XXXIV Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
2 Adomas Varnas (atrib.) Jono Basanavičiaus portretas €1448.10 €1448.10
3 Kazys Šimonis Mykolo Šleževičiaus ir jo sutuoktinės Domos portretas €2606.58 €2606.58
14 Vytautas Kazimieras Jonynas Nuo kryžiaus nuėmimas €231.70 €231.70
15 Vytautas Kazimieras Jonynas Šv. Pranciškus €231.70 €231.70
33 Theo Tobiasse Ir vėl jaučiu Jeruzalę kaip savo paties dalį (Je ressens Jérusalem comme une partie de moi-même) €347.54 €405.47
34 Theo Tobiasse Žmonės ateina iš savo praeities glūdumos (Des hommes arrivent du fond de leur passé) €347.54 €347.54
35 Adomas Galdikas Abstrakti kompozicija €2490.73 €2490.73
36 Kazimieras Žoromskis Be pavadinimo €5502.78 €5502.78
41 Rimvidas Jankauskas (Kampas) Dekonstrukcija (triptikas) €9847.08 €9847.08
50 Feliksas Bulaka Peizažas su upe €405.47 €405.47
51 Antanas Žmuidzinavičius Upė saulėleidyje €7240.50 €7240.50
52 Vincas Norkus Peizažas su šieno gubomis €868.86 €926.78
54 Vincas Norkus Prie Vingio €376.51 €376.51
55 Vincas Norkus Prisiminimas (Dabar čia Santuokų rūmai) €347.54 €347.54
69 Edmundas Žiauberis Antalieptė €101.37 €231.70
71 Ignas Budrys Peizažas su koplyčia ir koplytstulpiu €260.66 €260.66
74 Donatas Valatka Peizažas rudenį €434.43 €521.32
75 Rimas Zigmas Bičiūnas Paukštis ir jūra €260.66 €260.66
78 Aldona Skirutytė Iš ciklo „Žemaitė” €231.70 €231.70
79 Jonas Kuzminskis Aš išdainavau visas dainužėles €217.22 €217.22
86 Kęstutis Petras Ramonas Vilniaus senamiestis €130.33 €130.33
87 Aldona Skirutytė Vilnius. Iš ciklo „Lietuva taikos sesė” €260.66 €260.66
88 Rimtautas Gibavičius Iš ciklo „Vilnius”. Miesto vaizdas nuo J. Basanavičiaus gatvės €463.39 €463.39
100 Juozas Zikaras Mini plaketė „Antanas Smetona” €188.25 €376.51
106 Autorius Nežinomas Jonas Basanavičius €188.25 €231.70
107 Juozas Kėdainis Horeljefas „Pienininkė” €550.28 €550.28
110 Danielius Sodeika Sveika, Viktorija! €579.24 €1042.63
112 Adam Hlobus Triptikas „Moteris” €434.43 €434.43