Marius Liugaila Portretas X

68 Vincas Kisarauskas Rusnė. Vienišas trečiadienis / Rusnė. Figūra, nepanorėjusi būti linksma

69 Edmundas Žiauberis Antalieptė

70 Vytautas Laukys Pilka diena

71 Ignas Budrys Peizažas su koplyčia ir koplytstulpiu

72 Ignas Budrys Peizažas su sodyba

73 Algis Skačkauskas Gyvulys ir gėlės

74 Donatas Valatka Peizažas rudenį

75 Rimas Zigmas Bičiūnas Paukštis ir jūra

76 Sofija Romerienė Baržos Nemune

77 Adomas Galdikas Peizažo eskizas

78 Aldona Skirutytė Iš ciklo „Žemaitė”

79 Jonas Kuzminskis Aš išdainavau visas dainužėles

80 Vincas Kisarauskas Sulaužyti žmonės

81 Vytautas Kasiulis Karalius kanklininkas

82 Žibuntas Mikšys Rūmai kieme (Hôtel de Châlons)

83 Leonas Lagauskas Iš ciklo „Vilnius”I

84 Leonas Lagauskas Iš ciklo „Vilnius”II

85 Leonas Lagauskas Iš ciklo „Vilnius”III

86 Kęstutis Petras Ramonas Vilniaus senamiestis

87 Aldona Skirutytė Vilnius. Iš ciklo „Lietuva taikos sesė”

88 Rimtautas Gibavičius Iš ciklo „Vilnius”. Miesto vaizdas nuo J. Basanavičiaus gatvės

89 Rimtautas Gibavičius Indė šokėja

90 Algimantas Švažas Mergelė

91 Eduardas Juchnevičius Dialogas 12

92 Eduardas Juchnevičius Dialogas 13

93 Birutė Stančikaitė Prieš vėją

94 Birutė Stančikaitė Rūsti šviesa. I.

95 Pranciškus Smuglevičius Antikinė scena (Nr. 23) Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo (1776-1787)

96 Pranciškus Smuglevičius Marco Carloni (1742-1796, grav.) Lubų freskos ir stiuko lipdyba (Nr. 38)

97 Ferdinandas Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) Kryžius pakelėje į Bogdanovą

98 Nepriskirtas Trys plakatai

99 Nepriskirtas Plakatas „Malda į Aušros Vartų Švenčiausiąją Panelę”

100 Juozas Zikaras Mini plaketė „Antanas Smetona”

101 Nepriskirtas Plakatas ”Vytautas Didysis Lietuvos valdovas 1392-1430”

102 Jonas Juozas Burba Plakatas ”Darius ir Girėnas”

103 Jānis Brekte Vilniaus senamiestis (šv. Mykolo gatvė)

104 Vytautas Kašuba Medalis „Lietuvos krikščionybės jubiliejus”

105 Vytautas Kašuba Medalis „Vilniaus Universitetas 1579-1979”

106 Autorius Nežinomas Jonas Basanavičius

107 Juozas Kėdainis Horeljefas „Pienininkė”

108 Bronislovas Zalensas Rugių rišėjos

109 Nepriskirtas Dekoratyvinė lėkštė

110 Danielius Sodeika Sveika, Viktorija!

111 Vytautas Šerys Laba diena

112 Adam Hlobus Triptikas „Moteris”