Kazimieras Žoromskis

1913–2004


Biografija

 

Gimė 1918 m. Smilgiuose, Panevėžio r. 1942 m. baigė Vilniaus dailės akademiją, 1945 m. - Vienos meno akademiją. 1945-1946 m. studijavo Romos karališkojoje dailės akademijoje. 1946-1949 m. m. gyveno ir kūrė Ispanijoje. 1947 m. Madrido Moderniojo meno muziejuje surengė pirmąją parodą. 1949-1951 m. dirbo kūrybinį ir pedagoginį darbą Bogotos Pontifikato Universitete, kur jam buvo suteiktas profesoriaus vardas. Nuo 1952 m. gyveno JAV (1952-1986 m. dirbo kūrybinį  ir pedagoginį darbą  Niujorke). 1986 grįžo į Lietuvą. Dailės parodose dalyvavo nuo 1947 m. LTSR nusipelnęs meno veikėjas (1988). Dailininko K..Žoromskio kūryboje vienodai reikšminga ir figūrinė, ir abstrakčioji, optinė tapyba. Neatsitiktinai menininkas dalyvavo bendrose parodose Madride, Paryžiuje, Niujorke su daugeliu įžymių dailininkų: S. Dali, M. Ernstu, W. de Kooningu, V. Vasareli ir kitais. šio dailininko  kūriniai pasklido po garsius pasaulio muziejus, tačiau didžiausią savo darbų kolekciją jis paliko Lietuvai.

Parengta pagal: Algirdas Gaižutis: Mūsų dailės vienišius (In memoriam). - 7 meno dienos, 2004-04-23 Nr. 611

 

Žoromskio paveikslų yra keturiolikoje  Europos ir Amerikos muziejų, biografija ir kūriniai įtraukti į  pasaulio menininkų žinynus, kuriuos leidžia Amerikos biografijų institutas (The American Biographical Institute), Tarptautinis biografijų centras Kembridže, Anglija (International  Biographical Centre Camabrige,England ), Personnages contemporains, Accademia Italia. Dailininkas prof. Kazimieras  Leonardas  Žoromskis  už nuopelnus menui ir pasaulio kultūrai  apdovanotas LR Prezidento LDK Gedimino ordino Riterio kryžiumi, JAV aukso medaliu už nuopelnus menui ir kt.

 

Apie kūrybą:

Pirmenybę teikdamas ritminei pasaulio konstrukcijai - spalvingų plokštumų ir formų kompozicijai K. Žoromskis atsisako daiktiškumo, jo potėpis drąsus, energingas. Jis tarsi groja spalvų vargonais, išgaudamas šviesos ir šėšėlių variacijas - nuo subtiliausių baltų atspalvių iki dramatiškos juodos spalvos.

Parengta pagal: K. Miklaševičiūtė, Kazimieras Žoromskis, R. Paknio leidykla, Vilnius: 2007, p. 25

„Paveikslų serijose „Pasikalbėjimas su uolomis” (1958-1960) ir „Atlanto pakrantėje” (1961-1962) matome abstrakčiojo ekspresionizmo stiliaus paieškas. (...) Paveiksluose improvizuojamas motyvas labiau negu piešiniuose iš natūros apibendrinamas, paliekama vos viena kita realių daiktų ir gamtovaizdžio elementų detalė, kelianti vaizdines asociacijas. Taupiai organizuojama formų ir linijų kompozicija, erdvinė šviesos iliuzija suteikia kūriniams daugiaplaniškumo, o tai yra nelengvas tapybos uždavinys”.
K. Miklaševičiūtė, „Kazimieras Žoromskis”, Vilnius: R.Paknio leidykla, 2007, p. 27.

„Pagal abstrakcionizmo estetikos principus perkūriau egzistuojančią realybę. Ji buvo dvejopa: irstančių sienų ir karo sugriauto pasaulio. (...) Griūvančios sienos, po keliais sluoksniais praradusios pirminę spalvą, nubyrėjusiu tinku, dabar tapo mano intymiais „modeliais” abstraktaus mąstymo drobėse. Tikrovė čia jungiasi su mitu, kaip ir mano paties likimas, mano paties nostalgija. Jautresnė siela gali išgirsti, kaip mano paveiksle dejuoja mikrodalelės”.

K. Miklaševičiūtė, „Kazimieras Žoromskis”, Vilnius: R.Paknio leidykla, 2007, p. 28.Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Be pavadinimo €6730.00

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti